#جملات_زیبا Instagram Photos & Videos

جملات_زیبا - 123.1k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • .
چرا در این جهان این همه استرس و اضطراب وجود دارد؟!
چون افراد توقع و انتظارات فراوانی دارند. 
اگر انتظار داشته باشی، استرس هم خواهی داشت. 
اما زمانی که بی انتظار باشی، استرس و اضطراب هم نخواهی داشت. 
استرس عارضه‌ای بیش نیست؛ 
هر چه بیشتر انتظار داشته باشی بیشتر هم مضطرب خواهی بود. 
پس اضطراب مشکلی اساسی نیست، 
بلکه نتیجه‌ی انتظار است.
اضطراب سایه‌ای است که به دنبال انتظار کشیده می‌شود.
اگر حتی برای یک لحظه هم که شده انتظار نداشته باشی، به مرتبه‌ای از حالت ذهنی برسی که هیچ انتظاری نداشته باشی خیلی ساده و آسان است. 
سوالی می‌پرسی و پاسخی از پی آن می‌آید، رضایتی حاصل می‌شود. 
اما اگر با انتظاراتی همان سوال را بپرسی، پاسخ‌ها مضطربت خواهند کرد.
ما هر کاری که می‌کنیم با انتظار می‌کنیم. 
اگر کسی را دوست داشته باشم،انتظار بدون اینکه خودم متوجه شوم در دوست داشتنم مداخله خواهد کرد. 
انتظار دوست داشتن متقابل در من ایجاد خواهد شد. 
هنوز در عشق و دوست داشتن جلو نرفته، انتظار پدید می‌آید و همه چیز را نابود می‌کند. 
عشق، بیش از هر چیز دیگری در این جهان اضطراب ایجاد می‌کند، زیرا تو در آرمان‌شهر انتظارات زندگی می‌کنی. 
هنوز سفر آغاز نشده به فکر بازگشت به سوی وطن خویشتنی.
هرچه بیشتر انتظار عشق داشته باشی، همانقدر هم سخت‌تر خواهد بود تا عشق به سویت جاری شود. 
اگر از کسی انتظار عشق داشته باشی، آن شخص عشق را اسارتی برای خویش خواهد پنداشت، عشق همچون وظیفه و تکلیف خواهد بود؛ چیزی اجباری. 
هنگامی هم که عشق اینگونه تکلیف گونه باشد، رضایتی از آن حاصل نخواهد شد، اینچنین عشقی زنده و پویا نیست.
عشق فقط سرزندگی و بازیگوشی می‌طلبد نه اجبار و تکلیف. 
عشق آزادی و رهایی است اما تکلیف، اسارت؛ باری سنگین که باید حمل شود. در این زمان عشق زیبایی‌اش را از دست می‌دهد. 
طراوت، شعر و آهنگ و همه چیز نابود می‌‌شود و طرف مقابل حس می‌کند که عشق چیزی مرده و بی روح است که به او بخشیده‌اند. 
اگر با انتظار عاشق شوی، عشق را کشته‌ای. .
.
.
.
.
.
.
.
.
#موفقیت #هدف #زندگی_موفق #پیشرفت_فردی #پیشرفت_شخصی #زندگی_ایده_آل #زندگی_هدفمند #رشد_فردی #رشد_شخصی #ایده_آل #هدفمند #هدفمندی #باور #انگیزه #جملات_ناب #جملات_زیبا #جملات_مثبت #جملات_انگیزشی #جملات_آموزنده #برنامه_ریزی #برنامه_ريزي #انرژی_مثبت #قدرت_ذهن
#رویا #آرزو #انگیزه #خواستن #تلاش #نگرش #پشتکار_بیشتر_برای_رسیدن_به_هدف
 • .
  چرا در این جهان این همه استرس و اضطراب وجود دارد؟!
  چون افراد توقع و انتظارات فراوانی دارند.
  اگر انتظار داشته باشی، استرس هم خواهی داشت.
  اما زمانی که بی انتظار باشی، استرس و اضطراب هم نخواهی داشت.
  استرس عارضه‌ای بیش نیست؛
  هر چه بیشتر انتظار داشته باشی بیشتر هم مضطرب خواهی بود.
  پس اضطراب مشکلی اساسی نیست،
  بلکه نتیجه‌ی انتظار است.
  اضطراب سایه‌ای است که به دنبال انتظار کشیده می‌شود.
  اگر حتی برای یک لحظه هم که شده انتظار نداشته باشی، به مرتبه‌ای از حالت ذهنی برسی که هیچ انتظاری نداشته باشی خیلی ساده و آسان است.
  سوالی می‌پرسی و پاسخی از پی آن می‌آید، رضایتی حاصل می‌شود.
  اما اگر با انتظاراتی همان سوال را بپرسی، پاسخ‌ها مضطربت خواهند کرد.
  ما هر کاری که می‌کنیم با انتظار می‌کنیم.
