#شعر Instagram Photos & Videos

شعر - 20.5m posts

Top Posts

 • اتفقق 🥀💔
. لايك وفولو لطفاً 🕊💕 .
.
.《[ @s51lli @s51lli @s51lli ]) . .
.
.
.
 • اتفقق 🥀💔
  . لايك وفولو لطفاً 🕊💕 .
  .
  .《[ @s51lli @s51lli @s51lli ]) . .
  .
  .
  .
 • 617 36 12 hours ago

Latest Instagram Posts

 • چقدر اين آيه لطيف است «ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ» (قلم/ 1) ديگر از اين لطيف تر زيباتر مي‌شود حرف زد؟ نون . مي‌گويد ببين الف نباش تو الف هستي سرکشي مي‌کني گردن فرازي مي‌کني فکر کردي گردن فرازي بکني چيزي به تو مي‌دهند؟ چون الف او خود چه دارد هيچ هيچ .الف چه دارد؟ خيلي که بخواهند بدهند يک کلاه مي‌گذارند سرش کار ديگري که با آن نمي‌کنند .الف نباش نون باش بيا بشکن خودت را . نون همان الف است اما شکسته است آن هم شکسته به سمت بالا دال هم خودش را شکسته ولي به سمت حروف ديگر .را . خودش را شکسته هيچ چيز گيرش نمي‌آيد شما يک ظرفي داشته باشيد ته ظرف را به مقابل بگیرید يک چيزي بريز داخلش سر مي‌خورد مي‌آيد پايين .دال و را . اين طور هستند خم شدند شکسته شدند اما در برابر هم نوع خودش چيزي به او نمي‌دهند خودت را بشکن وقتي هم که مي‌شکني به سمت بالا بشکن به سمت او بشکن به سمت آن نقطه‌ي عالم خودت را بشکن مي‌خواهم خودم را بشکنم مي‌خواهم نون باشم چه کار بکنم؟ «وَالْقَلَمِ» برو به سمت معرفت بيشترين معرفت‌ها هم از رهگذر قلم و کتاب به آدم‌ها مي‌رسد برو سراغ قلم برو سراغ کتاب آن چيزهايي که قلم روي کاغذ پياده کرد برو بخوان اول حرفي که خداوند به پيغمبر زد همين بود «اقْرَأْ» (علق/ 1) برو بخوان مگر نمي‌خواهيم معرفتي پيدا بکنيم راهش خواندن است اين يکي از رفتارهايي است که قرآن توصيه مي‌کند که در برابر خدا بايد نون باشيم الف نباشيم بايد گردن کجي بکنيم گردن کشي نکنيم با گردن کشي هيچ کس به هيچ جايي نخواهد رسيد اگر کسي اين باورها و اين جنس رفتارها را داشته باشد اين قرآن براي او مي‌شود حرز جان . جان او را از همه‌ي گزند‌ها و آفات و بليات و آسيب‌ها حفظ خواهد کرد.

