#ارومیه Instagram Photos & Videos

ارومیه - 696.9k posts

Latest Instagram Posts

 • Furnished Apartment For Sale
ALANYA MAHMUTLAR TURKEY.

Two-bedroom apartment in Mahmutlar at an affordable price

In Mahmutlar district, furnished 2 + 1 apartments are for sale. The apartment is located on the 5th floor and has an area of ​​125 m2.
The layout includes a living room combined with a kitchen area, two bedrooms, a bathroom and three balconies.
Due to the well-thought-out shape and location, the space of the kitchen and living room is beautifully zoned. If desired, the kitchen can be easily separated from the living room using decorative partitions or a functional shelving.
All the upholstered furniture that you see in the photos is included in the price of the apartments. With the acquisition of household appliances you will be happy to help the after-sales service of our company.

On Tuesdays, there is a farmer’s market near the complex, where you can buy fresh seasonal vegetables and fruits from morning till late evening. Find out more about seasonal fruits and vegetables here.

Aydat 40 Turkish Lira

The cost of 47 000 Dolars $  #یزد
#ارومیه
#نیشابور
#رشت
#رشتی
#رشته
#رشتی
#خوی
#اردبیل
#کرمانشاه
#همدان
#اهواز
#اهوازی
 • Furnished Apartment For Sale
  ALANYA MAHMUTLAR TURKEY.

  Two-bedroom apartment in Mahmutlar at an affordable price

  In Mahmutlar district, furnished 2 + 1 apartments are for sale. The apartment is located on the 5th floor and has an area of ​​125 m2.
  The layout includes a living room combined with a kitchen area, two bedrooms, a bathroom and three balconies.
  Due to the well-thought-out shape and location, the space of the kitchen and living room is beautifully zoned. If desired, the kitchen can be easily separated from the living room using decorative partitions or a functional shelving.
  All the upholstered furniture that you see in the photos is included in the price of the apartments. With the acquisition of household appliances you will be happy to help the after-sales service of our company.

  On Tuesdays, there is a farmer’s market near the complex, where you can buy fresh seasonal vegetables and fruits from morning till late evening. Find out more about seasonal fruits and vegetables here.

  Aydat 40 Turkish Lira

  The cost of 47 000 Dolars $   #یزد
  #ارومیه
  #نیشابور
  #رشت
  #رشتی
  #رشته
  #رشتی
  #خوی
  #اردبیل
  #کرمانشاه
  #همدان
  #اهواز
  #اهوازی
 • 15 3 1 hour ago
 • Furnished Apartment For Sale
ALANYA MAHMUTLAR TURKEY.

Two-bedroom apartment in Mahmutlar at an affordable price

In Mahmutlar district, furnished 2 + 1 apartments are for sale. The apartment is located on the 5th floor and has an area of ​​125 m2.
The layout includes a living room combined with a kitchen area, two bedrooms, a bathroom and three balconies.
Due to the well-thought-out shape and location, the space of the kitchen and living room is beautifully zoned. If desired, the kitchen can be easily separated from the living room using decorative partitions or a functional shelving.
All the upholstered furniture that you see in the photos is included in the price of the apartments. With the acquisition of household appliances you will be happy to help the after-sales service of our company.

On Tuesdays, there is a farmer’s market near the complex, where you can buy fresh seasonal vegetables and fruits from morning till late evening. Find out more about seasonal fruits and vegetables here.

Aydat 40 Turkish Lira

The cost of 47 000 Dolars $  #ارومیه
#نیشابور
#رشت
#رشتی
#رشته
#رشتی
#خوی
#اردبیل
#کرمانشاه
#همدان
#اهواز
#اهوازی
#بندرعباس
#گرگان
#کرج
#بجنورد
#بيرجند
#خرمآبادیها
#زاهدان
#سبزوار
#سيرجان
 • Furnished Apartment For Sale
  ALANYA MAHMUTLAR TURKEY.

