#مفهومی_و_زیبا Instagram Photos & Videos

مفهومی_و_زیبا - 1.9k posts

Top Posts

 • 🌹
همه ما خاطرات خوب و بد زیاد داریم توی زندگیمون،همه ما هم خندیدیم هم گریه کردیم،هم ادمای جدید اومدن تو زندگیمون هم از زندگیمون رفتن،شده تا حالا باخودت فکر کنی که چجور خودتو خوشحال کنی؟ شده تا حالا جلوی آینه وایسی از جذابیت های خودت بگی، برای دلخوشی خودت برای خودت هدیه بخری، دست خودتو بگیری ببری بیرون تنهایی دنیا رو نگاه کنی تنهایی تفریح کنی، تنهایی قدم بزنی، تو سرمای زمستون براخودت ی چایی دبش بریزی و از همیشه بیشتر از خوردنش لذت ببری، آره تو نیاز داری ی وقتایی مال خودت باشی برای خودت زندگی کنی، جوری که فردا شرمنده خودت نباشی که برای خودم چیکارکردم، مجبور نباشی یه عمر به وجدانت جواب پس بدی، ازهمین امروز شروع کن از یه لبخند ساده، از یه جمله ساده:(دوستت دارم خود تنهای من)🌹📖
#دلنوشته
#تنهایی_درون
#زندگی_برای_خود
#احساسی
#مفهومی_و_زیبا
#عاشق_خودتان_باشید
#دکلمه
#عاشقانه
#مصطفی_پورصفر🖋️
 • 🌹
  همه ما خاطرات خوب و بد زیاد داریم توی زندگیمون،همه ما هم خندیدیم هم گریه کردیم،هم ادمای جدید اومدن تو زندگیمون هم از زندگیمون رفتن،شده تا حالا باخودت فکر کنی که چجور خودتو خوشحال کنی؟ شده تا حالا جلوی آینه وایسی از جذابیت های خودت بگی، برای دلخوشی خودت برای خودت هدیه بخری، دست خودتو بگیری ببری بیرون تنهایی دنیا رو نگاه کنی تنهایی تفریح کنی، تنهایی قدم بزنی، تو سرمای زمستون براخودت ی چایی دبش بریزی و از همیشه بیشتر از خوردنش لذت ببری، آره تو نیاز داری ی وقتایی مال خودت باشی برای خودت زندگی کنی، جوری که فردا شرمنده خودت نباشی که برای خودم چیکارکردم، مجبور نباشی یه عمر به وجدانت جواب پس بدی، ازهمین امروز شروع کن از یه لبخند ساده، از یه جمله ساده:(دوستت دارم خود تنهای من)🌹📖
  #دلنوشته
  #تنهایی_درون
  #زندگی_برای_خود
  #احساسی
  #مفهومی_و_زیبا
  #عاشق_خودتان_باشید
  #دکلمه
  #عاشقانه
  #مصطفی_پورصفر 🖋️
 • 241 9 28 February, 2019
 • .
معمولاً می‌گوییم که نفس می‌کشیم، اما این موضوع درست نیست؛ زیرا این زندگی است که ما را تنفس می‌کند.
پیوسته تصور می‌کنیم که ما فاعل هستیم و همین نکته سرآغاز تمام مشکلات است. 
وقتی سعی در کنترل زندگی داری، به زندگی اجازه نمیدهی اتفاق بیفتد. شرط و شروط زیادی میگذاری و زندگی نمی‌تواند آنها را رعایت کند.
زندگی زمانی براي شما اتفاق می‌افتد که آن را بی قید و شرط بپذیرید؛ آماده خوش آمد گویی به آن، در هر صورت و شکلی باشید. 
شخصی که بسیار کنترل می‌کند، همیشه می‌خواهد زندگی شکل خاصی بگیرد و شرایط خاصی داشته باشد و مطابق میل او شود، ولی زندگی اهمیتی نمی‌دهد و فقط از کنار چنین افرادی عبور می‌کند. مردم برکات زیادی را در زندگی به سبب کنترل بیش ازحد، از دست می‌دهند. 
مثل یک رود وحشی باشید و آنگاه دیگر نمی‌توانید خیلی رویا ببافید و یا خیالبافی کنید یا حتی امید داشته باشید؛ زیرا همه چیز همین جا، کنار شما و در دسترس شماست. 
کافی است دست دراز کنید. 
با مشت بسته زندگی نکنید؛ زیرا این کار کنترل کردن زندگی است. با دستهای باز زندگی کنید. آنگاه تمام آسمان از آن شماست.
کمتر از این نخواهید... #اشو #رود #زندگی #زندگی_شاد #مفهومی_و_زیبا #موفقیت #آرامش #عرفان #پیروزی_نزدیک_است #سعادتمند #آزادی #رها #زندگی_موفق #زندگی_رویایی #روشنی #موفقیت_فردی #موفقیت_نامحدود #اسان #آسودگی #تمرکز #متمرکز
 • .
  معمولاً می‌گوییم که نفس می‌کشیم، اما این موضوع درست نیست؛ زیرا این زندگی است که ما را تنفس می‌کند.
  پیوسته تصور می‌کنیم که ما فاعل هستیم و همین نکته سرآغاز تمام مشکلات است.
  وقتی سعی در کنترل زندگی داری، به زندگی اجازه نمیدهی اتفاق بیفتد. شرط و شروط زیادی میگذاری و زندگی نمی‌تواند آنها را رعایت کند.
  زندگی زمانی براي شما اتفاق می‌افتد که آن را بی قید و شرط بپذیرید؛ آماده خوش آمد گویی به آن، در هر صورت و شکلی باشید.
  شخصی که بسیار کنترل می‌کند، همیشه می‌خواهد زندگی شکل خاصی بگیرد و شرایط خاصی داشته باشد و مطابق میل او شود، ولی زندگی اهمیتی نمی‌دهد و فقط از کنار چنین افرادی عبور می‌کند. مردم برکات زیادی را در زندگی به سبب کنترل بیش ازحد، از دست می‌دهند.
  مثل یک رود وحشی باشید و آنگاه دیگر نمی‌توانید خیلی رویا ببافید و یا خیالبافی کنید یا حتی امید داشته باشید؛ زیرا همه چیز همین جا، کنار شما و در دسترس شماست.
  کافی است دست دراز کنید.
  با مشت بسته زندگی نکنید؛ زیرا این کار کنترل کردن زندگی است. با دستهای باز زندگی کنید. آنگاه تمام آسمان از آن شماست.
  کمتر از این نخواهید... #اشو #رود #زندگی #زندگی_شاد #مفهومی_و_زیبا #موفقیت #آرامش #عرفان #پیروزی_نزدیک_است #سعادتمند #آزادی #رها #زندگی_موفق #زندگی_رویایی #روشنی #موفقیت_فردی #موفقیت_نامحدود #اسان #آسودگی #تمرکز #متمرکز
 • 1,090 5 7 March, 2019