#شعر

خمیده قامتی رنجور و عاشق مسلکی پیرم
که تابوت جوانی را کنون بر دوش میگیرم

نه راهی سوی میخانه نه جایی بین محرابم
تمام عمر خود را بین عقل و عشق، درگیرم

گهی در کوه، چون و فرهاد و صحرا گرد مجنونم
گهی با غمزه ی شیرین لیلایم زمینگیرم

منم صیاد قهاری که صید عشق میکردم
زده چشمان آهویی ز راه دور با تیرم

امان از عشق، وقتی بر فراق یار میگردد
دلش با دیگری و .... آه ! از این زندگی سیرم

دلم پرواز میخواهد بسوی شهر رویاها
ولی در انزوای خویشتن، آرام میمیرم

#الله#حیدر_امیر_المومنین#سید_طه#شعر#متافیزیک#فلسفه#نویسنده#عرفان#کتاب#تفسیر#علوم_غریبه#جفر#وفق#اسطرلاب#توحید#ابجد#آموزش#تجرد#انگشتر#موکل#ابطال_سحر#روح#ماورا#عوالم#نجوم#کهکشان#سیارات#آفرینش#فضا
 • چقدر اين آيه لطيف است «ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ» (قلم/ 1) ديگر از اين لطيف تر زيباتر مي‌شود حرف زد؟ نون . مي‌گويد ببين الف نباش تو الف هستي سرکشي مي‌کني گردن فرازي مي‌کني فکر کردي گردن فرازي بکني چيزي به تو مي‌دهند؟ چون الف او خود چه دارد هيچ هيچ .الف چه دارد؟ خيلي که بخواهند بدهند يک کلاه مي‌گذارند سرش کار ديگري که با آن نمي‌کنند .الف نباش نون باش بيا بشکن خودت را . نون همان الف است اما شکسته است آن هم شکسته به سمت بالا دال هم خودش را شکسته ولي به سمت حروف ديگر .را . خودش را شکسته هيچ چيز گيرش نمي‌آيد شما يک ظرفي داشته باشيد ته ظرف را به مقابل بگیرید يک چيزي بريز داخلش سر مي‌خورد مي‌آيد پايين .دال و را . اين طور هستند خم شدند شکسته شدند اما در برابر هم نوع خودش چيزي به او نمي‌دهند خودت را بشکن وقتي هم که مي‌شکني به سمت بالا بشکن به سمت او بشکن به سمت آن نقطه‌ي عالم خودت را بشکن مي‌خواهم خودم را بشکنم مي‌خواهم نون باشم چه کار بکنم؟ «وَالْقَلَمِ» برو به سمت معرفت بيشترين معرفت‌ها هم از رهگذر قلم و کتاب به آدم‌ها مي‌رسد برو سراغ قلم برو سراغ کتاب آن چيزهايي که قلم روي کاغذ پياده کرد برو بخوان اول حرفي که خداوند به پيغمبر زد همين بود «اقْرَأْ» (علق/ 1) برو بخوان مگر نمي‌خواهيم معرفتي پيدا بکنيم راهش خواندن است اين يکي از رفتارهايي است که قرآن توصيه مي‌کند که در برابر خدا بايد نون باشيم الف نباشيم بايد گردن کجي بکنيم گردن کشي نکنيم با گردن کشي هيچ کس به هيچ جايي نخواهد رسيد اگر کسي اين باورها و اين جنس رفتارها را داشته باشد اين قرآن براي او مي‌شود حرز جان . جان او را از همه‌ي گزند‌ها و آفات و بليات و آسيب‌ها حفظ خواهد کرد.

  #شعر

  خمیده قامتی رنجور و عاشق مسلکی پیرم
  که تابوت جوانی را کنون بر دوش میگیرم

  نه راهی سوی میخانه نه جایی بین محرابم
  تمام عمر خود را بین عقل و عشق، درگیرم

  گهی در کوه، چون و فرهاد و صحرا گرد مجنونم
  گهی با غمزه ی شیرین لیلایم زمینگیرم

  منم صیاد قهاری که صید عشق میکردم
  زده چشمان آهویی ز راه دور با تیرم

  امان از عشق، وقتی بر فراق یار میگردد
  دلش با دیگری و .... آه ! از این زندگی سیرم

