#صلح Instagram Photos & Videos

صلح - 132.7k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • جلسه استماع #کنگره_امریکا و سناتور Pau_Rand#که در مورد افزایش تحریم‌ها و فشارها بر ایران و اوضاع منطقه صحبت می‌کند

ورق بزنید و با دقت ببینید...🤔
صلح و آرامش و زندگی با امید و آزادی حق همه ی انسان هاست از جمله ما مردم ایران عزیز🕊
#🕊 #صلح
#آرامش
 • جلسه استماع #کنگره_امریکا و سناتور Pau_Rand #که در مورد افزایش تحریم‌ها و فشارها بر ایران و اوضاع منطقه صحبت می‌کند

  ورق بزنید و با دقت ببینید...🤔
  صلح و آرامش و زندگی با امید و آزادی حق همه ی انسان هاست از جمله ما مردم ایران عزیز🕊
  #🕊 #صلح
  #آرامش
 • 0 0 2 minutes ago
 • #بچه_ها_این_نقشه_جغرافیاست 
بچه ها این قسمت اسمش آسیاست
شکل یک گربه در اینجا آشناست
چشم این گربه به دنبال شماست
بچه ها این گربه #ایران ماست
بچه ها این سرزمین نازنین
دشمن بسیار دارد در کمین
داغ دارد هم به دل هم بر جوبن
بوده نامش از قدیم ایران زمین
یاد گار قوم پاک #آریا ست
بچه ها از هر گروه هر نژاد
دست اندر دست هم باید نهاد
فارق از هر زنده بادو مرده باد
سر به راه مملکت باید نهاد
مام میهن عاشق این #صلح و صفاست
بچه ها این پرچم خیلی قشنگ
پرچم سبزو سفیدو سرخ رنگ
هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ
خار چشم دشمنان چشم تنگ
افتخار ما به ان بی انتهاست
بچه ها این خانه ی اژدادی است
 گشته ویران تشنه ابادیست
خسته از شلاق استبدادی است
 مرحم دردش کمی #آزادی است
بچه ها این کار فردای شماست
 • #بچه_ها_این_نقشه_جغرافیاست
  بچه ها این قسمت اسمش آسیاست
  شکل یک گربه در اینجا آشناست
  چشم این گربه به دنبال شماست
  بچه ها این گربه #ایران ماست
  بچه ها این سرزمین نازنین
  دشمن بسیار دارد در کمین
  داغ دارد هم به دل هم بر جوبن
  بوده نامش از قدیم ایران زمین
  یاد گار قوم پاک #آریا ست
  بچه ها از هر گروه هر نژاد
  دست اندر دست هم باید نهاد
  فارق از هر زنده بادو مرده باد
  سر به راه مملکت باید نهاد
  مام میهن عاشق این #صلح و صفاست
  بچه ها این پرچم خیلی قشنگ
  پرچم سبزو سفیدو سرخ رنگ
  هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ
  خار چشم دشمنان چشم تنگ
  افتخار ما به ان بی انتهاست
  بچه ها این خانه ی اژدادی است
  گشته ویران تشنه ابادیست
  خسته از شلاق استبدادی است
  مرحم دردش کمی #آزادی است
  بچه ها این کار فردای شماست
 • 9 0 46 minutes ago
 • .... براى اينكه خانه اى، #خانه باشد 
بايد كسى مدام در آن راه برود. بايد يكى باشد كه
 ظرفهاى كثيف را بگذارد توى سينك.
 تميزها را بچيند سر جايش.
 تختها را مرتب كند. 
زنگ بزند سوپر #رب #گوجه فرنگى و #ماكارونى سفارش بدهد. 
#ميوه ها را بشورد.
 قبضها را پرداخت كند.
 به #گلدانها آب بدهد. 
ملافه ها را عوض كند.
 لباسها را مرتب كند.
 به ناهار فردا و #شام #شب فكر كند. #جارو بزند و گردگيرى كند. 
براى اينكه خانه، خانه باشد
 يك عالمه قدمهاى #خاموش
 از #تراس تا #آشپزخانه، 
از آشپزخانه تا اتاق #خواب، 
از اتاق خواب تا حمام، 
از #حمام تا دم در 
بارها و بارها بايد تكرار شود. 
تازه آن موقع مى شود
 نشست و خيره شد
 به خانه اى كه #آرام 
و در #صلح به نظر مى رسد. 
انگار نه انگار كه براى رسيدن
 به اين ثبات و سكون 
كسى ساعتها راه رفته
 و به هيچ جا نرسيده. 
#آرامش و ثبات 
جايزه ى كسى است كه
 راه مى رود. 
بقيه اما فكر مى كنند
 خانه خود به خود #اداره مى شود. فكر مى كنند
 داشتن غذايى آماده روى ميز و #يخچال و فريزرى پر ،
 #طبيعى و عادى است. 
تا وقتى كه خود خانه اى داشته باشند و بفهمند كه
 #معجزه اى اتفاق نمى افتد
 مگر با راه رفتن.
 آرام... ممتد و بى پايان.
 از اين طرف به آن طرف
 و براى ساعتهاى #متمادى. 
اين همه راه رفتن 
فقط براى اينكه خانه
 همين سكون را #حفظ كند.
 اين همه راه رفتن،
 فقط براى حفظ يك سكون. 
یک نفر باید #عاشقانه
 در #خانه راه برود و الا راه رفتن
 از هر کسی بر میاید...
 • .... براى اينكه خانه اى، #خانه باشد
  بايد كسى مدام در آن راه برود. بايد يكى باشد كه
  ظرفهاى كثيف را بگذارد توى سينك.
  تميزها را بچيند سر جايش.
  تختها را مرتب كند.
  زنگ بزند سوپر #رب #گوجه فرنگى و #ماكارونى سفارش بدهد.
  #ميوه ها را بشورد.
  قبضها را پرداخت كند.
  به #گلدانها آب بدهد.
  ملافه ها را عوض كند.
  لباسها را مرتب كند.
  به ناهار فردا و #شام #شب فكر كند. #جارو بزند و گردگيرى كند.
  براى اينكه خانه، خانه باشد
  يك عالمه قدمهاى #خاموش
  از #تراس تا #آشپزخانه ،
  از آشپزخانه تا اتاق #خواب ،
  از اتاق خواب تا حمام،
  از #حمام تا دم در
  بارها و بارها بايد تكرار شود.
  تازه آن موقع مى شود
  نشست و خيره شد
  به خانه اى كه #آرام
  و در #صلح به نظر مى رسد.
  انگار نه انگار كه براى رسيدن
  به اين ثبات و سكون
  كسى ساعتها راه رفته
  و به هيچ جا نرسيده.
  #آرامش و ثبات
  جايزه ى كسى است كه
  راه مى رود.
  بقيه اما فكر مى كنند
  خانه خود به خود #اداره مى شود. فكر مى كنند
  داشتن غذايى آماده روى ميز و #يخچال و فريزرى پر ،
  #طبيعى و عادى است.
  تا وقتى كه خود خانه اى داشته باشند و بفهمند كه
  #معجزه اى اتفاق نمى افتد
  مگر با راه رفتن.
  آرام... ممتد و بى پايان.
  از اين طرف به آن طرف
  و براى ساعتهاى #متمادى .
  اين همه راه رفتن
  فقط براى اينكه خانه
  همين سكون را #حفظ كند.
  اين همه راه رفتن،
  فقط براى حفظ يك سكون.
  یک نفر باید #عاشقانه
  در #خانه راه برود و الا راه رفتن
  از هر کسی بر میاید...
 • 11 0 1 hour ago
 • دامنۀ تعالیم حضرت بهاءالله بسیار وسیع است و به موضوعات گوناگونی می‌پردازد؛ از جمله ماهیّت و هدف ظهور الهی، شرافت ذاتی نوع انسان، پرورش خصائص روحانی و تعاملات بشر با عالم طبیعت. آثار بهائی همچنین حاوی اشارات متعدّدی به صلح عمومی«هدف اعلی و مقصد اسنای عالم انسانی» و تشریح اصول اجتماعی مرتبط با آن است.
در میان این اصول می‌توان به تحرّی حقیقت، یگانگی نوع انسان كه اصل محوری آئین بهائی است، رفع هر گونه تعصّبات،‌ تطابق علم و دین، برابری زن و مرد به عنوان دو بالی كه پرندۀ عالم انسانی به واسطۀ آنها قادر به پرواز است، ترویج تعلیم و تربیت اجباری، گزینش یك زبان واحد جهانی، رفع فقر فاحش و ثروت مفرط، تأسیس یک محكمۀ جهانی برای رفع اختلافات میان ملّت‌ها و پذیرش عدالت به عنوان اصل حاكم بر امور انسانی اشاره كرد. این اصول برای بهائیان صرفاً مجموعه‌ای آرمان‌های مبهم نیستند، بلکه برای افراد،جوامع و مؤسّسات اهمّیّت کاربردی و فوری دارند.

