#Dior Instagram Photos & Videos

Dior - 48m posts

Top Posts

 • 513 9 16 hours ago
 • Thank you #Dior
 • Thank you #Dior
 • 1,195 48 20 hours ago
 • Hai un buon profumo, sai di proibito 🤍
 • Hai un buon profumo, sai di proibito 🤍
 • 8,229 34 16 hours ago

Latest Instagram Posts

 • Детали:
Италия 🇮🇹 Мех - Соболь 
Воротник - Английский 
Длина - 100см
Цвет - тортора
Рукав - 7/8
Цена - по запросу 
___
Записаться на примерку и по вопросам приобретения:
WhatApp: +7(915)-001-65-01
и кнопка «позвонить» в профиле
___

Ждем вас по адресу: г. Москва, м. Аэропорт, ул. Проезд Аэропорта, 8
 • Детали:
  Италия 🇮🇹 Мех - Соболь
  Воротник - Английский
  Длина - 100см
  Цвет - тортора
  Рукав - 7/8
  Цена - по запросу
  ___
  Записаться на примерку и по вопросам приобретения:
  WhatApp: +7(915)-001-65-01
  и кнопка «позвонить» в профиле
  ___

  Ждем вас по адресу: г. Москва, м. Аэропорт, ул. Проезд Аэропорта, 8
 • 0 1 4 hours ago
 • ⚫️𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 - 𝙳𝚒𝚘𝚛
📍𝙽𝚊̆𝚖 𝚜𝚊̉𝚗 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝: 𝟸0𝟷𝟷
👍Đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚝𝚘̂́𝚝: 𝙷𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛𝚖 𝚗𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚗𝚊̀𝚗 𝚊̂́𝚖 𝚊́𝚙 𝚝𝚊̣𝚘 𝚗𝚎̂𝚗 𝚜𝚞̛̣ 𝚗𝚊𝚖 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚛𝚞̃. 𝙼𝚊̂̃𝚞 𝚌𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚔𝚎̂́ 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚙𝚑𝚊́𝚒 𝚖𝚊̣𝚗𝚑. 𝚃𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚕𝚞̛𝚞 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚕𝚊̂𝚞.
👎𝙲𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚘̂́𝚝: 𝙷𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́ 𝚗𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚗𝚎̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚞̀𝚊 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚑𝚎̀ 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚛𝚘̛̀𝚒 𝚊̂́𝚖, 𝚗𝚘́𝚗𝚐. Đ𝚘̣̂ 𝚝𝚘̉𝚊 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚗𝚘̂̀𝚗𝚐, 𝚗𝚎̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚊̣𝚒 𝚖𝚘̂𝚒 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚟𝚊̆𝚗 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐
👉𝚃𝚘̂̉𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗: 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚒𝚊𝚗 𝙳𝚒𝚘𝚛 đ𝚊̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚛𝚊 𝚖𝚊̆́𝚝 𝚖𝚞̀𝚒 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑𝚊́𝚒 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚎̂𝚗 𝚐𝚘̣𝚒 𝙳𝚒𝚘𝚛 𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 𝚟𝚊̀𝚘 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟷𝟷. Đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚊̣𝚘 𝚛𝚊 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝚗𝚑𝚊̀ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚑𝚎̂́ 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌𝚘𝚒𝚜 𝙳𝚎𝚖𝚊𝚌𝚑𝚢, 𝙳𝚒𝚘𝚛 𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 𝚝𝚑𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚗𝚑𝚘́𝚖 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚐𝚘̂̃ - 𝚑𝚘𝚊 𝚌𝚘̉ 𝚡𝚊̣ 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐. 𝙻𝚘̛́𝚙 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚐𝚘̂̃ 𝚊̂́𝚖 𝚊́𝚙 𝚕𝚊̀𝚖 𝚗𝚎̂̀𝚗 𝚖𝚘́𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚍𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚊̂𝚗𝚐 đ𝚘̛̃ 𝚑𝚘̂̃𝚗 𝚑𝚘̛̣𝚙 đ𝚊̂̀𝚢 𝚗𝚐𝚘̣𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚘 𝚌𝚞̉𝚊 𝚟𝚊𝚗𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚘̂̉ 𝚙𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚋𝚊̉𝚗 𝙳𝚒𝚘𝚛 𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚑𝚊̀𝚒 𝚑𝚘̀𝚊, 𝚝𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚟𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚛𝚞̃.
———————————————
#decrypteuse #parfum #dior #diorhomme #hommeintense #paris #fragrance
 • ⚫️𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 - 𝙳𝚒𝚘𝚛
  📍𝙽𝚊̆𝚖 𝚜𝚊̉𝚗 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝: 𝟸0𝟷𝟷
  👍Đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚝𝚘̂́𝚝: 𝙷𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛𝚖 𝚗𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚗𝚊̀𝚗 𝚊̂́𝚖 𝚊́𝚙 𝚝𝚊̣𝚘 𝚗𝚎̂𝚗 𝚜𝚞̛̣ 𝚗𝚊𝚖 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚛𝚞̃. 𝙼𝚊̂̃𝚞 𝚌𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚔𝚎̂́ 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚙𝚑𝚊́𝚒 𝚖𝚊̣𝚗𝚑. 𝚃𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚕𝚞̛𝚞 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚕𝚊̂𝚞.
  👎𝙲𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚘̂́𝚝: 𝙷𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́ 𝚗𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚗𝚎̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚞̀𝚊 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚑𝚎̀ 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚛𝚘̛̀𝚒 𝚊̂́𝚖, 𝚗𝚘́𝚗𝚐. Đ𝚘̣̂ 𝚝𝚘̉𝚊 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚗𝚘̂̀𝚗𝚐, 𝚗𝚎̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚊̣𝚒 𝚖𝚘̂𝚒 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚟𝚊̆𝚗 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐
  👉𝚃𝚘̂̉𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗: 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚒𝚊𝚗 𝙳𝚒𝚘𝚛 đ𝚊̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚛𝚊 𝚖𝚊̆́𝚝 𝚖𝚞̀𝚒 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑𝚊́𝚒 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚎̂𝚗 𝚐𝚘̣𝚒 𝙳𝚒𝚘𝚛 𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 𝚟𝚊̀𝚘 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟷𝟷. Đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚊̣𝚘 𝚛𝚊 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝚗𝚑𝚊̀ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚑𝚎̂́ 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌𝚘𝚒𝚜 𝙳𝚎𝚖𝚊𝚌𝚑𝚢, 𝙳𝚒𝚘𝚛 𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 𝚝𝚑𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚗𝚑𝚘́𝚖 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚐𝚘̂̃ - 𝚑𝚘𝚊 𝚌𝚘̉ 𝚡𝚊̣ 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐. 𝙻𝚘̛́𝚙 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚐𝚘̂̃ 𝚊̂́𝚖 𝚊́𝚙 𝚕𝚊̀𝚖 𝚗𝚎̂̀𝚗 𝚖𝚘́𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚍𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚊̂𝚗𝚐 đ𝚘̛̃ 𝚑𝚘̂̃𝚗 𝚑𝚘̛̣𝚙 đ𝚊̂̀𝚢 𝚗𝚐𝚘̣𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚘 𝚌𝚞̉𝚊 𝚟𝚊𝚗𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚘̂̉ 𝚙𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚋𝚊̉𝚗 𝙳𝚒𝚘𝚛 𝙷𝚘𝚖𝚖𝚎 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚗𝚜𝚎 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚑𝚊̀𝚒 𝚑𝚘̀𝚊, 𝚝𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚟𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚛𝚞̃.
  ———————————————
  #decrypteuse #parfum #dior #diorhomme #hommeintense #paris #fragrance
 • 0 0 4 hours ago
 • #สินค้าไม่มีกล่องค่ะ
"#DIOR Snow bloom Perfact Brightening Perfect Skin Creator SPF35+++
#ขนาดปกติ30ml/4,200บาทค่ะ

