#شبــــتون_خوش Instagram Photos & Videos

شبــــتون_خوش - 5 posts

Top Posts

Advertisements

 • امروز بدانید که اگر عشق الهی را در میان خود حاکم کنید و به یکدیگر عشق بورزید .

روزی جامعه شما چنان پر از نور سفید و درخشان خواهد شد که شب و روزتان به یک معنا بوده و تبسم رضایت بر لبان همگی نقش خواهد بست. این درخشندگی و خوشحالی تبلوری از حاکمیت انرژی جدید و عظیم است همیشه در سایه عشق الهی باشید.

برای همہ ی دنیا دعا کنید
مثل پروردگارکہ مهربانی اش
بر همہ سایہ افکنده است
ای دوست...
مرا دعا کن شاید نزدیکتر
از من بہ خدا ایستاده ای #شبــــتون_خوش

@yaldasadatmoghadam
 • امروز بدانید که اگر عشق الهی را در میان خود حاکم کنید و به یکدیگر عشق بورزید .

  روزی جامعه شما چنان پر از نور سفید و درخشان خواهد شد که شب و روزتان به یک معنا بوده و تبسم رضایت بر لبان همگی نقش خواهد بست. این درخشندگی و خوشحالی تبلوری از حاکمیت انرژی جدید و عظیم است همیشه در سایه عشق الهی باشید.

  برای همہ ی دنیا دعا کنید
  مثل پروردگارکہ مهربانی اش
  بر همہ سایہ افکنده است
  ای دوست...
  مرا دعا کن شاید نزدیکتر
  از من بہ خدا ایستاده ای #شبــــتون_خوش

  @yaldasadatmoghadam
 • 107 2 12 February, 2019
 • نوا:
باران که می بارد جدایی درد دارد
دل کندن از یک آشنایی درد دارد

هی شعر تر در خاطرم می آید اما
آواز هم بی همنوایی درد دارد

وقتی به زندان کسی خو کرده باشی
بال و پرت، روز رهایی درد دارد

دیگر نمی فهمی کجایی یا چه هستی
آشفتگی ، سر به هوایی درد دارد

تقصیر باران نیست این دیوانگی ها
تنها شدن در هر هوایی درد دارد

باید گذشتن را بیاموزم دوباره
هرچند می دانم جدایی درد دارد.
🍃🍃🍃 اونجاش که میگه
چقدر دلم میخواست زندگی کنیم
نشد...
بند بندِ دل آدم پاره میشه!
🍃🍃🍃
 • نوا:
  باران که می بارد جدایی درد دارد
  دل کندن از یک آشنایی درد دارد

  هی شعر تر در خاطرم می آید اما
  آواز هم بی همنوایی درد دارد

  وقتی به زندان کسی خو کرده باشی
  بال و پرت، روز رهایی درد دارد

  دیگر نمی فهمی کجایی یا چه هستی
  آشفتگی ، سر به هوایی درد دارد

  تقصیر باران نیست این دیوانگی ها
  تنها شدن در هر هوایی درد دارد

  باید گذشتن را بیاموزم دوباره
  هرچند می دانم جدایی درد دارد.
  🍃🍃🍃 اونجاش که میگه
  چقدر دلم میخواست زندگی کنیم
  نشد...
  بند بندِ دل آدم پاره میشه!
  🍃🍃🍃
 • 46 15 12 February, 2019

Advertisements

 • گر سینه شود تنگ 
خدا با ما هست
گر پای شود لنگ
خدا با ما هست
دل را به حریم عشق
بسپار و برو
فرسنگ به فرسنگ
خدا با ما هست... #شبــــتون_خوش
@jokestan_ira
 • گر سینه شود تنگ
  خدا با ما هست
  گر پای شود لنگ
  خدا با ما هست
  دل را به حریم عشق
  بسپار و برو
  فرسنگ به فرسنگ
  خدا با ما هست... #شبــــتون_خوش
  @jokestan_ira
 • 45 2 6 February, 2018

Latest Instagram Posts

Advertisements

 • 🌸برای همہ ی دنیا دعا کنید
⭐️مثل پروردگارکہ مهربانی اش
🌸بر همہ سایہ افکنده است
⭐️ای دوست...
🌸مرا دعا کن شاید نزدیکتر
⭐️از من بہ خدا ایستاده ای #شبــــتون_خوش
 • 🌸برای همہ ی دنیا دعا کنید
  ⭐️مثل پروردگارکہ مهربانی اش
  🌸بر همہ سایہ افکنده است
  ⭐️ای دوست...
  🌸مرا دعا کن شاید نزدیکتر
  ⭐️از من بہ خدا ایستاده ای #شبــــتون_خوش
 • 26 0 12 February, 2019
 • امروز بدانید که اگر عشق الهی را در میان خود حاکم کنید و به یکدیگر عشق بورزید .

