#جک Instagram Photos & Videos

جک - 380.5k posts

Top Posts

 • به بروبچ بپیوندید😎😂
.
آخری رو همه جواب بدن🙏
.
استوری رو حتما ببینید💖
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
. .
.
.
#بروبچ 
#خنده 
#جک 
#طنز 
#فان
 • به بروبچ بپیوندید😎😂
  .
  آخری رو همه جواب بدن🙏
  .
  استوری رو حتما ببینید💖
  .
  .
  .
  .
  . .
  .
  .
  .
  .
  . .
  .
  .
  #بروبچ
  #خنده
  #جک
  #طنز
  #فان
 • 2,092 360 23 August, 2019

Latest Instagram Posts

 • #Repost @no_sexism__
• • • • • •
.
.
جک ها و لطیفه ها، صرفا داستانهای خنده داری نیستند که بشنویم و ساده از کنارشان بگذریم. آنها در درون ما، در فکر ما، رسوخ می کنند و فرهنگ ما را شکل می دهند. جک های جنسیت زده درباره ی دختران، به اعتماد به نفس دختران ما شلیک می کنند و از آنها انسانهایی می سازد که خودشان، توانایی هایشان، و افکارشان را باور ندارند. و از پسران ما انسانهایی می سازد که نگاهِ تحقیرآمیزی به زنان دارند و این هم ظلم به زنان است و هم ظلم به مردان. جامعه ای به وجود می آید که زنان و مردان از بودن در کنار هم احساس رضایت و آرامش خاطر نخواهند داشت و نگاه ابزاری به یکدیگر دارند.
خندیدن به جک جنسیتی و یا بیان آن توسط زنان، با جنبه بودن، نیست. با جنبه کسانی هستند که به آفت های بیان اینگونه جک ها فکر می کنند و از قضاوت شدن نمی ترسند
#no_sexism#نه_به_نگاه_جنسیتی#نه_به_سکسیسم#نه_به_سکسیست#تبعیض#دختر#پسر#زن#مرد#جک#لطیفه#فرهنگ#شوخی#جنسیت_زده#فرهنگ_سازی##زنان_آگ @hoda.dftri
 • #Repost @no_sexism__
  • • • • • •
  .
  .
  جک ها و لطیفه ها، صرفا داستانهای خنده داری نیستند که بشنویم و ساده از کنارشان بگذریم. آنها در درون ما، در فکر ما، رسوخ می کنند و فرهنگ ما را شکل می دهند. جک های جنسیت زده درباره ی دختران، به اعتماد به نفس دختران ما شلیک می کنند و از آنها انسانهایی می سازد که خودشان، توانایی هایشان، و افکارشان را باور ندارند. و از پسران ما انسانهایی می سازد که نگاهِ تحقیرآمیزی به زنان دارند و این هم ظلم به زنان است و هم ظلم به مردان. جامعه ای به وجود می آید که زنان و مردان از بودن در کنار هم احساس رضایت و آرامش خاطر نخواهند داشت و نگاه ابزاری به یکدیگر دارند.
  خندیدن به جک جنسیتی و یا بیان آن توسط زنان، با جنبه بودن، نیست. با جنبه کسانی هستند که به آفت های بیان اینگونه جک ها فکر می کنند و از قضاوت شدن نمی ترسند
  #no_sexism #نه_به_نگاه_جنسیتی #نه_به_سکسیسم #نه_به_سکسیست #تبعیض #دختر #پسر #زن #مرد #جک #لطیفه #فرهنگ #شوخی #جنسیت_زده #فرهنگ_سازی # #زنان_آگ @hoda.dftri
 • 3 0 7 hours ago
 • 🔹 رد_نشو 👉ورق_بزنید👉 🔹
پ.ن دختر خانوم مدلینگ هستن از کانادا :/
جنبه فان داره 
لایک و فالو فراموش نشه✔
استوری ها رو از دست ندید .✔
.
Follow us : 🔵 @fun_grami 🔵
................... 🔴 @fun_grami 🔴
Follow us : 🔵 @fun_grami 🔵
.
بابهترین‌عکس‌و‌ویدیوهای‌فان‌در‌خدمت‌شما‌هستیم
⭕️ممنون میشیم از ما حمایت کنید⭕️
.
#فان #خنده #جک #شاد #خنده_دار #طنز #بخند .
 • 🔹 رد_نشو 👉ورق_بزنید👉 🔹
  پ.ن دختر خانوم مدلینگ هستن از کانادا :/
  جنبه فان داره
  لایک و فالو فراموش نشه✔
  استوری ها رو از دست ندید .✔
  .
  Follow us : 🔵 @fun_grami 🔵
  ................... 🔴 @fun_grami 🔴
  Follow us : 🔵 @fun_grami 🔵
  .
  بابهترین‌عکس‌و‌ویدیوهای‌فان‌در‌خدمت‌شما‌هستیم
  ⭕️ممنون میشیم از ما حمایت کنید⭕️
  .
  #فان #خنده #جک #شاد #خنده_دار #طنز #بخند .
 • 131 13 7 hours ago
 • 33 2 8 hours ago
 • #repost @no_sexism__
・・・
.
.
جک ها و لطیفه ها، صرفا داستانهای خنده داری نیستند که بشنویم و ساده از کنارشان بگذریم. آنها در درون ما، در فکر ما، رسوخ می کنند و فرهنگ ما را شکل می دهند. جک های جنسیت زده درباره ی دختران، به اعتماد به نفس دختران ما شلیک می کنند و از آنها انسانهایی می سازد که خودشان، توانایی هایشان، و افکارشان را باور ندارند. و از پسران ما انسانهایی می سازد که نگاهِ تحقیرآمیزی به زنان دارند و این هم ظلم به زنان است و هم ظلم به مردان. جامعه ای به وجود می آید که زنان و مردان از بودن در کنار هم احساس رضایت و آرامش خاطر نخواهند داشت و نگاه ابزاری به یکدیگر دارند.
خندیدن به جک جنسیتی و یا بیان آن توسط زنان، با جنبه بودن، نیست. با جنبه کسانی هستند که به آفت های بیان اینگونه جک ها فکر می کنند و از قضاوت شدن نمی ترسند
.
.