Diorsnow Bloom Perfect - Brightening Perfect Skin Creator SPF35 - PA+++ #ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างเกราะและปกป้องผิวจากมลภาวะและเผยสีผิวสดใส เปล่งปลั่งตามธรรมชาติจากภายในสู่ภายนอก #ทำให้ผิวแลดูกระจ่างใส เนื้อสัมผัสบางเบา เกลี่ยง่าย ใช้แล้วผิวหน้าจะชุ่ม
ชื้นมากขึ้น พร้อมกับปกป้องผิวไม่ให้คล้ำเสียจากแสงแดดด้วยสารป้องกันแสงแดดถึง SPF35 PA+++ #ราคารอบนี้เพียง2590บาทจ้า
#dior_bypammy2
#diorthailand

Pic CR :Luminnej ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⛔️จัดส่งสินค้าจ-ศ ค่ะ
⛔️ค่าจัดส่งEMS60-บาทค่ะ
⛔️สนใจสั่งสินค้ากดLink สีฟ้าด้านหน้าIG ค่ะ
 • #ส ินค้าไม่มีกล่องค่ะ
  " #DIOR Snow bloom Perfact Brightening Perfect Skin Creator SPF35+++
  #ขนาดปกต ิ30ml/4,200บาทค่ะ

  Diorsnow Bloom Perfect - Brightening Perfect Skin Creator SPF35 - PA+++ #ผล ิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างเกราะและปกป้องผิวจากมลภาวะและเผยสีผิวสดใส เปล่งปลั่งตามธรรมชาติจากภายในสู่ภายนอก #ทำให ้ผิวแลดูกระจ่างใส เนื้อสัมผัสบางเบา เกลี่ยง่าย ใช้แล้วผิวหน้าจะชุ่ม
  ชื้นมากขึ้น พร้อมกับปกป้องผิวไม่ให้คล้ำเสียจากแสงแดดด้วยสารป้องกันแสงแดดถึง SPF35 PA+++ #ราคารอบน ี้เพียง2590บาทจ้า
  #dior_bypammy2
  #diorthailand

