#عکاسی_من Instagram Photos & Videos

عکاسی_من - 11.4k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • آنکه میگوید دوستت دارم
خنیاگر غمگینی ست
که آوازش را از دست داده است
ای کاش عشق را
زبان سخن بود
هزار کاکلی شاد
در چشمان توست
هزار قناری خاموش
در گلوی من
عشق را
ای کاش زبان سخن بود
آنکه میگوید دوستت دارم
دل اندوه گین شبی ست
که مهتابش را میجوید
ای کاش عشق را
زبان سخن بود
هزار آفتاب خندان در خرام توست
هزار ستاره ی گریان
در تمنای من
عشق را
ای کاش زبان سخن بود

#شاملو 
جاشمعی ۳۰۰۰۰ تومان.
در صورت امکان طرح های شما اجرا میشود.

#جاشمعی 
#هنر 
#نقاش 
#سفال 
#عکاسی📷 
#هنرمند 
#نقاشی🎨 
#عکاسی_من 
#دیوارکوب 
#هنری_باش 
#عکاس
 • آنکه میگوید دوستت دارم
  خنیاگر غمگینی ست
  که آوازش را از دست داده است
  ای کاش عشق را
  زبان سخن بود
  هزار کاکلی شاد
  در چشمان توست
  هزار قناری خاموش
  در گلوی من
  عشق را
  ای کاش زبان سخن بود
  آنکه میگوید دوستت دارم
  دل اندوه گین شبی ست
  که مهتابش را میجوید
  ای کاش عشق را
  زبان سخن بود
  هزار آفتاب خندان در خرام توست
  هزار ستاره ی گریان
  در تمنای من
  عشق را
  ای کاش زبان سخن بود

  #شاملو
  جاشمعی ۳۰۰۰۰ تومان.
  در صورت امکان طرح های شما اجرا میشود.

  #جاشمعی
  #هنر
  #نقاش
  #سفال
  #عکاسی 📷
  #هنرمند
  #نقاشی 🎨
  #عکاسی_من
  #دیوارکوب
  #هنری_باش
  #عکاس
 • 32 4 10 hours ago
 • 18 2 10 hours ago
 • 21 2 14 hours ago
 • 23 2 14 hours ago