• عکاسی فضای باز ( @1hdis11 ) Instagram Profile

  @1hdis11

  12 July, 2019
 • Shiraz, Iran
 • در چشم هایت چیزی را دیدم که هیچگاه در چشم کسی ندیده بودم😊❤💫 ✔ ثبت روزهای ماندگار #akasi #photography #aks #photo #photographer #aksine #portraitphotography #عکاسی_هنری #عکاسی #عکس #عکاسی_پرتره #عکاسی📷 #عکاسی_حرفه_ای #عکاسی
  در چشم هایت چیزی را دیدم که هیچگاه در چشم کسی ندیده بودم😊❤💫
✔ ثبت روزهای ماندگار
#akasi #photography #aks #photo #photographer #aksine #portraitphotography #عکاسی_هنری #عکاسی #عکس #عکاسی_پرتره #عکاسی📷 #عکاسی_حرفه_ای #عکاسی

  در چشم هایت چیزی را دیدم که هیچگاه در چشم کسی ندیده بودم😊❤💫
  ✔ ثبت روزهای ماندگار
  #akasi #photography #aks #photo #photographer #aksine #portraitphotography #عکاسی_هنری #عکاسی #عکس #عکاسی_پرتره #عکاسی 📷 #عکاسی_حرفه_ای #عکاسی

 • 30 0
 • Save Image Other Pictures