  Pic CR :Luminnej ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  ⛔️จัดส่งสินค้าจ-ศ ค่ะ
  ⛔️ค่าจัดส่งEMS60-บาทค่ะ
  ⛔️สนใจสั่งสินค้ากดLink สีฟ้าด้านหน้าIG ค่ะ
 • 0 0 4 hours ago
 • Cutie 🍫 Celine Macadam Pattern Pouch Bag
 • Cutie 🍫 Celine Macadam Pattern Pouch Bag
 • 1 1 4 hours ago
 • ❤️아이러브유❤️
 • ❤️아이러브유❤️
 • 3 1 4 hours ago
 • South African artist Athi Patra-Ruga's advice to other artists? "Technique, technique, technique and then mess with it." Athi, who is working in collaboration with the fashion house Dior, sits down for a chat with Ingrid Jones over on the Sawubona website. #SawubonaWorld #FlySAA #athipatraruga #dior
 • South African artist Athi Patra-Ruga's advice to other artists? "Technique, technique, technique and then mess with it." Athi, who is working in collaboration with the fashion house Dior, sits down for a chat with Ingrid Jones over on the Sawubona website. #SawubonaWorld #FlySAA #athipatraruga #dior
 • 0 0 4 hours ago
 • В композиции Dolce & Gabbana Dolce Floral Drops ощущается сочная нежность зеленого яблока, сладкого персика, деликатность нероли и папайи. Нарцисс, водяная лилия и амариллис создают великолепие в цветочном сердце. Дополнением к этому стильному коктейлю становится классическая древесно-мускусная база. В ней ощущается сладкая терпкость сандалового дерева и кашемировой древесины.
(Тестер) 900₽💸
#тюменьпарфюм #тюменькосметика #парфюм72 #бренд #dolce #chanel #dior
 • В композиции Dolce & Gabbana Dolce Floral Drops ощущается сочная нежность зеленого яблока, сладкого персика, деликатность нероли и папайи. Нарцисс, водяная лилия и амариллис создают великолепие в цветочном сердце. Дополнением к этому стильному коктейлю становится классическая древесно-мускусная база. В ней ощущается сладкая терпкость сандалового дерева и кашемировой древесины.
  (Тестер) 900₽💸
  #тюменьпарфюм #тюменькосметика #парфюм72 #бренд #dolce #chanel #dior
 • 0 0 4 hours ago
 • ▲ Бренд: FENDI | Легендарная средняя сумка Baguette с клапаном и магнитной застежкой в виде логотипа FF. ᅠ
ᅠ
Внутренняя подкладка и карман на молнии. Благодаря съемному плечевому ремню сумку можно носить как на плече, так и в руке. Модель из ткани с жаккардовым принтом FF. Кромки вышиты нитью в черных тонах. Плечевой ремень с принтом Fendi Label в таких же тонах. Фурнитура из металла с золотистым покрытием. ᅠ
ᅠ
✔️Мы—Онлайн Outlet бутик брендов класса люкс привезенных из Европы и ГК ᅠ
✔️Цена до -50% от официальных сайтов ᅠ
✔️Только эксклюзив и оригинальная продукция ᅠ®
ᅠ
За подробной информацией переходите на наш сайт (ссылка в шапке профиля). ᅠ
Или пишите в direct ✍🏼 ᅠ
ᅠ
#брендоваяодежда#брендоваяодеждамосква#брендоваяобувь#fendi#dior#prada#gucci#moncler#coach#москва#бренд#одежда#люкс#ЦУМ#ДЛТ ᅠ
 • ▲ Бренд: FENDI | Легендарная средняя сумка Baguette с клапаном и магнитной застежкой в виде логотипа FF. ᅠ

  Внутренняя подкладка и карман на молнии. Благодаря съемному плечевому ремню сумку можно носить как на плече, так и в руке. Модель из ткани с жаккардовым принтом FF. Кромки вышиты нитью в черных тонах. Плечевой ремень с принтом Fendi Label в таких же тонах. Фурнитура из металла с золотистым покрытием. ᅠ

  ✔️Мы—Онлайн Outlet бутик брендов класса люкс привезенных из Европы и ГК ᅠ
  ✔️Цена до -50% от официальных сайтов ᅠ
  ✔️Только эксклюзив и оригинальная продукция ᅠ®

  За подробной информацией переходите на наш сайт (ссылка в шапке профиля). ᅠ
  Или пишите в direct ✍🏼 ᅠ

