#buyfilmnotmegapixel Instagram Photos & Videos

buyfilmnotmegapixel - 125.8k posts

Latest Instagram Posts

 • The Hardy Tree..
 • The Hardy Tree..
 • 20 1 21 minutes ago
 • Olympus XA2, Portra 400
Norfolk, VA
 • Olympus XA2, Portra 400
  Norfolk, VA
 • 36 1 54 minutes ago
 • ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐’พ๐“‡๐“ ๐’พ๐“ƒ ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ
๐’ฒ๐’ฝ๐‘’๐“ƒ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐‘”๐‘’๐“‰ ๐“Œ๐’ฝ๐’ถ๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐“Œ๐’ถ๐“ƒ๐“‰ ๐’พ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐“‰๐“‡๐“Š๐‘”๐‘”๐“๐‘’ ๐’ป๐‘œ๐“‡ ๐“ˆ๐‘’๐“๐’ป ,
๐’œ๐“ƒ๐’น ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“Œ๐‘œ๐“‡๐“๐’น ๐“‚๐’ถ๐“€๐‘’ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐’ฌ๐“Š๐‘’๐‘’๐“ƒ ๐’ป๐‘œ๐“‡ ๐’ถ ๐’น๐’ถ๐“Ž .
๐’ฅ๐“Š๐“ˆ๐“‰ ๐‘”๐‘œ ๐“‰๐‘œ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‚๐’พ๐“‡๐“‡๐‘œ๐“‡ ๐’ถ๐“ƒ๐’น ๐“๐‘œ๐‘œ๐“€ ๐’ถ๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡๐“ˆ๐‘’๐“๐’ป, ๐’œ๐“ƒ๐’น ๐“ˆ๐‘’๐‘’ ๐“Œ๐’ฝ๐’ถ๐“‰ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐’พ๐“‡๐“ ๐’ฝ๐’ถ๐“ˆ ๐“‰๐‘œ ๐“ˆ๐’ถ๐“Ž.
โ„ฑ๐‘œ๐“‡ ๐’พ๐“‰ ๐’พ๐“ˆ๐“ƒ'๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ป๐’ถ๐“‰๐’ฝ๐‘’๐“‡ ๐‘œ๐“‡ ๐“‚๐‘œ๐“‰๐’ฝ๐‘’๐“‡ . 
๐’ฒ๐’ฝ๐‘œ'๐“ˆ ๐’ฟ๐“Š๐’น๐‘”๐‘’๐“‚๐‘’๐“ƒ๐“‰ ๐“Š๐“…๐‘œ๐“ƒ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐“‚๐“Š๐“ˆ๐“‰ ๐“…๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ.
๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐‘œ๐“ƒ๐‘’ ๐“Œ๐’ฝ๐‘œ'๐“ˆ ๐“‹๐‘’๐“‡๐’น๐’พ๐’ธ๐“‰ ๐’ธ๐‘œ๐“Š๐“ƒ๐“‰๐“ˆ ๐“‚๐‘œ๐“ˆ๐“‰ ๐’พ๐“ƒ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐“๐’พ๐’ป๐‘’ , โ„๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘œ๐“ƒ๐‘’ ๐“ˆ๐“‰๐’ถ๐“‡๐’พ๐“ƒ๐‘” ๐’ท๐’ถ๐’ธ๐“€ ๐’ป๐“‡๐‘œ๐“‚ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ. 
๐’ด๐‘œ๐“Š ๐“‚๐’ถ๐“Ž๐’ท๐‘’ ๐’ถ ๐’ฎ๐’ธ๐’ถ๐“‡๐“๐‘’๐“‰ ๐’ช'โ„‹๐’ถ๐“‡๐’ถ ๐‘œ๐“‡ ๐“…๐‘’๐“‡๐’ฝ๐’ถ๐“…๐“ˆ ๐“Ž๐‘œ๐“Š'๐“‡๐‘’ ๐’ถ ๐“๐’พ๐“‰๐“‰๐“๐‘’ ๐“‚๐‘œ๐“‡๐‘’ ๐“ˆ๐’ฝ๐“Ž , ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐’พ๐“‡๐“ ๐“€๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ ๐“‡๐‘’๐’ถ๐“๐“๐“Ž ๐“Œ๐‘œ๐“ƒ'๐“‰ ๐’ธ๐’ถ๐“‡๐‘’ ๐’พ๐’ป ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐’ธ๐’ถ๐“ƒ'๐“‰ ๐“๐‘œ๐‘œ๐“€ ๐’ฝ๐‘’๐“‡ ๐“ˆ๐“‰๐“‡๐’พ๐‘”๐’ฝ๐“‰ ๐’พ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘’๐“Ž๐‘’ .
