Sorry, the link you followed may be broken, or the page may have been removed.

You might interested in

 • Khadijah Ashrafaladat Mortazai 
آهنگ ↔ ترا دیدم مرضیه
دل از دستم رفته برون
زان دم که تو را دیدم
عشقم دارد رنگ جنون
زان دم که تو را دیدم
دل از دستم رفته برون
زان دم که تو را دیدم
عشقم دارد رنگ جنون
زان دم که تو را دیدم

شعله به جان گران زده ام
قید خود و دگران زده ام
زان دم که تو را دیدم
دست رد از غم تو به سر
این خوشی گذران زده ام
زان دم که تو را دیدم

تو پری رو با چشمت فتنه به پا کردی
تو اسیرم در دام رنج و بلا کردی
چه نهان شوی از نظرم
همه جا به تو می نگرم
ز جهان همه بی خبرم
ای فتنه چه ها دیدم
زان دم که تو را دیدم

عشق آتش از نو بر جان من زد
خرقی سوزان بر سر و سامان من زد
وای از چشم ره زن تو
خون من بر گردن تو
زین آشنایی
اشک من آمد به سخن
کمتر کن با این دل من
بی اعتنایی

چه نهان شوی از نظرم
همه جا به تو می نگرم
ز جهان همه بی خبرم
ای فتنه چه ها دیدم
زان دم که تو را دیدم
ای فتنه چه ها دیدم
زان دم که تو را دیدم

#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه 
#گوگوش
#لیلافروهر 
#رامش 
#هایده 
#مهستی 
#اسطوره 
#قدیمی 
#قدیمی_ها 
#سوسن 
#کنسرت 
#ایران 
#ایرانی 
#marziyeh 
#googoosh 
#ramesh 
#concert 
#helen 
#leilaforouhar 
#hayedeh 
#mahasti 
#ebi
 • Khadijah Ashrafaladat Mortazai
  آهنگ ↔ ترا دیدم مرضیه
  دل از دستم رفته برون
  زان دم که تو را دیدم
  عشقم دارد رنگ جنون
  زان دم که تو را دیدم
  دل از دستم رفته برون
  زان دم که تو را دیدم
  عشقم دارد رنگ جنون
  زان دم که تو را دیدم

  شعله به جان گران زده ام
  قید خود و دگران زده ام
  زان دم که تو را دیدم
  دست رد از غم تو به سر
  این خوشی گذران زده ام
  زان دم که تو را دیدم

  تو پری رو با چشمت فتنه به پا کردی
  تو اسیرم در دام رنج و بلا کردی
  چه نهان شوی از نظرم
  همه جا به تو می نگرم
  ز جهان همه بی خبرم
  ای فتنه چه ها دیدم
  زان دم که تو را دیدم

  عشق آتش از نو بر جان من زد
  خرقی سوزان بر سر و سامان من زد
  وای از چشم ره زن تو
  خون من بر گردن تو
  زین آشنایی
  اشک من آمد به سخن
  کمتر کن با این دل من
  بی اعتنایی

  چه نهان شوی از نظرم
  همه جا به تو می نگرم
  ز جهان همه بی خبرم
  ای فتنه چه ها دیدم
  زان دم که تو را دیدم
  ای فتنه چه ها دیدم
  زان دم که تو را دیدم

  #مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
  #خواننده_زن
  #بانو_مرضیه
  #مرضیه
  #گوگوش
  #لیلافروهر
  #رامش
  #هایده
  #مهستی
  #اسطوره
  #قدیمی
  #قدیمی_ها
  #سوسن
  #کنسرت
  #ایران
  #ایرانی
  #marziyeh
  #googoosh
  #ramesh
  #concert
  #helen
  #leilaforouhar
  #hayedeh
  #mahasti
  #ebi
 • 4,328 27 14 March, 2019
 • Khadijah Ashrafaladat Mortazai
آهنگ↔ میگذرم تنها از میان گلها
گه به گلستانها ، گه به کوه و صحرا
تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو
خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو

میگذرم تنها از میان گلها
گه به گلستانها گه به کوه و صحرا
تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو
خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو

راز عشق مرا گل در گوش صبا
گفت و غمم بفزود
آنگه در همه جا راز درد من و
قصه عشق تو بود
قصه عشق تو بود

چاهی به حسن آسمانی از مهی برتر
شعله ی عشق من از گردون برآرد سر
در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر
تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو
خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو

گه به گلستانها گه به کوه و صحرا
تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو
خار رهی به تمنا
میگذرم تنها از میان گلها
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو
#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه 
#گوگوش
#لیلافروهر 
#رامش 
#هایده 
#مهستی 
#اسطوره 
#قدیمی 
#قدیمی_ها 
#سوسن 
#کنسرت 
#ایران 
#ایرانی 
#marziyeh 
#googoosh 
#ramesh 
#concert 
#helen 
#leilaforouhar 
#hayedeh 
#mahasti 
#ebi
 • Khadijah Ashrafaladat Mortazai
  آهنگ↔ میگذرم تنها از میان گلها
  گه به گلستانها ، گه به کوه و صحرا
  تازه گلی سر راهم
  گیرد و با من گوید
  محرم راز تو کو
  خار رهی به تمنا
  دامن من بگرفته
  کان گل ناز تو کو