  #брендоваяодежда #брендоваяодеждамосква #брендоваяобувь #fendi #dior #prada #gucci #moncler #coach #москва #бренд #одежда #люкс #ЦУМ #ДЛТ
 • 2 0 4 hours ago
 • เพิ่งรีสต็อควันนี้ ช้าอด หมดเหมือนเคยนะครับ
19,500
สนใจสอบถามราคาได้ครับ
 • เพิ่งรีสต็อควันนี้ ช้าอด หมดเหมือนเคยนะครับ
  19,500
  สนใจสอบถามราคาได้ครับ
 • 0 1 4 hours ago
 • 연휴시작 🖤
 • 연휴시작 🖤
 • 99 4 4 hours ago
 • 新しい化粧品❤
アイシャドウはいつも選ばない色に。
春らしく🌸
.
化粧品てテンション上がる😆💕
上がりまくってる私を見て旦那さん笑ってたけど、自分で買っても人から頂いても化粧品新しくゲットした時って嬉しいんだよ(笑)
.
もちろん、人から頂くのは化粧品に限らず嬉しい☺️✨
.
.
Diorのアディクトリップグロウは悩みに悩んで、2番目に、この色は私には微妙かなって思ってた色を購入。
見た目オレンジっぽいので躊躇したけどいざ塗ったら、いい感じ✨
全然オレンジっぽさはなく、意外と自然な発色かと。
唇の地の色が少し濃いめなので、いつもはアディクトリップグロウ001を使用してるけど、もう少し色が欲しいと思ってこちらに。
オイルの重ねづけもさせて頂いたら最強によかった‼️
今回は予算オーバーなのと、普段あまりテカテカ付けれないので購入はしませんでしたが、色にも寄るけど違う色同士で合わせてもよかった👍🏻
.
アイシャドウも悩みに悩んで…
いつもなら無難なブラウン系だけど、春らしく明るい色に挑戦したくてこちらに。
このタイプ、付けてみると色は薄めだけど、ラメがキラキラきれい。優しい色だけどきれいにな感じ☺️
.
IPSAのコントロールベイスは、店頭で機械を使って選んで貰いました✨
個人的にはブルー系がいいのかなって感じでしたが調べたらイエロー系。
これを元にメイクしてもらったけど塗ってます感もなく伸びも良くて程よく透明感が出る感じ。
初のIPSA、これから使うのが楽しみなんですが…
メイクしてもらった時に付けてくれた、ファウンデイション アルティメイトってやつが良さげで‼️
専用のブラシも付いてくるんだけど、そんだけ⁉️って量でめっちゃ伸びてカバー力も良くて欲し~🥺✨✨って思ったけど、こちら12000円…てことで、今回は予算オーバーのため断念。今日1日、化粧の持ちというか崩れなどの様子みて、ちょっと検討しようと思う‼️
.
IPSA、初めてだったけど機械で色々分かってすごいねー。何番のファンデーションがいい、このファンデーションならこのアイシャドウがおすすめ、このチークがオススメとか全部出てきて、へぇ~すごいばっかり言ってた🤣笑
.
.
#化粧品 #メイク #デパコス #Dior #ipsa #ipsaデビュー #アディクトリップグロウ004 #サンククルールデザイナー818 #コントロールベイスイエロー
 • 新しい化粧品❤
  アイシャドウはいつも選ばない色に。
  春らしく🌸
  .
  化粧品てテンション上がる😆💕
  上がりまくってる私を見て旦那さん笑ってたけど、自分で買っても人から頂いても化粧品新しくゲットした時って嬉しいんだよ(笑)
  .
  もちろん、人から頂くのは化粧品に限らず嬉しい☺️✨
  .
  .
  Diorのアディクトリップグロウは悩みに悩んで、2番目に、この色は私には微妙かなって思ってた色を購入。
  見た目オレンジっぽいので躊躇したけどいざ塗ったら、いい感じ✨
  全然オレンジっぽさはなく、意外と自然な発色かと。
  唇の地の色が少し濃いめなので、いつもはアディクトリップグロウ001を使用してるけど、もう少し色が欲しいと思ってこちらに。
  オイルの重ねづけもさせて頂いたら最強によかった‼️
  今回は予算オーバーなのと、普段あまりテカテカ付けれないので購入はしませんでしたが、色にも寄るけど違う色同士で合わせてもよかった👍🏻
  .
  アイシャドウも悩みに悩んで…
  いつもなら無難なブラウン系だけど、春らしく明るい色に挑戦したくてこちらに。
  このタイプ、付けてみると色は薄めだけど、ラメがキラキラきれい。優しい色だけどきれいにな感じ☺️
  .
  IPSAのコントロールベイスは、店頭で機械を使って選んで貰いました✨
  個人的にはブルー系がいいのかなって感じでしたが調べたらイエロー系。
  これを元にメイクしてもらったけど塗ってます感もなく伸びも良くて程よく透明感が出る感じ。
  初のIPSA、これから使うのが楽しみなんですが…
  メイクしてもらった時に付けてくれた、ファウンデイション アルティメイトってやつが良さげで‼️
  専用のブラシも付いてくるんだけど、そんだけ⁉️って量でめっちゃ伸びてカバー力も良くて欲し~🥺✨✨って思ったけど、こちら12000円…てことで、今回は予算オーバーのため断念。今日1日、化粧の持ちというか崩れなどの様子みて、ちょっと検討しようと思う‼️
  .
  IPSA、初めてだったけど機械で色々分かってすごいねー。何番のファンデーションがいい、このファンデーションならこのアイシャドウがおすすめ、このチークがオススメとか全部出てきて、へぇ~すごいばっかり言ってた🤣笑
  .
  .
  #化粧品 #メイク #デパコス #Dior #ipsa #ipsaデビュー #アディクトリップグロウ004 #サンククルールデザイナー818 #コントロールベイスイエロー
 • 0 0 4 hours ago
 • เพิ่งรีสต็อควันนี้ ช้าอด หมดเหมือนเคยนะครับ
19,500
สนใจสอบถามราคาได้ครับ
 • เพิ่งรีสต็อควันนี้ ช้าอด หมดเหมือนเคยนะครับ
  19,500
  สนใจสอบถามราคาได้ครับ
 • 1 1 4 hours ago
 • เพิ่งรีสต็อควันนี้ ช้าอด หมดเหมือนเคยนะครับ
19,500
สนใจสอบถามราคาได้ครับ
 • เพิ่งรีสต็อควันนี้ ช้าอด หมดเหมือนเคยนะครับ
  19,500
  สนใจสอบถามราคาได้ครับ
 • 1 1 4 hours ago
 • 💫Herkese Merhaba 🌸Marka Model Taşlı Küpemiz 25₺💫
➖Ödemeler Havale / Eft ,kredi kartı ile ödeme şeklindedir.
➖Kredi kartı ile alışveriş yapabilmek için profilimizdeki linke tıklamanız yeterlidir.
➖Gönderimlerimiz Aras kargo ile sağlanmaktadır.
➖Sipariş için DM💌
➖Hijyen açısından ürünlerimizde iade ve değişim yapılmamaktadır.