๐’ฎ๐’ฝ๐‘’'๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“…๐‘’๐“‡๐“ˆ๐‘œ๐“ƒ ๐“‰๐‘œ ๐“…๐“๐‘’๐’ถ๐“ˆ๐‘’ ๐“ƒ๐‘’๐“‹๐‘’๐“‡ ๐“‚๐’พ๐“ƒ๐’น ๐’ถ๐“๐“ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‡๐‘’๐“ˆ๐“‰, ๐’ป๐‘œ๐“‡ ๐“ˆ๐’ฝ๐‘’'๐“ˆ ๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐’ธ๐“๐‘’๐’ถ๐“‡ ๐“‰๐‘œ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘’๐“ƒ๐’น , ๐’œ๐“ƒ๐’น ๐“Ž๐‘œ๐“Š'๐“‹๐‘’ ๐“…๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‚๐‘œ๐“ˆ๐“‰ ๐’น๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐‘’๐“‡๐‘œ๐“Š๐“ˆ ๐“‰๐‘’๐“ˆ๐“‰ ๐’พ๐’ป ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐’พ๐“‡๐“ ๐’พ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ ๐’พ๐“ˆ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ป๐“‡๐’พ๐‘’๐“ƒ๐’น . 
๐’ด๐‘œ๐“Š ๐“‚๐’ถ๐“Ž ๐’ป๐‘œ๐‘œ๐“ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“Œ๐‘œ๐“‡๐“๐’น ๐’น๐‘œ๐“Œ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“…๐’ถ๐“‰๐’ฝ๐“Œ๐’ถ๐“Ž ๐‘œ๐’ป ๐“Ž๐‘’๐’ถ๐“‡๐“ˆ ๐’ถ๐“ƒ๐’น ๐‘”๐‘’๐“‰ ๐“…๐’ถ๐“‰๐“ˆ ๐‘œ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ท๐’ถ๐’ธ๐“€ ๐’ถ๐“ˆ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐“…๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ, โ„ฌ๐“Š๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐‘œ๐“ƒ๐“๐“Ž ๐“‡๐‘’๐“Œ๐’ถ๐“‡๐’น ๐“Œ๐’พ๐“๐“ ๐’ท๐‘’ ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‡๐“‰๐’ถ๐’ธ๐’ฝ๐‘’ ๐’ถ๐“ƒ๐’น ๐“‰๐‘’๐’ถ๐“‡๐“ˆ ๐’พ๐’ป ๐“Ž๐‘œ๐“Š'๐“‹๐‘’ ๐’ธ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‰๐‘’๐’น ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐’พ๐“‡๐“ โ„๐“ƒ ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ .
.
.
. ~โ„›๐‘œ๐“๐“Ž , 16 ๐’ฅ๐“Š๐“๐“Ž 2006 ~
#fujisuperia .
.
.
.
.
. .
.
.
.
. .
. .
.
. #analog #analoguevibes #analogphotography #analogfilm #analogmood #analogcamera #analogfeatures #analogpeople #analogproject #analogvisualmag #theanalogclub #filmisnotdead #filmphotography #35mm #ishootfilm #35mmphotography #fujifilm #keepfilmalive #buyfilmnotmegapixel #filmneverdie
 • ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐’พ๐“‡๐“ ๐’พ๐“ƒ ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ
  ๐’ฒ๐’ฝ๐‘’๐“ƒ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐‘”๐‘’๐“‰ ๐“Œ๐’ฝ๐’ถ๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐“Œ๐’ถ๐“ƒ๐“‰ ๐’พ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐“‰๐“‡๐“Š๐‘”๐‘”๐“๐‘’ ๐’ป๐‘œ๐“‡ ๐“ˆ๐‘’๐“๐’ป ,
  ๐’œ๐“ƒ๐’น ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“Œ๐‘œ๐“‡๐“๐’น ๐“‚๐’ถ๐“€๐‘’ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐’ฌ๐“Š๐‘’๐‘’๐“ƒ ๐’ป๐‘œ๐“‡ ๐’ถ ๐’น๐’ถ๐“Ž .
