#ماکروگرافی Instagram Photos & Videos

ماکروگرافی - 18.2k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • ‌
ماکروگرافی‌
‌
میکروگرافی‌ یه سبک عکاسیه که توسط دستگاه‌های خاص گرفته میشه.‌
‌
سخته تشخیص دادن عکس‌ها معمولا اما فهمیدنش یه معما بزرگ و هیجان خوبه. ‌
‌‌
عکس اول عکس نمای نزدیک از دندان هست که تو نظر اول مثل یه قطعه زمین برفی هستش.‌
‌
ببینید میتونید عکس های بعدی رو بفهمید چیه؟ ‌
‌
#ماکروگرافی 
#عکاسی 
#عکس 
#هنر 
#وایرال 
#جالب‌ 
#pic 
#picture 
#photography 
#micrography 
#viral 
#art

 • ماکروگرافی‌

  میکروگرافی‌ یه سبک عکاسیه که توسط دستگاه‌های خاص گرفته میشه.‌

  سخته تشخیص دادن عکس‌ها معمولا اما فهمیدنش یه معما بزرگ و هیجان خوبه. ‌
  ‌‌
  عکس اول عکس نمای نزدیک از دندان هست که تو نظر اول مثل یه قطعه زمین برفی هستش.‌

  ببینید میتونید عکس های بعدی رو بفهمید چیه؟ ‌

  #ماکروگرافی
  #عکاسی
  #عکس
  #هنر
  #وایرال
  #جالب
  #pic
  #picture
  #photography
  #micrography
  #viral
  #art
 • 14 0 15 November, 2019
 • اینها چهار نمونه از چندین خزه ایه که جاهای مختلف حیاط در اومده. گلهای ریزش که حاوی یه عالمه هاگه واقعا استثنایی و زیباست و با چشم غیر مسلح به خوبی دیده نمیشه. ابعادش در مقابل سر چوب کبریت معلومه. 
خزه‌ها گیاهانی هستند دارای ۱۲ هزار گونه متعلق به شاخه خزه‌تباران (Bryophyta).
این گیاه کندرشد از نخستین گیاهان زمینی به‌شمار می‌آید و اندام (ساقه مانند و ریشه سا و برگ مانند) ندارند بلکه ساختارهایی شبیه به آن دارند. خزه‌ها به وسیله هاگ تولیدمثل می‌کنند. این گیاهان ساختارهای عمودی ساقه‌مانند دارند. خزه‌ها فاقد آوند اند و از طریق اسمز سلولی آب را در سلول‌ها منتقل می‌کنند.
 موارد کاربردی بسیاری از این گیاهان از جمله: تأثیرات ضدمیکروبی، بیومونیتورینگ آلودگی‌های هوا، خاک و آب، جلوگیری از فرسایش‌ها، غذای دام و طیور و … از آن‌ها در دنیا شناخته شده‌است. .
خزه‌ها گیاهانی هستند که به‌طور گروهی می‌رویند و گاهی تشکی نرم و مخمل مانند و گاهی فرشی گسترده پدیدمی‌آورند. به ندرت می‌توان خزه‌ای را تنها پیدا کرد. در جنگل مانند فرشی سبز رنگ روی خاک مرطوب گسترده می‌شوند، روی قطعه چوب‌های در حال پوسیدن را می‌گیرند و در اکثراً در قسمت پایین پوست درخت‌ها، روی سنگ‌ها و بسترهای خاکی مرطوب می‌رویند. بهترین موقع برای دیدن خزه‌ها اول بهار است، یعنی وقتی که سایر گیاهان آن‌ها را نمی‌پوشانند؛ و همچنین اسپوروفیت‌های خزه در فروردین و اردیبهشت مشهود است.
خزه‌ها توانایی جذب آب تا ۲۰ برابر وزن خود را دارند. به بخش ریشه مانند خزه ریزوئید گفته می‌شوند که با اینکه مثل نخ نازکند همانند لنگری خزه را محکم نگه می‌دارند. 
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/خزه

#Micrography #Seasonalflowers #hiddennature1973  #Native_flowers moos# #naturephotography #mooses _flowers #moos #nasim_jashnaei  #naturephotography  #Flower_pollen  #Beautiful_flowers  #photographynature  #Native_plants_protection 
#ماکروگرافی #عکاسی_از_طبیعت 
#گلهای_فصلی  #خزه_بومی #گیاهان_بومی #خزه  #گل #گل_خزه 
#طبیعت_پنهان #نسیم_جشنایی #متل_قو #حمایت_از_گیاهان_بومی  #آبان_نودوهشت #سمپاشی_نکنیم
 • اینها چهار نمونه از چندین خزه ایه که جاهای مختلف حیاط در اومده. گلهای ریزش که حاوی یه عالمه هاگه واقعا استثنایی و زیباست و با چشم غیر مسلح به خوبی دیده نمیشه. ابعادش در مقابل سر چوب کبریت معلومه.
  خزه‌ها گیاهانی هستند دارای ۱۲ هزار گونه متعلق به شاخه خزه‌تباران (Bryophyta).
  این گیاه کندرشد از نخستین گیاهان زمینی به‌شمار می‌آید و اندام (ساقه مانند و ریشه سا و برگ مانند) ندارند بلکه ساختارهایی شبیه به آن دارند. خزه‌ها به وسیله هاگ تولیدمثل می‌کنند. این گیاهان ساختارهای عمودی ساقه‌مانند دارند. خزه‌ها فاقد آوند اند و از طریق اسمز سلولی آب را در سلول‌ها منتقل می‌کنند.
  موارد کاربردی بسیاری از این گیاهان از جمله: تأثیرات ضدمیکروبی، بیومونیتورینگ آلودگی‌های هوا، خاک و آب، جلوگیری از فرسایش‌ها، غذای دام و طیور و … از آن‌ها در دنیا شناخته شده‌است. .
  خزه‌ها گیاهانی هستند که به‌طور گروهی می‌رویند و گاهی تشکی نرم و مخمل مانند و گاهی فرشی گسترده پدیدمی‌آورند. به ندرت می‌توان خزه‌ای را تنها پیدا کرد. در جنگل مانند فرشی سبز رنگ روی خاک مرطوب گسترده می‌شوند، روی قطعه چوب‌های در حال پوسیدن را می‌گیرند و در اکثراً در قسمت پایین پوست درخت‌ها، روی سنگ‌ها و بسترهای خاکی مرطوب می‌رویند. بهترین موقع برای دیدن خزه‌ها اول بهار است، یعنی وقتی که سایر گیاهان آن‌ها را نمی‌پوشانند؛ و همچنین اسپوروفیت‌های خزه در فروردین و اردیبهشت مشهود است.
  خزه‌ها توانایی جذب آب تا ۲۰ برابر وزن خود را دارند. به بخش ریشه مانند خزه ریزوئید گفته می‌شوند که با اینکه مثل نخ نازکند همانند لنگری خزه را محکم نگه می‌دارند.
  https://fa.m.wikipedia.org/wiki/خزه

