#ماهیگیری Instagram Photos & Videos

ماهیگیری - 65.7k posts

Latest Instagram Posts

 • *
🐠🐟🐠
.
.
.
اینجا شهر یا اتوبان نیست‌ 
اینها قایقهایی هستن خارج از شمارش که برای صید یک نوع ماهی خاص که حلال گوشت نیست و خریدارش چینیها هستن از غروب افتاب تا طلوع به دریا میرن. در هربار صیدشون حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو ماهی صید میکنن‌ 
رزق این مردم ازین راهه ولی به این فکر میکنم ایا چیزی از این نوع ماهی تا چند وقت دیکه توی دریا باقی میمونه؟ 
#ماهی_اسبک #اسپک #ماهی_اسپک #ماهیگیری #خلیج_فارس #سفرنامه_نوروز_۹۸ 
دوم فروردین ۹۸
 • *
  🐠🐟🐠
  .
  .
  .
  اینجا شهر یا اتوبان نیست‌
  اینها قایقهایی هستن خارج از شمارش که برای صید یک نوع ماهی خاص که حلال گوشت نیست و خریدارش چینیها هستن از غروب افتاب تا طلوع به دریا میرن. در هربار صیدشون حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو ماهی صید میکنن‌
  رزق این مردم ازین راهه ولی به این فکر میکنم ایا چیزی از این نوع ماهی تا چند وقت دیکه توی دریا باقی میمونه؟
  #ماهی_اسبک #اسپک #ماهی_اسپک #ماهیگیری #خلیج_فارس #سفرنامه_نوروز_۹۸
  دوم فروردین ۹۸
 • 58 4 5 hours ago