  دلم پرواز میخواهد بسوی شهر رویاها
  ولی در انزوای خویشتن، آرام میمیرم

  #الله #حیدر_امیر_المومنین #سید_طه #شعر #متافیزیک #فلسفه #نویسنده #عرفان #کتاب #تفسیر #علوم_غریبه #جفر #وفق #اسطرلاب #توحید #ابجد #آموزش #تجرد #انگشتر #موکل #ابطال_سحر #روح #ماورا #عوالم #نجوم #کهکشان #سیارات #آفرینش #فضا
 • 0 0 11 hours ago
 • ‏قد يشفع العلم الشريف لأهله ‏ويجل مبغضهم بدار بوار
‏هل يستوي العلماء والجهال ‏في فضل،أم الظلماء كالأنوار؟
#ابيات #شعر في فضل العلم ✨💕
 • ‏قد يشفع العلم الشريف لأهله ‏ويجل مبغضهم بدار بوار
  ‏هل يستوي العلماء والجهال ‏في فضل،أم الظلماء كالأنوار؟
  #ابيات #شعر في فضل العلم ✨💕
 • 0 0 11 hours ago
 • .
.
تـــــذكّر أن مــن تعرفـــه الخيــــــل 
لـــــــن يجهلـــــــه النـــ💕ـاس 🐴‏
.
.
.
لاتســــألــني مـــن انـــا 
ولا تســــألـني مـــن اكـــون 
ولا تســــألـني عـــن مسكنـــي 
ولا تســــألــني ايـــن انـــــــوي الذهـــاب 
ولا تســــألــني مـــاذا ارى فقـــط امســك بيـــدي وخـــــــذني 
اينــمـا تريــد فأنــا بدونــــك لا....اعـــرف مـــن انـــــ💕ــــا🐴
.
.‏⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ *عسـى قلبــه لــطريــقي يدلــــ💕 ــــه 🐴‏ . .
.
.‏⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀ ⠀⠀⠀. 🐎 💕‏ .⠀⠀⠀ ‏ㅤ⠀ ⠀⠀⠀
.
.
.
. ‏┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏‏ لا تنسانـــــــي ┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏
.
.
#تعليق 🐎 ┈┉━❀ #حب ❀━┅┄‏‏ 🐎‏‏ #اكسبلور
#روعه 🐎 ‏ ┈┉━❀ #ضحك ❀━┅┄🐎‏‏ ‏#دعم
#تصميمي 🐎┈┉━❀#شيله ❀━┅┄‏‏ 🐎 ‏‏#خواطر‏⠀‏‏‏‏ ⠀
#ابداع 🐎 ‏┈┉━❀ #شعر ❀━┅┄‏‏ 🐎 ‏‏#مكياج ‏‏‏ ‏‏⠀‏‏‏‏ ‏ ⠀⠀
#تصوير 🐎 ┈┉━❀ #سفر❀━┅┄‏‏ 🐎 #رمزيات
‏‏‏‏‏‏#بنات 🐎 ┈┉━❀ #اكسبلورر ❀━┅┄‏‏ 🐎 #كويتيه ‏‏‏‏‏‏⠀‏‏⠀⠀
#لايك 🐎 ┈┉━❀ #تصويري❀━┅┄‏‏ 🐎 ‏#السعوديه‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏⠀‏‏‏⠀
#حزن 🐎┈┉━❀ #صباح_الخير❀━┅┄‏‏🐎 #بوح
#الكويت 🐎┈┉━❀ #اماراتية ❀━┅┄ 🐎 #تصاميم
#شيلات 🐎 ┈┉━❀ #مساء_الخير ❀━┅┄‏‏ 🐎 #صوره ‏⠀ .‏‏‏⠀‏‏‏‏ . ‏
.
.
┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏‏ ‏ فقــــط احتاجــــك ┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏
.
.
‏.
.
.
⠀⠀⠀ ‏ㅤ⠀ ⠀⠀⠀
‏⠀‏ ‏⠀‏⠀‏‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏⠀‏ ‏‏⠀‏⠀ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏⠀‏⠀‏‏‏‏ ‏ ‏‏'
 • .
  .
  تـــــذكّر أن مــن تعرفـــه الخيــــــل
  لـــــــن يجهلـــــــه النـــ💕ـاس 🐴‏
  .
  .
  .
  لاتســــألــني مـــن انـــا
  ولا تســــألـني مـــن اكـــون
  ولا تســــألـني عـــن مسكنـــي
  ولا تســــألــني ايـــن انـــــــوي الذهـــاب
  ولا تســــألــني مـــاذا ارى فقـــط امســك بيـــدي وخـــــــذني
  اينــمـا تريــد فأنــا بدونــــك لا....اعـــرف مـــن انـــــ💕ــــا🐴
  .