  #Micrography #Seasonalflowers #hiddennature1973   #Native_flowers moos# #naturephotography #mooses _flowers #moos #nasim_jashnaei   #naturephotography   #Flower_pollen   #Beautiful_flowers   #photographynature   #Native_plants_protection  
  #ماکروگرافی #عکاسی_از_طبیعت  
  #گلهای_فصلی   #خزه_بومی #گیاهان_بومی #خزه   #گل #گل_خزه
  #طبیعت_پنهان #نسیم_جشنایی #متل_قو #حمایت_از_گیاهان_بومی   #آبان_نودوهشت #سمپاشی_نکنیم
 • 62 4 13 November, 2019
 • مها زورمندی مکن با کهان

که بر یک نمط می‌نماند جهان

سر پنجهٔ ناتوان بر مپیچ

که گر دست یابد برآیی به هیچ

عدو را به کوچک نباید شمرد

که کوه کلان دیدم از سنگ خرد

نبینی که چون با هم آیند مور

ز شیران جنگی برآرند شور

نه موری که مویی کز آن کمتر است

چو پر شد ز زنجیر محکمتر است

مبر گفتمت پای مردم ز جای

که عاجز شوی گر درآ یی ز پای

دل دوستان جمع بهتر که گنج

خزینه تهی به که مردم به رنج

مینداز در پای کار کسی

که افتد که در پایش افتی بسی

تحمل کن ای ناتوان از قوی

که روزی تواناتر از وی شوی

به همت برآر از ستیهنده شور

که بازوی همت به از دست زور

لب خشک مظلوم را گو بخند

که دندان ظالم بخواهند کند

به بانگ دهل خواجه بیدار گشت

چه داند شب پاسبان چون گذشت؟

خورد کاروانی غم بار خویش

نسوزد دلش بر خر پشت ریش

گرفتم کز افتادگان نیستی

چو افتاده بینی چرا نیستی؟

بر اینت بگویم یکی سرگذشت

که سستی بود زین سخن درگذشت (سعدی) .
.
عکس توسط خودم با موبایل
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#سعدی #شیراز #پروانه #بید #شاپرک #موبایلگرافی #ماکروگرافی #عکاسی #عکاسی_موبایلی #mobilephotography #macrophotography #macro #instagram #instapic #insect #butterfly #bug #nicepic #nature #naturephotography #mobile
 • مها زورمندی مکن با کهان

  که بر یک نمط می‌نماند جهان

  سر پنجهٔ ناتوان بر مپیچ

  که گر دست یابد برآیی به هیچ

  عدو را به کوچک نباید شمرد

  که کوه کلان دیدم از سنگ خرد

  نبینی که چون با هم آیند مور

  ز شیران جنگی برآرند شور

  نه موری که مویی کز آن کمتر است

  چو پر شد ز زنجیر محکمتر است

  مبر گفتمت پای مردم ز جای

  که عاجز شوی گر درآ یی ز پای

  دل دوستان جمع بهتر که گنج

  خزینه تهی به که مردم به رنج

  مینداز در پای کار کسی

  که افتد که در پایش افتی بسی

  تحمل کن ای ناتوان از قوی

  که روزی تواناتر از وی شوی

  به همت برآر از ستیهنده شور

  که بازوی همت به از دست زور

  لب خشک مظلوم را گو بخند

  که دندان ظالم بخواهند کند

  به بانگ دهل خواجه بیدار گشت

  چه داند شب پاسبان چون گذشت؟

  خورد کاروانی غم بار خویش

  نسوزد دلش بر خر پشت ریش

  گرفتم کز افتادگان نیستی

  چو افتاده بینی چرا نیستی؟

  بر اینت بگویم یکی سرگذشت

  که سستی بود زین سخن درگذشت (سعدی) .
  .
  عکس توسط خودم با موبایل
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #سعدی #شیراز #پروانه #بید #شاپرک #موبایلگرافی #ماکروگرافی #عکاسی #عکاسی_موبایلی #mobilephotography #macrophotography #macro #instagram #instapic #insect #butterfly #bug #nicepic #nature #naturephotography #mobile
 • 159 62 12 November, 2019