#دختر Instagram Photos & Videos

دختر - 5.6m posts

Top Posts

 • خيلي خوبه واقعا 😍🙈❤️ تگش كن عشقتو
.
لايك و تگ يادتون نره
.
@topgraphi 
@cafebarani
 • خيلي خوبه واقعا 😍🙈❤️ تگش كن عشقتو
  .
  لايك و تگ يادتون نره
  .
  @topgraphi
  @cafebarani
 • 4,679 225 16 November, 2019

Latest Instagram Posts

 • نصفه و نیمه عاشق نباش
نصفه و نیمه امیدوار نکن!
نصفه و نیمه زندگی نکن...
این نصفه نیمه بودن ها و
 نصفه نیمه رفتار کردن ها،
این بلاتکلیفی ها 
این در ابهام گذاشتن ها 
و رفتار کردن ها
آدم ها را خسته می کند، از پا می اندازد و دل زده می کند
و ما شاهد رفتن 
کسانی می شویم 
که هیچوقت حتی
 فکرش را هم نمی کردیم!
اگر مدت ها از
 رابطه تان گذشته و
 طرف مقابلتان با 
توجه قلبی برای بهبود
 رابطه تان تلاش می کند
و با دل و جان هوایتان را دارد
اما شما هنوز 
دچار تردید هستید
و بطور مناسب 
پاسخگوی احساسات
 و رفتارهای
 پارتنرتان نیستید،
.
دست نگه دارید...!
یکبار دیگر مرور کنید
 رابطه تان را و اینبار
 با خودتان صادق باشید
بنشینید و تکلیفتان
 را با خودتان روشن کنید
یا می خواهید یا نمیخواهید
یا با قلبتان بمانید یا بروید!
این نصفه و نیمه
 رفتار کردن یعنی ، تو ناتوانی در زندگی و انتخاب... ببین در رابطه چه می خواهی؟
آغوشش امن است برایت؟
وجودش آرامش است؟
برای داشتنت تلاش می کند؟
چه چیزی با ارزش
 تر از این سه واژه می خواهی؟ “امنیت،آرامش،تلاش”
اگر تکلیفمان با
 خودمانو دنیایمان معلوم نیست
اگر نمیدانیم چه می خواهیم
اگر با علاقه و 
یا حتی سبک زندگیمان
 مشکل داریم، 
دیگر چه لزومی 
دارد دیگران را معطل 
بلاتکلیفی و این 
نصفه و نیمه بودنمان کنیم.
انسان ها شخصیت دارند ، این حق را دارند که در رابطه 
ای بمانند که احساس
 ارزشمند بودن داشته باشند
و برای رابطه ای انرژی 
بگذارند که مورد محبت ، توجه و 
دوست داشته شدن قرار گیرند #عادل_دانتیسم
#خاطرات#سبز#رنگ#سبز##اینستاگرام#زیبا#طبعت#ایران#دوست#محبت#رز#فرهنگ#عشق#گل#آسمان #باران#برگ#شبنم#دختر#شمال#رز#مریم#متن#حکایت#خواننده#مطالعه#کتاب#زرنگ#سنگ#رود#طبیعت
 • نصفه و نیمه عاشق نباش
  نصفه و نیمه امیدوار نکن!
  نصفه و نیمه زندگی نکن...
  این نصفه نیمه بودن ها و
  نصفه نیمه رفتار کردن ها،
  این بلاتکلیفی ها
  این در ابهام گذاشتن ها
  و رفتار کردن ها
  آدم ها را خسته می کند، از پا می اندازد و دل زده می کند
  و ما شاهد رفتن
  کسانی می شویم
  که هیچوقت حتی
  فکرش را هم نمی کردیم!
  اگر مدت ها از
  رابطه تان گذشته و
  طرف مقابلتان با
  توجه قلبی برای بهبود
  رابطه تان تلاش می کند
  و با دل و جان هوایتان را دارد
  اما شما هنوز
  دچار تردید هستید
  و بطور مناسب
  پاسخگوی احساسات
  و رفتارهای
  پارتنرتان نیستید،
  .
  دست نگه دارید...!
  یکبار دیگر مرور کنید
  رابطه تان را و اینبار
  با خودتان صادق باشید
  بنشینید و تکلیفتان
  را با خودتان روشن کنید
  یا می خواهید یا نمیخواهید
  یا با قلبتان بمانید یا بروید!
  این نصفه و نیمه
  رفتار کردن یعنی ، تو ناتوانی در زندگی و انتخاب... ببین در رابطه چه می خواهی؟
  آغوشش امن است برایت؟
  وجودش آرامش است؟
  برای داشتنت تلاش می کند؟
  چه چیزی با ارزش
  تر از این سه واژه می خواهی؟ “امنیت،آرامش،تلاش”
  اگر تکلیفمان با
  خودمانو دنیایمان معلوم نیست
  اگر نمیدانیم چه می خواهیم
  اگر با علاقه و
  یا حتی سبک زندگیمان