#بهایی#دیانت#وحدت عالم انسانی#صلح عمومی#آیین بهایی#بهاء الله
 • دامنۀ تعالیم حضرت بهاءالله بسیار وسیع است و به موضوعات گوناگونی می‌پردازد؛ از جمله ماهیّت و هدف ظهور الهی، شرافت ذاتی نوع انسان، پرورش خصائص روحانی و تعاملات بشر با عالم طبیعت. آثار بهائی همچنین حاوی اشارات متعدّدی به صلح عمومی«هدف اعلی و مقصد اسنای عالم انسانی» و تشریح اصول اجتماعی مرتبط با آن است.
  در میان این اصول می‌توان به تحرّی حقیقت، یگانگی نوع انسان كه اصل محوری آئین بهائی است، رفع هر گونه تعصّبات،‌ تطابق علم و دین، برابری زن و مرد به عنوان دو بالی كه پرندۀ عالم انسانی به واسطۀ آنها قادر به پرواز است، ترویج تعلیم و تربیت اجباری، گزینش یك زبان واحد جهانی، رفع فقر فاحش و ثروت مفرط، تأسیس یک محكمۀ جهانی برای رفع اختلافات میان ملّت‌ها و پذیرش عدالت به عنوان اصل حاكم بر امور انسانی اشاره كرد. این اصول برای بهائیان صرفاً مجموعه‌ای آرمان‌های مبهم نیستند، بلکه برای افراد،جوامع و مؤسّسات اهمّیّت کاربردی و فوری دارند.

  #بهایی #دیانت #وحدت عالم انسانی #صلح عمومی #آیین بهایی #بهاء الله
 • 8 0 1 hour ago
 • #وعده_روشن_كلام 
اما من به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند.
( انجیل متی فصل ۵-۴ ۴، ۴۵)

بازتاب و تفسير آيات 
ما باید دشمنان شخصی مان را یعنی کسانی که شخصاً به ما بدی کرده اند، دوست بداریم. 
ما در روابط شخصی مان باید دشمنانمان را ببخشیم و دوست بداریم. 
اما این به آن معنا نیست که راههای گناه آلود و ظالمانۀ خدا نشناسان را تأیید کنیم یا در مقابل فساد و گناهان و بی عدالتی‌ها و ظلم‌های آنان، منفعل و ساکت باشیم. 
ما باید بکوشیم تا عدالت خدا را بر روی زمین بگسترانیم؛ باید همچون نور و آفتاب، تاریکی را عقب برانیم؛ باید با عدالت و راستی که خدا در ما بوجود می‌آورد، همچون نمک، در مقابل فساد و تباهی این دنیا بایستیم. 
ما باید از گناه متنفر باشیم، اما گناهکار را دوست بداریم. 
ما باید فرزندان پدر آسمانی خود باشیم؛ خدا نسبت به دشمنانش محبت نشان می‌دهد؛ ما نیز باید همین کار را بکنیم..
بخشش#مسیحیت#فیض#صلیب#محبت#امید#کفاره_گناهان#عیسی_مسیح#بخشیدن#عدالت#صلح#آرامش#متی#انجیل#کتاب_مقدس#بشارت#خبر_خوش#حکم_اعظم#
 • #وعده_روشن_كلام
  اما من به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند.
  ( انجیل متی فصل ۵-۴ ۴، ۴۵)

