#مثبت_اندیشی Instagram Photos & Videos

مثبت_اندیشی - 173.6k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • ‎خونه ما دوره دوره😔 ... توی رویاست توی یه خواب ...
‎خونه ما قصه داره ...پشت خنده های گرمش ادمهای خسته داره... ❤️
.
.
‎در حال چیدن هفت سین هستم و این اهنگ زیبا را گوش میکنم و از ته قلبم دعا میکنم که شاهد آزادی و شادی و موفقیت و زندگی با عزت برای همه مردم کشورم در سال جدید باشم و دیگر انسانهای بیگناهی در بند نباشند و انچه که باشه سلامتی و عشق و محبت باشه 🤲 🤲 دوستون دارم خیلی زیاد و ممنونم که یک سال دیگر هم همراه و هم صحبتم بودید و اینقدر عشق ورزیدید❤️🙏🏼❤️🙏🏼❤️
#سال_نو #امید #ازادی #عشق #وطن #ایرانم #مثبت_اندیشی #ساغر_کثیری #iraniannewyear #norooz #hope #firstdayofspring #freedom #iran #homeland #saghar_kasiri
.
.
لطفا ورق بزنید
 • ‎خونه ما دوره دوره😔 ... توی رویاست توی یه خواب ...
  ‎خونه ما قصه داره ...پشت خنده های گرمش ادمهای خسته داره... ❤️
  .
  .
  ‎در حال چیدن هفت سین هستم و این اهنگ زیبا را گوش میکنم و از ته قلبم دعا میکنم که شاهد آزادی و شادی و موفقیت و زندگی با عزت برای همه مردم کشورم در سال جدید باشم و دیگر انسانهای بیگناهی در بند نباشند و انچه که باشه سلامتی و عشق و محبت باشه 🤲 🤲 دوستون دارم خیلی زیاد و ممنونم که یک سال دیگر هم همراه و هم صحبتم بودید و اینقدر عشق ورزیدید❤️🙏🏼❤️🙏🏼❤️
  #سال_نو #امید #ازادی #عشق #وطن #ایرانم #مثبت_اندیشی #ساغر_کثیری #iraniannewyear #norooz #hope #firstdayofspring #freedom #iran #homeland #saghar_kasiri
  .
  .
  لطفا ورق بزنید
 • 1,057 27 3 hours ago
 • .
لطفا تا آخر و با دقت بخوانید.

عموما فکر میکنند که خوشبختی در پول و عشق یا دانش است!!!
اما این طور نیست!
با کمی صبوری و مرور نمودن این تناسبات تا آخر به راز خوشبختی پی خواهید برد زیبایی ریاضیات:
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

جالب بود،نه ؟

حالا به این تناسب نگاه کنید:
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 87654321 
یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر کردن ارزشش رو داشته باشه:
اگر:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر باشد با:
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 
باشد
آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
Hard work=تلاش سخت
H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟
Knowledge=دانش
K+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

عشق چطور؟؟؟
Love=عشق
L+o+v+e=12+15+22+5= 54%

خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛اما نه...!!! پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
پول؟
Money=پول
M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%

اینها کافی نیستند؛
پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟
نگرش...!!!
Attitude=نگرش
A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

آری...
اگر نگرشمان را به زندگی،کارمان،گروه و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد

نگرش، همه چیز را عوض میکند؛نگاهت را تغییر بده؛همه چیز عوض میشود شاد و سرفراز باشید

#نگرش
#مثبت_اندیشی
#نسل_جوان
 • .
  لطفا تا آخر و با دقت بخوانید.

  عموما فکر میکنند که خوشبختی در پول و عشق یا دانش است!!!
  اما این طور نیست!
  با کمی صبوری و مرور نمودن این تناسبات تا آخر به راز خوشبختی پی خواهید برد زیبایی ریاضیات:
  1 x 8 + 1 = 9
  12 x 8 + 2 = 98
  123 x 8 + 3 = 987
  1234 x 8 + 4 = 9876
  12345 x 8 + 5 = 98765
  123456 x 8 + 6 = 987654
  1234567 x 8 + 7 = 9876543
  12345678 x 8 + 8 = 98765432
  123456789 x 8 + 9 = 987654321

  1 x 9 + 2 = 11
  12 x 9 + 3 = 111
  123 x 9 + 4 = 1111
  1234 x 9 + 5 = 11111
  12345 x 9 + 6 = 111111
  123456 x 9 + 7 = 1111111
  1234567 x 9 + 8 = 11111111
  12345678 x 9 + 9 = 111111111
  123456789 x 9 +10= 1111111111