Latest Instagram Posts

 • ‍ رهایی از رنج کشیدن

آگاه باشید؛ اگر در حال رنج کشیدنید٬ به رفتار های قبلی خود نگاهی بیندازید احتمالا چیزهای نا مربوطی خواسته اید٬ در غیر این صورت نباید رنج می کشیدید.
این کل نظر من پس از بررسی وضع هزاران نفر و بدبختی شان است. هر وقت کسی را در حال رنج و بدبختی می بینم٬ در این نظر راسخ تر می شوم که او خود مسئولیت قبول یک اندیشه را پذیرفته است.
او اندیشه های غلطی را برگزیده و در اثر آن تصورات غلطی پیدا کرده است. اما کسانی که همیشه رنج می کشند٬ مسئولیت را به دیگران حواله می دهند و این کار درستی نیست.
کسی که شاد است٬ احتمالا ارزش های متفاوتی را انتخاب کرده که به او شادی٬ سلامتی و صحت می بخشد. اگر شما به ارزش های غلطی اعتقاد داشته باشید٬ بدیهی است که رنج می کشید. اما همیشه امکان تغییر آن هست و فکر کنید مسئولیت رنجی که بر شما عارض شده٬ بر عهده ی کس دیگری نیست و کسی نمی تواند شما را رنج دهد.
این نکته را همیشه در خاطر داشته باشید که این شما یید که تصمیم می گیرید که رنج بکشید یا نه. در هر موقعیتی شما می توانید دیدگاه جدیدی پیدا کنید و از رنج کشیدن رهایی یابید.