  بازتاب و تفسير آيات
  ما باید دشمنان شخصی مان را یعنی کسانی که شخصاً به ما بدی کرده اند، دوست بداریم.
  ما در روابط شخصی مان باید دشمنانمان را ببخشیم و دوست بداریم.
  اما این به آن معنا نیست که راههای گناه آلود و ظالمانۀ خدا نشناسان را تأیید کنیم یا در مقابل فساد و گناهان و بی عدالتی‌ها و ظلم‌های آنان، منفعل و ساکت باشیم.
  ما باید بکوشیم تا عدالت خدا را بر روی زمین بگسترانیم؛ باید همچون نور و آفتاب، تاریکی را عقب برانیم؛ باید با عدالت و راستی که خدا در ما بوجود می‌آورد، همچون نمک، در مقابل فساد و تباهی این دنیا بایستیم.
  ما باید از گناه متنفر باشیم، اما گناهکار را دوست بداریم.
  ما باید فرزندان پدر آسمانی خود باشیم؛ خدا نسبت به دشمنانش محبت نشان می‌دهد؛ ما نیز باید همین کار را بکنیم..
  بخشش #مسیحیت #فیض #صلیب #محبت #امید #کفاره_گناهان #عیسی_مسیح #بخشیدن #عدالت #صلح #آرامش #متی #انجیل #کتاب_مقدس #بشارت #خبر_خوش #حکم_اعظم #
 • 40 0 1 hour ago
 • هر سال تولدم ک میشه 
با خودم فکر کنم 
خوب است آدمی 
جوری زندگی کند که آمدنش 
چیزی به این دنیا اضافه کند
و رفتنش چیزی از آن کم …!
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند
آدم خوب است 
که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود
نیامده ایم تا جمع کنیم
آمده ایم تا ببخشیم
آمده ایم تا عشق را ؛ ایمان را ؛ 
دوستی را ؛
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم
آمده ایم 
تا جای خالی را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس !
بی حضور ما 
نمایش زندگی چیزی کم داشت

آمده یم تا بازیگر خوب 
صحنه ی زندگی خود باشیم . . . 
#اما خودمونیم یک سال پیرتر شدم😅😅😅
سپاسگزارم از تمام کسانی که تا الان با من بودند دوستتون دارم😍😍😍😘😘😘😘 #چهارم اردیبهشت#۵۸#تولدم😘#چهل سالگی #۹۸#مجید#لیلا#مهرشاد#امید#مهربانی#خانواده#دوست #شادی#صلح#یلدا#خوبی

@parsbanan
 • هر سال تولدم ک میشه
  با خودم فکر کنم
  خوب است آدمی
  جوری زندگی کند که آمدنش
  چیزی به این دنیا اضافه کند
  و رفتنش چیزی از آن کم …!
  حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
  باید که جای پایش در این دنیا بماند
  آدم خوب است
  که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود
  نیامده ایم تا جمع کنیم
  آمده ایم تا ببخشیم
  آمده ایم تا عشق را ؛ ایمان را ؛
  دوستی را ؛
  با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم
  آمده ایم
  تا جای خالی را پر کنیم
  که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس !
  بی حضور ما
  نمایش زندگی چیزی کم داشت

  آمده یم تا بازیگر خوب
  صحنه ی زندگی خود باشیم . . .
  #اما خودمونیم یک سال پیرتر شدم😅😅😅
  سپاسگزارم از تمام کسانی که تا الان با من بودند دوستتون دارم😍😍😍😘😘😘😘 #چهارم اردیبهشت #۵۸ #تولدم 😘 #چهل سالگی #۹۸ #مجید #لیلا #مهرشاد #امید #مهربانی #خانواده #دوست #شادی #صلح #یلدا #خوبی

  @parsbanan
 • 78 45 2 hours ago
 • ...
به نظرم کوین یه جنتلمن واقعیه در برخورد با آریو😍 الانم دیگه کم کم وقتشه آریو آب دیده بشه😆
خب یکم راجع به کوین بنویسم:
امیدوارم تو این توضیحاتم بتونم جواب یک سری سوالها رو بدم. من کوین رو از وقتی یه توله سه ماهه بود دارمش تا الان که پنج سالشه و عاشق اینم که در کنار این قیافه اخموی خنده دار، قلبی به این مهربونی داره. کوین و پاکو سالیانه واکسن هاشونو میزنن و ماهیانه چک آپ پزشکی میشن و من هم برای نظافت و پاکیزگیشون وقت میذارم همونطور که برای تربیتشون وقت گذاشتم. در مورد نگهداری سگ و فرزندم درکنار هم، خب این انتخاب منه و این مدل زندگی منه که دوست دارم همه اینها رو کنار هم داشته باشم. من در مورد این موضوع مدت ها تحقیق کردم و با پزشک های داخلی و خارجی صحبت کردم و خیالم راحت شد که این کار نه تنها اشتباه نیست بلکه بسیار هم برای شکل گیری شخصیت فرزندم و سلامت روح و روانش موثره. نگهداری کودک و سگ کنار هم مساله ی جدیدی در دنیا نیست و جوابش رو پس داده. من معتقدم آریو خیلی خوشبخته که با دوتا سگهاش بزرگ میشه چون همراه با دوتا موجود با وفا رشد میکنه و کلی بهش خوش میگذره همونطور که به من و باباش کلی خوش گذشته با هاپوها🤗پس لطفا با هر نوع حیوانی مهربان باشیم.
🌻آرامش و صلح را به زندگیمان دعوت کنیم🌻

#آریو_جان_مادر #آریو #تهران #ایران #گیاهخواری #گیاهخوار #زندگی #سالم #پسرم #خانواده #مادر_پسری #مامان #بابا #عکس #سگ #صلح #آرامش #زندگی #موفقیت #آرامش_و_صلح_را_به_زندگیمان_دعوت_کنیم #عشق_بدون_مرز

#photo #picture #iran #tehran #ario #today #mydog
#myson #bulldog
 • ...
  به نظرم کوین یه جنتلمن واقعیه در برخورد با آریو😍 الانم دیگه کم کم وقتشه آریو آب دیده بشه😆
  خب یکم راجع به کوین بنویسم:
  امیدوارم تو این توضیحاتم بتونم جواب یک سری سوالها رو بدم. من کوین رو از وقتی یه توله سه ماهه بود دارمش تا الان که پنج سالشه و عاشق اینم که در کنار این قیافه اخموی خنده دار، قلبی به این مهربونی داره. کوین و پاکو سالیانه واکسن هاشونو میزنن و ماهیانه چک آپ پزشکی میشن و من هم برای نظافت و پاکیزگیشون وقت میذارم همونطور که برای تربیتشون وقت گذاشتم. در مورد نگهداری سگ و فرزندم درکنار هم، خب این انتخاب منه و این مدل زندگی منه که دوست دارم همه اینها رو کنار هم داشته باشم. من در مورد این موضوع مدت ها تحقیق کردم و با پزشک های داخلی و خارجی صحبت کردم و خیالم راحت شد که این کار نه تنها اشتباه نیست بلکه بسیار هم برای شکل گیری شخصیت فرزندم و سلامت روح و روانش موثره. نگهداری کودک و سگ کنار هم مساله ی جدیدی در دنیا نیست و جوابش رو پس داده. من معتقدم آریو خیلی خوشبخته که با دوتا سگهاش بزرگ میشه چون همراه با دوتا موجود با وفا رشد میکنه و کلی بهش خوش میگذره همونطور که به من و باباش کلی خوش گذشته با هاپوها🤗پس لطفا با هر نوع حیوانی مهربان باشیم.
  🌻آرامش و صلح را به زندگیمان دعوت کنیم🌻

