#azefollow Instagram Photos & Videos

azefollow - 18k posts

Top Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Latest Instagram Posts

Advertisements

 • Oxuyun 👇
Cövşən Kəbir duası:

Kəf’əmi bu duanı "Bələdul-əmin” və "Misbah” kitablarında həzrət İmam Səccad (ə)-dan, o da peyğəmbərdən nəql etmişdir. Bu duanı, Cəbrail (ə) döyüşlərin birndə peyğəmbərin əynində bahalı, ağırlığından peyğəmbərinçiyinlərini salam zireh olduğu halda nazil olub belə buyurdu: " Ya Muhəmməd! Allah taala sənə salam göndərir və buyurur: "Bu zirehi əynindən çıxart, bu duanı oxu ki, sən və ümmətin üçün əmniyyət deməkdir.” Sonra bu duanı natamam izahında belə buyurur: " O cümlədən, hər kəs bu duanı öz kəfəninə yazsa, Allah taala onu cəhənnəmə atmağa həya edər və hər kəs təmiz niyyələ onu Ramazan ayının əvvəlində oxusa, Allah ona Qədr gecəsini dərk etməyi və onun üçün yetmiş min onun əvəzinə təsbih edə mələk yaradar. Bütün bu fəzilətləri nəql etdikdən sonra buyurur: "Hər kəs bu duanı Ramazan ayında üç dəfə oxusa, Allah cəhənnəm odunu ona haram, cənnəti isə vacib edər və iki mələyə bu dünyada olan zaman onu günahlardan qorumağa əmr edər.” Hədisin axırında İmam Hüseyn (ə) buyurur: "Atam Əli ibn ƏbuTalib (ə) bu duanı mənə əzbərləməyi, kəfənə yazmağı, ailəmə öyrətməyi və camaatı onu oxmağı rəğbətləndirməyimi əmr etmişdi. Bu duada, Allahın, içində İsmi ə’zəm olan min adı vardır.”
Həqir bəndə deyir: "Bu hədisdən iki məsələ aydın olur;
1. Bu duanı kəfənə yazmaq müstəhəbdir necə ki, Əllamə Bəhrul-ülum (r) "Dürrə” kitabında ona belə işarə edir;
Sünnə ən yuktəbə bil əkfan,
Şəhadətül İslam vəl iman,
Və hakəza kitabətül Qur’an,
Vəl cəvşənul mən’uti bil əman.

2. Bu duanı Ramazan ayının əvvəlində oxumaq müstəhəbdir, xüsusi ilə Qədr gecələrində (amma hədisdə ondan heç bir söz deyilmir). Lakin Əllamə Məclisi "Zadul-məad” kitabında Qədr gecələrinin əməlləri bölməsində gətirmişdir. Amma bəzi hədislərdə Cövşən Kəbir duasını üç gecədə oxunması gəlmişdir. Bizə bu böyük alimin sözü kifayət edər.
Bu dua, yüz fəsildən ibarətdir. Hər fəsildə Allahın on adı var. Hər fəsilin axırında bunu demək lazımdır:
Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya rəbb.
"Bələdül-əmin”də hər fəslin əvvəlində Bismillah, axırında
"Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, səlli əla Muhəmməd və alih, xəllisna minən nari ya Rəbb, ya zəl cəlali vəl ikram,
 • Oxuyun 👇
  Cövşən Kəbir duası:

  Kəf’əmi bu duanı "Bələdul-əmin” və "Misbah” kitablarında həzrət İmam Səccad (ə)-dan, o da peyğəmbərdən nəql etmişdir. Bu duanı, Cəbrail (ə) döyüşlərin birndə peyğəmbərin əynində bahalı, ağırlığından peyğəmbərinçiyinlərini salam zireh olduğu halda nazil olub belə buyurdu: " Ya Muhəmməd! Allah taala sənə salam göndərir və buyurur: "Bu zirehi əynindən çıxart, bu duanı oxu ki, sən və ümmətin üçün əmniyyət deməkdir.” Sonra bu duanı natamam izahında belə buyurur: " O cümlədən, hər kəs bu duanı öz kəfəninə yazsa, Allah taala onu cəhənnəmə atmağa həya edər və hər kəs təmiz niyyələ onu Ramazan ayının əvvəlində oxusa, Allah ona Qədr gecəsini dərk etməyi və onun üçün yetmiş min onun əvəzinə təsbih edə mələk yaradar. Bütün bu fəzilətləri nəql etdikdən sonra buyurur: "Hər kəs bu duanı Ramazan ayında üç dəfə oxusa, Allah cəhənnəm odunu ona haram, cənnəti isə vacib edər və iki mələyə bu dünyada olan zaman onu günahlardan qorumağa əmr edər.” Hədisin axırında İmam Hüseyn (ə) buyurur: "Atam Əli ibn ƏbuTalib (ə) bu duanı mənə əzbərləməyi, kəfənə yazmağı, ailəmə öyrətməyi və camaatı onu oxmağı rəğbətləndirməyimi əmr etmişdi. Bu duada, Allahın, içində İsmi ə’zəm olan min adı vardır.”
  Həqir bəndə deyir: "Bu hədisdən iki məsələ aydın olur;
  1. Bu duanı kəfənə yazmaq müstəhəbdir necə ki, Əllamə Bəhrul-ülum (r) "Dürrə” kitabında ona belə işarə edir;
  Sünnə ən yuktəbə bil əkfan,
  Şəhadətül İslam vəl iman,
  Və hakəza kitabətül Qur’an,
  Vəl cəvşənul mən’uti bil əman.

  2. Bu duanı Ramazan ayının əvvəlində oxumaq müstəhəbdir, xüsusi ilə Qədr gecələrində (amma hədisdə ondan heç bir söz deyilmir). Lakin Əllamə Məclisi "Zadul-məad” kitabında Qədr gecələrinin əməlləri bölməsində gətirmişdir. Amma bəzi hədislərdə Cövşən Kəbir duasını üç gecədə oxunması gəlmişdir. Bizə bu böyük alimin sözü kifayət edər.
  Bu dua, yüz fəsildən ibarətdir. Hər fəsildə Allahın on adı var. Hər fəsilin axırında bunu demək lazımdır:
  Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya rəbb.
  "Bələdül-əmin”də hər fəslin əvvəlində Bismillah, axırında
  "Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, səlli əla Muhəmməd və alih, xəllisna minən nari ya Rəbb, ya zəl cəlali vəl ikram,
 • 63 19 12 hours ago

Advertisements

Advertisements

 • 78 20 14 hours ago

Advertisements

 • Axşamınız Xeyir👑✔
 • Axşamınız Xeyir👑✔
 • 28 6 17 hours ago

Advertisements

Advertisements