#نقاشی Instagram Photos & Videos

نقاشی - 1.8m posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • در میان دل یک دیو سیاه

شاخه رز سفیدی پیداست

هیچ کس با دل او یار نبود

هیچ کس هم دل و هم ساز نبود

به گمان اینکه

دیو شهره به مردم خواریست

دیو شهره به دوست آزاریست

همه از آن به دروغ یاد شدند

غافل از این بودند دیو عاشق شده است

در میان حجم انبوه بدن

در میا آن دل ، دل سنگ

خود نمای میکرد شاخه رز سفید

دیو و دلبر همگی در دل کوه

دور تر از چشم جماعت بودند

که مبادا به دروغ گل پرپر کنند

شیشه عمر دل دیو شکنند

و به تهمت زدنی دیو از پایه کنند

باید این را دانست همه از یک بدنیم

نکند با سنگی به سراغ دل دیوی آیی

و به قصد شکست دل دیو آتشی افروزی

نکند در دستت خنجری پنهان است

تا که از پشت زنی بر دل دیو

شاید آن دیو خود من بودم
:)نقاشی گل رز دیو و دلبر زنده باد میراث وات دیزنی
#نقاشی
#گل
#دیو_و_دلبر 
#گل_رز_روبانی
 • در میان دل یک دیو سیاه

  شاخه رز سفیدی پیداست

  هیچ کس با دل او یار نبود

  هیچ کس هم دل و هم ساز نبود

  به گمان اینکه

  دیو شهره به مردم خواریست

  دیو شهره به دوست آزاریست

  همه از آن به دروغ یاد شدند

  غافل از این بودند دیو عاشق شده است

  در میان حجم انبوه بدن

  در میا آن دل ، دل سنگ

  خود نمای میکرد شاخه رز سفید

  دیو و دلبر همگی در دل کوه

  دور تر از چشم جماعت بودند

  که مبادا به دروغ گل پرپر کنند

  شیشه عمر دل دیو شکنند

  و به تهمت زدنی دیو از پایه کنند

  باید این را دانست همه از یک بدنیم

  نکند با سنگی به سراغ دل دیوی آیی

  و به قصد شکست دل دیو آتشی افروزی

  نکند در دستت خنجری پنهان است

  تا که از پشت زنی بر دل دیو

  شاید آن دیو خود من بودم
  :)نقاشی گل رز دیو و دلبر زنده باد میراث وات دیزنی
  #نقاشی
  #گل
  #دیو_و_دلبر
  #گل_رز_روبانی
 • 9 7 15 minutes ago
 • ماتم، ماتم ماسکم، مدام مانکن!
 • ماتم، ماتم ماسکم، مدام مانکن!
 • 629 36 20 May, 2019
 • 7 1 13 April, 2019
 • 13 2 11 April, 2019
 • 9 1 5 April, 2019
 • 7 1 3 April, 2019
 • 6 1 2 April, 2019
 • 6 1 2 April, 2019
 • 7 1 27 March, 2019
 • 8 1 27 March, 2019
 • 8 1 26 March, 2019
 • 6 2 24 March, 2019
 • 12 1 7 hours ago
 • ıılיו
 • ıılיו
 • 1,341 255 23 February, 2019
 • بخشی از اثار من اجرا شده با تکنیک رنگ روغن روی بوم از سال نودُ سه تا نودُ شش.
کپی از اثار نقاشان معاصر ایران
سایزها: ۳۵×۳۰ ،۶۰×۴۰ ،۷۰×۵۰ ،۸۰×۶۰ ،۱۰۰×۷۰
Oil On Canvas.
2014 until 2017
 • بخشی از اثار من اجرا شده با تکنیک رنگ روغن روی بوم از سال نودُ سه تا نودُ شش.
  کپی از اثار نقاشان معاصر ایران
  سایزها: ۳۵×۳۰ ،۶۰×۴۰ ،۷۰×۵۰ ،۸۰×۶۰ ،۱۰۰×۷۰
  Oil On Canvas.
  2014 until 2017
 • 1,451 298 19 February, 2019
 • Details:
pinterest.com/hadiworks
 • Details:
  pinterest.com/hadiworks
 • 1,081 169 16 January, 2019
 • 1,049 201 31 December, 2018
 • هَرْ سَدّیو بي غَل و غَشْ قَلْع و قَمْعْ میکُنَمْ...♨
عکس: @alirezamohmdyan
 • هَرْ سَدّیو بي غَل و غَشْ قَلْع و قَمْعْ میکُنَمْ...♨
  عکس: @alirezamohmdyan
 • 1,638 382 28 December, 2018