  #آریو_جان_مادر #آریو #تهران #ایران #گیاهخواری #گیاهخوار #زندگی #سالم #پسرم #خانواده #مادر_پسری #مامان #بابا #عکس #سگ #صلح #آرامش #زندگی #موفقیت #آرامش_و_صلح_را_به_زندگیمان_دعوت_کنیم #عشق_بدون_مرز

  #photo #picture #iran #tehran #ario #today #mydog
  #myson #bulldog
 • 430 19 2 hours ago
 • .
این کلمه های صریح و روشن یادمون بمونه، برای حافظه فراموش کارمان که یادمون بمونه خودمون ضامن خوشبختی خودمون هستیم. 
مقام های آمریکا هربار شفاف تر از قبل مواضع دولت ترامپ را اعلام می کنند..
آیا ما خودمون هم خواهان صلح و زندگی بهتر هستیم؟

#واشنگتن
#صلح
#تهران
#تحریم
#نفت
#برجام
#اروپا
 • .
  این کلمه های صریح و روشن یادمون بمونه، برای حافظه فراموش کارمان که یادمون بمونه خودمون ضامن خوشبختی خودمون هستیم.
  مقام های آمریکا هربار شفاف تر از قبل مواضع دولت ترامپ را اعلام می کنند..
  آیا ما خودمون هم خواهان صلح و زندگی بهتر هستیم؟

  #واشنگتن
  #صلح
  #تهران
  #تحریم
  #نفت
  #برجام
  #اروپا
 • 76 4 3 hours ago
 • کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش ۱۹ درصدی تلفات غیرنظامیان در سال ۹۷ خبر داد

بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که میزان تلفات غیرنظامیان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۱۹ درصد افزایش داشته است.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز سه شنبه (۳ثور) در نشست خبری در کابل گفت که در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۲ غیرنظامی در سال گذشته در کشور کشته و یا زخمی شده‌ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶خورشیدی به ۹ هزار و ۴۱۳ نفر می‌رسید.

ادامه در وبسایت:
http://khabarnama.net/blog/2019/04/23/the-ahrc-reported-19-percent-increase-in-civilian-casualties/

#خواندنی #افغانستان #صلح #خشونت #زندگی #زیبا #فشن 
#instagram #picooftheday #tweetgram #beautiful #instadaily #life #funny #bestoftheday #look #love #happy
 • کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش ۱۹ درصدی تلفات غیرنظامیان در سال ۹۷ خبر داد

  بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که میزان تلفات غیرنظامیان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۱۹ درصد افزایش داشته است.

  سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز سه شنبه (۳ثور) در نشست خبری در کابل گفت که در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۲ غیرنظامی در سال گذشته در کشور کشته و یا زخمی شده‌ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶خورشیدی به ۹ هزار و ۴۱۳ نفر می‌رسید.

  ادامه در وبسایت:
  http://khabarnama.net/blog/2019/04/23/the-ahrc-reported-19-percent-increase-in-civilian-casualties/

  #خواندنی #افغانستان #صلح #خشونت #زندگی #زیبا #فشن
  #instagram #picooftheday #tweetgram #beautiful #instadaily #life #funny #bestoftheday #look #love #happy
 • 16 1 4 hours ago
 • لاف‌زدن مثل آدامس است. از جویدن لذت می‌بری، بی‌آنکه قورت بدهی.
سگ هر چه بیشتر ترسیده باشد، پارس بیشتری میکند،
.
تو پایان این داستان را در اتاق کار همیشگی‌ات نمی‌نویسی،
چون شهامت بیشتری احتیاج دارد و تو احمق تر از آنی که بتوانی و بدانی،
. تو هم مانند روسای گذشته آمریکا خوراک مورها، کرمها و موریانه ها میشوی و این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سرزمین ایران و ایرانی است که در تاریخ ماندگار و پاینده است، به لطف یزدان.
جفتک پرانی ات به شجره طیبه سپاه پاسداران و پاشیدن گرد به خورشید سرزمین ایران هم دردی از تو و اذنابت دوا نمی کند،.
.
روسای قبل از تو و گنده تر از تو و با تجربه تر از تو ، هیچ غلطی نتوانستند بکنند و آرزوی نابودی ایران و ایرانی و نظام مقدس مردمی جمهوری اسلامی را به تن نحس نجسشان به گور بردند و خوراک موریانه ها، کرمها و مورچه ها شدند، تو هم همچون اسلاف رذلت هیچ غلطی نمی توانی بکنی و رویای شوم خود را به گور و درک اسفل خواهی برد، به یاری یزدان توانا و همت ملت شریف ایران و درایت رهبر معظم انقلاب، رشادت ارتش، بسیج و سپاه به دعای ولی عصر (عج)
.
#ایران
#آمریکا
#آمریکا_هیچ_غلطی_نمیتواند_بکند
#پاینده_ایران
#احمق 
#احمقهای_درجه_یک
 • لاف‌زدن مثل آدامس است. از جویدن لذت می‌بری، بی‌آنکه قورت بدهی.
  سگ هر چه بیشتر ترسیده باشد، پارس بیشتری میکند،
  .
  تو پایان این داستان را در اتاق کار همیشگی‌ات نمی‌نویسی،
  چون شهامت بیشتری احتیاج دارد و تو احمق تر از آنی که بتوانی و بدانی،
  . تو هم مانند روسای گذشته آمریکا خوراک مورها، کرمها و موریانه ها میشوی و این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سرزمین ایران و ایرانی است که در تاریخ ماندگار و پاینده است، به لطف یزدان.
  جفتک پرانی ات به شجره طیبه سپاه پاسداران و پاشیدن گرد به خورشید سرزمین ایران هم دردی از تو و اذنابت دوا نمی کند،.
  .
  روسای قبل از تو و گنده تر از تو و با تجربه تر از تو ، هیچ غلطی نتوانستند بکنند و آرزوی نابودی ایران و ایرانی و نظام مقدس مردمی جمهوری اسلامی را به تن نحس نجسشان به گور بردند و خوراک موریانه ها، کرمها و مورچه ها شدند، تو هم همچون اسلاف رذلت هیچ غلطی نمی توانی بکنی و رویای شوم خود را به گور و درک اسفل خواهی برد، به یاری یزدان توانا و همت ملت شریف ایران و درایت رهبر معظم انقلاب، رشادت ارتش، بسیج و سپاه به دعای ولی عصر (عج)
  .
  #ایران
  #آمریکا
  #آمریکا_هیچ_غلطی_نمیتواند_بکند
  #پاینده_ایران
  #احمق
  #احمقهای_درجه_یک
 • 23 2 4 hours ago
 • باز محمد مبارز (ورزشکار) - «به باور مبارز با داشتن فکر ملی می توان یک افغانستان #صلح و ثبات و ملت واحد یک پارچه داشت.» Baz Mohammad Mubariz (Athlete) - According to Mubariz Speech, With having National mindset, Afghanistan will have #Peace, Stability with one Nation