  میگذرم تنها از میان گلها
  گه به گلستانها گه به کوه و صحرا
  تازه گلی سر راهم
  گیرد و با من گوید
  محرم راز تو کو
  خار رهی به تمنا
  دامن من بگرفته
  کان گل ناز تو کو

  راز عشق مرا گل در گوش صبا
  گفت و غمم بفزود
  آنگه در همه جا راز درد من و
  قصه عشق تو بود
  قصه عشق تو بود

  چاهی به حسن آسمانی از مهی برتر
  شعله ی عشق من از گردون برآرد سر
  در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر
  تازه گلی سر راهم
  گیرد و با من گوید
  محرم راز تو کو
  خار رهی به تمنا
  دامن من بگرفته
  کان گل ناز تو کو

  گه به گلستانها گه به کوه و صحرا
  تازه گلی سر راهم
  گیرد و با من گوید
  محرم راز تو کو
  خار رهی به تمنا
  میگذرم تنها از میان گلها
  دامن من بگرفته
  کان گل ناز تو کو
  #مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
  #خواننده_زن
  #بانو_مرضیه
  #مرضیه
  #گوگوش
  #لیلافروهر
  #رامش
  #هایده
  #مهستی
  #اسطوره
  #قدیمی
  #قدیمی_ها
  #سوسن
  #کنسرت
  #ایران
  #ایرانی
  #marziyeh
  #googoosh
  #ramesh
  #concert
  #helen
  #leilaforouhar
  #hayedeh
  #mahasti
  #ebi
 • 8,187 83 14 March, 2019
 • Khadijah Ashrafaladat Mortazai
آهنگ ↔ مینای شکسته
آهنگ:#همایون_خرم 
شعر:#رحیم_معینی_کرمانشاهی 
دستگاه #ماهور#گوشه_عراق 
خواننده:مرضیه

دیوانه ز دست عشق تو کنونم
آواره چو مجنون در دشت جنونم
چون بگذرم از این ره با پای شکسته
چون ناله کند این نی با نای شکسته
دیوانه زدست عشق تو کنونم
آواره چو مجنون در دشت جنونم
چون بگذرم از این ره با پای شکسته 
چون ناله کند این نی با نای شکسته
من یوسف راه توام 
افتاده به چاه توام 
ارزان مفروشم
پیش تو خموشم اگر 
چون باده ی کهنه دگر 
افتاده زجوشم ، افتاده زجوشم
با چهره و سیمای شکسته
با قامت و بالای شکسته
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
با چهره و سیمای شکسته
با قامت و بالای شکسته 
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می زمینای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
من یوسف راه توام 
افتاده به چاه توام
ارزان مفروشم
پیش تو خموشم اگر
چون باده ی کهنه دگر 
افتاده زجوشم ا، فتاده زجوشم

#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه 
#گوگوش
#لیلافروهر 
#رامش 
#هایده 
#مهستی 
#اسطوره 
#قدیمی 
#قدیمی_ها 
#سوسن 
#کنسرت 
#ایران 
#ایرانی 
#marziyeh 
#googoosh 
#ramesh 
#concert 
#helen 
#leilaforouhar 
#hayedeh 
#mahast
 • Khadijah Ashrafaladat Mortazai
  آهنگ ↔ مینای شکسته
  آهنگ: #همایون_خرم
  شعر: #رحیم_معینی_کرمانشاهی
  دستگاه #ماهور #گوشه_عراق
  خواننده:مرضیه

  دیوانه ز دست عشق تو کنونم
  آواره چو مجنون در دشت جنونم
  چون بگذرم از این ره با پای شکسته
  چون ناله کند این نی با نای شکسته
  دیوانه زدست عشق تو کنونم
  آواره چو مجنون در دشت جنونم
  چون بگذرم از این ره با پای شکسته
  چون ناله کند این نی با نای شکسته
  من یوسف راه توام
  افتاده به چاه توام
  ارزان مفروشم
  پیش تو خموشم اگر
  چون باده ی کهنه دگر
  افتاده زجوشم ، افتاده زجوشم
  با چهره و سیمای شکسته
  با قامت و بالای شکسته
  بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
  داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
  بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
  داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
  چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
  چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
  با چهره و سیمای شکسته
  با قامت و بالای شکسته
  بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
  داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
  بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
  داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
  چه خواهد شد که نوشی می زمینای شکسته
  چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
  من یوسف راه توام
  افتاده به چاه توام
  ارزان مفروشم
  پیش تو خموشم اگر
  چون باده ی کهنه دگر
  افتاده زجوشم ا، فتاده زجوشم

  #مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
  #خواننده_زن
  #بانو_مرضیه
  #مرضیه
  #گوگوش
  #لیلافروهر
  #رامش
  #هایده
  #مهستی
  #اسطوره
  #قدیمی
  #قدیمی_ها
  #سوسن
  #کنسرت
  #ایران
  #ایرانی
  #marziyeh
  #googoosh
  #ramesh
  #concert
  #helen
  #leilaforouhar
  #hayedeh
  #mahast
 • 2,567 22 9 hours ago