#ماشين Instagram Photos & Videos

ماشين - 183.2k posts

Top Posts

 • كه در اتاق اف ده از يك موتور هشت سيلند چهار و چهار دهم ليتري توربو شارژ بهره ميبرد كه قادر است پونصدو سي و سه اسب بخار قدرت و ششصدو هشتاد نيوتون متر گشتاور توليد كند.اين ماشين اولين نسخه ام پنج ميباشد كه از توربو شارژ بهره ميبرد.توان توليدي موتور از طريق يك گيربكس هفت سرعته دو كلاچه به چرخها منتقل شده و ميتواند شتاب چهار و چها دهم ثانيه اي را به ثبت برساند. حداكثر سرعت اين ماشين سيصدو پنج كيلومتر در ساعت است.در سال دوهزار و چهارده نسخه مسابقه اي اين ماشين يعني ام فايو كامپتيشن معرفي شد كه قادر است با همان موتور پونصدو شصت و هفت اسب بخار قدرت توليد كند. در سال دوهزارو پانزده نسخه مسابقه اي كامپتيشن با اندكي تغييرات ارائه شد كه پونصدو نود و يك اسب بخار قدرت و هفتصد نيوتون متر گشتاور توليد ميكند و شتاب آن به سه و نه دهم ثانيه رسيده و حداكثر سرعت آن نيز افزايش يافته است. همچنين نمونه خاص تري از اين ماشين در سال دوهزار و پانزده به مناسبت بيست سالگي ب ام و ام فايو معرفي شد كه تنها سيصد دستگاه از آن توليد شد كه همگي داراي رنگ مخصوص خاكستري متاليك تيره هستند. ب ام و سري پنج با اتاق اف ده در نسخه هاي پونصدو بيست ، پونصدو بيست و سه ، پونصدو بيست و هشت و به تعداد انگشت شماري پونصدو سي و پنج به بازار ايران راه يافته است.اين ماشين در سال دوهزار و هفده از خط توليد كنار رفت و جاي خود را به ب ام و ام پنج اتاق اف نود داد. .
پ.ن: لطفا اگه اين پست رو جايي بصورت كپي ديدين، به ما اطلاع بدين 🙏🏻❤️
.
.
براي اگهي فروش و تبليغات دايركت بدهيد
#فروش #ماشين #خودرو #افرود #خنده #عشق #طنز #بنز #تويوتا #لباس #اسپرت #هوندا #فراري #شاد #نيسان #توربو #پورشه #مشهد #فورد #تبريز #ايران #برند #سينما #تهران #امريكا #شيراز #سفر #پول #ايران #ورزش #عطر
 • كه در اتاق اف ده از يك موتور هشت سيلند چهار و چهار دهم ليتري توربو شارژ بهره ميبرد كه قادر است پونصدو سي و سه اسب بخار قدرت و ششصدو هشتاد نيوتون متر گشتاور توليد كند.اين ماشين اولين نسخه ام پنج ميباشد كه از توربو شارژ بهره ميبرد.توان توليدي موتور از طريق يك گيربكس هفت سرعته دو كلاچه به چرخها منتقل شده و ميتواند شتاب چهار و چها دهم ثانيه اي را به ثبت برساند. حداكثر سرعت اين ماشين سيصدو پنج كيلومتر در ساعت است.در سال دوهزار و چهارده نسخه مسابقه اي اين ماشين يعني ام فايو كامپتيشن معرفي شد كه قادر است با همان موتور پونصدو شصت و هفت اسب بخار قدرت توليد كند. در سال دوهزارو پانزده نسخه مسابقه اي كامپتيشن با اندكي تغييرات ارائه شد كه پونصدو نود و يك اسب بخار قدرت و هفتصد نيوتون متر گشتاور توليد ميكند و شتاب آن به سه و نه دهم ثانيه رسيده و حداكثر سرعت آن نيز افزايش يافته است. همچنين نمونه خاص تري از اين ماشين در سال دوهزار و پانزده به مناسبت بيست سالگي ب ام و ام فايو معرفي شد كه تنها سيصد دستگاه از آن توليد شد كه همگي داراي رنگ مخصوص خاكستري متاليك تيره هستند. ب ام و سري پنج با اتاق اف ده در نسخه هاي پونصدو بيست ، پونصدو بيست و سه ، پونصدو بيست و هشت و به تعداد انگشت شماري پونصدو سي و پنج به بازار ايران راه يافته است.اين ماشين در سال دوهزار و هفده از خط توليد كنار رفت و جاي خود را به ب ام و ام پنج اتاق اف نود داد. .
  پ.ن: لطفا اگه اين پست رو جايي بصورت كپي ديدين، به ما اطلاع بدين 🙏🏻❤️
  .
  .
  براي اگهي فروش و تبليغات دايركت بدهيد
  #فروش #ماشين #خودرو #افرود #خنده #عشق #طنز #بنز #تويوتا #لباس #اسپرت #هوندا #فراري #شاد #نيسان #توربو #پورشه #مشهد #فورد #تبريز #ايران #برند #سينما #تهران #امريكا #شيراز #سفر #پول #ايران #ورزش #عطر
 • 312 3 1 hour ago