#صلح_ما
#زمونږ_سوله
#OurPeace
#AfghanistanYouthTVPeaceCampaign
 • باز محمد مبارز (ورزشکار) - «به باور مبارز با داشتن فکر ملی می توان یک افغانستان #صلح و ثبات و ملت واحد یک پارچه داشت.» Baz Mohammad Mubariz (Athlete) - According to Mubariz Speech, With having National mindset, Afghanistan will have #Peace , Stability with one Nation

  #صلح_ما
  #زمونږ_سوله
  #OurPeace
  #AfghanistanYouthTVPeaceCampaign
 • 5 0 4 hours ago
 • .
ما بچه‌هایی را که ضربه‌هایِ بدِ خود را با جمله‌ی «اول او شروع کرد» توجیه می‌کنند مسخره می‌کنیم، منشاء جنگ‌های بزرگترها هم چیزی جز این نیست ! 📕 خرابکاری عاشقانه
✍🏻 #امیلی_نوتومب#اینستاگرام #عکس #عکاسی #صلح #کتاب
 • .
  ما بچه‌هایی را که ضربه‌هایِ بدِ خود را با جمله‌ی «اول او شروع کرد» توجیه می‌کنند مسخره می‌کنیم، منشاء جنگ‌های بزرگترها هم چیزی جز این نیست ! 📕 خرابکاری عاشقانه
  ✍🏻 #امیلی_نوتومب #اینستاگرام #عکس #عکاسی #صلح #کتاب
 • 53 0 5 hours ago
 • 💎 توان #نظامی و #آموزشی #نیروهای_مسلح #ایران به شدت کاهش یافته است
– سرهنگ عشقی‌پور، در #مسابقات #نظامی روسیه کشورهای نزدیک به سیاست‌های مسکو به #رقابت می‌پردازند، روسیه اعلام کرد که #هدف از برگزاری این مسابقات نزدیکی و #صلح بین نیروهای نظامی کشورهای مختلف دنیاست، چرا با وجود دعوتی‌ که از کشورهای عضو ناتو شد، هیچ ‌کدام در این مسابقات حاضر نشدند؟
-این که روسیه ادعا می‌کند هدف از برگزاری این #مسابقات صلح و دوستی است، با عملکرد آنها در شرق #اروپا و اوکراین و حضورشان در منطقه کریمه همخوانی ندارد، #دنیا هم براین باور است که #روسیه به این مسابقات به عنوان ابزاری برای کسب اعتبار در بین متحدین خود و همین‌طور نمایش قدرت نظامی و #قدرت رهبری خود بین دوستانش نگاه می‌کند. این مسابقات فرصت خوبی است برای روس‌ها که سلا‌ح‌های مدرنی را که تولید کردند بازاریابی کنند و به غرب این پیام را بدهند که همچنان در حیطه نظامی و سیاسی حرفی برای گفتن دارند. -ایران از مدت‌ها پیش کاروان خود را که ترکیبی از نیروهای ارتش و سپاه و بسیج بود در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران تمرین ‌داد، اما حالا تنها در هفت رشته از ۲۳ رشته شرکت کرده، آیا این نشانه‌ی ضعف نیست؟
#مردان_فیروزه_ای #جنبش_فیروزه_ای #ارتش_فیروزه_ای
#کیهان_لندن #ارتش #فرزندان_افسران
 • 💎 توان #نظامی و #آموزشی #نیروهای_مسلح #ایران به شدت کاهش یافته است
  – سرهنگ عشقی‌پور، در #مسابقات #نظامی روسیه کشورهای نزدیک به سیاست‌های مسکو به #رقابت می‌پردازند، روسیه اعلام کرد که #هدف از برگزاری این مسابقات نزدیکی و #صلح بین نیروهای نظامی کشورهای مختلف دنیاست، چرا با وجود دعوتی‌ که از کشورهای عضو ناتو شد، هیچ ‌کدام در این مسابقات حاضر نشدند؟
  -این که روسیه ادعا می‌کند هدف از برگزاری این #مسابقات صلح و دوستی است، با عملکرد آنها در شرق #اروپا و اوکراین و حضورشان در منطقه کریمه همخوانی ندارد، #دنیا هم براین باور است که #روسیه به این مسابقات به عنوان ابزاری برای کسب اعتبار در بین متحدین خود و همین‌طور نمایش قدرت نظامی و #قدرت رهبری خود بین دوستانش نگاه می‌کند. این مسابقات فرصت خوبی است برای روس‌ها که سلا‌ح‌های مدرنی را که تولید کردند بازاریابی کنند و به غرب این پیام را بدهند که همچنان در حیطه نظامی و سیاسی حرفی برای گفتن دارند. -ایران از مدت‌ها پیش کاروان خود را که ترکیبی از نیروهای ارتش و سپاه و بسیج بود در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران تمرین ‌داد، اما حالا تنها در هفت رشته از ۲۳ رشته شرکت کرده، آیا این نشانه‌ی ضعف نیست؟
  #مردان_فیروزه_ای #جنبش_فیروزه_ای #ارتش_فیروزه_ای
  #کیهان_لندن #ارتش #فرزندان_افسران
 • 13 1 6 hours ago
 • 💎 توان #نظامی و #آموزشی #نیروهای_مسلح #ایران به شدت کاهش یافته است
– سرهنگ عشقی‌پور، در #مسابقات #نظامی روسیه کشورهای نزدیک به سیاست‌های مسکو به #رقابت می‌پردازند، روسیه اعلام کرد که #هدف از برگزاری این مسابقات نزدیکی و #صلح بین نیروهای نظامی کشورهای مختلف دنیاست، چرا با وجود دعوتی‌ که از کشورهای عضو ناتو شد، هیچ ‌کدام در این مسابقات حاضر نشدند؟
-این که روسیه ادعا می‌کند هدف از برگزاری این #مسابقات صلح و دوستی است، با عملکرد آنها در شرق #اروپا و اوکراین و حضورشان در منطقه کریمه همخوانی ندارد، #دنیا هم براین باور است که #روسیه به این مسابقات به عنوان ابزاری برای کسب اعتبار در بین متحدین خود و همین‌طور نمایش قدرت نظامی و #قدرت رهبری خود بین دوستانش نگاه می‌کند. این مسابقات فرصت خوبی است برای روس‌ها که سلا‌ح‌های مدرنی را که تولید کردند بازاریابی کنند و به غرب این پیام را بدهند که همچنان در حیطه نظامی و سیاسی حرفی برای گفتن دارند. -ایران از مدت‌ها پیش کاروان خود را که ترکیبی از نیروهای ارتش و سپاه و بسیج بود در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران تمرین ‌داد، اما حالا تنها در هفت رشته از ۲۳ رشته شرکت کرده، آیا این نشانه‌ی #ضعف نیست؟
#مردان_فیروزه_ای #جنبش_فیروزه_ای #ارتش_فیروزه_ای
#کیهان_لندن #ارتش #فرزندان_افسران #پدرم
 • 💎 توان #نظامی و #آموزشی #نیروهای_مسلح #ایران به شدت کاهش یافته است
  – سرهنگ عشقی‌پور، در #مسابقات #نظامی روسیه کشورهای نزدیک به سیاست‌های مسکو به #رقابت می‌پردازند، روسیه اعلام کرد که #هدف از برگزاری این مسابقات نزدیکی و #صلح بین نیروهای نظامی کشورهای مختلف دنیاست، چرا با وجود دعوتی‌ که از کشورهای عضو ناتو شد، هیچ ‌کدام در این مسابقات حاضر نشدند؟
  -این که روسیه ادعا می‌کند هدف از برگزاری این #مسابقات صلح و دوستی است، با عملکرد آنها در شرق #اروپا و اوکراین و حضورشان در منطقه کریمه همخوانی ندارد، #دنیا هم براین باور است که #روسیه به این مسابقات به عنوان ابزاری برای کسب اعتبار در بین متحدین خود و همین‌طور نمایش قدرت نظامی و #قدرت رهبری خود بین دوستانش نگاه می‌کند. این مسابقات فرصت خوبی است برای روس‌ها که سلا‌ح‌های مدرنی را که تولید کردند بازاریابی کنند و به غرب این پیام را بدهند که همچنان در حیطه نظامی و سیاسی حرفی برای گفتن دارند. -ایران از مدت‌ها پیش کاروان خود را که ترکیبی از نیروهای ارتش و سپاه و بسیج بود در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران تمرین ‌داد، اما حالا تنها در هفت رشته از ۲۳ رشته شرکت کرده، آیا این نشانه‌ی #ضعف نیست؟
  #مردان_فیروزه_ای #جنبش_فیروزه_ای #ارتش_فیروزه_ای
  #کیهان_لندن #ارتش #فرزندان_افسران #پدرم
 • 122 0 6 hours ago
 • خلیلزاد سفر دوره ای را برای جلب حمایت بین‌المللی از صلح افغانستان آغاز کرد