  اگر کسی را دوست داشته باشم،انتظار بدون اینکه خودم متوجه شوم در دوست داشتنم مداخله خواهد کرد.
  انتظار دوست داشتن متقابل در من ایجاد خواهد شد.
  هنوز در عشق و دوست داشتن جلو نرفته، انتظار پدید می‌آید و همه چیز را نابود می‌کند.
  عشق، بیش از هر چیز دیگری در این جهان اضطراب ایجاد می‌کند، زیرا تو در آرمان‌شهر انتظارات زندگی می‌کنی.
  هنوز سفر آغاز نشده به فکر بازگشت به سوی وطن خویشتنی.
  هرچه بیشتر انتظار عشق داشته باشی، همانقدر هم سخت‌تر خواهد بود تا عشق به سویت جاری شود.
  اگر از کسی انتظار عشق داشته باشی، آن شخص عشق را اسارتی برای خویش خواهد پنداشت، عشق همچون وظیفه و تکلیف خواهد بود؛ چیزی اجباری.
  هنگامی هم که عشق اینگونه تکلیف گونه باشد، رضایتی از آن حاصل نخواهد شد، اینچنین عشقی زنده و پویا نیست.
  عشق فقط سرزندگی و بازیگوشی می‌طلبد نه اجبار و تکلیف.
  عشق آزادی و رهایی است اما تکلیف، اسارت؛ باری سنگین که باید حمل شود. در این زمان عشق زیبایی‌اش را از دست می‌دهد.
  طراوت، شعر و آهنگ و همه چیز نابود می‌‌شود و طرف مقابل حس می‌کند که عشق چیزی مرده و بی روح است که به او بخشیده‌اند.
  اگر با انتظار عاشق شوی، عشق را کشته‌ای. .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #موفقیت #هدف #زندگی_موفق #پیشرفت_فردی #پیشرفت_شخصی #زندگی_ایده_آل #زندگی_هدفمند #رشد_فردی #رشد_شخصی #ایده_آل #هدفمند #هدفمندی #باور #انگیزه #جملات_ناب #جملات_زیبا #جملات_مثبت #جملات_انگیزشی #جملات_آموزنده #برنامه_ریزی #برنامه_ريزي #انرژی_مثبت #قدرت_ذهن
  #رویا #آرزو #انگیزه #خواستن #تلاش #نگرش #پشتکار_بیشتر_برای_رسیدن_به_هدف
 • 6 0 26 minutes ago
 • .
پادشاهی هنگام پوست کندن سیبی با یک چاقوی تیز انگشت خود را قطع کرد! وقتی که نالان طبیبان را میطلبید، وزیرش گفت: «هیچ کار #خداوند بی حکمت نیست!»
پادشاه از شنیدن این حرف ناراحت تر شد و فریاد کشید: «در بریده شدن انگشت من چه حکمتی است؟» و دستور داد وزیر را #زندانی کنند.
روزها گذشت تا اینکه پادشاه برای شکار به #جنگل رفت و آنجا آنقدر از سربازانش دور شد که ناگهان خود را میان قبیله ای وحشی #تنها یافت! آنان پادشاه را دستگیر کرده و به قصد کشتنش به درختی بستند. اما رسم عجیبی هم داشتند که بدن قربانیانشان باید کاملا سالم باشد و چون پادشاه یک انگشت نداشت او را رها کردند و او به #قصر خود بازگشت...
در حالی که به سخن #وزیر می اندیشید دستور #آزادی وزیر را داد. وقتی وزیر به خدمت شاه رسید، شاه گفت: «درست گفتی، قطع شدن انگشتم برای من حکمتی داشت ولی این #زندان رفتن برای تو جز رنج کشیدن چه فایده ای داشته؟»
وزیر در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد: «برای من هم پر فایده بود، چرا که من همیشه در همه حال با شما بودم و اگر آن روز در زندان نبودم حالا حتما کشته شده بودم!» 👤 #علی_اکبر_دهخدا
➖➖➖➖➖
#امثال_و_حکم #متن_زیبا #عکس_زیبا #متن_ناب #متن_خاص #متن_ادبی #خدا #دلنوشت #درد #غم #غمگین #تنهایی #فازسنگین #دهخدا #جملات_زیبا #حکمت
 • .
  پادشاهی هنگام پوست کندن سیبی با یک چاقوی تیز انگشت خود را قطع کرد! وقتی که نالان طبیبان را میطلبید، وزیرش گفت: «هیچ کار #خداوند بی حکمت نیست!»
  پادشاه از شنیدن این حرف ناراحت تر شد و فریاد کشید: «در بریده شدن انگشت من چه حکمتی است؟» و دستور داد وزیر را #زندانی کنند.