  9 x 9 + 7 = 88
  98 x 9 + 6 = 888
  987 x 9 + 5 = 8888
  9876 x 9 + 4 = 88888
  98765 x 9 + 3 = 888888
  987654 x 9 + 2 = 8888888
  9876543 x 9 + 1 = 88888888
  98765432 x 9 + 0 = 888888888

  جالب بود،نه ؟

  حالا به این تناسب نگاه کنید:
  1 x 1 = 1
  11 x 11 = 121
  111 x 111 = 12321
  1111 x 1111 = 1234321
  11111 x 11111 = 123454321
  111111 x 111111 = 12345654321
  1111111 x 1111111 = 1234567654321
  11111111 x 11111111 = 123456787654321
  111111111 x 111111111=123456789 87654321
  یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر کردن ارزشش رو داشته باشه:
  اگر:
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  برابر باشد با:
  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26
  باشد
  آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
  Hard work=تلاش سخت
  H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

  آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟
  Knowledge=دانش
  K+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

  عشق چطور؟؟؟
  Love=عشق
  L+o+v+e=12+15+22+5= 54%

  خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛اما نه...!!! پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
  پول؟
  Money=پول
  M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%

  اینها کافی نیستند؛
  پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟
  نگرش...!!!
  Attitude=نگرش
  A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

  آری...
  اگر نگرشمان را به زندگی،کارمان،گروه و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد

  نگرش، همه چیز را عوض میکند؛نگاهت را تغییر بده؛همه چیز عوض میشود شاد و سرفراز باشید

  #نگرش
  #مثبت_اندیشی
  #نسل_جوان
 • 27 5 3 hours ago
 • به نام خدا

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان

اما بقدر فهم تو کوچک میشود

و بقدر نیاز تو فرود می آید

و بقدر آرزوی تو گسترده میشود

و بقدر ایمان تو کارگشا میشود

و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود

و به قدر دل امیدواران گرم میشود

یتیمان را پدر می شود و مادر

بی برادران را برادر می شود

بی همسرماندگان را همسر میشود

عقیمان را فرزند میشود

ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه میشود

در تاریکی ماندگان را نور میشود

رزمندگان را شمشیر می شود

پیران را عصا می شود

و محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را

به شرط اعتقاد

به شرط پاکی دل

به شرط طهارت روح

به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا

و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف

و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک

و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید

از ناجوانمردیهــا

ناراستی ها

نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند

چگونه بر سر سفره ی شما

با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند

و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد

و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند

و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

مگر از زندگی چه میخواهید

که در خدایی خدا یافت نمیشود؟

که به شیطان پناه میبرید؟

که در عشق یافت نمیشود

که به نفرت پناه میبرید؟

که در حقیقت یافت نمیشود

که به دروغ پناه میبرید؟

که در سلامت یافت نمیشود

که به خلاف پناه میبرید؟

و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید

که انسانیت را پاس نمی دارید ؟! .
@ghanon_jazb1 
@ghanon_jazb1 .
#مجله_قانون_جذب#قانون_جذب#انرژی_مثبت#جملات_تاکیدی_مثبت#کسب_کار_اینترنتی#استارت_اپ#ایده_نو#بازار_یابی#کارآفرینی#کسب_درآمد#مثبت_اندیشی#تفکر_مثبت#راه_های_جذب_ثروت#راز_های_موفقیت#موفقیت#مدیریت#درآمد#عشق#بمب_انرژی# پول#ثروت#باور#رویا
 • به نام خدا

  خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان

  اما بقدر فهم تو کوچک میشود

  و بقدر نیاز تو فرود می آید

  و بقدر آرزوی تو گسترده میشود

  و بقدر ایمان تو کارگشا میشود

  و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود

  و به قدر دل امیدواران گرم میشود

  یتیمان را پدر می شود و مادر

  بی برادران را برادر می شود

  بی همسرماندگان را همسر میشود

  عقیمان را فرزند میشود

  ناامیدان را امید می شود

  گمگشتگان را راه میشود

  در تاریکی ماندگان را نور میشود

  رزمندگان را شمشیر می شود

  پیران را عصا می شود

  و محتاجان به عشق را عشق می شود

  خداوند همه چیز می شود همه کس را

  به شرط اعتقاد

  به شرط پاکی دل

  به شرط طهارت روح

  به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

  بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا

  و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف

  و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک

  و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

  و بپرهیزید

  از ناجوانمردیهــا

  ناراستی ها

  نامردمی ها!

