#artswork Instagram Photos & Videos

artswork - 22.4k posts

Top Posts

 • عکس خودمو روی تیشرتم کشیدم😁😍🙈نقاشی چهره روی پارچه اولین تجربم بود ورق بزنین عکس اصلی نقاشیو ببینین👍من فکر کنم بخاطر قضیه خود شیفتگی،مرگم مثل نارسیس باشه😂نارسیس بخاطر خودشیفتگی زیادش انقد به چهره ی خودش تو اب حوض نگاه کرد که مرد😐😅
در ضمن سفارش نقاشی روی لباساتون هم پذیرفته میشود😎✌️✌️
#نقاشی_روی_پارچه#نقاشی_چهره#نقاشی_روی_لباس#نقاشی##new#art#artswork #artwork
 • عکس خودمو روی تیشرتم کشیدم😁😍🙈نقاشی چهره روی پارچه اولین تجربم بود ورق بزنین عکس اصلی نقاشیو ببینین👍من فکر کنم بخاطر قضیه خود شیفتگی،مرگم مثل نارسیس باشه😂نارسیس بخاطر خودشیفتگی زیادش انقد به چهره ی خودش تو اب حوض نگاه کرد که مرد😐😅
  در ضمن سفارش نقاشی روی لباساتون هم پذیرفته میشود😎✌️✌️
  #نقاشی_روی_پارچه #نقاشی_چهره #نقاشی_روی_لباس #نقاشی # #new #art #artswork #artwork
 • 5,189 208 17 April, 2019
 • Fascinating sculpture of Jordi Diez Fernandez who creates fragmented figuratives sculptures to pay tribute to emotion and strenght. Do you like it?
 • Fascinating sculpture of Jordi Diez Fernandez who creates fragmented figuratives sculptures to pay tribute to emotion and strenght. Do you like it?
 • 517 36 9 September, 2019

Latest Instagram Posts

 • ‘공존사항’㞡

비-물질의 세계속 지식의 부름으로 명명된 인간과 동물체제는 
외부의 환경으로 기인한 수많은 갈등의 접점 속에 무엇으로부터 균형(equlibrium)을 이루는가, 또한, 인간의 깊게 내재된 폐쇄 체제속에 
그들만이 인간을 인간으로서 만들게 하는 용인된 코드는 무엇인가

작가는 인간과 동물의 외형을 쓴 물질의 기원을 자신의 허구적 세계관으로 가져온다. 이 곳에서 작가는 또 다른 모습으로 그들을 부수며, 조각하고, 덧 입혀 전시한다. 흩어져있던 픽셀 단위의 지식의 흔적을 찾아 조립의 과정에서부터 공공 전시의 완결까지, 작가는 인간의 선에 
서서 동물을 ‘관람’하지 않는 ‘관조’의 행위를한다고 믿게된다.

그리고 마지막으로,

일정: 2019.09.18(수)-2019.09.23(월)
장소: 성균관대 갤러리 
참여작가: 신주현
오프닝 리셉션 - 2019. 09.18 오후 6시 .
.
.
오프닝 리셉션은 당일 상황에 따라 30분내외로 하여 유동적으로 
변경될 수 있습니다. ; 오프닝 리셉션에 준비되는 다과 이용 시 불필요한 플라스틱 사용을 줄이기 위하여 텀블러를 가져오시면 감사드리겠습니다! 이외 기타 관련 문의사항은 DM으로 연락부탁드립니다!

#arts#installationartist #installationart #artswork#exhibition#sourcethenewyorker 
#예술#작업#설치미술 #성균관갤러리#종차별#종의기원#동물권#얘기합시다
 • ‘공존사항’㞡

  비-물질의 세계속 지식의 부름으로 명명된 인간과 동물체제는
  외부의 환경으로 기인한 수많은 갈등의 접점 속에 무엇으로부터 균형(equlibrium)을 이루는가, 또한, 인간의 깊게 내재된 폐쇄 체제속에
  그들만이 인간을 인간으로서 만들게 하는 용인된 코드는 무엇인가

  작가는 인간과 동물의 외형을 쓴 물질의 기원을 자신의 허구적 세계관으로 가져온다. 이 곳에서 작가는 또 다른 모습으로 그들을 부수며, 조각하고, 덧 입혀 전시한다. 흩어져있던 픽셀 단위의 지식의 흔적을 찾아 조립의 과정에서부터 공공 전시의 완결까지, 작가는 인간의 선에
  서서 동물을 ‘관람’하지 않는 ‘관조’의 행위를한다고 믿게된다.

  그리고 마지막으로,

  일정: 2019.09.18(수)-2019.09.23(월)
  장소: 성균관대 갤러리
  참여작가: 신주현
  오프닝 리셉션 - 2019. 09.18 오후 6시 .
  .
  .
  오프닝 리셉션은 당일 상황에 따라 30분내외로 하여 유동적으로
  변경될 수 있습니다. ; 오프닝 리셉션에 준비되는 다과 이용 시 불필요한 플라스틱 사용을 줄이기 위하여 텀블러를 가져오시면 감사드리겠습니다! 이외 기타 관련 문의사항은 DM으로 연락부탁드립니다!

  #arts #installationartist #installationart #artswork #exhibition #sourcethenewyorker
  #예술 #작업 #설치미술 #성균관갤러리 #종차별 #종의기원 #동물권 #얘기합시다
 • 48 2 17 hours ago
 • Dripping Pikachu 💧
 • Dripping Pikachu 💧
 • 46 10 14 September, 2019
 • Looking at the dazzling hot air balloons lighting up in the sky was a great moment at #superfmg.

Ever gone on a hot air balloon ride? Leave a comment!
 • Looking at the dazzling hot air balloons lighting up in the sky was a great moment at #superfmg .

  Ever gone on a hot air balloon ride? Leave a comment!
 • 215 9 14 September, 2019