  مشکل داریم،
  دیگر چه لزومی
  دارد دیگران را معطل
  بلاتکلیفی و این
  نصفه و نیمه بودنمان کنیم.
  انسان ها شخصیت دارند ، این حق را دارند که در رابطه
  ای بمانند که احساس
  ارزشمند بودن داشته باشند
  و برای رابطه ای انرژی
  بگذارند که مورد محبت ، توجه و
  دوست داشته شدن قرار گیرند #عادل_دانتیسم
  #خاطرات #سبز #رنگ #سبز # #اینستاگرام #زیبا #طبعت #ایران #دوست #محبت #رز #فرهنگ #عشق #گل #آسمان #باران #برگ #شبنم #دختر #شمال #رز #مریم #متن #حکایت #خواننده #مطالعه #کتاب #زرنگ #سنگ #رود #طبیعت
 • 1 0 3 hours ago
 • این خود شمایید که
 اجازه یِ خیانت می دهید....
شمایید که به اسمِ علاقه
هزاران بار از گناه و
 خطا و اشتباهش می گذرید
که بارها و بارها فرصتِ
 جبـران می دهید
 وقتی می دانید
 جز تکرارِ هزار باره ی
ِ گناهش چیـزی عاید
ِ رابطه اتان نمی شود....
نه نه اشتباه نکنیـد
نمیگـویم آدم ها را با
 یک اشتباه دور بیاندازید
نـه
امـا کمی دیرتـر ببخشید،
 کمی دیـرتر آغوشِ گذشت به رویش
 باز کنیـد تا بفهمد هر
 اشتباهی تاوانی دارد و هر خطایی، مجازاتی....
خیلی هم آسان که
 ببخشید و بگذرید
می بینید یک روز هزار
 بار رفته و دور هایش را زده 
کیف و حالش را برده و
 خوش گذرانده و برای
 بارِ هزار و یکم به 
آغوشِ همیشه بازُ بخشنده یِ 
شما بازگشته است....
آنوقت شما می مانید و
 آدمی که نمیدانید مالِ شماست
یا کنار دستی اتان.....
مقصـر همیشه 
خودِ شمـایید که به
 کسی که شما را خورد و
 خاکشیر کرده و
 احساستان را لگد
هزاران بار فرصت
 اشتبـاه کردن داده اید....!
#خاطرات#سبز#رنگ#سبز##اینستاگرام#زیبا#طبعت#ایران#دوست#محبت#رز#فرهنگ#عشق#گل#آسمان #باران#برگ#شبنم#دختر#شمال#رز#مریم#متن#حکایت#خواننده#مطالعه#کتاب#زرنگ#سنگ#رود#طبیعت
 • این خود شمایید که
  اجازه یِ خیانت می دهید....
  شمایید که به اسمِ علاقه
  هزاران بار از گناه و
  خطا و اشتباهش می گذرید
  که بارها و بارها فرصتِ
  جبـران می دهید
  وقتی می دانید
  جز تکرارِ هزار باره ی
  ِ گناهش چیـزی عاید
  ِ رابطه اتان نمی شود....
  نه نه اشتباه نکنیـد
  نمیگـویم آدم ها را با
  یک اشتباه دور بیاندازید
  نـه
  امـا کمی دیرتـر ببخشید،
  کمی دیـرتر آغوشِ گذشت به رویش
  باز کنیـد تا بفهمد هر
  اشتباهی تاوانی دارد و هر خطایی، مجازاتی....
  خیلی هم آسان که
  ببخشید و بگذرید
  می بینید یک روز هزار
  بار رفته و دور هایش را زده
  کیف و حالش را برده و
  خوش گذرانده و برای
  بارِ هزار و یکم به
  آغوشِ همیشه بازُ بخشنده یِ
  شما بازگشته است....
  آنوقت شما می مانید و
  آدمی که نمیدانید مالِ شماست
  یا کنار دستی اتان.....
  مقصـر همیشه
  خودِ شمـایید که به
  کسی که شما را خورد و
  خاکشیر کرده و
  احساستان را لگد
  هزاران بار فرصت
  اشتبـاه کردن داده اید....!
  #خاطرات #سبز #رنگ #سبز # #اینستاگرام #زیبا #طبعت #ایران #دوست #محبت #رز #فرهنگ #عشق #گل #آسمان #باران #برگ #شبنم #دختر #شمال #رز #مریم #متن #حکایت #خواننده #مطالعه #کتاب #زرنگ #سنگ #رود #طبیعت
 • 5 0 3 hours ago
 • آدم ها تاریخ مصرف دار شده اند!
بعد از مدتی تلخ میشوند!
هنگام انتخابشان خوب دقت کن...
انقضای بعضی ها خیلی
 کم است و نباید سمتشان رفت.
اما امان از آن هایی که
 تاریخشان تقلبی ست...!
گولشان را نباید خورد که
 بد مسمومیَتی به دنبال دارد...!
می آیند و حرف میزنند ....
حرف میزنند و فقط حرف میزنند!
