#بحث Instagram Photos & Videos

بحث - 135.1k posts

Top Posts

 • تقویم بازپخش تلویزیونی شوكران
در نوروز ۹۸
هر شب، ساعت ۲۳، شبکه چهار سیما

١ فروردین/ سيدعبدالله انوار، حکیم و نسخه‌شناس

٢ فروردین/ شاهين فرهت، هنرشناس و موسیقی‌دان

٣ فروردین/ پرويز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار

٤ فروردین/ ايران درودى، هنرشناس و نقاش

٥ فروردین/ كريستين يحيی بونو، فیلسوف و الهی‌دان

٦ فروردین/ نوش‌آفرين انصارى، مادر کتابداری ایران

٧ فروردین/ احمد واعظى، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
٨ فروردین/ نجفقلى حبيبى، فلسفه‌دان و سیاستمدار

۹ فروردین/ منوچهر آشتيانى، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز نئومارکسیست

۱۰ فروردین/ سيدحسن امين، فلسفه‌دان و ادیب

۱۱ فروردین/ هوشنگ ماهرويان، نویسنده و جامعه‌شناس

١۲ فروردین/ حسین کچویان، جامعه‌شناس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۳ فروردین/ ابوالقاسم علیدوست، فقیه و مدرس خارج فقه

١۴ فروردین/ مهدى محقق، تاریخ‌دان و ادیب 
١۵ فروردین/ سيديحيی يثربى، عرفان‌شناس و فلسفه‌دان 
۱۶ فروردین/ حميد پارسانيا، فلسفه‌دان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

١٧ فروردین/ داوود هرميداس‌باوند، حقوق‌دان و استاد روابط بین‌الملل

١٨ فروردین/ غلامرضا اعوانى، فیلسوف سنت‌گرا

١٩ فروردین/ مهدى گلشنى، پدر فلسفه علم در ایران

محصول مشترک
#حوزه_هنری و #شبکه_چهار سیما

#گفتگو #اندیشه #بحث #تلویزیون #علم #دین #فرهنگ #هنر #سیاست #ایران #اسلام
 • تقویم بازپخش تلویزیونی شوكران
  در نوروز ۹۸
  هر شب، ساعت ۲۳، شبکه چهار سیما

  ١ فروردین/ سيدعبدالله انوار، حکیم و نسخه‌شناس

  ٢ فروردین/ شاهين فرهت، هنرشناس و موسیقی‌دان

  ٣ فروردین/ پرويز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار

  ٤ فروردین/ ايران درودى، هنرشناس و نقاش

  ٥ فروردین/ كريستين يحيی بونو، فیلسوف و الهی‌دان

  ٦ فروردین/ نوش‌آفرين انصارى، مادر کتابداری ایران

  ٧ فروردین/ احمد واعظى، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  ٨ فروردین/ نجفقلى حبيبى، فلسفه‌دان و سیاستمدار

  ۹ فروردین/ منوچهر آشتيانى، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز نئومارکسیست

  ۱۰ فروردین/ سيدحسن امين، فلسفه‌دان و ادیب

  ۱۱ فروردین/ هوشنگ ماهرويان، نویسنده و جامعه‌شناس

  ١۲ فروردین/ حسین کچویان، جامعه‌شناس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

  ۱۳ فروردین/ ابوالقاسم علیدوست، فقیه و مدرس خارج فقه

  ١۴ فروردین/ مهدى محقق، تاریخ‌دان و ادیب
  ١۵ فروردین/ سيديحيی يثربى، عرفان‌شناس و فلسفه‌دان
  ۱۶ فروردین/ حميد پارسانيا، فلسفه‌دان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

  ١٧ فروردین/ داوود هرميداس‌باوند، حقوق‌دان و استاد روابط بین‌الملل

  ١٨ فروردین/ غلامرضا اعوانى، فیلسوف سنت‌گرا

  ١٩ فروردین/ مهدى گلشنى، پدر فلسفه علم در ایران

  محصول مشترک
  #حوزه_هنری و #شبکه_چهار سیما

  #گفتگو #اندیشه #بحث #تلویزیون #علم #دین #فرهنگ #هنر #سیاست #ایران #اسلام
 • 303 8 2 hours ago