#accessories #takı #küpe #aksesuar #takıbutiği #fashion #stiltakı #moda #trend #zara #mango #dior
 • 💫Herkese Merhaba 🌸Marka Model Taşlı Küpemiz 25₺💫
  ➖Ödemeler Havale / Eft ,kredi kartı ile ödeme şeklindedir.
  ➖Kredi kartı ile alışveriş yapabilmek için profilimizdeki linke tıklamanız yeterlidir.
  ➖Gönderimlerimiz Aras kargo ile sağlanmaktadır.
  ➖Sipariş için DM💌
  ➖Hijyen açısından ürünlerimizde iade ve değişim yapılmamaktadır.

  #accessories #takı #küpe #aksesuar #takıbutiği #fashion #stiltakı #moda #trend #zara #mango #dior
 • 4 0 4 hours ago
 • Jusqu’au 26 janvier, on peut voir l’installation The Female Divine de l’artiste américaine Judy Chicago où s’est déroulé le défilé Haute Couture Dior @museerodinparis @dior De 10h/17h30
.
👁Until the 26 January if you visit the #museeRodin you can see the #judychicago installation in the garden #paris7 #dior @judy.chicago
 • Jusqu’au 26 janvier, on peut voir l’installation The Female Divine de l’artiste américaine Judy Chicago où s’est déroulé le défilé Haute Couture Dior @museerodinparis @dior De 10h/17h30
  .
  👁Until the 26 January if you visit the #museeRodin you can see the #judychicago installation in the garden #paris7 #dior @judy.chicago
 • 26 1 4 hours ago
 • 🥱
 • 🥱
 • 3 1 4 hours ago
 • @dior ‘s Spring-Summer 2020 Haute Couture Show “The Female Divine,” gave way to unstructured and languid pieces that resonated with female freedom.

The collection was based on the Peplos template, a peplos is a body-length garment established as typical attire for women in ancient Greece by 500 BC.

The colour palette involved golden, amethyst, forest green, sky blue, absinth in soft, flowy fabrics. Pleated gowns, gentle drapes, jacquard jackets and suits, dainty frills created a silhouette that provided freedom and ease to carry.

The collection might not be spotted at Oscars owing to it being moderate instead of extravagant, but it can be part of upcoming premieres and eventually, the jacquard suits will definitely be replicated by fast fashion houses.

#ciceroni #parisianstyle #parisfashionweek #parishautecouture #parisfashion #parishautecoutureweek #instafashion #wednesdaywisdom #instyle #dior
 • @dior ‘s Spring-Summer 2020 Haute Couture Show “The Female Divine,” gave way to unstructured and languid pieces that resonated with female freedom.

  The collection was based on the Peplos template, a peplos is a body-length garment established as typical attire for women in ancient Greece by 500 BC.

  The colour palette involved golden, amethyst, forest green, sky blue, absinth in soft, flowy fabrics. Pleated gowns, gentle drapes, jacquard jackets and suits, dainty frills created a silhouette that provided freedom and ease to carry.