  .‏⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ ‏ㅤ ⠀⠀⠀⠀ ‏ㅤ *عسـى قلبــه لــطريــقي يدلــــ💕 ــــه 🐴‏ . .
  .
  .‏⠀⠀⠀ ‏ㅤ ⠀ ⠀⠀⠀. 🐎 💕‏ .⠀⠀⠀ ‏ㅤ⠀ ⠀⠀⠀
  .
  .
  .
  . ‏┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏‏ لا تنسانـــــــي ┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏
  .
  .
  #تعليق 🐎 ┈┉━❀ #حب ❀━┅┄‏‏ 🐎‏‏ #اكسبلور
  #روعه 🐎 ‏ ┈┉━❀ #ضحك ❀━┅┄🐎‏‏ ‏ #دعم
  #تصميمي 🐎┈┉━❀ #شيله ❀━┅┄‏‏ 🐎 ‏‏ #خواطر ‏⠀‏‏‏‏ ⠀
  #ابداع 🐎 ‏┈┉━❀ #شعر ❀━┅┄‏‏ 🐎 ‏‏ #مكياج ‏‏‏ ‏‏⠀‏‏‏‏ ‏ ⠀⠀
  #تصوير 🐎 ┈┉━❀ #سفر ❀━┅┄‏‏ 🐎 #رمزيات
  ‏‏‏‏‏‏ #بنات 🐎 ┈┉━❀ #اكسبلورر ❀━┅┄‏‏ 🐎 #كويتيه ‏‏‏‏‏‏⠀‏‏⠀⠀
  #لايك 🐎 ┈┉━❀ #تصويري ❀━┅┄‏‏ 🐎 ‏ #السعوديه ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏⠀‏‏‏⠀
  #حزن 🐎┈┉━❀ #صباح_الخير ❀━┅┄‏‏🐎 #بوح
  #الكويت 🐎┈┉━❀ #اماراتية ❀━┅┄ 🐎 #تصاميم
  #شيلات 🐎 ┈┉━❀ #مساء_الخير ❀━┅┄‏‏ 🐎 #صوره ‏⠀ .‏‏‏⠀‏‏‏‏ . ‏
  .
  .
  ┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏‏ ‏ فقــــط احتاجــــك ┈┉━❀ 🐎 ❀━┅┄‏
  .
  .
  ‏.
  .
  .
  ⠀⠀⠀ ‏ㅤ⠀ ⠀⠀⠀
  ‏⠀‏ ‏⠀‏⠀‏‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏⠀‏ ‏‏⠀‏⠀ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏⠀‏⠀‏‏‏‏ ‏ ‏‏'
 • 2 0 11 hours ago
 • ‏‎‏⠀ cσммeит + liќe 💭🔕
.
.
ما انكتبنا لبعضنا
وش نسوي اشكوى لله
عاد هذا حظنا
من كثير خذنا قله
الله يعوضك فيني
يوهبك ما تستحقه
ولا انا لو مو بيديني
ما ابعدتنا أي فرقا
.
‏‎‏‎.
‏‎‏‎‏⁧ .
‏.
‏‎.
‏‎‏⁧.
.
.‏‎..
.ا .
.اصمم ببرنامج(cute_cut)
 • ‏‎‏⠀ cσммeит + liќe 💭🔕
  .
  .
  ما انكتبنا لبعضنا
  وش نسوي اشكوى لله
  عاد هذا حظنا
  من كثير خذنا قله
  الله يعوضك فيني
  يوهبك ما تستحقه
  ولا انا لو مو بيديني
  ما ابعدتنا أي فرقا
  .
  ‏‎‏‎.
  ‏‎‏‎‏⁧ .
  ‏.
  ‏‎.
  ‏‎‏⁧.
  .
  .‏‎..
  .ا .
  .اصمم ببرنامج(cute_cut)
 • 7 5 11 hours ago
 • -
فتى فُتن في فتاةٍ فتاه،وبات بسبب الفتاةِ فتات،عن حبها روى ولا إرتوى،قادهُ اليها الهوى فهوى،ظنها جنةً وعلى نفسه جنى،أرقٌ شديد ضرّ جُفناه،ضجرٌ يميل بخده على يُمناه،ثمّ عاد الى ربِّهِ فهداه ثمّ اذا بربِّهِ يهديها إياه.
 • -
  فتى فُتن في فتاةٍ فتاه،وبات بسبب الفتاةِ فتات،عن حبها روى ولا إرتوى،قادهُ اليها الهوى فهوى،ظنها جنةً وعلى نفسه جنى،أرقٌ شديد ضرّ جُفناه،ضجرٌ يميل بخده على يُمناه،ثمّ عاد الى ربِّهِ فهداه ثمّ اذا بربِّهِ يهديها إياه.
 • 1 1 11 hours ago
 • توست بالدجاج والريحان 😍
 • توست بالدجاج والريحان 😍
 • 3 2 11 hours ago
 • اعلانك ب 250 ريال 
اعلانك يحقق اهدافك باذن الله👇
تواصل خاص 📩
لاتنساء تتابعني👇
@0zr 
@0zr 
@0zr
 • اعلانك ب 250 ريال
  اعلانك يحقق اهدافك باذن الله👇
  تواصل خاص 📩
  لاتنساء تتابعني👇
  @0zr
  @0zr
  @0zr
 • 32 6 11 hours ago
 • .
بالا بياور عقده هاي كهنه ي ما را
با لهجه ي وحشي بگو كه خار دنيا را...! بايد كه رو در روي غول آخر كابوس...
با دستِ دربندت ببافي موي رويا را