خب آدم است دیگر
برای حرف ها رویا می سازد...
با حرف ها زندگی میکند
یک دوستت دارم میشنود
 و هزار بار با خودش تکرار میکند
چرا که باور کرده است
اما پایِ عمل کردن به 
حرف که میرسد
 رنگ عوض میکنند... .
بهانه گیری هایشان
 شروع میشود
سکوت ها
تلخ شدن ها
حالا تو میمانی با آدمی
 که انگار نمی شناسی اش
با آدمی که از تو فاصله میگیرد
با عشقی که بلاتکلیف شده!
حالَت از این تغییرِ رفتار
 به هم میخورد
و دیگر توانِ تحمل کردن
ِ نبودن اش در حالی 
که هست را نداری... .
قلب ات را میانِ
 دستانت میگیری
رویاهایت را سَر میبُری
و ترجیح میدهی نباشد
تا اینکه باشد و انگار نیست!
.
رفتنِ کسی که به بودن اش 
عادت کرده ای سخت است!
سخت که چه عرض کنم....
رفتن اش اصلا در مخیله ات 
نمیگنجد و همیشه با 
خودت فکر میکردی 
اگر نباشد میمیرم!
اما خب دیگر نمیتوانی 
تغییر حالتش را 
تحمل کنی
.
او تو را به تَب گرفته است
که به مرگ راضی شده ای! #علی_سلطانی 
#خاطرات#سبز#رنگ#سبز##اینستاگرام#زیبا#طبعت#ایران#دوست#محبت#رز#فرهنگ#عشق#گل#آسمان #باران#برگ#شبنم#دختر#شمال#رز#مریم#متن#حکایت#خواننده#مطالعه#کتاب#زرنگ#سنگ#رود#طبیعت
 • آدم ها تاریخ مصرف دار شده اند!
  بعد از مدتی تلخ میشوند!
  هنگام انتخابشان خوب دقت کن...
  انقضای بعضی ها خیلی
  کم است و نباید سمتشان رفت.
  اما امان از آن هایی که
  تاریخشان تقلبی ست...!
  گولشان را نباید خورد که
  بد مسمومیَتی به دنبال دارد...!
  می آیند و حرف میزنند ....
  حرف میزنند و فقط حرف میزنند!
  خب آدم است دیگر
  برای حرف ها رویا می سازد...
  با حرف ها زندگی میکند
  یک دوستت دارم میشنود
  و هزار بار با خودش تکرار میکند
  چرا که باور کرده است
  اما پایِ عمل کردن به
  حرف که میرسد
  رنگ عوض میکنند... .
  بهانه گیری هایشان
  شروع میشود
  سکوت ها
  تلخ شدن ها
  حالا تو میمانی با آدمی
  که انگار نمی شناسی اش
  با آدمی که از تو فاصله میگیرد
  با عشقی که بلاتکلیف شده!
  حالَت از این تغییرِ رفتار
  به هم میخورد
  و دیگر توانِ تحمل کردن
  ِ نبودن اش در حالی
  که هست را نداری... .
  قلب ات را میانِ
  دستانت میگیری
  رویاهایت را سَر میبُری
  و ترجیح میدهی نباشد
  تا اینکه باشد و انگار نیست!
  .
  رفتنِ کسی که به بودن اش
  عادت کرده ای سخت است!
  سخت که چه عرض کنم....
  رفتن اش اصلا در مخیله ات
  نمیگنجد و همیشه با
  خودت فکر میکردی
  اگر نباشد میمیرم!
  اما خب دیگر نمیتوانی
  تغییر حالتش را
  تحمل کنی
  .
  او تو را به تَب گرفته است
  که به مرگ راضی شده ای! #علی_سلطانی
  #خاطرات #سبز #رنگ #سبز # #اینستاگرام #زیبا #طبعت #ایران #دوست #محبت #رز #فرهنگ #عشق #گل #آسمان #باران #برگ #شبنم #دختر #شمال #رز #مریم #متن #حکایت #خواننده #مطالعه #کتاب #زرنگ #سنگ #رود #طبیعت
 • 1 0 3 hours ago
 • ....
برای انسان های بزرگ ، بن بستی وجود ندارد ، زیرا آنها بر این باورند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
سلام دوستان وقتتون بخیر
اگه مث من عاشق باقلوا و بامیه و کیک شربتی هستین پس بجنبین این خوشمزه رو درست کنیدو لذت ببرید 😍
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
قطاب_عسلی
مقدار مواد برای ۱۵ عدد قطاب میباشد
موادلازم برای خمیر
آرد سفید یک لیوان(میزان آرد ممکنه بسته به نوع آردها متغیر باشه)
روغن مایع 5ق.غ
زرده تخم مرغ 1عدد
ماست پرچرب 3ق.غ
بیکینگ پودر 1 ق م