وزارت خارجه امریکا می گوید سفر نماینده ویژه این کشور به منظور جلب حمایت بین‌المللی برای صلح افغانستان می‌باشد.

وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه گفته که سفر زلمی خلیل‌زاد به کشورهای افغانستان، هند، بریتانیا، پاکستان، روسیه و قطر از دو روز پیش آغاز شده است.
در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که خلیل‌زاد در افغانستان به‌منظور ایجاد هماهنگی برای گفتگوهای بین‌الافغانی با طالبان، با رهبران حکومت وحدت ملی و سایر رهبران سیاسی دیدار می‌کند و منظور از سفرش به سایر کشورها نیز جلب حمایت بین‌المللی  برای صلح افغانستان می‌باشد.

در همین حال زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در صفحه توییترش نگاشته که “در این سفر جهت کسب حمایت بین‌المللی برای مذاکرات صلح افغانستان بیشتر تمرکز کرده و همه افغان‌ها را برای گفتگو و مذاکره، تشویق می‌کنیم.”
هفتمین سفر آقای خلیلزاد در حالی آغاز می شود که اخیرا نشست بین الافغانی دوحه برهم خورد. رییس اجراییه روز گذشته دلیل لغو این نشست را سوء مدیریت عنوان کرده بود.

#خبر #زندگی #صلح #افغانستان #موزیک #فالو #عشق #طبیعت #خاطره #موزیک 
#instagram #picooftheday #tweetgram #fun #follow #model #followus #beautiful #instadaily #bestoftheday #love #instafollow
 • خلیلزاد سفر دوره ای را برای جلب حمایت بین‌المللی از صلح افغانستان آغاز کرد

  وزارت خارجه امریکا می گوید سفر نماینده ویژه این کشور به منظور جلب حمایت بین‌المللی برای صلح افغانستان می‌باشد.

  وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه گفته که سفر زلمی خلیل‌زاد به کشورهای افغانستان، هند، بریتانیا، پاکستان، روسیه و قطر از دو روز پیش آغاز شده است.
  در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که خلیل‌زاد در افغانستان به‌منظور ایجاد هماهنگی برای گفتگوهای بین‌الافغانی با طالبان، با رهبران حکومت وحدت ملی و سایر رهبران سیاسی دیدار می‌کند و منظور از سفرش به سایر کشورها نیز جلب حمایت بین‌المللی  برای صلح افغانستان می‌باشد.

