#beautygirl Instagram Photos & Videos

beautygirl - 2.3m posts

Top Posts

 • Мы запускаем флешмоб!
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Прокачай свой Instagram и «Получи 8000 живых подписчиков!»
Никаких программ, никаких ботов, только живые люди.
Совершенно бесплатно и просто!
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
Необходимые Условия:
1.ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаться на 4 аккаунта ниже:

@image_class
@anutka_444
@_mamasima_ 
@lyamochka_

2.Поставить в комментариях +
И отметить своих друзей, кому это тоже интересно.
3.Написать в личку ГОТОВО.
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
❗Нам нужно всего 20 человек!
⠀
Остальные подробности пришлём в личку, когда выполните условия.
 • Мы запускаем флешмоб!
  🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
  Прокачай свой Instagram и «Получи 8000 живых подписчиков!»
  Никаких программ, никаких ботов, только живые люди.
  Совершенно бесплатно и просто!
  🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
  Необходимые Условия:
  1.ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаться на 4 аккаунта ниже:

  @image_class
  @anutka_444
  @_mamasima_
  @lyamochka_

  2.Поставить в комментариях +
  И отметить своих друзей, кому это тоже интересно.
  3.Написать в личку ГОТОВО.
  🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
  ❗Нам нужно всего 20 человек!

  Остальные подробности пришлём в личку, когда выполните условия.
 • 827 39 17 January, 2020
 • Kiməm mən?

Sonsuzluq içində bir yerdə olduğum "mən" ilə həyatın məni olmağa məcbur etdiyi "mən" arasında gedib-gələn zaman yolçusuyam. Bu yerdəyişmənin uzunluğu nə qədər artarsa, kainata, yaradılışıma o qədər böyük xəyanət etmiş olacam. Bütün çırpınışlarım bu səbəbdəndir. Baş verənlər okean fırtınası kimi məni kimliyimdən uzaqlaşdırarkən, iradəm mənliyimi ağıl almaz səviyyədə zorlayır ki, olduğum "mən"dən əl çəkməyim.Ona dönüşüm, o, "mən"də inkişaf edərək tamamlanım..
P.S Fikrə yönəlin.Nə düşünürəm mən?.Kimliyim mənasızdır.Bu maraqlı olmasın sizə..(c)
•
#dailymotivation #motivation #motivationallook #dagbirlik #motivationalpost #motivationday #motivationeveryday #beauty #beautygirl #lifestyle #bluestylee #baku
 • Kiməm mən?

  Sonsuzluq içində bir yerdə olduğum "mən" ilə həyatın məni olmağa məcbur etdiyi "mən" arasında gedib-gələn zaman yolçusuyam. Bu yerdəyişmənin uzunluğu nə qədər artarsa, kainata, yaradılışıma o qədər böyük xəyanət etmiş olacam. Bütün çırpınışlarım bu səbəbdəndir. Baş verənlər okean fırtınası kimi məni kimliyimdən uzaqlaşdırarkən, iradəm mənliyimi ağıl almaz səviyyədə zorlayır ki, olduğum "mən"dən əl çəkməyim.Ona dönüşüm, o, "mən"də inkişaf edərək tamamlanım..
  P.S Fikrə yönəlin.Nə düşünürəm mən?.Kimliyim mənasızdır.Bu maraqlı olmasın sizə..(c)

  #dailymotivation #motivation #motivationallook #dagbirlik #motivationalpost #motivationday #motivationeveryday #beauty #beautygirl #lifestyle #bluestylee #baku
 • 1,355 22 19 hours ago

