#باحال Instagram Photos & Videos

باحال - 1m posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • شیطان کامل...
.
بگذار نصیحتت کنم ....
نصیحتی که بدون گفتن...
از چشم هایم جمله به جمله اش را می خوانی...
به چشم هایم...
دقیقا به قرینه ی چشمهایم خیره شو...
خب حالا بخوان....
.
.
.
.
.
.
.
.
.

می دانستم نمی تونای بخوانی...
چون هنوز هم باورم نداری...
پس بگذار بگویم...
یادت باشد هر چه نفهم تر باشی ..
کم تر رنج میبری
کم تر با دیدن بی عدالتی ها و ظلم ها ...اعتراض میکنی
پس راحت تر و آسوده تری...
باید سنگ دل بودن را تمرین کنی...
دنیا دنیای سنگدل بودن است...
سعی کن دروغگو باشی...
دروغگو ها برنده اند...
گرچه به ظاهر...
وقتی کسی گفت دوستت دارد..
تو باور نکن...
از کجا معلوم ...؟؟؟؟
مدام باورهای دیگران را نقد کن..
اگرچه تحسیین بر انگیز باشد...
اینان نصیحت های من هستند ...
گوش کن ...
تا مثل من شوی..
یک شیطان کامل....!!!
.
.
.
#ایران #اهواز #عکس #اصفهان #تهران #شیراز #کردستان #کرمان #ارومیه #مشهد #کرمانشاه #زیبا #بهترین #جذاب #خوشکل #مردم #جالب #باحال #love #girl #instagood #fun #tumblrphoto #gn #gm #gf #bf #boyfriend #boy
 • شیطان کامل...
  .
  بگذار نصیحتت کنم ....
  نصیحتی که بدون گفتن...
  از چشم هایم جمله به جمله اش را می خوانی...
  به چشم هایم...
  دقیقا به قرینه ی چشمهایم خیره شو...
  خب حالا بخوان....
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  می دانستم نمی تونای بخوانی...
  چون هنوز هم باورم نداری...
  پس بگذار بگویم...
  یادت باشد هر چه نفهم تر باشی ..
  کم تر رنج میبری
  کم تر با دیدن بی عدالتی ها و ظلم ها ...اعتراض میکنی
  پس راحت تر و آسوده تری...
  باید سنگ دل بودن را تمرین کنی...
  دنیا دنیای سنگدل بودن است...
  سعی کن دروغگو باشی...
  دروغگو ها برنده اند...
  گرچه به ظاهر...
  وقتی کسی گفت دوستت دارد..
  تو باور نکن...
  از کجا معلوم ...؟؟؟؟
  مدام باورهای دیگران را نقد کن..
  اگرچه تحسیین بر انگیز باشد...
  اینان نصیحت های من هستند ...
  گوش کن ...
  تا مثل من شوی..
  یک شیطان کامل....!!!
  .
  .
  .
  #ایران #اهواز #عکس #اصفهان #تهران #شیراز #کردستان #کرمان #ارومیه #مشهد #کرمانشاه #زیبا #بهترین #جذاب #خوشکل #مردم #جالب #باحال #love #girl #instagood #fun #tumblrphoto #gn #gm #gf #bf #boyfriend #boy
 • 10 4 3 hours ago