  The collection might not be spotted at Oscars owing to it being moderate instead of extravagant, but it can be part of upcoming premieres and eventually, the jacquard suits will definitely be replicated by fast fashion houses.

  #ciceroni #parisianstyle #parisfashionweek #parishautecouture #parisfashion #parishautecoutureweek #instafashion #wednesdaywisdom #instyle #dior
 • 1 0 4 hours ago
 • #Dior Prestige White Collection La Lotion Lumiere Light-In-Lotion Exceptional brightening and regenerating peeling lotion ขนาดปกติ150ml /ราคาเต็ม4,400บาทค่ะ ⛔️TesterNoBox
โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมหลักจากดอกกุหลาบขาว #ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความหยาบกร้านให้หมดไป เหลือไว้แต่ผิวขาวกระจ่างใสนุ่มชุ่มชื่น โดยใช้เป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวประจำวัน 
ขายเพียง. @3090บาทค่ะ
#dior_bypammy2 
#diorthailand
#lamerthailand 
#guerlainthailand
 • #Dior Prestige White Collection La Lotion Lumiere Light-In-Lotion Exceptional brightening and regenerating peeling lotion ขนาดปกติ150ml /ราคาเต็ม4,400บาทค่ะ ⛔️TesterNoBox
  โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมหลักจากดอกกุหลาบขาว #ช ่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความหยาบกร้านให้หมดไป เหลือไว้แต่ผิวขาวกระจ่างใสนุ่มชุ่มชื่น โดยใช้เป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวประจำวัน
  ขายเพียง. @3090บาทค่ะ
  #dior_bypammy2
  #diorthailand
  #lamerthailand
  #guerlainthailand
 • 0 0 4 hours ago
 • Authentic Celine Vintage Macadam Pattern Cross Body Bag Used
Size : 10x9 inch."
Price : 2,990฿
Line : onlyusebkk358 / DM
: Cross body สวยๆ ลายชัดๆ ทรงและขนาดยอดนิยม สะพายข้างน่ารักๆ ร่องลอยใช้งานบ้างเดิมๆ วัสดุเดิมๆ ภายในไม่มีตำหนิลอกเหนียว
 • Authentic Celine Vintage Macadam Pattern Cross Body Bag Used
  Size : 10x9 inch."
  Price : 2,990฿
  Line : onlyusebkk358 / DM
  : Cross body สวยๆ ลายชัดๆ ทรงและขนาดยอดนิยม สะพายข้างน่ารักๆ ร่องลอยใช้งานบ้างเดิมๆ วัสดุเดิมๆ ภายในไม่มีตำหนิลอกเหนียว
 • 1 1 4 hours ago
 • เพิ่มยอด View video ในIG (HOT‼)
🔹️งานเสร็จรวดเร็วตามระยะเวลากำหนด
🔸️ทำง่ายใช้แค่ ลิงค์IG เท่านั้น
🔹️สามารถนำแบ่งยอดไลค์ได้
✅ปลอดภัย เก็บข้อมูลไม่เปิดเผย [ไม่ใช้รหัสผ่าน🚫] 📍สอบถาม|สั่งซื้อ 
Line:@speedlikeauto(ไลน์แอดใหม่) IG:@speed_likeauto

____________________________________
#ปั๊มฟอล #ปั้มฟอลไอจี #ปั๊มฟอลไอจี #ปั๊มฟอลราคาถูก #ปั๊มฟอลไอจีราคาถูก #เพิ่มฟอล #เพิ่มฟอลไอจี #เพิ่มฟอลไอจีราคาถูก #เพิ่มผู้ติดตาม #เพิ่มผู้ติดตามไอจี #ฟอลมาฟอลกลับ #prada
#miniso #innisfree #dior #เสื้อผ้า #เสื้อผ้าราคาถูก
 • เพิ่มยอด View video ในIG (HOT‼)
  🔹️งานเสร็จรวดเร็วตามระยะเวลากำหนด
  🔸️ทำง่ายใช้แค่ ลิงค์IG เท่านั้น
  🔹️สามารถนำแบ่งยอดไลค์ได้
  ✅ปลอดภัย เก็บข้อมูลไม่เปิดเผย [ไม่ใช้รหัสผ่าน🚫] 📍สอบถาม|สั่งซื้อ 
  Line:@speedlikeauto(ไลน์แอดใหม่) IG:@speed_likeauto

  ____________________________________
  #ป ั๊มฟอล  #ป ั้มฟอลไอจี #ป ั๊มฟอลไอจี  #ป ั๊มฟอลราคาถูก  #ป ั๊มฟอลไอจีราคาถูก  #เพ ิ่มฟอล  #เพ ิ่มฟอลไอจี  #เพ ิ่มฟอลไอจีราคาถูก  #เพ ิ่มผู้ติดตาม  #เพ ิ่มผู้ติดตามไอจี  #ฟอลมาฟอลกล ับ  #prada
  #miniso #innisfree #dior #เส ื้อผ้า #เส ื้อผ้าราคาถูก
 • 15 0 4 hours ago
 • #DIOR PRESTIGE Light-in-nectar 30ml (Tester Nobox)