Latest Instagram Posts

 • Have an amazing week, beautiful people! ❤🤗❤
 • Have an amazing week, beautiful people! ❤🤗❤
 • 0 1 8 minutes ago
 • Syʍᴩli Bᴇᴀuᴛiful
Бᴩᴇнд ᴨᴩᴇдᴄᴛᴀʙᴧᴇн ᴋᴏᴄʍᴇᴛиᴋᴏй дᴧя ᴋᴏжи, ᴄᴏчᴇᴛᴀющᴇй ʙ ᴄᴇбᴇ ᴋᴀᴋ ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛы ᴛᴩᴀʙᴏᴋ и цʙᴇᴛᴏʙ, ᴛᴀᴋ и ᴀᴋᴛиʙныᴇ ᴋᴏʍᴨᴏнᴇнᴛы ᴄ дᴏᴋᴀɜᴀннᴏй ϶ɸɸᴇᴋᴛиʙнᴏᴄᴛью.
🍀Сыʙᴏᴩᴏᴛᴋᴀ ᴄ ʙиᴛᴀʍинᴏʍ С ᴄᴏдᴇᴩжиᴛ ᴄᴛʙᴏᴧᴏʙыᴇ ᴋᴧᴇᴛᴋи ᴩᴀᴄᴛᴇний, ʙиᴛᴀʍин С, ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙую ᴋиᴄᴧᴏᴛу.
Сᴏᴄᴛᴀʙ ᴩᴀбᴏчий и ᴨᴩи ϶ᴛᴏʍ бᴇɜᴏᴨᴀᴄный, ᴏᴛᴄуᴛᴄᴛʙуюᴛ ᴄиᴧиᴋᴏны и ᴨᴀᴩᴀбᴇны.☝️ 🍀Мᴀᴄᴋᴀ нᴀ ᴏᴄнᴏʙᴇ ᴀᴋᴛиʙиᴩᴏʙᴀннᴏᴦᴏ уᴦᴧя ᴨᴩᴇднᴀɜнᴀчᴇнᴀ дᴧя бᴇᴩᴇжнᴏᴦᴏ ᴏчищᴇния ᴋᴏжи бᴇɜ ᴨᴇᴩᴇᴄуɯиʙᴀния.

Мᴀᴄᴋᴀ нᴇ ᴄᴏдᴇᴩжиᴛ ᴄуᴧьɸᴀᴛы, ᴨᴀᴩᴀбᴇны и ᴄиᴧиᴋᴏн, ᴀ ɜᴀ ᴏчищᴀющий и уʙᴧᴀжняющий ϶ɸɸᴇᴋᴛ ᴏᴛʙᴇчᴀюᴛ ᴛᴩи ʙидᴀ ᴦᴧины, уᴦᴏᴧь и ᴧᴇциᴛин.👌 🍀Оʍᴏᴧᴀжиʙᴀющий нᴏчнᴏй ᴋᴩᴇʍ ᴦᴧубᴏᴋᴏ уʙᴧᴀжняᴇᴛ ᴋᴏжу ᴨᴩи ᴨᴏʍᴏщи ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴏй ᴋиᴄᴧᴏᴛы и ᴩᴀᴄᴛиᴛᴇᴧьных ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛᴏʙ, ᴀ ᴛᴀᴋжᴇ нᴀᴄыщᴀᴇᴛ ᴇᴇ ʙиᴛᴀʍинᴀʍи С, Е, В3, В5, В6. Нᴇ иᴄᴨыᴛыʙᴀᴧᴄя нᴀ жиʙᴏᴛных🐇, нᴇ ᴄᴏдᴇᴩжиᴛ ᴨᴀᴩᴀбᴇнᴏʙ и ᴄиᴧиᴋᴏнᴏʙ. 🍀Уʙᴧᴀжняющий днᴇʙнᴏй ᴋᴩᴇʍ ᴏᴛʙᴇчᴀᴇᴛ ɜᴀ уʙᴧᴀжнᴇниᴇ ᴋᴏжи ʙ ᴛᴇчᴇниᴇ ʙᴄᴇᴦᴏ дня. Рᴀбᴏᴛᴀюᴛ ɜдᴇᴄь ᴄᴋʙᴀᴧᴇн, ʙиᴛᴀʍины В3, В5, С и Е, ᴀ ᴛᴀᴋжᴇ ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴀя ᴋиᴄᴧᴏᴛᴀ.

Кᴀᴋ ϶ᴛᴏ ɜᴀʙᴇдᴇнᴏ у Syʍᴩli Bᴇᴀuᴛiful, ᴋᴩᴇʍ нᴇ иᴄᴨыᴛыʙᴀᴧᴄя нᴀ жиʙᴏᴛных, ᴀ ʙ ᴄᴏᴄᴛᴀʙᴇ ᴏᴛᴄуᴛᴄᴛʙуюᴛ ᴨᴀᴩᴀбᴇны и ᴄиᴧиᴋᴏны.

Еᴄᴛь ʙ ᴧинᴇйᴋᴇ и ᴄыʙᴏᴩᴏᴛᴋᴀ ᴄ ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴏй ᴋиᴄᴧᴏᴛᴏй🤗. Пᴏʍиʍᴏ ᴏᴄнᴏʙнᴏᴦᴏ ᴀᴋᴛиʙнᴏᴦᴏ инᴦᴩᴇдиᴇнᴛᴀ, ʙ ᴄᴏᴄᴛᴀʙᴇ ʙиᴛᴀʍины ᴦᴩуᴨᴨы В, ʙиᴛᴀʍин С, ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛ ᴩᴏʍᴀɯᴋи.

