#دخترانه Instagram Photos & Videos

دخترانه - 2.2m posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • #ارزان
📍ورق بزنیدکلیه محصولات را مشاهده کنید👉👉👉
📍برای سوال عکس محصول را به دایرکت بفرستید👩🏻‍💻👨🏻‍💻
📍به اسم و کدمحصولات در عکس و متن دقت کنید📣📣
☎️☎️
1. #مانتو دخترانه شهرزاد (پلنگي)
👈🏻 79 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1445652 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
2. #كفش_ساقدار #دخترانه #NIKO
👈🏻 58 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1145448 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
3. #كت_مردانه مدل #RIKY
👈🏻 139 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1453743 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
4. #ست_سویشرت K & Q
👈🏻 89 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1402843 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
5. #سویشرت_مردانه #NIKE مدل SV
👈🏻 59 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1267450 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
6. #شلواراسلش مدل #VIDI
👈🏻 65 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 853520 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
7. #تيشرت_مردانه NIKE مدل #TESO
👈🏻 51 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 768889 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
8. #ست_تيشرت_شلوار #GUCCI
👈🏻 82 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 988449 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
9. #ست_تيشرت_شلوار مردانه #LISER
🎯فری سایز 👈🏻 85 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 938875 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد
 • #ارزان
  📍ورق بزنیدکلیه محصولات را مشاهده کنید👉👉👉
  📍برای سوال عکس محصول را به دایرکت بفرستید👩🏻‍💻👨🏻‍💻
  📍به اسم و کدمحصولات در عکس و متن دقت کنید📣📣
  ☎️☎️
  1. #مانتو دخترانه شهرزاد (پلنگي)
  👈🏻 79 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1445652 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  2. #كفش_ساقدار #دخترانه #NIKO
  👈🏻 58 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1145448 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  3. #كت_مردانه مدل #RIKY
  👈🏻 139 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1453743 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  4. #ست_سویشرت K & Q
  👈🏻 89 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1402843 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  5. #سویشرت_مردانه #NIKE مدل SV
  👈🏻 59 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1267450 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  6. #شلواراسلش مدل #VIDI
  👈🏻 65 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 853520 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  7. #تيشرت_مردانه NIKE مدل #TESO
  👈🏻 51 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 768889 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  8. #ست_تيشرت_شلوار #GUCCI
  👈🏻 82 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 988449 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  9. #ست_تيشرت_شلوار مردانه #LISER
  🎯فری سایز 👈🏻 85 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 938875 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد
 • 3 0 1 minute ago
 • #ارزان
📍ورق بزنیدکلیه محصولات را مشاهده کنید👉👉👉
📍برای سوال عکس محصول را به دایرکت بفرستید👩🏻‍💻👨🏻‍💻
📍به اسم و کدمحصولات در عکس و متن دقت کنید📣📣
☎️☎️
1. #مانتو دخترانه شهرزاد (پلنگي)
👈🏻 79 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1445652 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
2. #كفش_ساقدار #دخترانه #NIKO
👈🏻 58 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1145448 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
3. #كت_مردانه مدل #RIKY
👈🏻 139 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1453743 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
4. #ست_سویشرت K & Q
👈🏻 89 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1402843 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
5. #سویشرت_مردانه #NIKE مدل SV
👈🏻 59 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1267450 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
6. #شلواراسلش مدل #VIDI
👈🏻 65 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 853520 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
7. #تيشرت_مردانه NIKE مدل #TESO
👈🏻 51 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 768889 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
8. #ست_تيشرت_شلوار #GUCCI
👈🏻 82 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 988449 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
9. #ست_تيشرت_شلوار مردانه #LISER
🎯فری سایز 👈🏻 85 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 938875 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد
 • #ارزان
  📍ورق بزنیدکلیه محصولات را مشاهده کنید👉👉👉
  📍برای سوال عکس محصول را به دایرکت بفرستید👩🏻‍💻👨🏻‍💻
  📍به اسم و کدمحصولات در عکس و متن دقت کنید📣📣
  ☎️☎️
  1. #مانتو دخترانه شهرزاد (پلنگي)
  👈🏻 79 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1445652 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  2. #كفش_ساقدار #دخترانه #NIKO
  👈🏻 58 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1145448 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  3. #كت_مردانه مدل #RIKY
  👈🏻 139 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1453743 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  4. #ست_سویشرت K & Q