گاهي بخوان شعري براي قهر اين تاريخ 
گاهي بغل كن خستگي نسل تنها را

ديوانگي كن نيمه شب، ديوانگي خوب است
با بغض و خنده سر بكش بطري ودكا را

در شهر، پرسه با «فريدون» توي بدمستي
با هدفوني خسته كه دارد «قوزك پا» را... گمشو ميان كوچه هاي خيسِ پايين شهر
از خانه ي مجنون بگير آمار ليلا را

ليلا كنار صاحب بي اِم وه خوابيده
مجنون نشسته پاي سيخ و سنگ با سارا!

يك خانواده با اثاثش گوشه ي كوچه
با نانِ قرضي مي خورد باران و سرما را

آن بچه اي كه توي سطل ها پي نان است...
هرشب تصور مي كند يك مرگ زيبا را

خانوم همسايه اسير وام و حاج آقا...
فرداي «يك شب» مي زند تأييد و امضا را

انگار تيغي بس نشسته توي حلقومت 
بغضي كه مي بندد سرِ راه نفس ها را

بيرون بزن از كوچه با اين بغض واگيري
بيمار كن شهر و دِه و پايين و بالا را

يار دبستاني من بر تخته ها بنويس:
«آ» و «زِ» و «آ» و «دِ» و «يايِ» الفبا را

در دفترت با يك مداد كوچك قرمز:
«مامان نمي خواهد تن بي پولِ بابا را» 
بر سينه ي پُر كينه ي ديوارها با خون:
«ممد نبودي تا ببيني شهر فردا را!» بنويس مردم را به جرم زندگي كشتند
عاصي كن آدم هاي كوه و دشت و دريا را

بنويس نسل پاكمان را مفت سوزاندند
آتش بزن دكان پفيوزان ملّا را

من خواب ديدم انتهاي قصه مان خوب است
«شاهِ پريان» مي كشد آخر «هيولا» را!