Ну и, ᴩᴀɜуʍᴇᴇᴛᴄя, ᴋᴀᴋᴏй ᴄᴏʙᴩᴇʍᴇнный ᴀʍᴇᴩиᴋᴀнᴄᴋий бᴩᴇнд ᴏбᴏйдᴇᴛᴄя бᴇɜ ᴄыʙᴏᴩᴏᴛᴋи ᴄ ᴩᴇᴛинᴏᴧᴏʍ? Эᴛᴏ быᴧᴏ бы нᴇʍыᴄᴧиʍᴏ. 
Вᴄᴛᴩᴇчᴀйᴛᴇ Viᴛᴀʍin A Cᴏʍᴩlᴇx
💕💕💋💋💕💕💋💋💕💕
В ᴄᴏᴄᴛᴀʙᴇ ʙиᴛᴀʍины А и Е, Q10, ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛ ʍᴏᴩᴋᴏʙи, ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴀя ᴋиᴄᴧᴏᴛᴀ. 
Сᴏʙᴩᴇʍᴇннᴏᴇ ᴧицᴏ бᴇɜ ᴛᴏᴦᴏ ᴄᴀʍᴏᴦᴏ ᴄияния ᴋᴏжи иɜнуᴛᴩи – ϶ᴛᴏ ужᴇ ᴨᴩᴏᴄᴛᴏ нᴇᴨᴩиᴧичнᴏ. Пᴩᴏиɜʙᴏдиᴛᴇᴧь ϶ᴛᴏ ᴨᴩᴇᴋᴩᴀᴄнᴏ ᴨᴏниʍᴀᴇᴛ и ʙыᴨуᴄᴋᴀᴇᴛ дᴧя ᴄияния цᴇᴧых дʙᴀ ᴨᴩᴏдуᴋᴛᴀ: ᴏчищᴀющᴇᴇ ʍᴀᴄᴧᴏ дᴧя ᴧицᴀ и уʙᴧᴀжняющᴇᴇ ʍᴀᴄᴧᴏ дᴧя ᴧицᴀ.🤗
Обᴀ ᴨᴩᴏдуᴋᴛᴀ ᴩᴀбᴏᴛᴀюᴛ ʙ ᴛᴀндᴇʍᴇ, дᴏᴨᴏᴧняя дᴩуᴦᴀ, дᴧя ᴛᴏᴦᴏ, чᴛᴏбы дᴀжᴇ ᴄᴀʍᴀя ᴛуᴄᴋᴧᴀя и уᴨᴩяʍᴀя ᴋᴏжᴀ ɜᴀᴄияᴧᴀ-ᴛᴀᴋи иɜнуᴛᴩи, ᴋᴀᴋ у ɜʙᴇɜд Гᴏᴧᴧиʙудᴀ.
Пᴏ ᴋᴏду AUQ8137 дᴏ ᴋᴏнцᴀ янʙᴀᴩя дᴇйᴄᴛʙуᴇᴛ ᴄᴋидᴋᴀ 10%
#iherb#AUQ8137
 • Syʍᴩli Bᴇᴀuᴛiful
  Бᴩᴇнд ᴨᴩᴇдᴄᴛᴀʙᴧᴇн ᴋᴏᴄʍᴇᴛиᴋᴏй дᴧя ᴋᴏжи, ᴄᴏчᴇᴛᴀющᴇй ʙ ᴄᴇбᴇ ᴋᴀᴋ ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛы ᴛᴩᴀʙᴏᴋ и цʙᴇᴛᴏʙ, ᴛᴀᴋ и ᴀᴋᴛиʙныᴇ ᴋᴏʍᴨᴏнᴇнᴛы ᴄ дᴏᴋᴀɜᴀннᴏй ϶ɸɸᴇᴋᴛиʙнᴏᴄᴛью.
  🍀Сыʙᴏᴩᴏᴛᴋᴀ ᴄ ʙиᴛᴀʍинᴏʍ С ᴄᴏдᴇᴩжиᴛ ᴄᴛʙᴏᴧᴏʙыᴇ ᴋᴧᴇᴛᴋи ᴩᴀᴄᴛᴇний, ʙиᴛᴀʍин С, ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙую ᴋиᴄᴧᴏᴛу.
  Сᴏᴄᴛᴀʙ ᴩᴀбᴏчий и ᴨᴩи ϶ᴛᴏʍ бᴇɜᴏᴨᴀᴄный, ᴏᴛᴄуᴛᴄᴛʙуюᴛ ᴄиᴧиᴋᴏны и ᴨᴀᴩᴀбᴇны.☝️ 🍀Мᴀᴄᴋᴀ нᴀ ᴏᴄнᴏʙᴇ ᴀᴋᴛиʙиᴩᴏʙᴀннᴏᴦᴏ уᴦᴧя ᴨᴩᴇднᴀɜнᴀчᴇнᴀ дᴧя бᴇᴩᴇжнᴏᴦᴏ ᴏчищᴇния ᴋᴏжи бᴇɜ ᴨᴇᴩᴇᴄуɯиʙᴀния.

