#عکاسی_پرتره Instagram Photos & Videos

عکاسی_پرتره - 145.1k posts

Top Posts

 • ♡
.
.
حالم را میپرسی
و بی درنگ میگویم
شبیه به حال پرنده ایست که در اولین تجربه پروازَش؛
وقتی در دلِ آسمان میرقصید
تیر فرود آمد وسط قلبَش...
چه شکارچی ماهری...!! میخواهم بگویم
هیچ کس
از هیچ چیز
دوبار نمیترسد جانم...
آدمی که یکبار تنها شد
دیگر تنهایی برایش ترسناک نیست...
همچو پرنده مُرده ای که از تفنگ نمیترسد...
#شادی_کاف
Photo @yasinmr
.
.

 • .
  .
  حالم را میپرسی
  و بی درنگ میگویم
  شبیه به حال پرنده ایست که در اولین تجربه پروازَش؛
  وقتی در دلِ آسمان میرقصید
  تیر فرود آمد وسط قلبَش...
  چه شکارچی ماهری...!! میخواهم بگویم
  هیچ کس
  از هیچ چیز
  دوبار نمیترسد جانم...
  آدمی که یکبار تنها شد
  دیگر تنهایی برایش ترسناک نیست...
  همچو پرنده مُرده ای که از تفنگ نمیترسد...
  #شادی_کاف
  Photo @yasinmr
  .
  .
 • 3,988 18 23 hours ago
 • 🍂
پاییز جان!
تا میتوانی زرد شو
انار هایت را قرمز کن
برگ هایت را ببار
خیالت هم راحت؛
ما حالمان خوب است...!
 • 🍂
  پاییز جان!
  تا میتوانی زرد شو
  انار هایت را قرمز کن
  برگ هایت را ببار
  خیالت هم راحت؛
  ما حالمان خوب است...!
 • 1,241 62 20 hours ago

Latest Instagram Posts