  روزها گذشت تا اینکه پادشاه برای شکار به #جنگل رفت و آنجا آنقدر از سربازانش دور شد که ناگهان خود را میان قبیله ای وحشی #تنها یافت! آنان پادشاه را دستگیر کرده و به قصد کشتنش به درختی بستند. اما رسم عجیبی هم داشتند که بدن قربانیانشان باید کاملا سالم باشد و چون پادشاه یک انگشت نداشت او را رها کردند و او به #قصر خود بازگشت...
  در حالی که به سخن #وزیر می اندیشید دستور #آزادی وزیر را داد. وقتی وزیر به خدمت شاه رسید، شاه گفت: «درست گفتی، قطع شدن انگشتم برای من حکمتی داشت ولی این #زندان رفتن برای تو جز رنج کشیدن چه فایده ای داشته؟»
  وزیر در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد: «برای من هم پر فایده بود، چرا که من همیشه در همه حال با شما بودم و اگر آن روز در زندان نبودم حالا حتما کشته شده بودم!» 👤 #علی_اکبر_دهخدا
  ➖➖➖➖➖
  #امثال_و_حکم #متن_زیبا #عکس_زیبا #متن_ناب #متن_خاص #متن_ادبی #خدا #دلنوشت #درد #غم #غمگین #تنهایی #فازسنگین #دهخدا #جملات_زیبا #حکمت
 • 13 0 1 hour ago
 • سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی:)
#جملات_ناب 
#جملات_زیبا 
#متن_سنگین
 • سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی:)
  #جملات_ناب
  #جملات_زیبا
  #متن_سنگین
 • 23 0 1 hour ago
 • لبخند خود معجزه ای است که می تواند زیبایی و قدرت را به نمایش بگذارد و به هیچکس این اجازه و قدرت را ندهیم که بتواند زیبایی و قدرت ما را از ما بگیرد کسی که بتواند بعد از هرشکست بخندد درسی که باید از آن مشکلات را می آموخت را به خوبی آموخته است و اما اگر اینگونه نباشد و ناراحت روزهای سختش باشد درسی که می توانست او را به بهترین شکل ممکن بسازد را نیاموخته است
فراموش نکنیم مشکلات زندگی نمیان که ما را نابود کنند بلکه کمک می کنند که بتوانیم نقاط قوت خود را بشناسیم و خود را به بهترین شکل ممکن بسازیم
در اوج سختی لبخند زدن خود نشان به باور داشتن خودمان است
همچون الماس باشیم🙂💎
#خدا#خدایا#ابتکار#نواوری#خلاقیت#انرژی_مثبت#انگیزه#انگیزشی#جملات#جملات_خاص#جملات_زیبا#قوی#تلاش#لبخند#بخند#موفقیت#سختی#الماس
 • لبخند خود معجزه ای است که می تواند زیبایی و قدرت را به نمایش بگذارد و به هیچکس این اجازه و قدرت را ندهیم که بتواند زیبایی و قدرت ما را از ما بگیرد کسی که بتواند بعد از هرشکست بخندد درسی که باید از آن مشکلات را می آموخت را به خوبی آموخته است و اما اگر اینگونه نباشد و ناراحت روزهای سختش باشد درسی که می توانست او را به بهترین شکل ممکن بسازد را نیاموخته است
  فراموش نکنیم مشکلات زندگی نمیان که ما را نابود کنند بلکه کمک می کنند که بتوانیم نقاط قوت خود را بشناسیم و خود را به بهترین شکل ممکن بسازیم
  در اوج سختی لبخند زدن خود نشان به باور داشتن خودمان است
  همچون الماس باشیم🙂💎
  #خدا #خدایا #ابتکار #نواوری #خلاقیت #انرژی_مثبت #انگیزه #انگیزشی #جملات #جملات_خاص #جملات_زیبا #قوی #تلاش #لبخند #بخند #موفقیت #سختی #الماس
 • 350 3 7 hours ago
 • نیازى نیست بدونى چطور قرار به رویاهات برسى. تنها كارى كه لازمه انجام بدى اينه كه شروع كنى . 😉
khodam
 • نیازى نیست بدونى چطور قرار به رویاهات برسى. تنها كارى كه لازمه انجام بدى اينه كه شروع كنى . 😉
  khodam
 • 27 4 13 hours ago
 • ‌ وقتی من خودم را بشناسم، تو را می‌شناسم، و از دل این شناخت عشق می‌آید.

