Sorry, the link you followed may be broken, or the page may have been removed.

You might interested in

 • Zərr Aləmi Nədir? “O zaman sənin Rəbbin Adəm övladlarından – onların bellərindən övladlarını çıxartdı (tarix boyu tədricən onları bir-birinin belindən dünyaya gətirdi) və onları (ağıllarının dərk etməsi və peyğəmbərlərin təbliği vasitəsilə) özlərinə şahid tutdu ki: «Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?» (Ağıl nemətindən və peyğəmbərlərin dəvətindən məhrum olanlardan başqa) onların hamısı: «Bəli, (Rəbbimiz olmağına) şəhadət verdik» dedilər. (Allah belə etdi ki,) məbada Qiyamət günü «biz bundan (tovhid və rübubiyyətdən) qafil idik» deyəsiniz”. (“Əraf” 172). Bu ayə ətrafında filsoflar, təfsirçilər və alimlər arasında çox mübahisələr olmuşdur. Ona görə də üç dəstəyə bölünmüşdürlər. Zər aləmini qəbul edənlər, zər aləminə müxalif olanlar və bu iki nəzəri tənqid edənlər. İki dəstənin zər aləmi haqqında bu fikrə gəlməsinin səbəbi - yanlış təsəvvürləri olmuşdur. Üçüncü dəstədə daha çox müasir təfsirçilər durur. Onlar bu iki dəstəni tənqid edərək, düzgün nəzəriyyəni təqdim etmişdilər.

Zərr aləmini qəbul edənlər.

Bu dəstədə olan alimlər belə fikirləşirlər ki, Allah Təala Həzrət Adəmi (ə) xəlq edəndən sonra onun belindən nütfələr xaric etmişdir. Həmin nütfədən də başqa nütfələr xaric olmuşdur. Bu vəziyyət bəşərin son fərdinə qədər davam etmiş və nəhayət bəşər sonsuz zərrə halında olmuşdur. Sonra bu zərrələrə dünyəvi həyat və ağıl verilmişdir. Sonra Allah özünü onlara tanıtmış və onlar da Allahın rübubiyyətini təsdiq etmişdilər. Əlbəttə bəziləri səmimi və batinlərindən gələn cavabları vermişdilər. Bəziləri də nifaq üzündən təsdiq etmişdilər. Nəhayət, hamı İlahi mərifətdən agah olmuşdular. Bundan sonra zərrə şəklinə düşmüşdülər. Halbuki, əvvəlki həyatlarını unutmuş və ancaq İlahi mərifəti bu dünyaya özləri ilə gətirmişdilər.

Zərr aləminə müxalif olanlar.

Bu dəstədə olanların nəzərinə görə, Allah Öz rübubiyyətini insanlara bu dünyada tanıtmışdır, yəni onlara xəlq olduqdan sonra. Nəinki qeyri-maddi dünyada.

Əgər birinci qrupun nəzərini qəbul etsək, görərik ki, bu zaman insan dünyaya iki dəfə gəlmiş olur. Bu, dini təlimlərə görə qəbul olunası bir şey deyildir. Müxaliflərin nəzəri də Quran ayəsinə və hədislərə zidd bir nəzərdir. .
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
 • Zərr Aləmi Nədir? “O zaman sənin Rəbbin Adəm övladlarından – onların bellərindən övladlarını çıxartdı (tarix boyu tədricən onları bir-birinin belindən dünyaya gətirdi) və onları (ağıllarının dərk etməsi və peyğəmbərlərin təbliği vasitəsilə) özlərinə şahid tutdu ki: «Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?» (Ağıl nemətindən və peyğəmbərlərin dəvətindən məhrum olanlardan başqa) onların hamısı: «Bəli, (Rəbbimiz olmağına) şəhadət verdik» dedilər. (Allah belə etdi ki,) məbada Qiyamət günü «biz bundan (tovhid və rübubiyyətdən) qafil idik» deyəsiniz”. (“Əraf” 172). Bu ayə ətrafında filsoflar, təfsirçilər və alimlər arasında çox mübahisələr olmuşdur. Ona görə də üç dəstəyə bölünmüşdürlər. Zər aləmini qəbul edənlər, zər aləminə müxalif olanlar və bu iki nəzəri tənqid edənlər. İki dəstənin zər aləmi haqqında bu fikrə gəlməsinin səbəbi - yanlış təsəvvürləri olmuşdur. Üçüncü dəstədə daha çox müasir təfsirçilər durur. Onlar bu iki dəstəni tənqid edərək, düzgün nəzəriyyəni təqdim etmişdilər.

  Zərr aləmini qəbul edənlər.

  Bu dəstədə olan alimlər belə fikirləşirlər ki, Allah Təala Həzrət Adəmi (ə) xəlq edəndən sonra onun belindən nütfələr xaric etmişdir. Həmin nütfədən də başqa nütfələr xaric olmuşdur. Bu vəziyyət bəşərin son fərdinə qədər davam etmiş və nəhayət bəşər sonsuz zərrə halında olmuşdur. Sonra bu zərrələrə dünyəvi həyat və ağıl verilmişdir. Sonra Allah özünü onlara tanıtmış və onlar da Allahın rübubiyyətini təsdiq etmişdilər. Əlbəttə bəziləri səmimi və batinlərindən gələn cavabları vermişdilər. Bəziləri də nifaq üzündən təsdiq etmişdilər. Nəhayət, hamı İlahi mərifətdən agah olmuşdular. Bundan sonra zərrə şəklinə düşmüşdülər. Halbuki, əvvəlki həyatlarını unutmuş və ancaq İlahi mərifəti bu dünyaya özləri ilə gətirmişdilər.

  Zərr aləminə müxalif olanlar.

  Bu dəstədə olanların nəzərinə görə, Allah Öz rübubiyyətini insanlara bu dünyada tanıtmışdır, yəni onlara xəlq olduqdan sonra. Nəinki qeyri-maddi dünyada.

  Əgər birinci qrupun nəzərini qəbul etsək, görərik ki, bu zaman insan dünyaya iki dəfə gəlmiş olur. Bu, dini təlimlərə görə qəbul olunası bir şey deyildir. Müxaliflərin nəzəri də Quran ayəsinə və hədislərə zidd bir nəzərdir. .
  ardı commetdə
  ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
 • 149 77 53 minutes ago
 • Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz? Allah sizlərdən razi olsun Amin İn Şa Allah
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
 • Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz? Allah sizlərdən razi olsun Amin İn Şa Allah
  Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
 • 1,126 93 4 hours ago
 • Эльбрус прекрасен со всех сторон, какие он захотел нам показать!😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~⠀⠀⠀
📸Фото: @myakotnikova_svetlana
~~~~~~~~~~~~~~~~~⠀⠀⠀
🔝Ставь наш хештег #07_elbrus
~~~~~~~~~~~~~~~~~
🔺Онлайн видео трансляции в наших сторисах.
 • Эльбрус прекрасен со всех сторон, какие он захотел нам показать!😍
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~⠀⠀⠀
  📸Фото: @myakotnikova_svetlana
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~⠀⠀⠀
  🔝Ставь наш хештег #07_elbrus
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~
  🔺Онлайн видео трансляции в наших сторисах.
 • 998 8 1 hour ago