Latest Instagram Posts

 • كه در اتاق اف ده از يك موتور هشت سيلند چهار و چهار دهم ليتري توربو شارژ بهره ميبرد كه قادر است پونصدو سي و سه اسب بخار قدرت و ششصدو هشتاد نيوتون متر گشتاور توليد كند.اين ماشين اولين نسخه ام پنج ميباشد كه از توربو شارژ بهره ميبرد.توان توليدي موتور از طريق يك گيربكس هفت سرعته دو كلاچه به چرخها منتقل شده و ميتواند شتاب چهار و چها دهم ثانيه اي را به ثبت برساند. حداكثر سرعت اين ماشين سيصدو پنج كيلومتر در ساعت است.در سال دوهزار و چهارده نسخه مسابقه اي اين ماشين يعني ام فايو كامپتيشن معرفي شد كه قادر است با همان موتور پونصدو شصت و هفت اسب بخار قدرت توليد كند. در سال دوهزارو پانزده نسخه مسابقه اي كامپتيشن با اندكي تغييرات ارائه شد كه پونصدو نود و يك اسب بخار قدرت و هفتصد نيوتون متر گشتاور توليد ميكند و شتاب آن به سه و نه دهم ثانيه رسيده و حداكثر سرعت آن نيز افزايش يافته است. همچنين نمونه خاص تري از اين ماشين در سال دوهزار و پانزده به مناسبت بيست سالگي ب ام و ام فايو معرفي شد كه تنها سيصد دستگاه از آن توليد شد كه همگي داراي رنگ مخصوص خاكستري متاليك تيره هستند. ب ام و سري پنج با اتاق اف ده در نسخه هاي پونصدو بيست ، پونصدو بيست و سه ، پونصدو بيست و هشت و به تعداد انگشت شماري پونصدو سي و پنج به بازار ايران راه يافته است.اين ماشين در سال دوهزار و هفده از خط توليد كنار رفت و جاي خود را به ب ام و ام پنج اتاق اف نود داد. .
پ.ن: لطفا اگه اين پست رو جايي بصورت كپي ديدين، به ما اطلاع بدين 🙏🏻❤️
.
.
براي اگهي فروش و تبليغات دايركت بدهيد
#فروش #ماشين #خودرو #افرود #خنده #عشق #طنز #بنز #تويوتا #لباس #اسپرت #هوندا #فراري #شاد #نيسان #توربو #پورشه #مشهد #فورد #تبريز #ايران #برند #سينما #تهران #امريكا #شيراز #سفر #پول #ايران #ورزش #عطر
 • كه در اتاق اف ده از يك موتور هشت سيلند چهار و چهار دهم ليتري توربو شارژ بهره ميبرد كه قادر است پونصدو سي و سه اسب بخار قدرت و ششصدو هشتاد نيوتون متر گشتاور توليد كند.اين ماشين اولين نسخه ام پنج ميباشد كه از توربو شارژ بهره ميبرد.توان توليدي موتور از طريق يك گيربكس هفت سرعته دو كلاچه به چرخها منتقل شده و ميتواند شتاب چهار و چها دهم ثانيه اي را به ثبت برساند. حداكثر سرعت اين ماشين سيصدو پنج كيلومتر در ساعت است.در سال دوهزار و چهارده نسخه مسابقه اي اين ماشين يعني ام فايو كامپتيشن معرفي شد كه قادر است با همان موتور پونصدو شصت و هفت اسب بخار قدرت توليد كند. در سال دوهزارو پانزده نسخه مسابقه اي كامپتيشن با اندكي تغييرات ارائه شد كه پونصدو نود و يك اسب بخار قدرت و هفتصد نيوتون متر گشتاور توليد ميكند و شتاب آن به سه و نه دهم ثانيه رسيده و حداكثر سرعت آن نيز افزايش يافته است. همچنين نمونه خاص تري از اين ماشين در سال دوهزار و پانزده به مناسبت بيست سالگي ب ام و ام فايو معرفي شد كه تنها سيصد دستگاه از آن توليد شد كه همگي داراي رنگ مخصوص خاكستري متاليك تيره هستند. ب ام و سري پنج با اتاق اف ده در نسخه هاي پونصدو بيست ، پونصدو بيست و سه ، پونصدو بيست و هشت و به تعداد انگشت شماري پونصدو سي و پنج به بازار ايران راه يافته است.اين ماشين در سال دوهزار و هفده از خط توليد كنار رفت و جاي خود را به ب ام و ام پنج اتاق اف نود داد. .
  پ.ن: لطفا اگه اين پست رو جايي بصورت كپي ديدين، به ما اطلاع بدين 🙏🏻❤️
  .
  .
  براي اگهي فروش و تبليغات دايركت بدهيد
  #فروش #ماشين #خودرو #افرود #خنده #عشق #طنز #بنز #تويوتا #لباس #اسپرت #هوندا #فراري #شاد #نيسان #توربو #پورشه #مشهد #فورد #تبريز #ايران #برند #سينما #تهران #امريكا #شيراز #سفر #پول #ايران #ورزش #عطر
 • 312 3 1 hour ago
 • احسن برنامجين تشغيل العبه بوبجي 
#ماشين ظد الحكومه💪💪💪
 • احسن برنامجين تشغيل العبه بوبجي
  #ماشين ظد الحكومه💪💪💪
 • 4 0 10 hours ago