  Мᴀᴄᴋᴀ нᴇ ᴄᴏдᴇᴩжиᴛ ᴄуᴧьɸᴀᴛы, ᴨᴀᴩᴀбᴇны и ᴄиᴧиᴋᴏн, ᴀ ɜᴀ ᴏчищᴀющий и уʙᴧᴀжняющий ϶ɸɸᴇᴋᴛ ᴏᴛʙᴇчᴀюᴛ ᴛᴩи ʙидᴀ ᴦᴧины, уᴦᴏᴧь и ᴧᴇциᴛин.👌 🍀Оʍᴏᴧᴀжиʙᴀющий нᴏчнᴏй ᴋᴩᴇʍ ᴦᴧубᴏᴋᴏ уʙᴧᴀжняᴇᴛ ᴋᴏжу ᴨᴩи ᴨᴏʍᴏщи ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴏй ᴋиᴄᴧᴏᴛы и ᴩᴀᴄᴛиᴛᴇᴧьных ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛᴏʙ, ᴀ ᴛᴀᴋжᴇ нᴀᴄыщᴀᴇᴛ ᴇᴇ ʙиᴛᴀʍинᴀʍи С, Е, В3, В5, В6. Нᴇ иᴄᴨыᴛыʙᴀᴧᴄя нᴀ жиʙᴏᴛных🐇, нᴇ ᴄᴏдᴇᴩжиᴛ ᴨᴀᴩᴀбᴇнᴏʙ и ᴄиᴧиᴋᴏнᴏʙ. 🍀Уʙᴧᴀжняющий днᴇʙнᴏй ᴋᴩᴇʍ ᴏᴛʙᴇчᴀᴇᴛ ɜᴀ уʙᴧᴀжнᴇниᴇ ᴋᴏжи ʙ ᴛᴇчᴇниᴇ ʙᴄᴇᴦᴏ дня. Рᴀбᴏᴛᴀюᴛ ɜдᴇᴄь ᴄᴋʙᴀᴧᴇн, ʙиᴛᴀʍины В3, В5, С и Е, ᴀ ᴛᴀᴋжᴇ ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴀя ᴋиᴄᴧᴏᴛᴀ.

  Кᴀᴋ ϶ᴛᴏ ɜᴀʙᴇдᴇнᴏ у Syʍᴩli Bᴇᴀuᴛiful, ᴋᴩᴇʍ нᴇ иᴄᴨыᴛыʙᴀᴧᴄя нᴀ жиʙᴏᴛных, ᴀ ʙ ᴄᴏᴄᴛᴀʙᴇ ᴏᴛᴄуᴛᴄᴛʙуюᴛ ᴨᴀᴩᴀбᴇны и ᴄиᴧиᴋᴏны.

  Еᴄᴛь ʙ ᴧинᴇйᴋᴇ и ᴄыʙᴏᴩᴏᴛᴋᴀ ᴄ ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴏй ᴋиᴄᴧᴏᴛᴏй🤗. Пᴏʍиʍᴏ ᴏᴄнᴏʙнᴏᴦᴏ ᴀᴋᴛиʙнᴏᴦᴏ инᴦᴩᴇдиᴇнᴛᴀ, ʙ ᴄᴏᴄᴛᴀʙᴇ ʙиᴛᴀʍины ᴦᴩуᴨᴨы В, ʙиᴛᴀʍин С, ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛ ᴩᴏʍᴀɯᴋи.