ปกติ 30ml / 15,000 บาท

เซรั่มสุดเข้มข้นด้วยส่วนผสมสุดพิเศษจากกุหลาบกรองวิลล์ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจากภายใน ลดเลือนจุดด่างดำและความหมองคล้ำ ให้ผิวนุ่มและเปล่งประกายกระจ่างใสยิ่งขึ้น

#ราคาพิเศษ7250บาทค่ะFreeEms 
#dior_bypammy2 
#diorthailand ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⛔️จัดส่งสินค้าจ-ศ ค่ะ
⛔️ค่าจัดส่ง 60-บาทค่ะ
⛔️สนใจสั่งสินค้ากดLink สีฟ้าด้านหน้าIG ค่ะ

#biothermthailand#narsthailand#lauramercierthailand#SKIIthailand#Lancomethailand#Esteelauderthailand#Sulwhasoothailand#shiseidothailand#momaypaplearn
 • #DIOR PRESTIGE Light-in-nectar 30ml (Tester Nobox)

  ปกติ 30ml / 15,000 บาท

  เซรั่มสุดเข้มข้นด้วยส่วนผสมสุดพิเศษจากกุหลาบกรองวิลล์ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจากภายใน ลดเลือนจุดด่างดำและความหมองคล้ำ ให้ผิวนุ่มและเปล่งประกายกระจ่างใสยิ่งขึ้น

  #ราคาพ ิเศษ7250บาทค่ะFreeEms
  #dior_bypammy2
  #diorthailand ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  ⛔️จัดส่งสินค้าจ-ศ ค่ะ
  ⛔️ค่าจัดส่ง 60-บาทค่ะ
  ⛔️สนใจสั่งสินค้ากดLink สีฟ้าด้านหน้าIG ค่ะ

  #biothermthailand #narsthailand #lauramercierthailand #SKIIthailand #Lancomethailand #Esteelauderthailand #Sulwhasoothailand #shiseidothailand #momaypaplearn
 • 1 0 4 hours ago
 • Сумочка в лучшем качестве Премиум, из 100% натуральной кожи. Фурнитура золотистый металл. Размер: 23 см. Цена 14.900₽. _______________________________________________________☎️Заказ в Директ/WatsApp. 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣4️⃣; 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣1️⃣6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣. Все caмыe пoследние нoвинки женских и мужcкиx сумoк,клатчeй,кoшельков,pемней от миpовыx брендов в наличии и под заказ! Пoлный oригинальный комплект.
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ!
 Оплата при получении (по Москве)
📌Можем привезти несколько моделей для примерки. _______________________________________________________#brend#chanel #chanelbag#fendi#fendibag #брендовыесумки#сумкимосква#сумкипитер #шанельмосква#сумкивналичии#gucci #guccibag#dior#diorbag#shopping#shoppingonline#valentino#valentinobag#ysl#yslbag
 • Сумочка в лучшем качестве Премиум, из 100% натуральной кожи. Фурнитура золотистый металл. Размер: 23 см. Цена 14.900₽. _______________________________________________________☎️Заказ в Директ/WatsApp. 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣4️⃣; 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣1️⃣6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣. Все caмыe пoследние нoвинки женских и мужcкиx сумoк,клатчeй,кoшельков,pемней от миpовыx брендов в наличии и под заказ! Пoлный oригинальный комплект.
  ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ!
  Оплата при получении (по Москве)
  📌Можем привезти несколько моделей для примерки. _______________________________________________________ #brend #chanel #chanelbag #fendi #fendibag #брендовыесумки #сумкимосква #сумкипитер #шанельмосква #сумкивналичии #gucci #guccibag #dior #diorbag #shopping #shoppingonline #valentino #valentinobag #ysl #yslbag
 • 5 0 4 hours ago
 • Baller, but it make it fashion. 💅🏽
 • Baller, but it make it fashion. 💅🏽
 • 3 1 4 hours ago
 • Сумочка в лучшем качестве Премиум, из 100% натуральной кожи. Фурнитура золотистый металл. Размер: 23 см. Цена 14.900₽. _______________________________________________________☎️Заказ в Директ/WatsApp. 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣4️⃣; 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣1️⃣6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣. Все caмыe пoследние нoвинки женских и мужcкиx сумoк,клатчeй,кoшельков,pемней от миpовыx брендов в наличии и под заказ! Пoлный oригинальный комплект.
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ!
 Оплата при получении (по Москве)
📌Можем привезти несколько моделей для примерки. _______________________________________________________#brend#chanel #chanelbag#fendi#fendibag #брендовыесумки#сумкимосква#сумкипитер #шанельмосква#сумкивналичии#gucci #guccibag#dior#diorbag#shopping#shoppingonline#valentino#valentinobag#ysl#yslbag
 • Сумочка в лучшем качестве Премиум, из 100% натуральной кожи. Фурнитура золотистый металл. Размер: 23 см. Цена 14.900₽. _______________________________________________________☎️Заказ в Директ/WatsApp. 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣4️⃣; 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣1️⃣6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣. Все caмыe пoследние нoвинки женских и мужcкиx сумoк,клатчeй,кoшельков,pемней от миpовыx брендов в наличии и под заказ! Пoлный oригинальный комплект.
  ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ!
  Оплата при получении (по Москве)
  📌Можем привезти несколько моделей для примерки. _______________________________________________________ #brend #chanel #chanelbag #fendi #fendibag #брендовыесумки #сумкимосква #сумкипитер #шанельмосква #сумкивналичии #gucci #guccibag #dior #diorbag #shopping #shoppingonline #valentino #valentinobag #ysl #yslbag
 • 4 0 4 hours ago
 • #Dior Prestige Le Nectar De Nuit 30ml (Tester Nobox)

