#عكاسي Instagram Photos & Videos

عكاسي - 398.5k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • بیا تا حواس زمین پرت بهار است برای چند ساعتی زندگی را قرض بگیریم؛ درِ خانه اردیبهشت را بزنیم و هم‌بازی باد و شکوفه‌ها شویم؛ به پچ پچ پرندگان با هم گوش بسپاریم و راز این زیبایی را از اردیبهشت بپرسیم، مزه باران را روی گلبرگ گل بچشیم و کمی از عطر ریحان و بابونه را بدزدیم و در جیبمان پنهان کنیم؛ میان گیس‌های بافته شده‌مان شکوفه بکاریم و جرعه ای از صبر پنجره را برای خستگی‌های‌مان قرض بگیریم؛ عکس آسمان را در دستانمان قاب کنیم و خورشید را به چشمانمان بیاویزیم‌...
بیا زندگی را قلقلک دهیم تا صدای خنده اش لحظه‌هایمان را پرکند؛ تا مزه واقعی گوجه سبز در جانمان رخنه کند و خنکی فالوده در مولکول‌هایمان ذخیره شود؛ تا گذر زمان یادمان رود و خودمان را به یاد آوریم...
🎈💚🤑🍃
#ناهید_آقاطبا
#photographer #photo #photoaxgram #shiraz #be_happy #photoshoot ##smile #canon #art #honar #doorbin #akasi #aks #goodfeeling #spring #green#بهار #اردیبهشت #آرامش #حس_خوب#شيراز#عكس #عكاسي #عكاس #عكاسى #happylife #irphotography #photoaxgram #photo__impression #akas_khoone
 • بیا تا حواس زمین پرت بهار است برای چند ساعتی زندگی را قرض بگیریم؛ درِ خانه اردیبهشت را بزنیم و هم‌بازی باد و شکوفه‌ها شویم؛ به پچ پچ پرندگان با هم گوش بسپاریم و راز این زیبایی را از اردیبهشت بپرسیم، مزه باران را روی گلبرگ گل بچشیم و کمی از عطر ریحان و بابونه را بدزدیم و در جیبمان پنهان کنیم؛ میان گیس‌های بافته شده‌مان شکوفه بکاریم و جرعه ای از صبر پنجره را برای خستگی‌های‌مان قرض بگیریم؛ عکس آسمان را در دستانمان قاب کنیم و خورشید را به چشمانمان بیاویزیم‌...
  بیا زندگی را قلقلک دهیم تا صدای خنده اش لحظه‌هایمان را پرکند؛ تا مزه واقعی گوجه سبز در جانمان رخنه کند و خنکی فالوده در مولکول‌هایمان ذخیره شود؛ تا گذر زمان یادمان رود و خودمان را به یاد آوریم...
  🎈💚🤑🍃
  #ناهید_آقاطبا
  #photographer #photo #photoaxgram #shiraz #be_happy #photoshoot # #smile #canon #art #honar #doorbin #akasi #aks #goodfeeling #spring #green #بهار #اردیبهشت #آرامش #حس_خوب #شيراز #عكس #عكاسي #عكاس #عكاسى #happylife #irphotography #photoaxgram #photo__impression #akas_khoone
 • 158 1 2 hours ago