  در همین حال زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در صفحه توییترش نگاشته که “در این سفر جهت کسب حمایت بین‌المللی برای مذاکرات صلح افغانستان بیشتر تمرکز کرده و همه افغان‌ها را برای گفتگو و مذاکره، تشویق می‌کنیم.”
  هفتمین سفر آقای خلیلزاد در حالی آغاز می شود که اخیرا نشست بین الافغانی دوحه برهم خورد. رییس اجراییه روز گذشته دلیل لغو این نشست را سوء مدیریت عنوان کرده بود.

  #خبر #زندگی #صلح #افغانستان #موزیک #فالو #عشق #طبیعت #خاطره #موزیک
  #instagram #picooftheday #tweetgram #fun #follow #model #followus #beautiful #instadaily #bestoftheday #love #instafollow
 • 18 1 7 hours ago
 • نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت قندهار اعلان شد

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت قندهار را اعلان کرد.

بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات که امروز سه‌شنبه (۳ثور) به نشر رسیده، در این دور از انتخابات پارلمانی از ولایت قندهار سید مقتدا میران، داکتر محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، گل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، انجنیر محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکر، ملالی اسحق زی و پروین نامه توانسته اند با کسب بیشترین آرا به پارلمان راه یابند.

این در حالی است که بعد از گذشت حدود شش ماه از انتخابات پارلمانی افغانستان، تا هنوز نتایج نهایی پنج ولایت دیگر اعلان نشده است.  #خبر #خواندنی #جالب #زندگی #صلح #طبیعت #عشق #دیدنی #انتخابات #افغانستان 
#instagram #bestoftheday #love #news #videos #funny #amazing #fashion #instagood #look #selfie #happy
 • نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت قندهار اعلان شد

  کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت قندهار را اعلان کرد.

  بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات که امروز سه‌شنبه (۳ثور) به نشر رسیده، در این دور از انتخابات پارلمانی از ولایت قندهار سید مقتدا میران، داکتر محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، گل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، انجنیر محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکر، ملالی اسحق زی و پروین نامه توانسته اند با کسب بیشترین آرا به پارلمان راه یابند.

  این در حالی است که بعد از گذشت حدود شش ماه از انتخابات پارلمانی افغانستان، تا هنوز نتایج نهایی پنج ولایت دیگر اعلان نشده است.   #خبر #خواندنی #جالب #زندگی #صلح #طبیعت #عشق #دیدنی #انتخابات #افغانستان
  #instagram #bestoftheday #love #news #videos #funny #amazing #fashion #instagood #look #selfie #happy
 • 14 0 7 hours ago
 • فروردین نوشت:
در هیچ بهاری چنین خزان زده نبودم به عمرم. کسالت جسم و تشکیکات ذهن، آشفتگی هامو صد چندان کرده. 
یک دلم پیِ مسکوب افتاده و منقلب از انقلاب و تبعاتش، یک دلم با مردمانی خون به دل از طغیان طبیعت... اما به قول مسکوب، باید بالاخره گذر کرد ... باید بهتر شد.
#بهاره_مالکی
.
نقل قول از کتاب:
غلافم چنان سخت و محکم شده که نمیتوانم بشکافمش و بیرون بیایم، مثل یک حلزون بی اراده در جلدی بسته. چیزی مثل بی میلی، خفیف ترو آسانگیرتر از بیزاری اما تنبل تر و ماندگارتر در گلویم رسوب کرده است که نمیگذارد چیزهای بیرون از من درمن راه یابند، دائم آنها را پس میزند، بی آنکه بخواهم گرفتار نوعی تهوع پنهان و پایدار هستم که نه تنها اشتیاق را در من میکشد بلکه اراده را هم زائل میکند... نمیتوانم خودم را جمع و جور کنم. اما خواهم کرد. آخرش که چی. مگر میشود اینطور ادامه داد.

#روزها_در_راه
#شاهرخ_مسکوب
.
پ.ن:
مرسی از بهمن دارالشفایی بابت معرفی کتاب
@bahman.daroshafaei 
پ.ن ۲:
کتاب در کتابفروشیهای قانونی پیدا نمیشه، در دست دوم فروشیها دنبالش بگردید. گرچه که همونجا هم احتمالا افستش رو بتونید پیدا کنید. .

#معرفی_کتاب #کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #زندگینامه #اتوبیوگرافی #صلح #آرزوی_صلح
 • فروردین نوشت:
  در هیچ بهاری چنین خزان زده نبودم به عمرم. کسالت جسم و تشکیکات ذهن، آشفتگی هامو صد چندان کرده.
  یک دلم پیِ مسکوب افتاده و منقلب از انقلاب و تبعاتش، یک دلم با مردمانی خون به دل از طغیان طبیعت... اما به قول مسکوب، باید بالاخره گذر کرد ... باید بهتر شد.
  #بهاره_مالکی
  .
  نقل قول از کتاب:
  غلافم چنان سخت و محکم شده که نمیتوانم بشکافمش و بیرون بیایم، مثل یک حلزون بی اراده در جلدی بسته. چیزی مثل بی میلی، خفیف ترو آسانگیرتر از بیزاری اما تنبل تر و ماندگارتر در گلویم رسوب کرده است که نمیگذارد چیزهای بیرون از من درمن راه یابند، دائم آنها را پس میزند، بی آنکه بخواهم گرفتار نوعی تهوع پنهان و پایدار هستم که نه تنها اشتیاق را در من میکشد بلکه اراده را هم زائل میکند... نمیتوانم خودم را جمع و جور کنم. اما خواهم کرد. آخرش که چی. مگر میشود اینطور ادامه داد.

  #روزها_در_راه
  #شاهرخ_مسکوب
  .
  پ.ن:
  مرسی از بهمن دارالشفایی بابت معرفی کتاب
  @bahman.daroshafaei
  پ.ن ۲:
  کتاب در کتابفروشیهای قانونی پیدا نمیشه، در دست دوم فروشیها دنبالش بگردید. گرچه که همونجا هم احتمالا افستش رو بتونید پیدا کنید. .