Latest Instagram Posts

 • تقویم بازپخش تلویزیونی شوكران
در نوروز ۹۸
هر شب، ساعت ۲۳، شبکه چهار سیما

١ فروردین/ سيدعبدالله انوار، حکیم و نسخه‌شناس

٢ فروردین/ شاهين فرهت، هنرشناس و موسیقی‌دان

٣ فروردین/ پرويز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار

٤ فروردین/ ايران درودى، هنرشناس و نقاش

٥ فروردین/ كريستين يحيی بونو، فیلسوف و الهی‌دان

٦ فروردین/ نوش‌آفرين انصارى، مادر کتابداری ایران

٧ فروردین/ احمد واعظى، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
٨ فروردین/ نجفقلى حبيبى، فلسفه‌دان و سیاستمدار

۹ فروردین/ منوچهر آشتيانى، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز نئومارکسیست

۱۰ فروردین/ سيدحسن امين، فلسفه‌دان و ادیب

۱۱ فروردین/ هوشنگ ماهرويان، نویسنده و جامعه‌شناس

١۲ فروردین/ حسین کچویان، جامعه‌شناس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۳ فروردین/ ابوالقاسم علیدوست، فقیه و مدرس خارج فقه

١۴ فروردین/ مهدى محقق، تاریخ‌دان و ادیب 
١۵ فروردین/ سيديحيی يثربى، عرفان‌شناس و فلسفه‌دان 
۱۶ فروردین/ حميد پارسانيا، فلسفه‌دان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

١٧ فروردین/ داوود هرميداس‌باوند، حقوق‌دان و استاد روابط بین‌الملل

١٨ فروردین/ غلامرضا اعوانى، فیلسوف سنت‌گرا

١٩ فروردین/ مهدى گلشنى، پدر فلسفه علم در ایران

محصول مشترک
#حوزه_هنری و #شبکه_چهار سیما

#گفتگو #اندیشه #بحث #تلویزیون #علم #دین #فرهنگ #هنر #سیاست #ایران #اسلام
 • تقویم بازپخش تلویزیونی شوكران
  در نوروز ۹۸
  هر شب، ساعت ۲۳، شبکه چهار سیما

  ١ فروردین/ سيدعبدالله انوار، حکیم و نسخه‌شناس

  ٢ فروردین/ شاهين فرهت، هنرشناس و موسیقی‌دان

  ٣ فروردین/ پرويز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار

  ٤ فروردین/ ايران درودى، هنرشناس و نقاش

  ٥ فروردین/ كريستين يحيی بونو، فیلسوف و الهی‌دان

  ٦ فروردین/ نوش‌آفرين انصارى، مادر کتابداری ایران

  ٧ فروردین/ احمد واعظى، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  ٨ فروردین/ نجفقلى حبيبى، فلسفه‌دان و سیاستمدار

  ۹ فروردین/ منوچهر آشتيانى، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز نئومارکسیست

  ۱۰ فروردین/ سيدحسن امين، فلسفه‌دان و ادیب

  ۱۱ فروردین/ هوشنگ ماهرويان، نویسنده و جامعه‌شناس

  ١۲ فروردین/ حسین کچویان، جامعه‌شناس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

  ۱۳ فروردین/ ابوالقاسم علیدوست، فقیه و مدرس خارج فقه

  ١۴ فروردین/ مهدى محقق، تاریخ‌دان و ادیب
  ١۵ فروردین/ سيديحيی يثربى، عرفان‌شناس و فلسفه‌دان
  ۱۶ فروردین/ حميد پارسانيا، فلسفه‌دان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

  ١٧ فروردین/ داوود هرميداس‌باوند، حقوق‌دان و استاد روابط بین‌الملل

  ١٨ فروردین/ غلامرضا اعوانى، فیلسوف سنت‌گرا

  ١٩ فروردین/ مهدى گلشنى، پدر فلسفه علم در ایران

  محصول مشترک
  #حوزه_هنری و #شبکه_چهار سیما

  #گفتگو #اندیشه #بحث #تلویزیون #علم #دین #فرهنگ #هنر #سیاست #ایران #اسلام
 • 122 0 2 hours ago
 • تقویم بازپخش تلویزیونی شوكران
در نوروز ۹۸
هر شب، ساعت ۲۳، شبکه چهار سیما

١ فروردین/ سيدعبدالله انوار، حکیم و نسخه‌شناس

٢ فروردین/ شاهين فرهت، هنرشناس و موسیقی‌دان

٣ فروردین/ پرويز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار

٤ فروردین/ ايران درودى، هنرشناس و نقاش

٥ فروردین/ كريستين يحيی بونو، فیلسوف و الهی‌دان

٦ فروردین/ نوش‌آفرين انصارى، مادر کتابداری ایران

٧ فروردین/ احمد واعظى، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
٨ فروردین/ نجفقلى حبيبى، فلسفه‌دان و سیاستمدار

