#ماسوله Instagram Photos & Videos

ماسوله - 165.4k posts

Latest Instagram Posts

 • اجرای حکم طلاق هم جنبه اجرایی دارد و هم جنبه اعلامی ، به نحوی که اجرای حکم طلاق فی نفسه جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه با اعلام قطعیت رأی به دفاتر طلاق ، طرفین را به دفاتر معرفی تا نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نمایند .لکن مسایل مالی موضوع حکم ، در حکم طلاق نیاز به صدور اجراییه می باشد و از طریق اجراییه صورت می گیرد.
#وکیل#دادگستری#طلاق#حکم اعلامی#گواهی عدم سازش#طالش#تالش#ماسوله
 • اجرای حکم طلاق هم جنبه اجرایی دارد و هم جنبه اعلامی ، به نحوی که اجرای حکم طلاق فی نفسه جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه با اعلام قطعیت رأی به دفاتر طلاق ، طرفین را به دفاتر معرفی تا نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نمایند .لکن مسایل مالی موضوع حکم ، در حکم طلاق نیاز به صدور اجراییه می باشد و از طریق اجراییه صورت می گیرد.
  #وکیل #دادگستری #طلاق #حکم اعلامی #گواهی عدم سازش #طالش #تالش #ماسوله
 • 37 3 2 hours ago
 • آب روان

آب واژه ی آرامیست 
آرام تر از آرامش پروانه در باد
آب زیباترین واژه ی هستیست
آب آهنگ روان بودن رودی در پیچ وخم تاریک این دنیا
وتپش قلب یک کودک نوپایی 
ودر پس تاریکی یاد
دیکته ی سهراب خودنمایی می کرد
"آب را گل نکنید"
ودر این حرف صد دانه ی یاقوت نهفته ست
که درآن فهم ندارند مردم 
مردم شهر همه در خیال تاریکی خود آب را ساده ترین واژه ی هستی دانند
آب بالا تر از آن است که می دانند
آب حرمت دارد
هم اندازه ی انسان
ومقدس تر از آن 
آب شفاف تر از هر حوری
خوشبو تراز هر بوی بهشتی 
لطیف تر از هر گلبرگ گل سرخ
ای کاش مردم شهرآب را درک کنند
گل آلود نکنند
بیهوده مصرف نکنند
یادشان باشد شایداین آب می گذرد از پای سپیداری 
تاسیر کند باغی را
نکند در این باغ ،درخت، منتظر قطره ی آبی باشد
تاسیر کند خوشه ی آلبالو را
مردم شهر یادمان باشد ،آب حق همست 
گل نکردنش مانیز گل نکنیم

#زرقان #زیبا #رود #ماسوله-خراسان #طبیعت
 • آب روان

  آب واژه ی آرامیست 
  آرام تر از آرامش پروانه در باد
  آب زیباترین واژه ی هستیست
  آب آهنگ روان بودن رودی در پیچ وخم تاریک این دنیا
  وتپش قلب یک کودک نوپایی 
  ودر پس تاریکی یاد
  دیکته ی سهراب خودنمایی می کرد
  "آب را گل نکنید"
  ودر این حرف صد دانه ی یاقوت نهفته ست
  که درآن فهم ندارند مردم 
  مردم شهر همه در خیال تاریکی خود آب را ساده ترین واژه ی هستی دانند
  آب بالا تر از آن است که می دانند
  آب حرمت دارد
  هم اندازه ی انسان
  ومقدس تر از آن 
  آب شفاف تر از هر حوری
  خوشبو تراز هر بوی بهشتی 
  لطیف تر از هر گلبرگ گل سرخ
  ای کاش مردم شهرآب را درک کنند
  گل آلود نکنند
  بیهوده مصرف نکنند
  یادشان باشد شایداین آب می گذرد از پای سپیداری 
  تاسیر کند باغی را
  نکند در این باغ ،درخت، منتظر قطره ی آبی باشد
  تاسیر کند خوشه ی آلبالو را
  مردم شهر یادمان باشد ،آب حق همست 
  گل نکردنش مانیز گل نکنیم

  #زرقان #زیبا #رود #ماسوله -خراسان #طبیعت
 • 93 4 4 hours ago