  #معرفی_کتاب #کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #زندگینامه #اتوبیوگرافی #صلح #آرزوی_صلح
 • 58 5 7 hours ago
 • . نور متعلق به درون توست . 
به خاطر داشتە باش که هیچ شعله ای در این دنیا نمی تواند تو را از ترس هایت رها کند ، به جز شعلەی درونت .
به نور های این دنیا اعتماد نکن . 
آن شمع درونی ات را روشن کن . شمع روشن بینی و خود آگاهی ات را . 
فقط نور این شمع است که می تواند تو را از ترسهایت رها کند و به تو سعادت و شفافیتی بدهد که هیچ تاریکی قادر به ستاندن آن از تو نباشد. #مبارزه#مبارزه_باطنی#علم_مبارزه#سایکیک#جنگ_نرم#جنگ_روانی#رسانه#صلح#مبارزه_آگاهی

https://t.me/mobaarezan
 • . نور متعلق به درون توست .
  به خاطر داشتە باش که هیچ شعله ای در این دنیا نمی تواند تو را از ترس هایت رها کند ، به جز شعلەی درونت .
  به نور های این دنیا اعتماد نکن .
  آن شمع درونی ات را روشن کن . شمع روشن بینی و خود آگاهی ات را .
  فقط نور این شمع است که می تواند تو را از ترسهایت رها کند و به تو سعادت و شفافیتی بدهد که هیچ تاریکی قادر به ستاندن آن از تو نباشد. #مبارزه #مبارزه_باطنی #علم_مبارزه #سایکیک #جنگ_نرم #جنگ_روانی #رسانه #صلح #مبارزه_آگاهی

  https://t.me/mobaarezan
 • 121 0 8 hours ago
 • .
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
.
.
.
صلح به هیچ‌ وجه برقرار نخواهد شد مگر اینکه قدرت‌های بزرگ شجاعانه تصمیم به خلع صلاح خود بگیرند
.
.
مهاتما گاندی رهبر آزادی خواه هند
.
.
.
.
در صورتی که مطالب پیج برات مفید هست و می پسندی ممنون میشیم که پست رو لایک کنی تا اینستاگرام پست های بعدی مون رو هم به شما نشون بده 💝💝💝
.
.
ممنون از نگاه گرمتون 🙏🏻🌹🙏🏻🌹🙏🏻🌹🙏🏻
.
.
.
.
ذهن موفق ثروتمند همراه تو تا رسیدن به موفقیت و ثروت 🎯🏆🎯🏆🎯🏆🎯
.
.
.
.
.
.
.
آی دی پیج اینستاگرام و کانال تلگرام .
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
.
@rich_successful_mind 💰💰💰
@rich_successful_mind 💰💰💰
@rich_successful_mind 💰💰💰
.
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
.
.
.
.
#خدا #صلح #زندگی #گاندی #روح_بزرگ #عشق #آرامش #شجاعت #محبت #انسانیت #قدرت #تحول
 • .
  🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
  .
  .
  .
  صلح به هیچ‌ وجه برقرار نخواهد شد مگر اینکه قدرت‌های بزرگ شجاعانه تصمیم به خلع صلاح خود بگیرند
  .
  .
  مهاتما گاندی رهبر آزادی خواه هند
  .
  .
  .
  .
  در صورتی که مطالب پیج برات مفید هست و می پسندی ممنون میشیم که پست رو لایک کنی تا اینستاگرام پست های بعدی مون رو هم به شما نشون بده 💝💝💝
  .
  .
  ممنون از نگاه گرمتون 🙏🏻🌹🙏🏻🌹🙏🏻🌹🙏🏻
  .
  .
  .
  .
  ذهن موفق ثروتمند همراه تو تا رسیدن به موفقیت و ثروت 🎯🏆🎯🏆🎯🏆🎯
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  آی دی پیج اینستاگرام و کانال تلگرام .
  👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
  .
  @rich_successful_mind 💰💰💰
  @rich_successful_mind 💰💰💰
  @rich_successful_mind 💰💰💰
  .
  👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
  .
  .
  .
  .
  #خدا #صلح #زندگی #گاندی #روح_بزرگ #عشق #آرامش #شجاعت #محبت #انسانیت #قدرت #تحول
 • 1,247 8 9 hours ago
 • تکراری وقدیمی نمیشه این اهنگ ...فک نکنم هیچوقت این تصور ما این ارزو محقق بشه

وقتی به اون جایی برسن مردم که تمام دنیا رو وطن خود بدونن بدون نژاد و رنگ و زبان 
بدون برتری هیچ نژادی بر نژادای دیگه 🌹🌹🌹🌹👳👸👲👱🎅👮👷 #سیاوش_قمیشی #جنگ #صلح #آزادی
 • تکراری وقدیمی نمیشه این اهنگ ...فک نکنم هیچوقت این تصور ما این ارزو محقق بشه

  وقتی به اون جایی برسن مردم که تمام دنیا رو وطن خود بدونن بدون نژاد و رنگ و زبان
  بدون برتری هیچ نژادی بر نژادای دیگه 🌹🌹🌹🌹👳👸👲👱🎅👮👷 #سیاوش_قمیشی #جنگ #صلح #آزادی
 • 84 0 11 hours ago
 • هو
به موازاتی که انسان در مسیر خودشناسی از خودش شناخت پیدا میکنه و متوجه ریشه های مسائلش میشه که به دلیل آسیب هایی است که از ابتدای حیاتش خورده و در ناخودآگاه شکل و الگو گرفته و به ایگو تبدیل شده.....
به راحتی در پذیرش نقاط تاریک و رفتار های نامتعارف دیگران خواهد بود زیرا میداند که دیگران هم همچون خودش آسیب خورده اند و این رفتار ها ماحصل آن آسیب هاست و در این صورت دیگر قضاوتی وجود نخواهد داشت ، و نسبت به دیگران در #صلح خواهد بود، نه مقاومت و قضاوت ، هر چند هر انسانی خودش #مسئول ترمیم آسیب های خودش است.
#خودشناسی #روانکاوی #روانشناسی
 • هو
  به موازاتی که انسان در مسیر خودشناسی از خودش شناخت پیدا میکنه و متوجه ریشه های مسائلش میشه که به دلیل آسیب هایی است که از ابتدای حیاتش خورده و در ناخودآگاه شکل و الگو گرفته و به ایگو تبدیل شده.....
  به راحتی در پذیرش نقاط تاریک و رفتار های نامتعارف دیگران خواهد بود زیرا میداند که دیگران هم همچون خودش آسیب خورده اند و این رفتار ها ماحصل آن آسیب هاست و در این صورت دیگر قضاوتی وجود نخواهد داشت ، و نسبت به دیگران در #صلح خواهد بود، نه مقاومت و قضاوت ، هر چند هر انسانی خودش #مسئول ترمیم آسیب های خودش است.
  #خودشناسی #روانکاوی #روانشناسی
 • 60 0 16 hours ago