اشو - شکوه آزادی 
#آرامش #موفقیت #موفقیت_فردی #اشو #کتابخوانی #آزادی #رهایی #پیروزی #زندگی_شاد #زندگی_موفق #زندگی_زیبا #رنج #ذهن #ذهن_موفق #ذهن_زیبا #موفقیت_در_زندگی #تفکر #پیشرفت #پیشرفت #فکر #تفکر #تفکر_مثبت #لذت_زندگی #مفهومی #مفهومی_و_زیبا #پرمعنا
 • ‍ رهایی از رنج کشیدن

  آگاه باشید؛ اگر در حال رنج کشیدنید٬ به رفتار های قبلی خود نگاهی بیندازید احتمالا چیزهای نا مربوطی خواسته اید٬ در غیر این صورت نباید رنج می کشیدید.
  این کل نظر من پس از بررسی وضع هزاران نفر و بدبختی شان است. هر وقت کسی را در حال رنج و بدبختی می بینم٬ در این نظر راسخ تر می شوم که او خود مسئولیت قبول یک اندیشه را پذیرفته است.
  او اندیشه های غلطی را برگزیده و در اثر آن تصورات غلطی پیدا کرده است. اما کسانی که همیشه رنج می کشند٬ مسئولیت را به دیگران حواله می دهند و این کار درستی نیست.
  کسی که شاد است٬ احتمالا ارزش های متفاوتی را انتخاب کرده که به او شادی٬ سلامتی و صحت می بخشد. اگر شما به ارزش های غلطی اعتقاد داشته باشید٬ بدیهی است که رنج می کشید. اما همیشه امکان تغییر آن هست و فکر کنید مسئولیت رنجی که بر شما عارض شده٬ بر عهده ی کس دیگری نیست و کسی نمی تواند شما را رنج دهد.
  این نکته را همیشه در خاطر داشته باشید که این شما یید که تصمیم می گیرید که رنج بکشید یا نه. در هر موقعیتی شما می توانید دیدگاه جدیدی پیدا کنید و از رنج کشیدن رهایی یابید.

