Sorry, the link you followed may be broken, or the page may have been removed.

You might interested in

 • CAMBOYA 🇰🇭
.
La vida es una historia de aventuras 😘😍
.
La vie est une histoire d'aventure 😘😍🇫🇷
.
Life is an adventure story 😘😍🇬🇧
 • CAMBOYA 🇰🇭
  .
  La vida es una historia de aventuras 😘😍
  .
  La vie est une histoire d'aventure 😘😍🇫🇷
  .
  Life is an adventure story 😘😍🇬🇧
 • 1,134 24 3 hours ago
 • مهر ماه یارو تگ کنید 😍😍❤❤
.
حکومت اولین فرزند های پاییز،مهر ماهی های عزیز شروع شد
وقتی پاییز عاشق و مهربان است شک نکن فرزندانش هم مانند خودش هستند...
نمیدانم شاید راجع به مهربانیِ شخصیت های هر ماه از هر فصلی شنیده باشید ولیکن در مهربانی و خوش قلبی به امثال مهری ها پیدا نخواهی کرد...
اصلا آقا جان از نام این ماه دیگر مشخص است مهر،مهربانی،عاطفه...
این جماعت مهر ماهی خیلی صبورند،طوری که بعضی اوقات وقتی زندگی شان را میبینی با خودت میگویی یک آدم و این همه صبر؟؟؟مگر میشود؟؟؟
تو هیچوقت در زندگی ات اشک یک مهر ماهی را نخواهی دید،ولی اگر یک روزی دیدی بدان او به نقطه آخر نا امیدی رسیده و تمام وجودش کم آورده که اشک میریزد وگرنه به این راحتی ها چشمانشان خیس نمیشود...
اگر یک مهر ماهی در زندگی ات داری و تردید داشتی که راز های زندگی ات را به او بگویی یا نه،خیالت راحت به او اعتماد کن زیرا هیچکس در این دنیا به اندازه یک مهر ماهی محرم اسرار تو نخواهد بود...
شاید یک مهرماهی خیلی زودرنج باشد و سریع از دست تو و حرفی که میزنی ناراحت شود ولی باور کن همان طور که زود رنج است زود هم فراموش میکند و چیزی در دلش نمیماند...
این جماعت مهر ماهی نه که بگویم بیش از حد مغرورند نه...فقط خاص پسندند...
راجع به همه چیز و همه کس دوست دارند خاص ترینش را داشته باشند
رک بگویم وجود یک مهر ماهی در زندگی ات مانند یک مُسَکِنی برای هر درد تو است
خوشا بحال آن هایی که عزیزشان،عشقشان،رفیقشان،همدمشان یک مهر ماهی است...
قدر اولین فرزند های پاییزِ عاشق و دلتنگ را بدانید...❤❤
.
#امیرعلی_اسدی 🍀
.
#عکاسی #عکس #ژست #ژست_عکاسی #هنر #ایده #ژست_کده #ژست_هنری #استایل #فشن #بلاگر #style #zhest #honar #idea #photo #pic
 • مهر ماه یارو تگ کنید 😍😍❤❤
  .
  حکومت اولین فرزند های پاییز،مهر ماهی های عزیز شروع شد
  وقتی پاییز عاشق و مهربان است شک نکن فرزندانش هم مانند خودش هستند...
  نمیدانم شاید راجع به مهربانیِ شخصیت های هر ماه از هر فصلی شنیده باشید ولیکن در مهربانی و خوش قلبی به امثال مهری ها پیدا نخواهی کرد...
  اصلا آقا جان از نام این ماه دیگر مشخص است مهر،مهربانی،عاطفه...
  این جماعت مهر ماهی خیلی صبورند،طوری که بعضی اوقات وقتی زندگی شان را میبینی با خودت میگویی یک آدم و این همه صبر؟؟؟مگر میشود؟؟؟
  تو هیچوقت در زندگی ات اشک یک مهر ماهی را نخواهی دید،ولی اگر یک روزی دیدی بدان او به نقطه آخر نا امیدی رسیده و تمام وجودش کم آورده که اشک میریزد وگرنه به این راحتی ها چشمانشان خیس نمیشود...
  اگر یک مهر ماهی در زندگی ات داری و تردید داشتی که راز های زندگی ات را به او بگویی یا نه،خیالت راحت به او اعتماد کن زیرا هیچکس در این دنیا به اندازه یک مهر ماهی محرم اسرار تو نخواهد بود...
  شاید یک مهرماهی خیلی زودرنج باشد و سریع از دست تو و حرفی که میزنی ناراحت شود ولی باور کن همان طور که زود رنج است زود هم فراموش میکند و چیزی در دلش نمیماند...
  این جماعت مهر ماهی نه که بگویم بیش از حد مغرورند نه...فقط خاص پسندند...
  راجع به همه چیز و همه کس دوست دارند خاص ترینش را داشته باشند
  رک بگویم وجود یک مهر ماهی در زندگی ات مانند یک مُسَکِنی برای هر درد تو است
  خوشا بحال آن هایی که عزیزشان،عشقشان،رفیقشان،همدمشان یک مهر ماهی است...
  قدر اولین فرزند های پاییزِ عاشق و دلتنگ را بدانید...❤❤
  .
  #امیرعلی_اسدی 🍀
  .
  #عکاسی #عکس #ژست #ژست_عکاسی #هنر #ایده #ژست_کده #ژست_هنری #استایل #فشن #بلاگر #style #zhest #honar #idea #photo #pic
 • 625 28 25 minutes ago