@pajdziu Instagram Profile 16 April, 2019

Ale zeby tak z rana łycha😉 echh niektorzy to maja Zycie!😎

@igmahol Instagram Profile 16 April, 2019

O ile cm łyszka i szoxy poprawiły Ci dosiężny?

@szczepanradzki Instagram Profile 16 April, 2019

@igmahol szoxy o 30 centów, ale łyszka (która akurat tutaj jest rumem) spowodowała jakieś 180 ... upadku mordy do podłogo