زرده تخم مرغ را با ماست و روغن مایع وبیکینگ پودر باهم مخلوط وهم زدە تا یکدست بشە 
سپس آرد الک شده رااضافه کنید ومخلوط کنید تا خمیری شکل بگیره که به دست نچسبه(آرد بیش از اندازه اضافه نکنید و زیاد هم ورز ندهید)
خمیررادرون کیسه فریزر بزاریدوداخل یخچال ۱ ساعت استراحت دهید.
موادمیانی قطاب
گردوپودرشده نصف لیوان(من از سه مغز استفاده کردم)
پودرقند 1ق.غ 
پودردارچین ۱ق م
گلاب دو ق غ
تمام مواد راباهم مخلوط کنید تا خمیر نسبتا سفتی بدست بیاد.
خمیر را ازیخچال خارج کنید وباوردنه به قطر ۲میل بازکنیدوباکاتر دایره کاتر بزنیدواز موادمیانی داخلش بزارید وطبق تصویر شکل دهیدو داخل روغن سرخ کنید و بلافاصله توی شربت خنک شده بندازید

#شربت_بار #آشپزی_نیلا
آب 1 لیوان
شکر 2 لیوان
گلاب یک چهارم لیوان
 یک قاشق غذاخوری آبلیمو (یاجوهر لیمو)
زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری

آبتدا آب و شکر را در قابلمه ای ریختم و روی شعله ملایم گذاشتم تا شکر در آب حل بشه وقتی شکر حل شد آب لیمو، ،گلاب و زعفران را اضافه کردم و ده دقیقه اجازه دادم تا غلیظ بشه.حرارت را خاموش کردم و گذاشتم تا کاملا خنک بشه.

