#شطرنج Instagram Photos & Videos

شطرنج - 51.9k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • شطرنج شهر خون آزاد گشت‌ـ
به گزارش خبرنگار ما آشیت تو پرس شطرنج شهر خون بعد 15 روز مقاومت در برابر فیلتر اشغالگر حجم خور نت آزاد گشت
لازم به ذکر است شطرنج را خدا آزاد کرد
عکس اولین قهرمانی بابام در تورنمنت بازی های حرکت 3 روزه که امروز پنج شنبه 5 اردیبهشت بدست اومد.در راند اول
#مرسی#وزیر#ارتباطات
#قهرمانی#شطرنج#بابام
 • شطرنج شهر خون آزاد گشت‌ـ
  به گزارش خبرنگار ما آشیت تو پرس شطرنج شهر خون بعد 15 روز مقاومت در برابر فیلتر اشغالگر حجم خور نت آزاد گشت
  لازم به ذکر است شطرنج را خدا آزاد کرد
  عکس اولین قهرمانی بابام در تورنمنت بازی های حرکت 3 روزه که امروز پنج شنبه 5 اردیبهشت بدست اومد.در راند اول
  #مرسی #وزیر #ارتباطات
  #قهرمانی #شطرنج #بابام
 • 7 0 7 hours ago
 • 🌹🌹درود بر قهرمانان شطرنج ایران 🌹🌹 سفید شروع و میبرد لطفا جوابتون کامل باشه
 24 ساعت بعد جواب صحیح در کپشن (نوشته زیر عکس ) گذاشته میشه🌹🌹
#chess
#شطرنج
#آموزش_شطرنج
#مسئله روز
 • 🌹🌹درود بر قهرمانان شطرنج ایران 🌹🌹 سفید شروع و میبرد لطفا جوابتون کامل باشه
  24 ساعت بعد جواب صحیح در کپشن (نوشته زیر عکس ) گذاشته میشه🌹🌹
  #chess
  #شطرنج
  #آموزش_شطرنج
  #مسئله روز
 • 104 10 13 hours ago
 • 23 1 14 hours ago
 • Hoàng Thanh Trang was born 25 April is a Hungarian chess grandmaster . She was Asian women's champion in 2000 and European women's champion in 2013. Hoang competed in the Women's World Chess Championship in 2000, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 and 2018.
Born in Hanoi , Vietnam, Hoàng Thanh Trang moved with her family to Budapest when she was ten years old. She was taught how to play chess at four and half years old by her father, who is her coach. 
Hoang played in the 1995 Women's Interzonal Tournament in Chişinău . She won the World Girls U-20 Championship in 1998. In 2000, she won Asian Women's Championship in
Udaipur . Hoang won the gold medal as the best player on board 1 at the 2005 European Club Cup for Women in Saint-Vincent, Italy, with a score of 80.0%. The following year she
transferred national federations from Vietnam to Hungary. 
In 2011, she won the European Women's Rapid Championship ( Maia Chiburdanidze 's Cup) in
Kutaisi. In 2013 Hoang won the European Women's Championship , winning 7 games and drawing 4, ending up with a score of 9 points from 11 games. 
Hoang Thanh Trang bears dual citizenship of Vietnam and Hungary. She graduated in Economics from the Gábor Dénes College . 
Games: http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=110074