  چنین کنید تا ببینید که خداوند

  چگونه بر سر سفره ی شما

  با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند

  و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد

  و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند

  و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

  مگر از زندگی چه میخواهید

  که در خدایی خدا یافت نمیشود؟

  که به شیطان پناه میبرید؟

  که در عشق یافت نمیشود

  که به نفرت پناه میبرید؟

  که در حقیقت یافت نمیشود

  که به دروغ پناه میبرید؟

  که در سلامت یافت نمیشود

  که به خلاف پناه میبرید؟

  و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید

  که انسانیت را پاس نمی دارید ؟! .
  @ghanon_jazb1
  @ghanon_jazb1 .
  #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #جملات_تاکیدی_مثبت #کسب_کار_اینترنتی #استارت_اپ #ایده_نو #بازار_یابی #کارآفرینی #کسب_درآمد #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #راه_های_جذب_ثروت #راز_های_موفقیت #موفقیت #مدیریت #درآمد #عشق #بمب_انرژی # پول #ثروت #باور #رویا
 • 1,561 18 3 hours ago
 • ﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ... ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻣﯿﭙﻮﺷﺪ...
ﯾﺎ ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ...
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺟﺎﺭﺯﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﻭﺵ... ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ؛
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ...
ﺍﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯽ... ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺯﻥ هم ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﺻﻼ ﻋﺮﻕ ﺧﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ... ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﻌﻮﺭ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ...
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺣﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ... ﻭﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯿﻠﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﺩ...
ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ....
#آزادی
#عقیده
#اسارت
#مثبت_اندیشی 
#تفکر
 • ﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ... ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻣﯿﭙﻮﺷﺪ...
  ﯾﺎ ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ...
  ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺟﺎﺭﺯﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﻭﺵ... ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ؛
  ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ...
  ﺍﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯽ... ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ...
  ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺯﻥ هم ﻧﯿﺴﺖ...
  ﺍﺻﻼ ﻋﺮﻕ ﺧﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ... ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﻌﻮﺭ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ...
  ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ...
  ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ...
  ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺣﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ... ﻭﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
  ﻣﯿﻠﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﺩ...
  ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ....
  #آزادی
  #عقیده
  #اسارت
  #مثبت_اندیشی
  #تفکر
 • 509 20 5 hours ago
 • سلام دوستان
البته هنوز کسی نیستا من خودم واسه ی خودم تنهایی تو این پیج دارم چاییمو میخورم ولی ایشالا که در آینده با حرفای خودتون و پست های من بتونیم زیاد شیم و مثبت فکر کردن مثبت کار کردنو تو خودمون بیشتر کنیم.من برای دل خودم این پیج و زدم احساس کردم انرژی مثبت زیادی هم لازم دارم و هم شاید بتونم انرژی های مثبتمو با شما شریک بشم.و چی بهتر از این که دست به دست هم کشور عزیزمونو بهتر کنیم و انرژی منفی هارو کنار بزنیم با وجود همه مشکلات.اگه کسی نظری پیشنهادی داره بگه چه تو دایرکت چه تو اینجا.
 • سلام دوستان
  البته هنوز کسی نیستا من خودم واسه ی خودم تنهایی تو این پیج دارم چاییمو میخورم ولی ایشالا که در آینده با حرفای خودتون و پست های من بتونیم زیاد شیم و مثبت فکر کردن مثبت کار کردنو تو خودمون بیشتر کنیم.من برای دل خودم این پیج و زدم احساس کردم انرژی مثبت زیادی هم لازم دارم و هم شاید بتونم انرژی های مثبتمو با شما شریک بشم.و چی بهتر از این که دست به دست هم کشور عزیزمونو بهتر کنیم و انرژی منفی هارو کنار بزنیم با وجود همه مشکلات.اگه کسی نظری پیشنهادی داره بگه چه تو دایرکت چه تو اینجا.
 • 1 3 5 hours ago
 • 🌍🌎🌏
رفتن به ارتفاعات مزیت های زیادی داره
یکی از مهمترین مزیت هاش در کنار آرامش و مدیتیشن ، یاداوریه. وقتی از اون بالا کل شهر رو زیر پات میبینی شهری که در حالت عادی گذر از کوچه پس کوچه هاش هم برات دشواره، وقتی میبینی شهری با اون وسعت، برج ها و آسمان خراش هایی با اون عظمت جلوی چشمت چنان کوچک و حتی محو میشند تازه یادت میفته چقدر تو در این هستی کوچکی حتی کلمه کوچک در مقابل تصور این موضوع بسیار غول پیکر و عظیم الجثه به نظر میاد. و بالعکسش میتونید تصور کنید درون چه جهان بی انتهایی زندگی میکنیم؟ وقتی صحبت از انرژی و قدرت کائنات میشه شاید خیلیا نسبت به این موضوع مقاومت نشون بدند ولی آیا چنین جهانی با چنین عظمت نظم و دقتی میتونه فارغ از انرژی باشه؟ 
شما وقتی اون بالایید به چی فکر میکنید؟