  Ну и, ᴩᴀɜуʍᴇᴇᴛᴄя, ᴋᴀᴋᴏй ᴄᴏʙᴩᴇʍᴇнный ᴀʍᴇᴩиᴋᴀнᴄᴋий бᴩᴇнд ᴏбᴏйдᴇᴛᴄя бᴇɜ ᴄыʙᴏᴩᴏᴛᴋи ᴄ ᴩᴇᴛинᴏᴧᴏʍ? Эᴛᴏ быᴧᴏ бы нᴇʍыᴄᴧиʍᴏ.
  Вᴄᴛᴩᴇчᴀйᴛᴇ Viᴛᴀʍin A Cᴏʍᴩlᴇx
  💕💕💋💋💕💕💋💋💕💕
  В ᴄᴏᴄᴛᴀʙᴇ ʙиᴛᴀʍины А и Е, Q10, ϶ᴋᴄᴛᴩᴀᴋᴛ ʍᴏᴩᴋᴏʙи, ᴦиᴀᴧуᴩᴏнᴏʙᴀя ᴋиᴄᴧᴏᴛᴀ.
  Сᴏʙᴩᴇʍᴇннᴏᴇ ᴧицᴏ бᴇɜ ᴛᴏᴦᴏ ᴄᴀʍᴏᴦᴏ ᴄияния ᴋᴏжи иɜнуᴛᴩи – ϶ᴛᴏ ужᴇ ᴨᴩᴏᴄᴛᴏ нᴇᴨᴩиᴧичнᴏ. Пᴩᴏиɜʙᴏдиᴛᴇᴧь ϶ᴛᴏ ᴨᴩᴇᴋᴩᴀᴄнᴏ ᴨᴏниʍᴀᴇᴛ и ʙыᴨуᴄᴋᴀᴇᴛ дᴧя ᴄияния цᴇᴧых дʙᴀ ᴨᴩᴏдуᴋᴛᴀ: ᴏчищᴀющᴇᴇ ʍᴀᴄᴧᴏ дᴧя ᴧицᴀ и уʙᴧᴀжняющᴇᴇ ʍᴀᴄᴧᴏ дᴧя ᴧицᴀ.🤗
  Обᴀ ᴨᴩᴏдуᴋᴛᴀ ᴩᴀбᴏᴛᴀюᴛ ʙ ᴛᴀндᴇʍᴇ, дᴏᴨᴏᴧняя дᴩуᴦᴀ, дᴧя ᴛᴏᴦᴏ, чᴛᴏбы дᴀжᴇ ᴄᴀʍᴀя ᴛуᴄᴋᴧᴀя и уᴨᴩяʍᴀя ᴋᴏжᴀ ɜᴀᴄияᴧᴀ-ᴛᴀᴋи иɜнуᴛᴩи, ᴋᴀᴋ у ɜʙᴇɜд Гᴏᴧᴧиʙудᴀ.
  Пᴏ ᴋᴏду AUQ8137 дᴏ ᴋᴏнцᴀ янʙᴀᴩя дᴇйᴄᴛʙуᴇᴛ ᴄᴋидᴋᴀ 10%
  #iherb #AUQ8137
 • 2 1 10 minutes ago
 • Nane Yağının Mucizevi Faydaları 👇🏻👇🏻 *Doğal bir ağrı kesici görevi görerek kas ve karın ağrılarını dindiriyor
*Kan dolaşımına olumlu etki ederek baş ağrılarının da daha hızlı geçmesini sağlıyor
*Tıkanan sinüslerin açılmasına yardımcı oluyor
*Yüksek ateşi düşürme konusunda vücuda destek oluyor
*Fazla iştahın önüne geçerek iştah kapatıcı bir etki gösteriyor
*Sindirim sistemine destek olarak hazmı kolaylaştırıyor
*Aynı şekilde mide bulantılarına karşı da etkili olduğu biliniyor
*Ağız kokusunun engellenmesine yardımcı oluyor
*Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi yaygın hastalıkların olumsuz etkilerini azaltıyor
*Güneş nedeniyle oluşan yanıkları ferahlatmak için kullanılıyor
*Odaklanma, konsantrasyonu artırma, hafızayı güçlendirme gibi etkiler yaratıyor
*Alerjik reaksiyonlar nedeniyle oluşan cilt ve burun kaşıntılarını azaltıyor
*Dudak çatlamalarını engelliyor, dudakların daha dolgun gözükmesine yardımcı oluyor
*Saçlarda oluşan kepek sorunundan kurtarıyor
*Antimikrobiyal özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, akne tedavinde kullanılıyor
.
.
.
.
#güzellik #güzelliksırları #guzellik #bakımönerileri #bakımzamanı #bakımürünleri #bakımlıkadın #bakımlıkadınlar #beautygirl #ciltbakımı #ciltbakımıvegüzellik #ciltgençleştirme #makyajvideoları #makyaj #keşfetteyiz #keşfetteyim #kesfetteyiz 🌸🍂🌱🐞
 • Nane Yağının Mucizevi Faydaları 👇🏻👇🏻 *Doğal bir ağrı kesici görevi görerek kas ve karın ağrılarını dindiriyor
  *Kan dolaşımına olumlu etki ederek baş ağrılarının da daha hızlı geçmesini sağlıyor
  *Tıkanan sinüslerin açılmasına yardımcı oluyor
  *Yüksek ateşi düşürme konusunda vücuda destek oluyor
  *Fazla iştahın önüne geçerek iştah kapatıcı bir etki gösteriyor
  *Sindirim sistemine destek olarak hazmı kolaylaştırıyor
  *Aynı şekilde mide bulantılarına karşı da etkili olduğu biliniyor
  *Ağız kokusunun engellenmesine yardımcı oluyor
  *Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi yaygın hastalıkların olumsuz etkilerini azaltıyor
  *Güneş nedeniyle oluşan yanıkları ferahlatmak için kullanılıyor
  *Odaklanma, konsantrasyonu artırma, hafızayı güçlendirme gibi etkiler yaratıyor
  *Alerjik reaksiyonlar nedeniyle oluşan cilt ve burun kaşıntılarını azaltıyor
  *Dudak çatlamalarını engelliyor, dudakların daha dolgun gözükmesine yardımcı oluyor
  *Saçlarda oluşan kepek sorunundan kurtarıyor