۹ فروردین/ منوچهر آشتيانى، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز نئومارکسیست

۱۰ فروردین/ سيدحسن امين، فلسفه‌دان و ادیب

۱۱ فروردین/ هوشنگ ماهرويان، نویسنده و جامعه‌شناس

١۲ فروردین/ حسین کچویان، جامعه‌شناس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۳ فروردین/ ابوالقاسم علیدوست، فقیه و مدرس خارج فقه

١۴ فروردین/ مهدى محقق، تاریخ‌دان و ادیب 
١۵ فروردین/ سيديحيی يثربى، عرفان‌شناس و فلسفه‌دان 
۱۶ فروردین/ حميد پارسانيا، فلسفه‌دان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

١٧ فروردین/ داوود هرميداس‌باوند، حقوق‌دان و استاد روابط بین‌الملل

١٨ فروردین/ غلامرضا اعوانى، فیلسوف سنت‌گرا

١٩ فروردین/ مهدى گلشنى، پدر فلسفه علم در ایران

محصول مشترک
#حوزه_هنری و #شبکه_چهار سیما

#گفتگو #اندیشه #بحث #تلویزیون #علم #دین #فرهنگ #هنر #سیاست #ایران #اسلام
 • تقویم بازپخش تلویزیونی شوكران
  در نوروز ۹۸
  هر شب، ساعت ۲۳، شبکه چهار سیما

  ١ فروردین/ سيدعبدالله انوار، حکیم و نسخه‌شناس

  ٢ فروردین/ شاهين فرهت، هنرشناس و موسیقی‌دان

  ٣ فروردین/ پرويز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار

  ٤ فروردین/ ايران درودى، هنرشناس و نقاش

  ٥ فروردین/ كريستين يحيی بونو، فیلسوف و الهی‌دان

  ٦ فروردین/ نوش‌آفرين انصارى، مادر کتابداری ایران

  ٧ فروردین/ احمد واعظى، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  ٨ فروردین/ نجفقلى حبيبى، فلسفه‌دان و سیاستمدار

  ۹ فروردین/ منوچهر آشتيانى، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز نئومارکسیست

  ۱۰ فروردین/ سيدحسن امين، فلسفه‌دان و ادیب

  ۱۱ فروردین/ هوشنگ ماهرويان، نویسنده و جامعه‌شناس

  ١۲ فروردین/ حسین کچویان، جامعه‌شناس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

  ۱۳ فروردین/ ابوالقاسم علیدوست، فقیه و مدرس خارج فقه

  ١۴ فروردین/ مهدى محقق، تاریخ‌دان و ادیب
  ١۵ فروردین/ سيديحيی يثربى، عرفان‌شناس و فلسفه‌دان
  ۱۶ فروردین/ حميد پارسانيا، فلسفه‌دان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