نکته ها:
 با حرارت ملایم سرخ بشه

قطاب باید داغ باشه شربت رو به سردی

آبلیمو برای اینه که شربت شکرک نزنه.
عالمه دستور پخت غذا خوشمزه توش هستش 👇👇👇
@ashpazi_nilaa 
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa 
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa 
@ashpazi_nilaa
 • ....
  برای انسان های بزرگ ، بن بستی وجود ندارد ، زیرا آنها بر این باورند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
  سلام دوستان وقتتون بخیر
  اگه مث من عاشق باقلوا و بامیه و کیک شربتی هستین پس بجنبین این خوشمزه رو درست کنیدو لذت ببرید 😍
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  قطاب_عسلی
  مقدار مواد برای ۱۵ عدد قطاب میباشد
  موادلازم برای خمیر
  آرد سفید یک لیوان(میزان آرد ممکنه بسته به نوع آردها متغیر باشه)
  روغن مایع 5ق.غ
  زرده تخم مرغ 1عدد
  ماست پرچرب 3ق.غ
  بیکینگ پودر 1 ق م

  زرده تخم مرغ را با ماست و روغن مایع وبیکینگ پودر باهم مخلوط وهم زدە تا یکدست بشە
  سپس آرد الک شده رااضافه کنید ومخلوط کنید تا خمیری شکل بگیره که به دست نچسبه(آرد بیش از اندازه اضافه نکنید و زیاد هم ورز ندهید)
  خمیررادرون کیسه فریزر بزاریدوداخل یخچال ۱ ساعت استراحت دهید.
  موادمیانی قطاب
  گردوپودرشده نصف لیوان(من از سه مغز استفاده کردم)
  پودرقند 1ق.غ
  پودردارچین ۱ق م
  گلاب دو ق غ
  تمام مواد راباهم مخلوط کنید تا خمیر نسبتا سفتی بدست بیاد.
  خمیر را ازیخچال خارج کنید وباوردنه به قطر ۲میل بازکنیدوباکاتر دایره کاتر بزنیدواز موادمیانی داخلش بزارید وطبق تصویر شکل دهیدو داخل روغن سرخ کنید و بلافاصله توی شربت خنک شده بندازید

  #شربت_بار #آشپزی_نیلا
  آب 1 لیوان
  شکر 2 لیوان
  گلاب یک چهارم لیوان
  یک قاشق غذاخوری آبلیمو (یاجوهر لیمو)
  زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری

  آبتدا آب و شکر را در قابلمه ای ریختم و روی شعله ملایم گذاشتم تا شکر در آب حل بشه وقتی شکر حل شد آب لیمو، ،گلاب و زعفران را اضافه کردم و ده دقیقه اجازه دادم تا غلیظ بشه.حرارت را خاموش کردم و گذاشتم تا کاملا خنک بشه.

