#achieve Instagram Photos & Videos

achieve - 3.1m posts

Top Posts

 • Home of the day.
Located in Ontario, CA.
Listed by Lisa Robinson.
Photography by 360 Home Tours CA. #photooftheday 🏡
 • Home of the day.
  Located in Ontario, CA.
  Listed by Lisa Robinson.
  Photography by 360 Home Tours CA. #photooftheday 🏡
 • 1,561 30 11 hours ago
 • Life is occupied in both perpetuating itself and in surpassing itself; if all it does is maintain itself , then living is only not dying. #simonedebeauvoir
 • Life is occupied in both perpetuating itself and in surpassing itself; if all it does is maintain itself , then living is only not dying. #simonedebeauvoir
 • 530 5 22 hours ago

Latest Instagram Posts

 • Happy Tuesday Guys😀

EP16 - Uncovering your true potential 
with Dr. Sharalyn Payne @drsharalynpayne 🔥🔥🔥 is out right now!!! Avail on iTunes, Google Play & Spotify

Check out this powerful & inspiring episode.

Please subscribe & share with anyone that needs to be inspired 
Thank you✌🏾❤
 • Happy Tuesday Guys😀

  EP16 - Uncovering your true potential
  with Dr. Sharalyn Payne @drsharalynpayne 🔥🔥🔥 is out right now!!! Avail on iTunes, Google Play & Spotify

  Check out this powerful & inspiring episode.

  Please subscribe & share with anyone that needs to be inspired
  Thank you✌🏾❤
 • 1 1 2 minutes ago
 • Không cần quan trọng kết quả là bạn có làm được hay là không? Mà điều quan trọng là bạn thực sự đã thực hiện nó như thế nào? Bạn phải tự hỏi bản thân mình là bạn đã thật sự làm hết sức chưa? 
Khi bạn giữ một tinh thần, một ý chí đúng ngay từ đầu, khi mà bạn đã cố gắng hết sức mình, thì bạn đã thành công. 
Chứ không phải là bạn đạt được nó thì bạn mới thành công. Việc này còn phụ thuộc vào một chút may mắn của bản thân nữa. 
Không có khái niệm nào là thất bại hoàn, chỉ là bạn học chưa đủ, bạn làm chưa tốt ở lần này thôi. Nếu bạn mắc sai lầm bạn có thể làm lại vào ngày mai, ngày sau và ngày tiếp theo. Bạn vẫn có cơ hội vào ngày mai. 
Cho nên thái độ đúng ngay từ đầu rất quan trọng, nó quyết định sự dài hạn và thành công của bạn. 
Thái độ và cách bạn thực hiện quan trọng hơn kết quả mà bạn nhận được. Nó là quan hệ giữa nguyên nhân và hệ quả. Thái độ tốt, tinh thần đúbg đúng đắn thì dù kết quả cuối cùng có tệ hơn so với mong muốn của bạn. Nhưng ít ra nó cũng đạt được ở mức độ 70 -80%. Bạn không đạt được hạng A, nhưng chí ít thì bạn cũng nằm ở hạng B. 
Cố lên. Đừng từ bỏ, cho dù là bạn đang làm công việc gì. 
Hãy làm lại nó vào ngày mai. 
#spirit #goodthings
#good #achieve #success #effort #nevergiveup #top #saigon #hanoi #danang #nhatrang #hoian #vietnam #vietnamesegirl #happy #quotes #dalat #travel #challenge #life #lifequotes #focus #study #business #asia #try
 • Không cần quan trọng kết quả là bạn có làm được hay là không? Mà điều quan trọng là bạn thực sự đã thực hiện nó như thế nào? Bạn phải tự hỏi bản thân mình là bạn đã thật sự làm hết sức chưa?
  Khi bạn giữ một tinh thần, một ý chí đúng ngay từ đầu, khi mà bạn đã cố gắng hết sức mình, thì bạn đã thành công.
  Chứ không phải là bạn đạt được nó thì bạn mới thành công. Việc này còn phụ thuộc vào một chút may mắn của bản thân nữa.
  Không có khái niệm nào là thất bại hoàn, chỉ là bạn học chưa đủ, bạn làm chưa tốt ở lần này thôi. Nếu bạn mắc sai lầm bạn có thể làm lại vào ngày mai, ngày sau và ngày tiếp theo. Bạn vẫn có cơ hội vào ngày mai.
  Cho nên thái độ đúng ngay từ đầu rất quan trọng, nó quyết định sự dài hạn và thành công của bạn.
  Thái độ và cách bạn thực hiện quan trọng hơn kết quả mà bạn nhận được. Nó là quan hệ giữa nguyên nhân và hệ quả. Thái độ tốt, tinh thần đúbg đúng đắn thì dù kết quả cuối cùng có tệ hơn so với mong muốn của bạn. Nhưng ít ra nó cũng đạt được ở mức độ 70 -80%. Bạn không đạt được hạng A, nhưng chí ít thì bạn cũng nằm ở hạng B.
  Cố lên. Đừng từ bỏ, cho dù là bạn đang làm công việc gì.
  Hãy làm lại nó vào ngày mai.
  #spirit #goodthings
  #good #achieve #success #effort #nevergiveup #top #saigon #hanoi #danang #nhatrang #hoian #vietnam #vietnamesegirl #happy #quotes #dalat #travel #challenge #life #lifequotes #focus #study #business #asia #try
 • 6 1 11 minutes ago
 • Happy Tuesday Guys😀