  ١٧ فروردین/ داوود هرميداس‌باوند، حقوق‌دان و استاد روابط بین‌الملل

  ١٨ فروردین/ غلامرضا اعوانى، فیلسوف سنت‌گرا

  ١٩ فروردین/ مهدى گلشنى، پدر فلسفه علم در ایران

  محصول مشترک
  #حوزه_هنری و #شبکه_چهار سیما

  #گفتگو #اندیشه #بحث #تلویزیون #علم #دین #فرهنگ #هنر #سیاست #ایران #اسلام
 • 303 8 2 hours ago
 • RepostBy @berobooks: "📚
.
اسم الكتاب| #وهم_الإنجاز
اسم المؤلف |#أحمد_مشرف
التصنيف|#تطوير
عدد الصفحات |231
..
البوست السابق يحتوي على #نبذة_عن_أحمد_حسن_مشرف واقتباسات مختارة من كتاب وهم الإنجاز .
كتاب جميل لم يقع في يدي كتاب مشابه لهذا المحتوى فهنا يناقش الكاتب ثم يضع حلول واسئلة مهمه لما يسمى بوهم الإنجاز أو الاحساس بالانجاز فهو عبارة عن بحث بأراء الكاتب الشخصية المبني على مجموعة من الأسئلة مثل||
لماذا ندمن تصوير أنفسنا على قنوات التواصل الاجتماعي وكيف يؤثر هذا الأمر على حياتنا ؟
لماذا نهتم برأي الآخرين تجاهنا أكثر من رأينا؟
ماهو الفرق بين العمل الحقيقي وما تعتقد أنه عمل حقيقي؟
ماذا يعني أن نترك أثرا؟ ولماذا يجب أن نهتم بترك الأثر؟
لماذا نرسل هذا الكم من رسائل الوعظ الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؟
.
 قُسم الكتاب لأربعة أجزاء بالعناوين التالية||
المكانة ، الأجر، الأثر، التنفيذ.
 وقد نوه الكاتب بأن “الجزئين الأولى تتحدث عن تفاصيل قضيته والجزئين الأخيرة الحلول للمعالجة”
.
 هنا يكتب احمد مشرف بإسهاب ليبين لنا الفرق بين ما نحس به من انجاز وهو في الواقع “وهم” لدى العقل الجمعي أو العامة من الناس وبين العمل الحقيقي مع ذكر الكثير من المراجع والاقتباسات والأمثلة والقصص الواقعية وهذا ما ستقرأونه من مواضيع رائعة في اجزاءه الأربعة. .
كتاب جميل بفكره مبدعة وجريئة برغم من الاسهاب الذي بين اجزاءه إلا إني انصح بقراءته والتمعن في معانيه ومقاصده وأمثلته التي هي من أرض الواقع واتفق مع الكاتب في مفاهيم كثيرة موجودة بين سطور هذا البحث وهذا الكتاب ايضا يُعاد قراءته مرة أخري أو الرجوع عليه في وقت آخر ايضا وقد نوه الكاتب هنا أن هذا الكتاب هو استكمالاً غير مباشر لكتاب “ثورة الفن” الذي تشوقت لقراءته. ..
شكرا للكاتب أحمد مشرف على الجهد الواضح في هذا البحث وتحمست اكثر لقراءة اصدراته الأخرى.
‫.‬.
اختم مراجعتي بهذا الاقتباس الجميل للكاتب حيث يقول||
“ الظهور لا يجب أن يكون هو الحلم، إنما ترك الأثر"
.
‎كتابي رقم (23) لعام 2018
..
‎ملاحظة| هذه المراجعة تعبر عن وجهة نظري الشخصية لربما اختلف أو اشارك في تقيمي مع شخص ما..فما يعجبني قد لا يعجبك فهي وجهات من منظور شخصي لكل منا..
...
‪#berobooks ‬
#عبير_وهم_الإنجاز #قراءة #اصدقاء_القراءة #نادي_القراء #أصدقاء_الكتب #ماذا_تقرأ #حدثنا_عما_تقرأ #مكتبة #كتب #امة_إقرأ_تقرأ #أدب #فائدة #السعودية_تقرأ #اقتباس #بحث #الإنجاز #عبير_كتب_احمد_مشرف" (via #InstaRepost @AppsKottage)
 • RepostBy @berobooks: "📚
  .
  اسم الكتاب| #وهم_الإنجاز
  اسم المؤلف | #أحمد_مشرف
  التصنيف| #تطوير
  عدد الصفحات |231
  ..
  البوست السابق يحتوي على #نبذة_عن_أحمد_حسن_مشرف واقتباسات مختارة من كتاب وهم الإنجاز .
  كتاب جميل لم يقع في يدي كتاب مشابه لهذا المحتوى فهنا يناقش الكاتب ثم يضع حلول واسئلة مهمه لما يسمى بوهم الإنجاز أو الاحساس بالانجاز فهو عبارة عن بحث بأراء الكاتب الشخصية المبني على مجموعة من الأسئلة مثل||
  لماذا ندمن تصوير أنفسنا على قنوات التواصل الاجتماعي وكيف يؤثر هذا الأمر على حياتنا ؟
  لماذا نهتم برأي الآخرين تجاهنا أكثر من رأينا؟
  ماهو الفرق بين العمل الحقيقي وما تعتقد أنه عمل حقيقي؟
  ماذا يعني أن نترك أثرا؟ ولماذا يجب أن نهتم بترك الأثر؟
  لماذا نرسل هذا الكم من رسائل الوعظ الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؟
  .
  قُسم الكتاب لأربعة أجزاء بالعناوين التالية||
  المكانة ، الأجر، الأثر، التنفيذ.
  وقد نوه الكاتب بأن “الجزئين الأولى تتحدث عن تفاصيل قضيته والجزئين الأخيرة الحلول للمعالجة”
  .
  هنا يكتب احمد مشرف بإسهاب ليبين لنا الفرق بين ما نحس به من انجاز وهو في الواقع “وهم” لدى العقل الجمعي أو العامة من الناس وبين العمل الحقيقي مع ذكر الكثير من المراجع والاقتباسات والأمثلة والقصص الواقعية وهذا ما ستقرأونه من مواضيع رائعة في اجزاءه الأربعة. .