  نکته ها:
  با حرارت ملایم سرخ بشه

  قطاب باید داغ باشه شربت رو به سردی

  آبلیمو برای اینه که شربت شکرک نزنه.
  عالمه دستور پخت غذا خوشمزه توش هستش 👇👇👇
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
 • 7 1 3 hours ago
 • .
.سلام دوستان گلم وقتتون بخیر
یه رولت خیلی خوشمزه براتون اوردم 
@ashpazi_nilaa
رولت خامەای عالی به سبک قنادی
مواد لازم : #آشپزی_نیلا
تخم مرغ 4 عدد 
شكر نصف لیوان 
آرد یک لیوان 
عسل يا شربت قوام ١ قاشق سوپ خورى 
آب جوش جوش ۳ قاشق سوپ خورى 
وانيل به مقدار لازم
بکینگ پودر نصف ق.چایخوری
پودر کاکائو 1ق.غ
ابتدادرجه ٢٢٠ فر را روشن كرده تا گرم شود 
کف قالبتونو(۲۵در۳۵ ) چرب کنید وکاغذ روغنی بیندازید
طرزتهيه : زرده و سفيده را جدا ميكنم بعد سفيده را ابتدا خوب با همزن ميزنيم تاحدیکه اگه ظرفو برعکس کردین ازش نریزه و میزاریم توی یخچال حالاميرم سراغ زرده ها زرده را با شكر مخلوط كرده كمى با همزن ميزنيم بعد اب جوش را اضافه ميكنيم بعد كمى مخلوط شد، عسل را اضافه كرده و هم زده ، حالا وانيل را به مايه اضافه كرده تا يكدست ، كشدار شود، بعد سفيده را به زرده ها اضافه ميكنيد و با همزن به يك جهت خوب مخلوط مى كنيد 
ارد و بکینگ پودر و پودر کاکائو را سه بار الك كرده آرام آرام به مايه اضافه كرده و باز هم با همزن خوب هم میزنیم تا خوب مخلوط شود و مایه یکدستی داشته باشیم.
مهمترین نکته درپخت این نان رولت هم زدن همه مراحل باهمزن برقی است چون برعکس سایرکیکهامیخواهیم تاپف کیک گرفته شودونان رولت خیلی پف نکند وخیلی ضخیم نشود.
بعدمایه کیک راداخل قالب ریخته ،چون مایه کمی سفت هست بالیسک یاقاشق خوب ویکنواخت مایه رادرهمه جای قالب پخش کنیدتانان یکدستی داشته باشید.قالب رادرفرازقبل گرم به مدت 10دقیقه، باز بسته به دمای فرمتفاوت قراردهید تارولت بپزدوطلایی شود،همین که پخت وبه خلال دندان نچسبیدکافی است.
اگرروی رولت سفیدبودکمی گریل کنیدتاطلایی شودفقط گریل بیش ازاندازه موجب خشک وسفت شدن کیک می شودوکیک موقع رول کردن می شکند.
بعدازپخت بلافاصله ازفرکه دراوریدباپارچه تمیزروی ان رابپوشانیدوبگذاریدتاباگرمای خودش نرم شودوازدمابیفتد.بعدازنرم شدن رولت رابرگردانیدوکاغذان راجداکنیدوان راازقسمت رویی روی پارچه تمیزی بگذاریدوبه کمک پارچه رول کنیدوچنددقیقه ای بگذاریدتا حالت بگیرد.سپس ان رابازکرده از وسط نصف کنید وخامه بکشیدو موز بزارید دوباره رول کنید.
من برای فلینگ نصف لیوان پودر نارگیل و صدو پنجاه گرم خامه و یک ق.غ پودر کاکائو را باهم همزدم
عالمه دستور پخت غذا خوشمزه توش هستش 👇👇👇
@ashpazi_nilaa 
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa 
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa 
@ashpazi_nilaa
 • .
  .سلام دوستان گلم وقتتون بخیر
  یه رولت خیلی خوشمزه براتون اوردم
  @ashpazi_nilaa
  رولت خامەای عالی به سبک قنادی