  Two-bedroom apartment in Mahmutlar at an affordable price

  In Mahmutlar district, furnished 2 + 1 apartments are for sale. The apartment is located on the 5th floor and has an area of ​​125 m2.
  The layout includes a living room combined with a kitchen area, two bedrooms, a bathroom and three balconies.
  Due to the well-thought-out shape and location, the space of the kitchen and living room is beautifully zoned. If desired, the kitchen can be easily separated from the living room using decorative partitions or a functional shelving.
  All the upholstered furniture that you see in the photos is included in the price of the apartments. With the acquisition of household appliances you will be happy to help the after-sales service of our company.

  On Tuesdays, there is a farmer’s market near the complex, where you can buy fresh seasonal vegetables and fruits from morning till late evening. Find out more about seasonal fruits and vegetables here.

  Aydat 40 Turkish Lira

  The cost of 47 000 Dolars $   #ارومیه
  #نیشابور
  #رشت
  #رشتی
  #رشته
  #رشتی
  #خوی
  #اردبیل
  #کرمانشاه
  #همدان
  #اهواز
  #اهوازی
  #بندرعباس
  #گرگان
  #کرج
  #بجنورد
  #بيرجند
  #خرمآبادیها
  #زاهدان
  #سبزوار
  #سيرجان
 • 13 1 1 hour ago
 • همانطور که هر زبانی برای خودش محترم است زبان تورکی آذربایجانی هم با ده ها میلیون نفر که زبان مادریشان تورکی آذربايجانى است محترم میباشد لذا باید در حفظ اصالت آن کوشش لازمه به عمل آید. همین طور که راضی به ورود کلمات انگلیسی به فارسی نیستیم و بیگانه تلقی شده و سریعا جایگزین فارسی آن ها ابداع میشود، باید در تلاش برای ریشه کن کردن کلمات فارسی دخیل در تورکی نیز باشیم مخصوصا اینکه معادل تورکی آن ها از قبل وجود دارد اما فقط کاربرد آن ها به فراموشی سپرده شده. این پیج در تلاش برای یاد آوری اصالت خودمان است. اختلاط زبانها راهی برای از بین بردن آنهاست. حد و مرز زبانها را درهم نشکنیم و یادمان باشد:«دو زبانه و چند زبانه بودن در دنیای امروزی افتخار بسیار بزرگی است قدر آن را بدانیم.»
#turk #tabriz #təbriz #urmu #ardabil #azerbaycan #vətən #tabrizim #tebriz #tebrizim #anadili #turkish #turki #turkidili
#آنا_ديلى
#آناديلى
#تبریز
#زنجان
#میانه
#اهر
#ارومیه
#اردبیل
 #کلیبر
#بستان_آباد
#سراب
#عجبشیر
#مرند
#مراغه
#میاندوآب
#زنگان
 • همانطور که هر زبانی برای خودش محترم است زبان تورکی آذربایجانی هم با ده ها میلیون نفر که زبان مادریشان تورکی آذربايجانى است محترم میباشد لذا باید در حفظ اصالت آن کوشش لازمه به عمل آید. همین طور که راضی به ورود کلمات انگلیسی به فارسی نیستیم و بیگانه تلقی شده و سریعا جایگزین فارسی آن ها ابداع میشود، باید در تلاش برای ریشه کن کردن کلمات فارسی دخیل در تورکی نیز باشیم مخصوصا اینکه معادل تورکی آن ها از قبل وجود دارد اما فقط کاربرد آن ها به فراموشی سپرده شده. این پیج در تلاش برای یاد آوری اصالت خودمان است. اختلاط زبانها راهی برای از بین بردن آنهاست. حد و مرز زبانها را درهم نشکنیم و یادمان باشد:«دو زبانه و چند زبانه بودن در دنیای امروزی افتخار بسیار بزرگی است قدر آن را بدانیم.»
  #turk #tabriz #təbriz #urmu #ardabil #azerbaycan #vətən #tabrizim #tebriz #tebrizim #anadili #turkish #turki #turkidili
  #آنا_ديلى
  #آناديلى
  #تبریز
  #زنجان
  #میانه
  #اهر
  #ارومیه
  #اردبیل
  #کلیبر
  #بستان_آباد
  #سراب
  #عجبشیر
  #مرند
  #مراغه
  #میاندوآب
  #زنگان
 • 11 6 2 hours ago