EP16 - Uncovering your true potential 
with Dr. Sharalyn Payne @drsharalynpayne 🔥🔥🔥 is out right now!!! Avail on iTunes, Google Play & Spotify

Check out this powerful & inspiring episode.

Please subscribe & share with anyone that needs to be inspired 
Thank you✌🏾❤
 • Happy Tuesday Guys😀

  EP16 - Uncovering your true potential
  with Dr. Sharalyn Payne @drsharalynpayne 🔥🔥🔥 is out right now!!! Avail on iTunes, Google Play & Spotify

  Check out this powerful & inspiring episode.

  Please subscribe & share with anyone that needs to be inspired
  Thank you✌🏾❤
 • 8 1 15 minutes ago
 • T E A M W O R K 💪💚💨
 • T E A M W O R K 💪💚💨
 • 7 2 21 minutes ago
 • In most of the cases, we, human being has been found comparing to others about someone's else achievements, success, fame and then complaint about their own fortune and consider themselves less capable or less blessed but they miss out one of the most important thing that comparing and lamenting would never help them to achieve their goal but acting towards their goal would definitely do.

So, instead of comparing and making a move forward with hard work can help them to achieve the results.

And once we start taking actions, even the far fetched goals and targets would come closer and can be accomplished.

For more quotes, kindly visit www.prashantagarwal.me

#Comparing #Complaining #Achievement #Success #Fame #Fortune #Blessed #Lament #Act #Result #Move #Forward #Achieve #Targets #Goals #Accomplish #Plan #Focus #Priority #Prashant #PrashantAgarwal
 • In most of the cases, we, human being has been found comparing to others about someone's else achievements, success, fame and then complaint about their own fortune and consider themselves less capable or less blessed but they miss out one of the most important thing that comparing and lamenting would never help them to achieve their goal but acting towards their goal would definitely do.

  So, instead of comparing and making a move forward with hard work can help them to achieve the results.

  And once we start taking actions, even the far fetched goals and targets would come closer and can be accomplished.

  For more quotes, kindly visit www.prashantagarwal.me

  #Comparing #Complaining #Achievement #Success #Fame #Fortune #Blessed #Lament #Act #Result #Move #Forward #Achieve #Targets #Goals #Accomplish #Plan #Focus #Priority #Prashant #PrashantAgarwal
 • 4 0 21 minutes ago
 • Just in case you needed a reminder.💞
 • Just in case you needed a reminder.💞
 • 6 1 26 minutes ago
 • 100%
 • 100%
 • 20 1 39 minutes ago
 • 291 7 15 hours ago