  مواد لازم : #آشپزی_نیلا
  تخم مرغ 4 عدد
  شكر نصف لیوان
  آرد یک لیوان
  عسل يا شربت قوام ١ قاشق سوپ خورى
  آب جوش جوش ۳ قاشق سوپ خورى
  وانيل به مقدار لازم
  بکینگ پودر نصف ق.چایخوری
  پودر کاکائو 1ق.غ
  ابتدادرجه ٢٢٠ فر را روشن كرده تا گرم شود
  کف قالبتونو(۲۵در۳۵ ) چرب کنید وکاغذ روغنی بیندازید
  طرزتهيه : زرده و سفيده را جدا ميكنم بعد سفيده را ابتدا خوب با همزن ميزنيم تاحدیکه اگه ظرفو برعکس کردین ازش نریزه و میزاریم توی یخچال حالاميرم سراغ زرده ها زرده را با شكر مخلوط كرده كمى با همزن ميزنيم بعد اب جوش را اضافه ميكنيم بعد كمى مخلوط شد، عسل را اضافه كرده و هم زده ، حالا وانيل را به مايه اضافه كرده تا يكدست ، كشدار شود، بعد سفيده را به زرده ها اضافه ميكنيد و با همزن به يك جهت خوب مخلوط مى كنيد
  ارد و بکینگ پودر و پودر کاکائو را سه بار الك كرده آرام آرام به مايه اضافه كرده و باز هم با همزن خوب هم میزنیم تا خوب مخلوط شود و مایه یکدستی داشته باشیم.
  مهمترین نکته درپخت این نان رولت هم زدن همه مراحل باهمزن برقی است چون برعکس سایرکیکهامیخواهیم تاپف کیک گرفته شودونان رولت خیلی پف نکند وخیلی ضخیم نشود.
  بعدمایه کیک راداخل قالب ریخته ،چون مایه کمی سفت هست بالیسک یاقاشق خوب ویکنواخت مایه رادرهمه جای قالب پخش کنیدتانان یکدستی داشته باشید.قالب رادرفرازقبل گرم به مدت 10دقیقه، باز بسته به دمای فرمتفاوت قراردهید تارولت بپزدوطلایی شود،همین که پخت وبه خلال دندان نچسبیدکافی است.
  اگرروی رولت سفیدبودکمی گریل کنیدتاطلایی شودفقط گریل بیش ازاندازه موجب خشک وسفت شدن کیک می شودوکیک موقع رول کردن می شکند.
  بعدازپخت بلافاصله ازفرکه دراوریدباپارچه تمیزروی ان رابپوشانیدوبگذاریدتاباگرمای خودش نرم شودوازدمابیفتد.بعدازنرم شدن رولت رابرگردانیدوکاغذان راجداکنیدوان راازقسمت رویی روی پارچه تمیزی بگذاریدوبه کمک پارچه رول کنیدوچنددقیقه ای بگذاریدتا حالت بگیرد.سپس ان رابازکرده از وسط نصف کنید وخامه بکشیدو موز بزارید دوباره رول کنید.
  من برای فلینگ نصف لیوان پودر نارگیل و صدو پنجاه گرم خامه و یک ق.غ پودر کاکائو را باهم همزدم
  عالمه دستور پخت غذا خوشمزه توش هستش 👇👇👇
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
 • 27 4 5 hours ago
 • خوب نوشتن،
خوب حرف زدن،
خوب راه رفتن،
خوب لباس پوشیدن،
و خوب های دیگر..
همه ی اینها را داریم..
اما خوب زندگی کردن و 
خوب رفتار کردن چه؟؟
با خودمان و احساسمان 
خوب رفتار کردن را بلدیم؟
بلدیم وقتی هوس
 عشقی به سرمان زد ،
بجای اینکه با تمام بی رحمی 
به احساسمان
سیلی بزنیم،
ذوق کنیم و بگوییم :
وای..!
چه اتفاق مقدسی!
چقدر خـــــــــوب است 
دوست داشتن و 
دوست داشته شدن!
شده است اندکی،
فقط اندکی ..
با خود مهربان باشیم؟؟
باور کنید همه ی ما..
کودکی داریم که از
 درون متلاشی اش کرده ایم..
با سیلی های وقت و بی وقتی که 