  اشو - شکوه آزادی
  #آرامش #موفقیت #موفقیت_فردی #اشو #کتابخوانی #آزادی #رهایی #پیروزی #زندگی_شاد #زندگی_موفق #زندگی_زیبا #رنج #ذهن #ذهن_موفق #ذهن_زیبا #موفقیت_در_زندگی #تفکر #پیشرفت #پیشرفت #فکر #تفکر #تفکر_مثبت #لذت_زندگی #مفهومی #مفهومی_و_زیبا #پرمعنا
 • 1,311 13 17 March, 2019
 • #کپشن👇 .
#زیبا
.
برای تو برای چشم هایت
برای من برای دردهایم برای ما
برای این همه تنهایی !
ای کاش خدا کاری کند ...
.
#احمد_شاملو
.
.
#مفهومی_و_زیبا .
مشکل زندگی اینه که هیچ چیز توش دوبار تکرار نمیشه و هرچقد بیشتر عمر کنیم از دونستن این ماجرا بیشتر رنج میبریم...
.
.
#روزگار
.
سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی میکند؟
.
#فاضل_نظری
.
.
# aks..............😉
 • #کپشن 👇 .
  #زیبا
  .
  برای تو برای چشم هایت
  برای من برای دردهایم برای ما
  برای این همه تنهایی !
  ای کاش خدا کاری کند ...
  .
  #احمد_شاملو
  .
  .
  #مفهومی_و_زیبا .
  مشکل زندگی اینه که هیچ چیز توش دوبار تکرار نمیشه و هرچقد بیشتر عمر کنیم از دونستن این ماجرا بیشتر رنج میبریم...
  .
  .
  #روزگار
  .
  سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
  جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی میکند؟
  .
  #فاضل_نظری
  .
  .
  # aks..............😉
 • 116 13 14 March, 2019
 • .
معمولاً می‌گوییم که نفس می‌کشیم، اما این موضوع درست نیست؛ زیرا این زندگی است که ما را تنفس می‌کند.
پیوسته تصور می‌کنیم که ما فاعل هستیم و همین نکته سرآغاز تمام مشکلات است. 
وقتی سعی در کنترل زندگی داری، به زندگی اجازه نمیدهی اتفاق بیفتد. شرط و شروط زیادی میگذاری و زندگی نمی‌تواند آنها را رعایت کند.
زندگی زمانی براي شما اتفاق می‌افتد که آن را بی قید و شرط بپذیرید؛ آماده خوش آمد گویی به آن، در هر صورت و شکلی باشید. 
شخصی که بسیار کنترل می‌کند، همیشه می‌خواهد زندگی شکل خاصی بگیرد و شرایط خاصی داشته باشد و مطابق میل او شود، ولی زندگی اهمیتی نمی‌دهد و فقط از کنار چنین افرادی عبور می‌کند. مردم برکات زیادی را در زندگی به سبب کنترل بیش ازحد، از دست می‌دهند. 
مثل یک رود وحشی باشید و آنگاه دیگر نمی‌توانید خیلی رویا ببافید و یا خیالبافی کنید یا حتی امید داشته باشید؛ زیرا همه چیز همین جا، کنار شما و در دسترس شماست. 
کافی است دست دراز کنید. 
با مشت بسته زندگی نکنید؛ زیرا این کار کنترل کردن زندگی است. با دستهای باز زندگی کنید. آنگاه تمام آسمان از آن شماست.
کمتر از این نخواهید... #اشو #رود #زندگی #زندگی_شاد #مفهومی_و_زیبا #موفقیت #آرامش #عرفان #پیروزی_نزدیک_است #سعادتمند #آزادی #رها #زندگی_موفق #زندگی_رویایی #روشنی #موفقیت_فردی #موفقیت_نامحدود #اسان #آسودگی #تمرکز #متمرکز
 • .
  معمولاً می‌گوییم که نفس می‌کشیم، اما این موضوع درست نیست؛ زیرا این زندگی است که ما را تنفس می‌کند.
  پیوسته تصور می‌کنیم که ما فاعل هستیم و همین نکته سرآغاز تمام مشکلات است.
  وقتی سعی در کنترل زندگی داری، به زندگی اجازه نمیدهی اتفاق بیفتد. شرط و شروط زیادی میگذاری و زندگی نمی‌تواند آنها را رعایت کند.
  زندگی زمانی براي شما اتفاق می‌افتد که آن را بی قید و شرط بپذیرید؛ آماده خوش آمد گویی به آن، در هر صورت و شکلی باشید.
  شخصی که بسیار کنترل می‌کند، همیشه می‌خواهد زندگی شکل خاصی بگیرد و شرایط خاصی داشته باشد و مطابق میل او شود، ولی زندگی اهمیتی نمی‌دهد و فقط از کنار چنین افرادی عبور می‌کند. مردم برکات زیادی را در زندگی به سبب کنترل بیش ازحد، از دست می‌دهند.
  مثل یک رود وحشی باشید و آنگاه دیگر نمی‌توانید خیلی رویا ببافید و یا خیالبافی کنید یا حتی امید داشته باشید؛ زیرا همه چیز همین جا، کنار شما و در دسترس شماست.
  کافی است دست دراز کنید.
  با مشت بسته زندگی نکنید؛ زیرا این کار کنترل کردن زندگی است. با دستهای باز زندگی کنید. آنگاه تمام آسمان از آن شماست.
  کمتر از این نخواهید... #اشو #رود #زندگی #زندگی_شاد #مفهومی_و_زیبا #موفقیت #آرامش #عرفان #پیروزی_نزدیک_است #سعادتمند #آزادی #رها #زندگی_موفق #زندگی_رویایی #روشنی #موفقیت_فردی #موفقیت_نامحدود #اسان #آسودگی #تمرکز #متمرکز
 • 1,090 5 7 March, 2019
 • مــــن از نگـــاه کلاغی که رفت،
فهمـــــــیدم 
کــــه ســـرنـــوشــت درخــــتان بـــاغمـــان 
تَبــــراســــت.
#مفهومی_و_زیبا
 • مــــن از نگـــاه کلاغی که رفت،
  فهمـــــــیدم
  کــــه ســـرنـــوشــت درخــــتان بـــاغمـــان
  تَبــــراســــت.
  #مفهومی_و_زیبا
 • 49 21 26 February, 2019