  👈🏻 89 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1402843 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  5. #سویشرت_مردانه #NIKE مدل SV
  👈🏻 59 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1267450 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  6. #شلواراسلش مدل #VIDI
  👈🏻 65 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 853520 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  7. #تيشرت_مردانه NIKE مدل #TESO
  👈🏻 51 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 768889 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  8. #ست_تيشرت_شلوار #GUCCI
  👈🏻 82 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 988449 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  9. #ست_تيشرت_شلوار مردانه #LISER
  🎯فری سایز 👈🏻 85 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 938875 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد
 • 3 0 2 minutes ago
 • #ارزان
📍ورق بزنیدکلیه محصولات را مشاهده کنید👉👉👉
📍برای سوال عکس محصول را به دایرکت بفرستید👩🏻‍💻👨🏻‍💻
📍به اسم و کدمحصولات در عکس و متن دقت کنید📣📣
☎️☎️
1. #مانتو دخترانه شهرزاد (پلنگي)
👈🏻 79 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1445652 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
2. #كفش_ساقدار #دخترانه #NIKO
👈🏻 58 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1145448 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
3. #كت_مردانه مدل #RIKY
👈🏻 139 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1453743 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
4. #ست_سویشرت K & Q
👈🏻 89 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1402843 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
5. #سویشرت_مردانه #NIKE مدل SV
👈🏻 59 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1267450 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
6. #شلواراسلش مدل #VIDI
👈🏻 65 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 853520 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
7. #تيشرت_مردانه NIKE مدل #TESO
👈🏻 51 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 768889 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
8. #ست_تيشرت_شلوار #GUCCI
👈🏻 82 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 988449 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
☎️☎️
9. #ست_تيشرت_شلوار مردانه #LISER
🎯فری سایز 👈🏻 85 هزار تومان
📩 خرید پیامکی
 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 938875 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد
 • #ارزان
  📍ورق بزنیدکلیه محصولات را مشاهده کنید👉👉👉
  📍برای سوال عکس محصول را به دایرکت بفرستید👩🏻‍💻👨🏻‍💻
  📍به اسم و کدمحصولات در عکس و متن دقت کنید📣📣
  ☎️☎️
  1. #مانتو دخترانه شهرزاد (پلنگي)
  👈🏻 79 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1445652 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  2. #كفش_ساقدار #دخترانه #NIKO
  👈🏻 58 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1145448 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  3. #كت_مردانه مدل #RIKY
  👈🏻 139 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1453743 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  4. #ست_سویشرت K & Q
  👈🏻 89 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1402843 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  5. #سویشرت_مردانه #NIKE مدل SV
  👈🏻 59 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1267450 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  6. #شلواراسلش مدل #VIDI
  👈🏻 65 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 853520 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  7. #تيشرت_مردانه NIKE مدل #TESO
  👈🏻 51 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 768889 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  8. #ست_تيشرت_شلوار #GUCCI
  👈🏻 82 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 988449 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد .
  ☎️☎️
  9. #ست_تيشرت_شلوار مردانه #LISER
  🎯فری سایز 👈🏻 85 هزار تومان
  📩 خرید پیامکی
  براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 938875 را به سامانه 30007419 پيامک کنيد
 • 1 0 3 minutes ago
 • آرزو می کنم لبخندهایتان از تهِ دل باشد ، و غصه هايتان 
سطحی و زود گذر .آرزو می کنم مسیرِ موفقيتتان هموار باشد و انگیزه هایِ صعود و پروازتان بسیار ...آرزو می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشید ،هرگز دلتان نگیرد ،و چشم هايتان هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد .آرزو می کنم عاشقِ کسی باشيد؛
که عاشقتان باشد ،و کسانی کنارتان باشند ؛که شمارا می فهمند و هوایِ دلتان را دارند .من خوشبختيتان را ، شاديتان را ، آرامشتان را ؛من آرزوهایِ زیبایِ شما را آرزو می کنم ...آرزو می کنم به معنایِ واقعی "زندگی كنيد ".....٩٨/١/٣١ هاله فتاح نيا #دخترانه_خاص #دخترانه
 • آرزو می کنم لبخندهایتان از تهِ دل باشد ، و غصه هايتان
  سطحی و زود گذر .آرزو می کنم مسیرِ موفقيتتان هموار باشد و انگیزه هایِ صعود و پروازتان بسیار ...آرزو می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشید ،هرگز دلتان نگیرد ،و چشم هايتان هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد .آرزو می کنم عاشقِ کسی باشيد؛
  که عاشقتان باشد ،و کسانی کنارتان باشند ؛که شمارا می فهمند و هوایِ دلتان را دارند .من خوشبختيتان را ، شاديتان را ، آرامشتان را ؛من آرزوهایِ زیبایِ شما را آرزو می کنم ...آرزو می کنم به معنایِ واقعی "زندگی كنيد ".....٩٨/١/٣١ هاله فتاح نيا #دخترانه_خاص #دخترانه
 • 15 0 7 minutes ago
 • بعضی آدمها هستند با چیزهای کوچک ….❤ دوستی که همیشه موقع دست دادن برای خداحافظی توی اون لحظه‌ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشت‌هاش به دست‌هات یک فشار کوچیک می‌ده… چیزی شبیه یک بوسه 💋مثلا…