روزی جامعه شما چنان پر از نور سفید و درخشان خواهد شد که شب و روزتان به یک معنا بوده و تبسم رضایت بر لبان همگی نقش خواهد بست. این درخشندگی و خوشحالی تبلوری از حاکمیت انرژی جدید و عظیم است همیشه در سایه عشق الهی باشید.

برای همہ ی دنیا دعا کنید
مثل پروردگارکہ مهربانی اش
بر همہ سایہ افکنده است
ای دوست...
مرا دعا کن شاید نزدیکتر
از من بہ خدا ایستاده ای #شبــــتون_خوش

@yaldasadatmoghadam
 • امروز بدانید که اگر عشق الهی را در میان خود حاکم کنید و به یکدیگر عشق بورزید .

  روزی جامعه شما چنان پر از نور سفید و درخشان خواهد شد که شب و روزتان به یک معنا بوده و تبسم رضایت بر لبان همگی نقش خواهد بست. این درخشندگی و خوشحالی تبلوری از حاکمیت انرژی جدید و عظیم است همیشه در سایه عشق الهی باشید.

  برای همہ ی دنیا دعا کنید
  مثل پروردگارکہ مهربانی اش
  بر همہ سایہ افکنده است
  ای دوست...
  مرا دعا کن شاید نزدیکتر
  از من بہ خدا ایستاده ای #شبــــتون_خوش

  @yaldasadatmoghadam
 • 107 2 12 February, 2019

Advertisements

 • نوا:
باران که می بارد جدایی درد دارد
دل کندن از یک آشنایی درد دارد

هی شعر تر در خاطرم می آید اما
آواز هم بی همنوایی درد دارد

وقتی به زندان کسی خو کرده باشی
بال و پرت، روز رهایی درد دارد

دیگر نمی فهمی کجایی یا چه هستی
آشفتگی ، سر به هوایی درد دارد

تقصیر باران نیست این دیوانگی ها
تنها شدن در هر هوایی درد دارد

باید گذشتن را بیاموزم دوباره
هرچند می دانم جدایی درد دارد.
🍃🍃🍃 اونجاش که میگه
چقدر دلم میخواست زندگی کنیم
نشد...
بند بندِ دل آدم پاره میشه!
🍃🍃🍃
 • نوا:
  باران که می بارد جدایی درد دارد
  دل کندن از یک آشنایی درد دارد

  هی شعر تر در خاطرم می آید اما
  آواز هم بی همنوایی درد دارد

  وقتی به زندان کسی خو کرده باشی
  بال و پرت، روز رهایی درد دارد

  دیگر نمی فهمی کجایی یا چه هستی
  آشفتگی ، سر به هوایی درد دارد

  تقصیر باران نیست این دیوانگی ها
  تنها شدن در هر هوایی درد دارد

  باید گذشتن را بیاموزم دوباره
  هرچند می دانم جدایی درد دارد.
  🍃🍃🍃 اونجاش که میگه
  چقدر دلم میخواست زندگی کنیم
  نشد...
  بند بندِ دل آدم پاره میشه!
  🍃🍃🍃
 • 46 15 12 February, 2019
 • گر سینه شود تنگ 
خدا با ما هست
گر پای شود لنگ
خدا با ما هست
دل را به حریم عشق
بسپار و برو
فرسنگ به فرسنگ
خدا با ما هست... #شبــــتون_خوش
@jokestan_ira
 • گر سینه شود تنگ
  خدا با ما هست
  گر پای شود لنگ
  خدا با ما هست
  دل را به حریم عشق
  بسپار و برو
  فرسنگ به فرسنگ
  خدا با ما هست... #شبــــتون_خوش
  @jokestan_ira
 • 45 2 6 February, 2018