#no_sexism#نه_به_نگاه_جنسیتی#نه_به_سکسیسم#نه_به_سکسیست#تبعیض#دختر#پسر#زن#مرد#جک#لطیفه#فرهنگ#شوخی#جنسیت_زده#فرهنگ_سازی##زنان_آگاه
 • #repost @no_sexism__
  ・・・
  .
  .
  جک ها و لطیفه ها، صرفا داستانهای خنده داری نیستند که بشنویم و ساده از کنارشان بگذریم. آنها در درون ما، در فکر ما، رسوخ می کنند و فرهنگ ما را شکل می دهند. جک های جنسیت زده درباره ی دختران، به اعتماد به نفس دختران ما شلیک می کنند و از آنها انسانهایی می سازد که خودشان، توانایی هایشان، و افکارشان را باور ندارند. و از پسران ما انسانهایی می سازد که نگاهِ تحقیرآمیزی به زنان دارند و این هم ظلم به زنان است و هم ظلم به مردان. جامعه ای به وجود می آید که زنان و مردان از بودن در کنار هم احساس رضایت و آرامش خاطر نخواهند داشت و نگاه ابزاری به یکدیگر دارند.
  خندیدن به جک جنسیتی و یا بیان آن توسط زنان، با جنبه بودن، نیست. با جنبه کسانی هستند که به آفت های بیان اینگونه جک ها فکر می کنند و از قضاوت شدن نمی ترسند
  .
  .

