#عكس_بارداري Instagram Photos & Videos

عكس_بارداري - 4.3k posts

Top Posts

 • دو روز پيش كه عكس مژگان جون رو گذاشتم، مامانم برام يه عكس فرستادن كه بيا! ببين چه عكسي ازت گرفتم! ببين چقدر قشنگي! چرا ميگي قشنگ نيست عكسات! 😂🙈 خلاصه كلي از عكسي كه ازم گرفته بودن تعريف كرد 😘 بهم ميگه اين حرفا بهت نميادا! ميگم چرا... هر حرفي تو يه شرايطي ممكنه به يكي بياد... منم يه وقتايي از عكساي خودم الكي ناراضي بودم و اون حرفا بهم ميومده... الانم تسليمم 🙈 همه عكسامو دوست دارم 🙊 ميگم : مادر من، الان راهِ دوري، نگرانِ من نباش كه از عكسام در گذشته راضي بودم يا نبودم، قربونت بشم، اينارو داشتم غير مستقيم به مامانايِ نون ميگفتم"كه الان ممكنه از هر عكسي كه از خودتون ميبينين خوشتون نياد و فك كنين احيانا صورتتون رو دوست ندارين و يا اضافه وزني كه تو عكس واضحه، رو مختون باشه... ولي بعدا به اينكه از اين دوران عكس نداشتين ميخندين و از اينكه از همين توپوليايِ اين روزاتون عكس ندارين و به خودتون سخت گرفتين، پشيمون ميشين 😍 " ميگه، آهان... خوب باشه... ولي ببين چه عكس خوبي ازت گرفتم 😂😂😘😘 جون اخه ننه جون ❤️ ميشينه همه پستاي منو خط به خط ميخونه و همه كامنتاي شمارو... از هر كامنتي هم كه خوشش مياد لايك ميكنه 🙈😂خيلي نازه 😘الانم يه اقيانوس و يه قاره ازم اونورتره، ولي ميبينمش كه الان كه داره اينو ميخونه، صورتش سرخ شده و از لبخندش، چال گونش زده بيرون 😍 خلاصه كه الكي نكنه از خودتون خوشتون نيادش، عكس نگيرينا... حالا منظورم الزاما عكس استوديويي نيست، با همين گوشياي تو دستتون كه دارين اين متنو ميخونين، از خودتون عكس بگيرين... 😘اينروزا كه هوا سرده، اگه شهر شمام هوا سرده، ميتونين به جاي روسري كلاه سرتون بزاريد و دو تا عكس از خودتون تو برگاي نارنجي پارك ها يا حياطِ موزه ها مثل كاخ سعد آباد بگيريد... 🍂 از وجود خودتون و معجزه ايي كه هر روز در شما رشد ميكنه لذت ببرين... عكس خوب بايد حالش خوب باشه، بقيه چيزاش بهانه است... اين عكس مژگان خانومم كه من عاشقشم به نظرم خوبه چون حالش خوبه❤️ دست دختراي نون هم براي عكس به اين قشنگي درد نكنه 😘👏🏼 عكسي كه مامانم گرفته رو هم ميذارم استوري 🙈 #نون__استوديو#noonstudio#عكس_بارداري#باردار#دختران_نون_استوديو
 • دو روز پيش كه عكس مژگان جون رو گذاشتم، مامانم برام يه عكس فرستادن كه بيا! ببين چه عكسي ازت گرفتم! ببين چقدر قشنگي! چرا ميگي قشنگ نيست عكسات! 😂🙈 خلاصه كلي از عكسي كه ازم گرفته بودن تعريف كرد 😘 بهم ميگه اين حرفا بهت نميادا! ميگم چرا... هر حرفي تو يه شرايطي ممكنه به يكي بياد... منم يه وقتايي از عكساي خودم الكي ناراضي بودم و اون حرفا بهم ميومده... الانم تسليمم 🙈 همه عكسامو دوست دارم 🙊 ميگم : مادر من، الان راهِ دوري، نگرانِ من نباش كه از عكسام در گذشته راضي بودم يا نبودم، قربونت بشم، اينارو داشتم غير مستقيم به مامانايِ نون ميگفتم"كه الان ممكنه از هر عكسي كه از خودتون ميبينين خوشتون نياد و فك كنين احيانا صورتتون رو دوست ندارين و يا اضافه وزني كه تو عكس واضحه، رو مختون باشه... ولي بعدا به اينكه از اين دوران عكس نداشتين ميخندين و از اينكه از همين توپوليايِ اين روزاتون عكس ندارين و به خودتون سخت گرفتين، پشيمون ميشين 😍 " ميگه، آهان... خوب باشه... ولي ببين چه عكس خوبي ازت گرفتم 😂😂😘😘 جون اخه ننه جون ❤️ ميشينه همه پستاي منو خط به خط ميخونه و همه كامنتاي شمارو... از هر كامنتي هم كه خوشش مياد لايك ميكنه 🙈😂خيلي نازه 😘الانم يه اقيانوس و يه قاره ازم اونورتره، ولي ميبينمش كه الان كه داره اينو ميخونه، صورتش سرخ شده و از لبخندش، چال گونش زده بيرون 😍 خلاصه كه الكي نكنه از خودتون خوشتون نيادش، عكس نگيرينا... حالا منظورم الزاما عكس استوديويي نيست، با همين گوشياي تو دستتون كه دارين اين متنو ميخونين، از خودتون عكس بگيرين... 😘اينروزا كه هوا سرده، اگه شهر شمام هوا سرده، ميتونين به جاي روسري كلاه سرتون بزاريد و دو تا عكس از خودتون تو برگاي نارنجي پارك ها يا حياطِ موزه ها مثل كاخ سعد آباد بگيريد... 🍂 از وجود خودتون و معجزه ايي كه هر روز در شما رشد ميكنه لذت ببرين... عكس خوب بايد حالش خوب باشه، بقيه چيزاش بهانه است... اين عكس مژگان خانومم كه من عاشقشم به نظرم خوبه چون حالش خوبه❤️ دست دختراي نون هم براي عكس به اين قشنگي درد نكنه 😘👏🏼 عكسي كه مامانم گرفته رو هم ميذارم استوري 🙈 #نون__استوديو #noonstudio #عكس_بارداري #باردار #دختران_نون_استوديو
 • 5,198 201 21 October, 2018