من شك ندارم كه "يه روز خوب" مي آيد
روزي كه قاضي مي بُرد حكم سر ما را!
.
.
شعر: رفیقِ هنرمندم #ارسلان_زاهدزاده 
@arsalaanam
.
.
#شعر #یه_روز_خوب #غزل #فرشید_سورانی 
__________________
 • .
  بالا بياور عقده هاي كهنه ي ما را
  با لهجه ي وحشي بگو كه خار دنيا را...! بايد كه رو در روي غول آخر كابوس...
  با دستِ دربندت ببافي موي رويا را

  گاهي بخوان شعري براي قهر اين تاريخ
  گاهي بغل كن خستگي نسل تنها را

  ديوانگي كن نيمه شب، ديوانگي خوب است
  با بغض و خنده سر بكش بطري ودكا را

  در شهر، پرسه با «فريدون» توي بدمستي
  با هدفوني خسته كه دارد «قوزك پا» را... گمشو ميان كوچه هاي خيسِ پايين شهر
  از خانه ي مجنون بگير آمار ليلا را

  ليلا كنار صاحب بي اِم وه خوابيده
  مجنون نشسته پاي سيخ و سنگ با سارا!

  يك خانواده با اثاثش گوشه ي كوچه
  با نانِ قرضي مي خورد باران و سرما را

  آن بچه اي كه توي سطل ها پي نان است...
  هرشب تصور مي كند يك مرگ زيبا را

  خانوم همسايه اسير وام و حاج آقا...
  فرداي «يك شب» مي زند تأييد و امضا را

  انگار تيغي بس نشسته توي حلقومت
  بغضي كه مي بندد سرِ راه نفس ها را

  بيرون بزن از كوچه با اين بغض واگيري
  بيمار كن شهر و دِه و پايين و بالا را

  يار دبستاني من بر تخته ها بنويس:
  «آ» و «زِ» و «آ» و «دِ» و «يايِ» الفبا را

  در دفترت با يك مداد كوچك قرمز:
  «مامان نمي خواهد تن بي پولِ بابا را»
  بر سينه ي پُر كينه ي ديوارها با خون:
  «ممد نبودي تا ببيني شهر فردا را!» بنويس مردم را به جرم زندگي كشتند
  عاصي كن آدم هاي كوه و دشت و دريا را

  بنويس نسل پاكمان را مفت سوزاندند
  آتش بزن دكان پفيوزان ملّا را

  من خواب ديدم انتهاي قصه مان خوب است
  «شاهِ پريان» مي كشد آخر «هيولا» را!

  من شك ندارم كه "يه روز خوب" مي آيد
  روزي كه قاضي مي بُرد حكم سر ما را!
  .
  .
  شعر: رفیقِ هنرمندم #ارسلان_زاهدزاده
  @arsalaanam
  .
  .
  #شعر #یه_روز_خوب #غزل #فرشید_سورانی
  __________________
 • 8 1 11 hours ago
 • جاي من الاكسبلور ضيفني
👇🏻
.
@4e.56
 • جاي من الاكسبلور ضيفني
  👇🏻
  .
  @4e.56
 • 28 8 11 hours ago
 • 5 1 11 hours ago
 • زنگنه ـ رها 
شاعر ونویسنده#شاعر#نویسنده#بانوی هنرمند#شعر#زنگنه#رها

می گویند بدست کسی ماهی دادن اشتباه است

بله درست است ...
استاد صراف غفاری به بنده ماهیگیری 
را اموزش داد هجا های بلند وکوتاه ،،، قافیه وردیف 
و وزن شعر وفاعلات را نزد این مرد مهربان اموختم تبریکات شاگرد خود را پذیرا باشید

کرانه های کشف اثر استاد صراف غفاری
 • زنگنه ـ رها
  شاعر ونویسنده #شاعر #نویسنده #بانوی هنرمند #شعر #زنگنه #رها

  می گویند بدست کسی ماهی دادن اشتباه است

  بله درست است ...
  استاد صراف غفاری به بنده ماهیگیری
  را اموزش داد هجا های بلند وکوتاه ،،، قافیه وردیف
  و وزن شعر وفاعلات را نزد این مرد مهربان اموختم تبریکات شاگرد خود را پذیرا باشید

  کرانه های کشف اثر استاد صراف غفاری
 • 19 2 11 hours ago