  *Antimikrobiyal özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, akne tedavinde kullanılıyor
  .
  .
  .
  .
  #güzellik #güzelliksırları #guzellik #bakımönerileri #bakımzamanı #bakımürünleri #bakımlıkadın #bakımlıkadınlar #beautygirl #ciltbakımı #ciltbakımıvegüzellik #ciltgençleştirme #makyajvideoları #makyaj #keşfetteyiz #keşfetteyim #kesfetteyiz 🌸🍂🌱🐞
 • 3 0 16 minutes ago
 • Nane Yağının Mucizevi Faydaları 👇🏻👇🏻 *Doğal bir ağrı kesici görevi görerek kas ve karın ağrılarını dindiriyor
*Kan dolaşımına olumlu etki ederek baş ağrılarının da daha hızlı geçmesini sağlıyor
*Tıkanan sinüslerin açılmasına yardımcı oluyor
*Yüksek ateşi düşürme konusunda vücuda destek oluyor
*Fazla iştahın önüne geçerek iştah kapatıcı bir etki gösteriyor
*Sindirim sistemine destek olarak hazmı kolaylaştırıyor
*Aynı şekilde mide bulantılarına karşı da etkili olduğu biliniyor
*Ağız kokusunun engellenmesine yardımcı oluyor
*Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi yaygın hastalıkların olumsuz etkilerini azaltıyor
*Güneş nedeniyle oluşan yanıkları ferahlatmak için kullanılıyor
*Odaklanma, konsantrasyonu artırma, hafızayı güçlendirme gibi etkiler yaratıyor
*Alerjik reaksiyonlar nedeniyle oluşan cilt ve burun kaşıntılarını azaltıyor
*Dudak çatlamalarını engelliyor, dudakların daha dolgun gözükmesine yardımcı oluyor
*Saçlarda oluşan kepek sorunundan kurtarıyor
*Antimikrobiyal özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, akne tedavinde kullanılıyor
.
.
.
.
#güzellik #güzelliksırları #guzellik #bakımönerileri #bakımzamanı #bakımürünleri #bakımlıkadın #bakımlıkadınlar #beautygirl #ciltbakımı #ciltbakımıvegüzellik #ciltgençleştirme #makyajvideoları #makyaj #keşfetteyiz #keşfetteyim #kesfetteyiz 🌸🍂🌱🐞
 • Nane Yağının Mucizevi Faydaları 👇🏻👇🏻 *Doğal bir ağrı kesici görevi görerek kas ve karın ağrılarını dindiriyor
  *Kan dolaşımına olumlu etki ederek baş ağrılarının da daha hızlı geçmesini sağlıyor
  *Tıkanan sinüslerin açılmasına yardımcı oluyor
  *Yüksek ateşi düşürme konusunda vücuda destek oluyor
  *Fazla iştahın önüne geçerek iştah kapatıcı bir etki gösteriyor
  *Sindirim sistemine destek olarak hazmı kolaylaştırıyor
  *Aynı şekilde mide bulantılarına karşı da etkili olduğu biliniyor
  *Ağız kokusunun engellenmesine yardımcı oluyor
  *Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi yaygın hastalıkların olumsuz etkilerini azaltıyor
  *Güneş nedeniyle oluşan yanıkları ferahlatmak için kullanılıyor
  *Odaklanma, konsantrasyonu artırma, hafızayı güçlendirme gibi etkiler yaratıyor
  *Alerjik reaksiyonlar nedeniyle oluşan cilt ve burun kaşıntılarını azaltıyor
  *Dudak çatlamalarını engelliyor, dudakların daha dolgun gözükmesine yardımcı oluyor
  *Saçlarda oluşan kepek sorunundan kurtarıyor
  *Antimikrobiyal özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, akne tedavinde kullanılıyor
  .
  .
  .
  .
  #güzellik #güzelliksırları #guzellik #bakımönerileri #bakımzamanı #bakımürünleri #bakımlıkadın #bakımlıkadınlar #beautygirl #ciltbakımı #ciltbakımıvegüzellik #ciltgençleştirme #makyajvideoları #makyaj #keşfetteyiz #keşfetteyim #kesfetteyiz 🌸🍂🌱🐞