به صورتش میزنیم..
کودکی که حسرت یک
 روز با عشق زندگی 
کردن را به دلش
گذاشته ایم..
کودک احساس از شکستهایمان،
از ضجه هایمان،
از بی معرفتی های بعضی ها..
از تمام دردهایمان..
بی خبر است!
او را به جرم نکرده
 محاکمه نکنید..
بهتر است پدرمادرهای
 خوبی باشیم.. #زیور_شیبانی#خاطرات#سبز#رنگ#سبز##اینستاگرام#زیبا#طبعت#ایران#دوست#محبت#رز#فرهنگ#عشق#گل#آسمان #باران#برگ#شبنم#دختر#شمال#رز#مریم#متن#حکایت#خواننده#مطالعه#کتاب#زرنگ#سنگ#رود#طبیعت
 • خوب نوشتن،
  خوب حرف زدن،
  خوب راه رفتن،
  خوب لباس پوشیدن،
  و خوب های دیگر..
  همه ی اینها را داریم..
  اما خوب زندگی کردن و
  خوب رفتار کردن چه؟؟
  با خودمان و احساسمان
  خوب رفتار کردن را بلدیم؟
  بلدیم وقتی هوس
  عشقی به سرمان زد ،
  بجای اینکه با تمام بی رحمی
  به احساسمان
  سیلی بزنیم،
  ذوق کنیم و بگوییم :
  وای..!
  چه اتفاق مقدسی!
  چقدر خـــــــــوب است
  دوست داشتن و
  دوست داشته شدن!
  شده است اندکی،
  فقط اندکی ..
  با خود مهربان باشیم؟؟
  باور کنید همه ی ما..
  کودکی داریم که از
  درون متلاشی اش کرده ایم..
  با سیلی های وقت و بی وقتی که
  به صورتش میزنیم..
  کودکی که حسرت یک
  روز با عشق زندگی
  کردن را به دلش
  گذاشته ایم..
  کودک احساس از شکستهایمان،
  از ضجه هایمان،
  از بی معرفتی های بعضی ها..
  از تمام دردهایمان..
  بی خبر است!
  او را به جرم نکرده
  محاکمه نکنید..
  بهتر است پدرمادرهای
  خوبی باشیم.. #زیور_شیبانی #خاطرات #سبز #رنگ #سبز # #اینستاگرام #زیبا #طبعت #ایران #دوست #محبت #رز #فرهنگ #عشق #گل #آسمان #باران #برگ #شبنم #دختر #شمال #رز #مریم #متن #حکایت #خواننده #مطالعه #کتاب #زرنگ #سنگ #رود #طبیعت
 • 0 0 6 hours ago
 • 0 1 6 hours ago
 • 1 1 6 hours ago
 • سیو کنید که اینستا پست های بعدی را به شمانمایش بده
❤#رول_سیب_زمینی_نیلا
مواد لازم :
سیب زمینی پخته رنده شده ۲ عدد متوسط
گوشت چرخ کرده ۱۰۰گرم
سویا خیس کرده ۲۰۰گرم
زردچوبه و فلفل وادویه کاری به مقدار لازم 
رب گوجه یک قاشق 
پنیر پیتزا 
پنیر چدار
 #آشپزی_نیلا ✌😊
مراحل تهییه کامل درون فیلم گفته شده 
سوالی داشتید در خدمتم😘
نوش جان 
با ما باشید با جدیدیدترین آموزش ها👇👇👇
@ashpazi_nilaa
 @ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
@ashpazi_nilaa
 • سیو کنید که اینستا پست های بعدی را به شمانمایش بده
  #رول_سیب_زمینی_نیلا
  مواد لازم :
  سیب زمینی پخته رنده شده ۲ عدد متوسط
  گوشت چرخ کرده ۱۰۰گرم
  سویا خیس کرده ۲۰۰گرم
  زردچوبه و فلفل وادویه کاری به مقدار لازم
  رب گوجه یک قاشق
  پنیر پیتزا
  پنیر چدار
  #آشپزی_نیلا ✌😊
  مراحل تهییه کامل درون فیلم گفته شده
  سوالی داشتید در خدمتم😘
  نوش جان
  با ما باشید با جدیدیدترین آموزش ها👇👇👇
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
  @ashpazi_nilaa
 • 18 1 7 hours ago