جیدو کریشنامورتی
 • ‌ وقتی من خودم را بشناسم، تو را می‌شناسم، و از دل این شناخت عشق می‌آید.

  جیدو کریشنامورتی
 • 25 3 18 hours ago
 • برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!
با او مجادله نکن،او جبهه می گیرد .
کسی که جبهه گرفت، دیگر فکر آموختن 
نیست؛ بلکه به فکر پیروزی است.
بگذار او خودش کنجکاو شود و عقایدش را 
نقد کند.تنها به او دو کلمه بیاموز؛
"شک کن" این آغاز تغییر است... وینستون_چرچیل
 • برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!
  با او مجادله نکن،او جبهه می گیرد .
  کسی که جبهه گرفت، دیگر فکر آموختن
  نیست؛ بلکه به فکر پیروزی است.
  بگذار او خودش کنجکاو شود و عقایدش را
  نقد کند.تنها به او دو کلمه بیاموز؛
  "شک کن" این آغاز تغییر است... وینستون_چرچیل
 • 28 2 19 hours ago
 • 24 2 14 March, 2019
 • همیشه نمی توانی ،
مهار آنچه در بیرون می گذرد،
 در دست گیری ، 
اما همیشه می توانی ،
مهار آنچه را در درونت می گذرد
 در اختیار داشته باش وین دایر
 • همیشه نمی توانی ،
  مهار آنچه در بیرون می گذرد،
  در دست گیری ،
  اما همیشه می توانی ،
  مهار آنچه را در درونت می گذرد
  در اختیار داشته باش وین دایر
 • 12 1 13 March, 2019
 • Drink your tea slowly and reverently...
As if it is the axis on which the earth revolves.
Slowly, evenly, without rushing toward the future.
Live the actual moment. Only this moment is life. ~ Thich Nhat Hahn ~

چايت را با آرامى و احترام بنوش... همانطور كه چرخش زمين بر محوريت متمركز است .
به آرامى،يكنواخت،بدون آنكه به آينده برويد.
زيستن در لحظه ى فعلى است و 
زندگى فقط در همين لحظه جاريست.

تيچ_نات_هان
 • Drink your tea slowly and reverently...
  As if it is the axis on which the earth revolves.
  Slowly, evenly, without rushing toward the future.
  Live the actual moment. Only this moment is life. ~ Thich Nhat Hahn ~

  چايت را با آرامى و احترام بنوش... همانطور كه چرخش زمين بر محوريت متمركز است .
  به آرامى،يكنواخت،بدون آنكه به آينده برويد.
  زيستن در لحظه ى فعلى است و
  زندگى فقط در همين لحظه جاريست.

  تيچ_نات_هان
 • 14 2 1 March, 2019
 • پذیرش آنچه که هست؛

بلافاصله شما را از هویت ذهنی رها میکند،
و شما را به منبع "بودن" دوباره متصل می کند.

مقاومت کار ذهن است...
 • پذیرش آنچه که هست؛

  بلافاصله شما را از هویت ذهنی رها میکند،
  و شما را به منبع "بودن" دوباره متصل می کند.

  مقاومت کار ذهن است...
 • 12 2 11 February, 2019