#vietnam #hungary #cờvua #sakk #chess #echecs #scacchi #шахматы #棋 #xadrez #шахи #shaki #échecs #schack #male #shah #shahrukhkhan #sakk #schaakspel #σκάκι #skak #ajedrez #escacs #schach #チェス
 #체스 
#شطرنج
 • Hoàng Thanh Trang was born 25 April is a Hungarian chess grandmaster . She was Asian women's champion in 2000 and European women's champion in 2013. Hoang competed in the Women's World Chess Championship in 2000, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 and 2018.
  Born in Hanoi , Vietnam, Hoàng Thanh Trang moved with her family to Budapest when she was ten years old. She was taught how to play chess at four and half years old by her father, who is her coach.
  Hoang played in the 1995 Women's Interzonal Tournament in Chişinău . She won the World Girls U-20 Championship in 1998. In 2000, she won Asian Women's Championship in
  Udaipur . Hoang won the gold medal as the best player on board 1 at the 2005 European Club Cup for Women in Saint-Vincent, Italy, with a score of 80.0%. The following year she
  transferred national federations from Vietnam to Hungary.
  In 2011, she won the European Women's Rapid Championship ( Maia Chiburdanidze 's Cup) in
  Kutaisi. In 2013 Hoang won the European Women's Championship , winning 7 games and drawing 4, ending up with a score of 9 points from 11 games.
  Hoang Thanh Trang bears dual citizenship of Vietnam and Hungary. She graduated in Economics from the Gábor Dénes College .
  Games: http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=110074

  #vietnam #hungary #cờvua #sakk #chess #echecs #scacchi #шахматы #棋 #xadrez #шахи #shaki #échecs #schack #male #shah #shahrukhkhan #sakk #schaakspel #σκάκι #skak #ajedrez #escacs #schach #チェス
  #체스
  #شطرنج
 • 13 2 14 hours ago
 • آموزش مساوی کردن با پیاده ستون رخ که یک خانه تا ترفیع دارد در برابر وزیر ، البته در این سه پست آموزشی حالت کلی وزیر در برابر پیاده ای که یک خانه تا ترفیع دارد آموزش داده شد و موارد استثنایی توضیح داده نشد 🌸🌸🌸
#آموزش_شطرنج
#شطرنج
#chess
 • آموزش مساوی کردن با پیاده ستون رخ که یک خانه تا ترفیع دارد در برابر وزیر ، البته در این سه پست آموزشی حالت کلی وزیر در برابر پیاده ای که یک خانه تا ترفیع دارد آموزش داده شد و موارد استثنایی توضیح داده نشد 🌸🌸🌸
  #آموزش_شطرنج
  #شطرنج
  #chess
 • 168 17 19 hours ago
 • آموزش مساوی کردن ، پیاده ستون فیل که یک خانه تا ترفیع دارد در برابر وزیر 🌸🌸🌸
#آموزش_شطرنج
#شطرنج
#chess
 • آموزش مساوی کردن ، پیاده ستون فیل که یک خانه تا ترفیع دارد در برابر وزیر 🌸🌸🌸
  #آموزش_شطرنج
  #شطرنج
  #chess
 • 185 17 19 hours ago
 • درسا درخشانی را به یاد می آورید؟

همان دختری که بدلیل حجاب از بازی شطرنج برای تیم ملی ایران محروم شد. در مسابقات بین‌المللی برای تیم ملی آمریکا بازی کرد... درسا که به دلیل حضور بی‌حجاب در مسابقات بین‌المللی از تیم ملی ایران اخراج شده بود، به تیم ملی آمریکا پیوست.

او در ۱۸ سالگی و در ۸۷مین کنگره شطرنج جهان عنوان استاد بین‌المللی را کسب کرده بود.
#شطرنج #درسادرخشانی #حجاب
 • درسا درخشانی را به یاد می آورید؟

  همان دختری که بدلیل حجاب از بازی شطرنج برای تیم ملی ایران محروم شد. در مسابقات بین‌المللی برای تیم ملی آمریکا بازی کرد... درسا که به دلیل حضور بی‌حجاب در مسابقات بین‌المللی از تیم ملی ایران اخراج شده بود، به تیم ملی آمریکا پیوست.

  او در ۱۸ سالگی و در ۸۷مین کنگره شطرنج جهان عنوان استاد بین‌المللی را کسب کرده بود.
  #شطرنج #درسادرخشانی #حجاب
 • 11 1 22 hours ago