 • 16 0 17 minutes ago
 • Перед тем как приступить к скульптурированию ,необходимо подготовить нашу кожу ☝️
🌸Очищение. При помощи пенки, специального масла или лосьона смойте остатки старого косметического средства. Даже если вы еще не накрашены(удаляем излишки кожного жира и загрязнения).
🌸Тонизирование. Сразу после умывания стоит протереть кожу, используя ватный диск, смоченный тоником(делаем кожу свежее);
🌸Увлажнение. Какой бы ни была дерма: жирной, сухой или нормальной, ей в любом случае необходима влага.Поэтому необходимо нанести увлажняющий крем.
🌸Тонирование. После проведения обязательных уходовых процедур можно приступить к макияжу. Нанесите праймер или базу: так мейк продержится дольше.Важно, чтобы средство подходило под тип дермы ( об этом я писала ранее в посте) и сочеталось с остальной косметикой.
❗️Контуринг❗️
У каждого есть свой тип лица, которых всего по моему мнению 4: круг, квадрат, треугольник и овал. И отталкиваться мы будем именно от них, и так:
☘️Круг. ▪️Хорошо затемните линию роста волос, при этом не затрагивая область висков.
▪️По бокам нижней челюсти нанесите темный оттенок,чтобы визуально их сузить.
▪️Резкой линией выделите зону скул:они должны быть достаточно грубыми и острыми.
▪️Распределите хайлайтер по области подбородка.
▪️Добавьте светлый пигмент в уголки глаз, на верхнюю губу, лоб и яблочки щек.
☘️Квадрат.▪️Подчеркните линию скуловой кости большими треугольниками.
▪️Нанесите тонкие черные или коричневые полосы на верхнюю часть лба.
▪️Добавьте немного темного цвета по линии нижней челюсти.
▪️Слегка подсветите лоб.
▪️Нарисуйте длинные блики на скулах.
▪️Подчеркните хайлайтером внутренние уголки глаз, подбородок и спинку носа.
☘️Треугольник. ▪️По краям челюсти нанесите хайлайтер.
▪️В центр подбородка добавьте темное пятно и хорошо его растушуйте.
▪️По линии роста волос до висков проведите широкую темную линию.
▪️Выделите скулы при помощи игры света и тени.
▪️По необходимости добавьте блеск на остальные выступающие части.
☘️Овал.Считается вообще идеальным🙈
▪️Добавьте бронзер на нижнюю часть подбородка.
▪️Затемните верхнюю часть лба.
▪️Подчеркните скуловую кость.
▪️Добавьте хайлайтер под бровь, на кончик и спинку носа, на верх губы и лоб.
 • Перед тем как приступить к скульптурированию ,необходимо подготовить нашу кожу ☝️
  🌸Очищение. При помощи пенки, специального масла или лосьона смойте остатки старого косметического средства. Даже если вы еще не накрашены(удаляем излишки кожного жира и загрязнения).
  🌸Тонизирование. Сразу после умывания стоит протереть кожу, используя ватный диск, смоченный тоником(делаем кожу свежее);
  🌸Увлажнение. Какой бы ни была дерма: жирной, сухой или нормальной, ей в любом случае необходима влага.Поэтому необходимо нанести увлажняющий крем.
  🌸Тонирование. После проведения обязательных уходовых процедур можно приступить к макияжу. Нанесите праймер или базу: так мейк продержится дольше.Важно, чтобы средство подходило под тип дермы ( об этом я писала ранее в посте) и сочеталось с остальной косметикой.
  ❗️Контуринг❗️