#موفقیت #مثبت_اندیشی #قانون_جذب #سفر #جهانگردی #تهران
 • 🌍🌎🌏
  رفتن به ارتفاعات مزیت های زیادی داره
  یکی از مهمترین مزیت هاش در کنار آرامش و مدیتیشن ، یاداوریه. وقتی از اون بالا کل شهر رو زیر پات میبینی شهری که در حالت عادی گذر از کوچه پس کوچه هاش هم برات دشواره، وقتی میبینی شهری با اون وسعت، برج ها و آسمان خراش هایی با اون عظمت جلوی چشمت چنان کوچک و حتی محو میشند تازه یادت میفته چقدر تو در این هستی کوچکی حتی کلمه کوچک در مقابل تصور این موضوع بسیار غول پیکر و عظیم الجثه به نظر میاد. و بالعکسش میتونید تصور کنید درون چه جهان بی انتهایی زندگی میکنیم؟ وقتی صحبت از انرژی و قدرت کائنات میشه شاید خیلیا نسبت به این موضوع مقاومت نشون بدند ولی آیا چنین جهانی با چنین عظمت نظم و دقتی میتونه فارغ از انرژی باشه؟
  شما وقتی اون بالایید به چی فکر میکنید؟

  #موفقیت #مثبت_اندیشی #قانون_جذب #سفر #جهانگردی #تهران
 • 40 0 5 hours ago
 • ~
تو‌گوشم هی میخونه
‏‎سرتاسر این بحر پراکنده سَراب است !‏
حال قَمر و شمس و زمین بی تو خراب است 
بی تو خراب است 
بی تو خراب است

دوباره و‌دوباره گوش میدم ؛‏
حتی اگر اندوه تو در سینه بریزم 
رسوا تر از آنم که به آیینه گریزم 
من آیینه گریزم 
من آیینه گریزم

صدایم بزن
صدایم بزن
که شاید زمستان من سرآید !
مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت برآید ! 
وتکرار، تکرار و تکرار که
‏‎صدایم بزن
 که بی تو فروخُفته در سکوتم 
در سكوتم 
سكوتم 
و سكوتمـ... !!
و ادامه؛ ادامه؛ ادامه

و ما چقدر وابسته ايم و گرفتار و در بند
كه ‎حال قَمر و شمس و زمین بى او خراب است
كه آيا اين حال خراب من نيست كه حال قَمر و شمس و زمين رو بد كرده ؟
كه آيا نبايد نو شدن رو از خودم شروع كنم تا حالِ همه بهتر 
بشه ؟ 
و يك عالمه آياهااااااى ديگر !

وحال كه امسال
و اين سال دارد تمام ميشود
و حس بوى بهار از پشت پنجره پيداست
اميدوارم در پس اين تند تند دويدن ها و بشور بِساب ها و نو، نو شدنها؛ كسى بياد همه ى مارا دعوت كند به رفتن؛ به "رفتن" از تمام چيزهايى كه رفته اند و ما هنوز در آنها مانده ايم؛ آزاد شيم و رهااااا كه هر ماندنى غل و زنجيرى است بر گوهر وجود.