Latest Instagram Posts

 • بايد محافظت كنى از اين نقطه تپنده كوچك
بايد حامي اش باشي، همراهش باشى

شروع به تكان خوردن كه ميكند فكر ميكنى ديگر
خودت نيستى
ديگر پاهايت روى زمين نيست
لذتى وجودت را ميگيرد كه با كمتر چيزي قابل قياس 
است
با گذشت هر روز و هر ماه چقدر عاشق تر مى شوي
چقدر قلبت ميتپد برايش 
قلبت ميتپد
براى اويى كه هيچ نميدانى چه شكلي خواهد بود 
چشمهايش، دهانش، انگشت هايش
از همين روزها است كه نگرانش مى شوي 
كه چرا تكان نمى خورد، چرا نمى چرخد، چرا با لگدهايش 
نمى گويد
من اين جا هستم.
باردارى مثل يك جور جادوست، جادويى كه همه ى 
چيز را تغيير مى دهد
جادويي كه تو را تغيير ميدهد و ديگر اسمت را براي
هميشه عوض مى دهد
بعد از اين يكى هست كه تو را مادر صدا خواهد كرد
مادر #بارداري#دختر#عكس_بارداري#زندگي#عشق#آرامش#لحظه_هاى_ناب_زندگي #٢٢/١/٩٨
 • بايد محافظت كنى از اين نقطه تپنده كوچك
  بايد حامي اش باشي، همراهش باشى

  شروع به تكان خوردن كه ميكند فكر ميكنى ديگر
  خودت نيستى
  ديگر پاهايت روى زمين نيست
  لذتى وجودت را ميگيرد كه با كمتر چيزي قابل قياس
  است
  با گذشت هر روز و هر ماه چقدر عاشق تر مى شوي
  چقدر قلبت ميتپد برايش
  قلبت ميتپد
  براى اويى كه هيچ نميدانى چه شكلي خواهد بود
  چشمهايش، دهانش، انگشت هايش
  از همين روزها است كه نگرانش مى شوي
  كه چرا تكان نمى خورد، چرا نمى چرخد، چرا با لگدهايش
  نمى گويد
  من اين جا هستم.
  باردارى مثل يك جور جادوست، جادويى كه همه ى
  چيز را تغيير مى دهد
  جادويي كه تو را تغيير ميدهد و ديگر اسمت را براي
  هميشه عوض مى دهد
  بعد از اين يكى هست كه تو را مادر صدا خواهد كرد
  مادر #بارداري #دختر #عكس_بارداري #زندگي #عشق #آرامش #لحظه_هاى_ناب_زندگي #٢٢ /١/٩٨
 • 34 2 14 April, 2019