  У каждого есть свой тип лица, которых всего по моему мнению 4: круг, квадрат, треугольник и овал. И отталкиваться мы будем именно от них, и так:
  ☘️Круг. ▪️Хорошо затемните линию роста волос, при этом не затрагивая область висков.
  ▪️По бокам нижней челюсти нанесите темный оттенок,чтобы визуально их сузить.
  ▪️Резкой линией выделите зону скул:они должны быть достаточно грубыми и острыми.
  ▪️Распределите хайлайтер по области подбородка.
  ▪️Добавьте светлый пигмент в уголки глаз, на верхнюю губу, лоб и яблочки щек.
  ☘️Квадрат.▪️Подчеркните линию скуловой кости большими треугольниками.
  ▪️Нанесите тонкие черные или коричневые полосы на верхнюю часть лба.
  ▪️Добавьте немного темного цвета по линии нижней челюсти.
  ▪️Слегка подсветите лоб.
  ▪️Нарисуйте длинные блики на скулах.
  ▪️Подчеркните хайлайтером внутренние уголки глаз, подбородок и спинку носа.
  ☘️Треугольник. ▪️По краям челюсти нанесите хайлайтер.
  ▪️В центр подбородка добавьте темное пятно и хорошо его растушуйте.
  ▪️По линии роста волос до висков проведите широкую темную линию.
  ▪️Выделите скулы при помощи игры света и тени.
  ▪️По необходимости добавьте блеск на остальные выступающие части.
  ☘️Овал.Считается вообще идеальным🙈
  ▪️Добавьте бронзер на нижнюю часть подбородка.
  ▪️Затемните верхнюю часть лба.
  ▪️Подчеркните скуловую кость.
  ▪️Добавьте хайлайтер под бровь, на кончик и спинку носа, на верх губы и лоб.
 • 5 1 36 minutes ago
 • И пятое задание #марафонshikstudio2020 , новая вариация Смоки . Все легко и просто, варьируя цвета, можно получить разный макияж😍
А все оттенки фиолетового очень круто подчеркнут зелёный цвет глаз
 • И пятое задание #марафонshikstudio2020 , новая вариация Смоки . Все легко и просто, варьируя цвета, можно получить разный макияж😍
  А все оттенки фиолетового очень круто подчеркнут зелёный цвет глаз
 • 39 1 3 hours ago
 • «Уважения заслуживают те люди, которые независимо от ситуации, времени и места, остаются такими же, какие они есть на самом деле».
М. Ю. Лермонтов🤩😚
Подписываюсь под каждым словом👌🏼Идеальных людей не бывает. Идеальных людей никогда не было. Идеальных людей никогда не будет. Будь таким, какой ты есть. Ведь кто-то любит тебя именно таким и верит в тебя именно такого😉😘
Те кто знакомятся со мной впервые признавались потом, что произвожу впечатление стервы😈 Ты тоже так думал, когда впервые знакомились?))
 • «Уважения заслуживают те люди, которые независимо от ситуации, времени и места, остаются такими же, какие они есть на самом деле».
  М. Ю. Лермонтов🤩😚
  Подписываюсь под каждым словом👌🏼Идеальных людей не бывает. Идеальных людей никогда не было. Идеальных людей никогда не будет. Будь таким, какой ты есть. Ведь кто-то любит тебя именно таким и верит в тебя именно такого😉😘
  Те кто знакомятся со мной впервые признавались потом, что произвожу впечатление стервы😈 Ты тоже так думал, когда впервые знакомились?))
 • 44 2 5 hours ago
 • "That's why her hair is so big. It's full of secrets." Expertly hiding my finger splint in my hair. 😉
 • "That's why her hair is so big. It's full of secrets." Expertly hiding my finger splint in my hair. 😉
 • 923 54 1 August, 2018