آگاه باشيد و رهاااااا از هر بندى
و اين نــو شدن مباركتاااااان باد
نيوشا
.
.
.
#صدايم_بزن با صداى #چارتار كه هميشه و هميشه بر دل مينشينه .
.
.
#آگاه_باشیم #و #رها #خودت_را_دوست_داشته_باش #آرامش #يعنى #همين #خودآگاهی #مثبت_اندیشی #حالخوب #اهنگ_جدید #موسيقى #بارون #خاطرات #بهار #عيد #دلتنگی #غربت #تهرانم #آرزوست #موبايلگرافي #رانندگى #عاشقانه #دلنوشته #بى_مخاطب #sandiego #chaartaar
 • ~
  تو‌گوشم هی میخونه
  ‏‎سرتاسر این بحر پراکنده سَراب است !‏
  حال قَمر و شمس و زمین بی تو خراب است
  بی تو خراب است
  بی تو خراب است

  دوباره و‌دوباره گوش میدم ؛‏
  حتی اگر اندوه تو در سینه بریزم
  رسوا تر از آنم که به آیینه گریزم
  من آیینه گریزم
  من آیینه گریزم

  صدایم بزن
  صدایم بزن
  که شاید زمستان من سرآید !
  مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت برآید !
  وتکرار، تکرار و تکرار که
  ‏‎صدایم بزن
  که بی تو فروخُفته در سکوتم
  در سكوتم
  سكوتم
  و سكوتمـ... !!
  و ادامه؛ ادامه؛ ادامه

  و ما چقدر وابسته ايم و گرفتار و در بند
  كه ‎حال قَمر و شمس و زمین بى او خراب است
  كه آيا اين حال خراب من نيست كه حال قَمر و شمس و زمين رو بد كرده ؟
  كه آيا نبايد نو شدن رو از خودم شروع كنم تا حالِ همه بهتر
  بشه ؟
  و يك عالمه آياهااااااى ديگر !

  وحال كه امسال
  و اين سال دارد تمام ميشود
  و حس بوى بهار از پشت پنجره پيداست
  اميدوارم در پس اين تند تند دويدن ها و بشور بِساب ها و نو، نو شدنها؛ كسى بياد همه ى مارا دعوت كند به رفتن؛ به "رفتن" از تمام چيزهايى كه رفته اند و ما هنوز در آنها مانده ايم؛ آزاد شيم و رهااااا كه هر ماندنى غل و زنجيرى است بر گوهر وجود.

  آگاه باشيد و رهاااااا از هر بندى
  و اين نــو شدن مباركتاااااان باد
  نيوشا
  .
  .
  .
  #صدايم_بزن با صداى #چارتار كه هميشه و هميشه بر دل مينشينه .
  .
  .
  #آگاه_باشیم #رها #خودت_را_دوست_داشته_باش #آرامش #يعنى #همين #خودآگاهی #مثبت_اندیشی #حالخوب #اهنگ_جدید #موسيقى #بارون #خاطرات #بهار #عيد #دلتنگی #غربت #تهرانم #آرزوست #موبايلگرافي #رانندگى #عاشقانه #دلنوشته #بى_مخاطب #sandiego #chaartaar
 • 18 6 6 hours ago
 • من زندگی خودم را میکنم و
 برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم . 
چاقم, 
لاغرم, 
قد بلندم,
 کوتاه قدم, 
سفیدم , 
سبزه ام همه به خودم مربوط است .
مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن
روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است
زندگی کن به شيوه خودت
با قوانين خودت
با باورها و ايمان قلبی خودت
مردم دلشان می خواهد
موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برايشان فرقی نمی کند چگونه هستی...
هر جور که باشی، 
حرفی برای گفتن دارند.
شاد باش و 
از زندگی لذت ببر
چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟
آنها حتی پشت سر خدا هم
حرف می زنند!!!! #مهشيدرئيسي #مهشيد_رئيسي #معمار #طراح #ديزاينر #موفقيت #موفقيت_شغلي #لاكچري #خوشحالي #شكرگزاري #شاكر #نعمت #هدف #مثبت_اندیشی
 • من زندگی خودم را میکنم و
  برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .
  چاقم,
  لاغرم,
  قد بلندم,
  کوتاه قدم,
  سفیدم ,
  سبزه ام همه به خودم مربوط است .
  مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن
  روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است
  زندگی کن به شيوه خودت
  با قوانين خودت
  با باورها و ايمان قلبی خودت
  مردم دلشان می خواهد
  موضوعی برای گفتگو داشته باشند
  برايشان فرقی نمی کند چگونه هستی...
  هر جور که باشی،
  حرفی برای گفتن دارند.
  شاد باش و
  از زندگی لذت ببر
  چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟
  آنها حتی پشت سر خدا هم
  حرف می زنند!!!! #مهشيدرئيسي #مهشيد_رئيسي #معمار #طراح #ديزاينر #موفقيت #موفقيت_شغلي #لاكچري #خوشحالي #شكرگزاري #شاكر #نعمت #هدف #مثبت_اندیشی
 • 1,670 67 6 hours ago