  #no_sexism #نه_به_نگاه_جنسیتی #نه_به_سکسیسم #نه_به_سکسیست #تبعیض #دختر #پسر #زن #مرد #جک #لطیفه #فرهنگ #شوخی #جنسیت_زده #فرهنگ_سازی # #زنان_آگاه
 • 87 4 8 hours ago
 • .
.
جک ها و لطیفه ها، صرفا داستانهای خنده داری نیستند که بشنویم و ساده از کنارشان بگذریم. آنها در درون ما، در فکر ما، رسوخ می کنند و فرهنگ ما را شکل می دهند. جک های جنسیت زده درباره ی دختران، به اعتماد به نفس دختران ما شلیک می کنند و از آنها انسانهایی می سازد که خودشان، توانایی هایشان، و افکارشان را باور ندارند. و از پسران ما انسانهایی می سازد که نگاهِ تحقیرآمیزی به زنان دارند و این هم ظلم به زنان است و هم ظلم به مردان. جامعه ای به وجود می آید که زنان و مردان از بودن در کنار هم احساس رضایت و آرامش خاطر نخواهند داشت و نگاه ابزاری به یکدیگر دارند.
خندیدن به جک جنسیتی و یا بیان آن توسط زنان، با جنبه بودن، نیست. با جنبه کسانی هستند که به آفت های بیان اینگونه جک ها فکر می کنند و از قضاوت شدن نمی ترسند
#no_sexism#نه_به_نگاه_جنسیتی#نه_به_سکسیسم#نه_به_سکسیست#تبعیض#دختر#پسر#زن#مرد#جک#لطیفه#فرهنگ#شوخی#جنسیت_زده#فرهنگ_سازی##زنان_آگ @hoda.dftri
 • .
  .
  جک ها و لطیفه ها، صرفا داستانهای خنده داری نیستند که بشنویم و ساده از کنارشان بگذریم. آنها در درون ما، در فکر ما، رسوخ می کنند و فرهنگ ما را شکل می دهند. جک های جنسیت زده درباره ی دختران، به اعتماد به نفس دختران ما شلیک می کنند و از آنها انسانهایی می سازد که خودشان، توانایی هایشان، و افکارشان را باور ندارند. و از پسران ما انسانهایی می سازد که نگاهِ تحقیرآمیزی به زنان دارند و این هم ظلم به زنان است و هم ظلم به مردان. جامعه ای به وجود می آید که زنان و مردان از بودن در کنار هم احساس رضایت و آرامش خاطر نخواهند داشت و نگاه ابزاری به یکدیگر دارند.
  خندیدن به جک جنسیتی و یا بیان آن توسط زنان، با جنبه بودن، نیست. با جنبه کسانی هستند که به آفت های بیان اینگونه جک ها فکر می کنند و از قضاوت شدن نمی ترسند
  #no_sexism #نه_به_نگاه_جنسیتی #نه_به_سکسیسم #نه_به_سکسیست #تبعیض #دختر #پسر #زن #مرد #جک #لطیفه #فرهنگ #شوخی #جنسیت_زده #فرهنگ_سازی # #زنان_آگ @hoda.dftri
 • 1,360 49 9 hours ago
 • دوستاتو تگ کن😂😂😂
لطفا فالو کنید😍 : پیج اصلی 👈 ♻️ @video_tanz_one ♻️
 • دوستاتو تگ کن😂😂😂
  لطفا فالو کنید😍 : پیج اصلی 👈 ♻️ @video_tanz_one ♻️
 • 116 3 9 hours ago
 • نصب جک لایف
ایمن سازان امنیت
مارا ب دوستان خود معرفی کنید
#جک#لایف#درب_داخلی
مارا بدوستان خودمعرفی کنید
 • نصب جک لایف
  ایمن سازان امنیت
  مارا ب دوستان خود معرفی کنید
  #جک #لایف #درب_داخلی
  مارا بدوستان خودمعرفی کنید
 • 11 0 10 hours ago