راننده تاکسی‌ای که حتی اگه در ماشینش رو محکم ببندی بلند می‌گه: روز خوبی داشته باشی!👋 آدم‌هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشم شون می‌شی، دستپاچه رو بر نمی‌گردونن، لبخند می‌زنن و هنوز نگاهت می‌کنن…☺ آدم‌هایی که حواسشون به بچه‌های خسته‌ی توی مترو هست، بهشون جا می‌دن و گاهی بغلشون می‌کنن…

اون‌هایی که دستی رو که برای تراکت دادن جلوشون دراز شد، رد نمی‌کنن ، هر چی باشه با لبخند می‌گیرن و یادشون نمیره که همیشه چند متر جلوتر سطلی هست، سطل هم نبود کاغذ رو می‌شه تا کرد و گذاشت توی کیف.

دوست‌هایی که بدون مناسبت کادو می‌خرن، مثلا می‌گن این شال پشت ویترین بود انگار مال تو بود. یا گاهی دفتر یادداشتی…🛍 آدم‌هایی که از سر چهارراه نرگس نوبرانه می‌خرن و با گل میرن خونه.⚘ آدم‌های اس‌ام‌اس‌های آخر شب… که یادشون نمیره گاهی قبل از خواب به دوستانشون یادآوری کنن که چه عزیزند…

آدم‌های اس‌ام‌اس‌های پرمهر و بی‌بهانه، حتی اگر با اون‌ها بدخلقی و بی‌حوصلگی کرده باشی…😔 آدم‌هایی که هر چند وقت یکبار ایمیل پرمحبتی می‌زنن که مثلا تو را می‌خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین، جوابی برات می‌نویسن که یعنی در کنارت هستم؛ کسانی که غم هیچ کس رو تاب نمیارن…😙 آدم‌هایی که حواسشون به گربه‌هاست، به پرنده‌ها، درخت‌ها و موجودات دیگه هم هست…😊 آدم‌هایی که اگه توی کلاس تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشون رو با لبخند تعارف می‌کنن که غریبگی نکنی.

آدم‌هایی که خنده رو از دنیا دریغ نمی‌کنن… توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می‌زنن و روی جدول لی‌لی می‌کنن.💃 همین آدم‌ها با همین کارهای کوچیکشون…

همین‌ها هستند که دنیا رو جای بهتری می‌کنن برای زندگی…
💃😊😙🛍☺👋💋❤
.
بهترین دوستاتون رو تگ کنید 😍❤
.
.
.
@we_styl
.
@we_styl
.
@we_styl
❌نظرتون رو در مورد عکس و کپشن بنویسد ...👍
.
.