  كتاب جميل بفكره مبدعة وجريئة برغم من الاسهاب الذي بين اجزاءه إلا إني انصح بقراءته والتمعن في معانيه ومقاصده وأمثلته التي هي من أرض الواقع واتفق مع الكاتب في مفاهيم كثيرة موجودة بين سطور هذا البحث وهذا الكتاب ايضا يُعاد قراءته مرة أخري أو الرجوع عليه في وقت آخر ايضا وقد نوه الكاتب هنا أن هذا الكتاب هو استكمالاً غير مباشر لكتاب “ثورة الفن” الذي تشوقت لقراءته. ..
  شكرا للكاتب أحمد مشرف على الجهد الواضح في هذا البحث وتحمست اكثر لقراءة اصدراته الأخرى.
  ‫.‬.
  اختم مراجعتي بهذا الاقتباس الجميل للكاتب حيث يقول||
  “ الظهور لا يجب أن يكون هو الحلم، إنما ترك الأثر"
  .
  ‎كتابي رقم (23) لعام 2018
  ..
  ‎ملاحظة| هذه المراجعة تعبر عن وجهة نظري الشخصية لربما اختلف أو اشارك في تقيمي مع شخص ما..فما يعجبني قد لا يعجبك فهي وجهات من منظور شخصي لكل منا..
  ...
  #berobooks
  #عبير_وهم_الإنجاز #قراءة #اصدقاء_القراءة #نادي_القراء #أصدقاء_الكتب #ماذا_تقرأ #حدثنا_عما_تقرأ #مكتبة #كتب #امة_إقرأ_تقرأ #أدب #فائدة #السعودية_تقرأ #اقتباس #بحث #الإنجاز #عبير_كتب_احمد_مشرف " (via #InstaRepost @AppsKottage)
 • 44 3 2 hours ago
 • البناء الاجتماعي هو الإطار التنظيمي العام الذي يندرج تحته كافة أوجه السلوك الإنساني في مجتمع ما ويتضمن مجموعة النظم الاجتماعية ذات القواعد السلوكية المستقرة التي تحكم الأنشطة الإنسانية المتعددة في مجتمع ما.. وبمعنى آخر يمكن تعريف البناء الاجتماعي بأنه مجموعة الأطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العلاقات الإنسانية، سواء تلك العلاقات البينية بين الأفراد أو الأشخاص داخل مجتمع ما، أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمع ما وغيره من المجتمعات، ويمكن القول البناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام، وهو عبارة عن مجموعة النظم الاجتماعية الرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئي لأي مجتمع. مصدر ويكيبيديا
 • البناء الاجتماعي هو الإطار التنظيمي العام الذي يندرج تحته كافة أوجه السلوك الإنساني في مجتمع ما ويتضمن مجموعة النظم الاجتماعية ذات القواعد السلوكية المستقرة التي تحكم الأنشطة الإنسانية المتعددة في مجتمع ما.. وبمعنى آخر يمكن تعريف البناء الاجتماعي بأنه مجموعة الأطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العلاقات الإنسانية، سواء تلك العلاقات البينية بين الأفراد أو الأشخاص داخل مجتمع ما، أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمع ما وغيره من المجتمعات، ويمكن القول البناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام، وهو عبارة عن مجموعة النظم الاجتماعية الرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئي لأي مجتمع. مصدر ويكيبيديا
 • 2 1 3 hours ago
 • |#مراقبت کن‌ از خودت |
.
#دلم نیامد این ها را نگویم و #سال را تمام کنم...
می دانی #بحث سال و #ماه و روز نیست
بحث #زندگی است
اینکه هر چقدر پیش می رود #غافلگیر ترت می کند
بحث #هیچ است و همه چیز
اصلا بحثی نیست
چون هیچ چیز مطلق نیست...
" هرگز " و " ابدا " و " باید " حرف مفت است
حرف حرفِ " احتمال " است و " شاید "
شاید که بلوغ همین باشد
رسیدن به اینکه اصرار به قطعیت در این زندگی حماقت محض است.
حالا می توانم برایت #آرزوی های پیچیده تری داشته باشم
مثلا اینکه هر جا لازم شد خودت خودت را از بندِ تعلق آزاد کنی
که خود آزار نباشی
که هر بار امیدت را گم کردی بلد باشی دوباره پیدایش کنی؛ جوری که کم ترین زمان را فدای نابلدی کنی...
می دانی بحث یک #تقویمِ نو تر نیست
بحث یک نگاه متفاوت تر است.
برایت #آرزو می کنم بالاخره با پوست و خونت عجین شود که در این زندگیِ عجیب و بخیل ‌هیچ کس جز خودت به فریادت نمی رسد
این #لعنتی را ممکن کن " به خودت بیشتر از هر کس و هر چیز بِرِس "
امیدوارم بعد از اینهمه سال، بعد از اینهمه پیام های تبریک و آرزوهای رنگی و تصمیمات قلمبه سلمبه ای که از نیمه راه فراموشت شده، فهمیده باشی که یکِ یکِ امسال قرار نیست انفجار عظیمی رخ دهد،
تو به تقویم نو سلام می کنی و مسیر پر پیچ و خم زندگی را ادامه می دهی... تنها فرقش در این است که کوله ات هر سال سنگین تر از سال قبل است؛ پر از تجربه هایی که شکل بهبود یافته‌ی زخم هاست...
شاید در تنگناهای این مسیر تنها چیزی که به کارت بیاید این باشد که به کوله ات سر بزنی و در هر قدم تاکید کنی " ادامه دادن کارِ زنده هاست "،
رویا ببافی
و همزمان
توقعت را از خودت و #آسمان بالای سرت و #زمین زیر پایت در #منطقی ترین سطحِ ممکن نگه داری
به معنای کاملِ این جمله " مراقبت کن از خودَت "