ปกติ 30ml / 16,400 บาท

ครีมบำรุงผิวสูตรกลางคืน เพื่อการฟื้นฟูสภาพผิวในยามพักผ่อน เนื้อครีมบางเบา สามารถซึมซาบสู่ผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยปรับสภาพผิวที่แห้งกร้านให้เนียนนุ่มชุ่มชื่น คืนความเรียบเนียนด้วยส่วนผสมจาก Rose Souveraine ซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านริ้วรอย เพื่อผิวนุ่มเนียน กระชับ ริ้วรอยดูลดเลือนลง

#ราคาพิเศษ8150บาทค่ะFreeEms 
#diorthailand 
#diorskincare 
#dior_bypammy2 
#lamerthailand 
#guerlainthailand
 • #Dior Prestige Le Nectar De Nuit 30ml (Tester Nobox)

  ปกติ 30ml / 16,400 บาท

  ครีมบำรุงผิวสูตรกลางคืน เพื่อการฟื้นฟูสภาพผิวในยามพักผ่อน เนื้อครีมบางเบา สามารถซึมซาบสู่ผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยปรับสภาพผิวที่แห้งกร้านให้เนียนนุ่มชุ่มชื่น คืนความเรียบเนียนด้วยส่วนผสมจาก Rose Souveraine ซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านริ้วรอย เพื่อผิวนุ่มเนียน กระชับ ริ้วรอยดูลดเลือนลง

  #ราคาพ ิเศษ8150บาทค่ะFreeEms
  #diorthailand
  #diorskincare
  #dior_bypammy2
  #lamerthailand
  #guerlainthailand
 • 0 0 4 hours ago
 • 0 1 4 hours ago
 • Сумочка чёрного цвета, в лучшем качестве Премиум, из 100% натуральной кожи. Фурнитура золотистый металл. Размер: 23 см. Цена 14.900₽. _______________________________________________________☎️Заказ в Директ/WatsApp. 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣4️⃣; 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣1️⃣6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣. Все caмыe пoследние нoвинки женских и мужcкиx сумoк,клатчeй,кoшельков,pемней от миpовыx брендов в наличии и под заказ! Пoлный oригинальный комплект.
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ!
 Оплата при получении (по Москве)
📌Можем привезти несколько моделей для примерки. _______________________________________________________#brend#chanel #chanelbag#fendi#fendibag #брендовыесумки#сумкимосква#сумкипитер #шанельмосква#сумкивналичии#gucci #guccibag#dior#diorbag#shopping#shoppingonline#valentino#valentinobag#ysl#yslbag
 • Сумочка чёрного цвета, в лучшем качестве Премиум, из 100% натуральной кожи. Фурнитура золотистый металл. Размер: 23 см. Цена 14.900₽. _______________________________________________________☎️Заказ в Директ/WatsApp. 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣4️⃣; 8️⃣9️⃣2️⃣6️⃣1️⃣6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣. Все caмыe пoследние нoвинки женских и мужcкиx сумoк,клатчeй,кoшельков,pемней от миpовыx брендов в наличии и под заказ! Пoлный oригинальный комплект.
  ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ!
  Оплата при получении (по Москве)
  📌Можем привезти несколько моделей для примерки. _______________________________________________________ #brend #chanel #chanelbag #fendi #fendibag #брендовыесумки #сумкимосква #сумкипитер #шанельмосква #сумкивналичии #gucci #guccibag #dior #diorbag #shopping #shoppingonline #valentino #valentinobag #ysl #yslbag
 • 5 0 4 hours ago
 • 0 1 5 hours ago
 • 0 1 5 hours ago
 • 5 1 11 hours ago
 • 4 1 11 hours ago
 • danger
 • danger
 • 2 1 12 hours ago