#استایل #سبک #ژست #عکاسی #خیابانی #متفاوت #دوربین #حرفه_ای #مد #زیبایی #مجله_مد #استایل_خیابانی #دختر_پسر 
#عشق #عشقي #عشقم #عشق_پاک #عشقت #عشق_اول #دختر #دخترونه #دخترانه #دخترونه_ها #دخترونه #صورتی #صورتی_دخترونه #موبلند #مو_بلند #دختروونه #دخترونه_ها #دخترونه_های_من
 • بعضی آدمها هستند با چیزهای کوچک ….❤ دوستی که همیشه موقع دست دادن برای خداحافظی توی اون لحظه‌ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشت‌هاش به دست‌هات یک فشار کوچیک می‌ده… چیزی شبیه یک بوسه 💋مثلا…

  راننده تاکسی‌ای که حتی اگه در ماشینش رو محکم ببندی بلند می‌گه: روز خوبی داشته باشی!👋 آدم‌هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشم شون می‌شی، دستپاچه رو بر نمی‌گردونن، لبخند می‌زنن و هنوز نگاهت می‌کنن…☺ آدم‌هایی که حواسشون به بچه‌های خسته‌ی توی مترو هست، بهشون جا می‌دن و گاهی بغلشون می‌کنن…

  اون‌هایی که دستی رو که برای تراکت دادن جلوشون دراز شد، رد نمی‌کنن ، هر چی باشه با لبخند می‌گیرن و یادشون نمیره که همیشه چند متر جلوتر سطلی هست، سطل هم نبود کاغذ رو می‌شه تا کرد و گذاشت توی کیف.

  دوست‌هایی که بدون مناسبت کادو می‌خرن، مثلا می‌گن این شال پشت ویترین بود انگار مال تو بود. یا گاهی دفتر یادداشتی…🛍 آدم‌هایی که از سر چهارراه نرگس نوبرانه می‌خرن و با گل میرن خونه.⚘ آدم‌های اس‌ام‌اس‌های آخر شب… که یادشون نمیره گاهی قبل از خواب به دوستانشون یادآوری کنن که چه عزیزند…

  آدم‌های اس‌ام‌اس‌های پرمهر و بی‌بهانه، حتی اگر با اون‌ها بدخلقی و بی‌حوصلگی کرده باشی…😔 آدم‌هایی که هر چند وقت یکبار ایمیل پرمحبتی می‌زنن که مثلا تو را می‌خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین، جوابی برات می‌نویسن که یعنی در کنارت هستم؛ کسانی که غم هیچ کس رو تاب نمیارن…😙 آدم‌هایی که حواسشون به گربه‌هاست، به پرنده‌ها، درخت‌ها و موجودات دیگه هم هست…😊 آدم‌هایی که اگه توی کلاس تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشون رو با لبخند تعارف می‌کنن که غریبگی نکنی.

  آدم‌هایی که خنده رو از دنیا دریغ نمی‌کنن… توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می‌زنن و روی جدول لی‌لی می‌کنن.💃 همین آدم‌ها با همین کارهای کوچیکشون…

  همین‌ها هستند که دنیا رو جای بهتری می‌کنن برای زندگی…
  💃😊😙🛍☺👋💋❤
  .
  بهترین دوستاتون رو تگ کنید 😍❤
  .
  .
  .
  @we_styl
  .
  @we_styl
  .
  @we_styl
  ❌نظرتون رو در مورد عکس و کپشن بنویسد ...👍
  .
  .

  #استایل #سبک #ژست #عکاسی #خیابانی #متفاوت #دوربین #حرفه_ای #مد #زیبایی #مجله_مد #استایل_خیابانی #دختر_پسر
  #عشق #عشقي #عشقم #عشق_پاک #عشقت #عشق_اول #دختر #دخترونه #دخترانه #دخترونه_ها #دخترونه #صورتی #صورتی_دخترونه #موبلند #مو_بلند #دختروونه #دخترونه_ها #دخترونه_های_من
 • 4 1 9 minutes ago
 • .
✨ سایزبندی: ۳۸الی۴۴
✨ رنگبندی: دورنگ ژورنال
✨ جنس: کرپ، آستر دار
💰 قیمت: ۱۱۰۰۰۰ تومان
🛍 ثبت سفارش از طریق دایرکت
 • .
  ✨ سایزبندی: ۳۸الی۴۴
  ✨ رنگبندی: دورنگ ژورنال
  ✨ جنس: کرپ، آستر دار
  💰 قیمت: ۱۱۰۰۰۰ تومان
  🛍 ثبت سفارش از طریق دایرکت
 • 42 1 16 minutes ago