#هومن#۹۷#نوروز۹۷#بهار۹۷#عید۹۷#houman
#aadesiign #architectureartdesign#happy#93#94#95#96#97#98
 • | #مراقبت کن‌ از خودت |
  .
  #دلم نیامد این ها را نگویم و #سال را تمام کنم...
  می دانی #بحث سال و #ماه و روز نیست
  بحث #زندگی است
  اینکه هر چقدر پیش می رود #غافلگیر ترت می کند
  بحث #هیچ است و همه چیز
  اصلا بحثی نیست
  چون هیچ چیز مطلق نیست...
  " هرگز " و " ابدا " و " باید " حرف مفت است
  حرف حرفِ " احتمال " است و " شاید "
  شاید که بلوغ همین باشد
  رسیدن به اینکه اصرار به قطعیت در این زندگی حماقت محض است.
  حالا می توانم برایت #آرزوی های پیچیده تری داشته باشم
  مثلا اینکه هر جا لازم شد خودت خودت را از بندِ تعلق آزاد کنی
  که خود آزار نباشی
  که هر بار امیدت را گم کردی بلد باشی دوباره پیدایش کنی؛ جوری که کم ترین زمان را فدای نابلدی کنی...
  می دانی بحث یک #تقویم ِ نو تر نیست
  بحث یک نگاه متفاوت تر است.
  برایت #آرزو می کنم بالاخره با پوست و خونت عجین شود که در این زندگیِ عجیب و بخیل ‌هیچ کس جز خودت به فریادت نمی رسد
  این #لعنتی را ممکن کن " به خودت بیشتر از هر کس و هر چیز بِرِس "
  امیدوارم بعد از اینهمه سال، بعد از اینهمه پیام های تبریک و آرزوهای رنگی و تصمیمات قلمبه سلمبه ای که از نیمه راه فراموشت شده، فهمیده باشی که یکِ یکِ امسال قرار نیست انفجار عظیمی رخ دهد،
  تو به تقویم نو سلام می کنی و مسیر پر پیچ و خم زندگی را ادامه می دهی... تنها فرقش در این است که کوله ات هر سال سنگین تر از سال قبل است؛ پر از تجربه هایی که شکل بهبود یافته‌ی زخم هاست...
  شاید در تنگناهای این مسیر تنها چیزی که به کارت بیاید این باشد که به کوله ات سر بزنی و در هر قدم تاکید کنی " ادامه دادن کارِ زنده هاست "،
  رویا ببافی
  و همزمان
  توقعت را از خودت و #آسمان بالای سرت و #زمین زیر پایت در #منطقی ترین سطحِ ممکن نگه داری
  به معنای کاملِ این جمله " مراقبت کن از خودَت "

  #هومن #۹۷ #نوروز۹۷ #بهار۹۷ #عید۹۷ #houman
  #aadesiign #architectureartdesign #happy #93 #94 #95 #96 #97 #98
 • 39 0 4 hours ago
 • الحمدلله يارب
 • الحمدلله يارب
 • 2 1 9 hours ago