Sorry, the link you followed may be broken, or the page may have been removed.

You might interested in

 • All black 💯💥🔥 Shop en bio
Click ↖️ Shop - questionlook.com
#ootd #stylish #questionlook 🇫🇷
 • All black 💯💥🔥 Shop en bio
  Click ↖️ Shop - questionlook.com
  #ootd #stylish #questionlook 🇫🇷
 • 2,525 54 53 minutes ago
 • 🍁
دخترها مثل سیب ، روی درخت هستند. بهترینشون روی بالاترین قسمتند.
مردها بهترین رو نمیخوان، چون میترسن در زای به دست آوردنشان آسیب ببینند.
در عوض آنهایی که روی زمین افتاده ، و زیاد خوشمزه نیستند رو انتخاب می کنند.
شاید چون آسان بدست میان.
به همین دلیل سیب های قله درخت فکر میکنند که مشکل از اونهاست.
در حالی که اون ها فقط بزرگ هستند.
در حقیقت باید صبورری کنند تا مرد درست از راه برسه و شهامت چیدن سیب از قله درخت رو داشته باشه.
نباید برای اینکه کسی به ما دست یابی پیدا کنه، مثل سیب های به زمین افتاده بشیم، کسی که عاشق ما باشه، برای بدست آوردن ما همه کاری انجام میده.
.
#ویلیام_شکسپیر .
🍁
👤@okayparniii
📸@davoud_photographer

جهت ارسال عکس از تگ و هشتگ پیج استفاده نمایید.
#iraanpic
 • 🍁
  دخترها مثل سیب ، روی درخت هستند. بهترینشون روی بالاترین قسمتند.
  مردها بهترین رو نمیخوان، چون میترسن در زای به دست آوردنشان آسیب ببینند.
  در عوض آنهایی که روی زمین افتاده ، و زیاد خوشمزه نیستند رو انتخاب می کنند.
  شاید چون آسان بدست میان.
  به همین دلیل سیب های قله درخت فکر میکنند که مشکل از اونهاست.
  در حالی که اون ها فقط بزرگ هستند.
  در حقیقت باید صبورری کنند تا مرد درست از راه برسه و شهامت چیدن سیب از قله درخت رو داشته باشه.
  نباید برای اینکه کسی به ما دست یابی پیدا کنه، مثل سیب های به زمین افتاده بشیم، کسی که عاشق ما باشه، برای بدست آوردن ما همه کاری انجام میده.
  .
  #ویلیام_شکسپیر .
  🍁
  👤@okayparniii
  📸@davoud_photographer

  جهت ارسال عکس از تگ و هشتگ پیج استفاده نمایید.
  #iraanpic
 • 1,169 26 3 hours ago
 • My fav thing ever is laughing to the point where you can’t even speak and you’re just there silently smacking the table and you can’t breathe
 • My fav thing ever is laughing to the point where you can’t even speak and you’re just there silently smacking the table and you can’t breathe
 • 1,098 78 5 hours ago