  ๐’ฅ๐“Š๐“ˆ๐“‰ ๐‘”๐‘œ ๐“‰๐‘œ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‚๐’พ๐“‡๐“‡๐‘œ๐“‡ ๐’ถ๐“ƒ๐’น ๐“๐‘œ๐‘œ๐“€ ๐’ถ๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡๐“ˆ๐‘’๐“๐’ป, ๐’œ๐“ƒ๐’น ๐“ˆ๐‘’๐‘’ ๐“Œ๐’ฝ๐’ถ๐“‰ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐’พ๐“‡๐“ ๐’ฝ๐’ถ๐“ˆ ๐“‰๐‘œ ๐“ˆ๐’ถ๐“Ž.
  โ„ฑ๐‘œ๐“‡ ๐’พ๐“‰ ๐’พ๐“ˆ๐“ƒ'๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ป๐’ถ๐“‰๐’ฝ๐‘’๐“‡ ๐‘œ๐“‡ ๐“‚๐‘œ๐“‰๐’ฝ๐‘’๐“‡ .
  ๐’ฒ๐’ฝ๐‘œ'๐“ˆ ๐’ฟ๐“Š๐’น๐‘”๐‘’๐“‚๐‘’๐“ƒ๐“‰ ๐“Š๐“…๐‘œ๐“ƒ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐“‚๐“Š๐“ˆ๐“‰ ๐“…๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ.
  ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐‘œ๐“ƒ๐‘’ ๐“Œ๐’ฝ๐‘œ'๐“ˆ ๐“‹๐‘’๐“‡๐’น๐’พ๐’ธ๐“‰ ๐’ธ๐‘œ๐“Š๐“ƒ๐“‰๐“ˆ ๐“‚๐‘œ๐“ˆ๐“‰ ๐’พ๐“ƒ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐“๐’พ๐’ป๐‘’ , โ„๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘œ๐“ƒ๐‘’ ๐“ˆ๐“‰๐’ถ๐“‡๐’พ๐“ƒ๐‘” ๐’ท๐’ถ๐’ธ๐“€ ๐’ป๐“‡๐‘œ๐“‚ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ.
  ๐’ด๐‘œ๐“Š ๐“‚๐’ถ๐“Ž๐’ท๐‘’ ๐’ถ ๐’ฎ๐’ธ๐’ถ๐“‡๐“๐‘’๐“‰ ๐’ช'โ„‹๐’ถ๐“‡๐’ถ ๐‘œ๐“‡ ๐“…๐‘’๐“‡๐’ฝ๐’ถ๐“…๐“ˆ ๐“Ž๐‘œ๐“Š'๐“‡๐‘’ ๐’ถ ๐“๐’พ๐“‰๐“‰๐“๐‘’ ๐“‚๐‘œ๐“‡๐‘’ ๐“ˆ๐’ฝ๐“Ž , ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐’พ๐“‡๐“ ๐“€๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ ๐“‡๐‘’๐’ถ๐“๐“๐“Ž ๐“Œ๐‘œ๐“ƒ'๐“‰ ๐’ธ๐’ถ๐“‡๐‘’ ๐’พ๐’ป ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐’ธ๐’ถ๐“ƒ'๐“‰ ๐“๐‘œ๐‘œ๐“€ ๐’ฝ๐‘’๐“‡ ๐“ˆ๐“‰๐“‡๐’พ๐‘”๐’ฝ๐“‰ ๐’พ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘’๐“Ž๐‘’ .
  ๐’ฎ๐’ฝ๐‘’'๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“…๐‘’๐“‡๐“ˆ๐‘œ๐“ƒ ๐“‰๐‘œ ๐“…๐“๐‘’๐’ถ๐“ˆ๐‘’ ๐“ƒ๐‘’๐“‹๐‘’๐“‡ ๐“‚๐’พ๐“ƒ๐’น ๐’ถ๐“๐“ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‡๐‘’๐“ˆ๐“‰, ๐’ป๐‘œ๐“‡ ๐“ˆ๐’ฝ๐‘’'๐“ˆ ๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐’ธ๐“๐‘’๐’ถ๐“‡ ๐“‰๐‘œ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘’๐“ƒ๐’น , ๐’œ๐“ƒ๐’น ๐“Ž๐‘œ๐“Š'๐“‹๐‘’ ๐“…๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‚๐‘œ๐“ˆ๐“‰ ๐’น๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐‘’๐“‡๐‘œ๐“Š๐“ˆ ๐“‰๐‘’๐“ˆ๐“‰ ๐’พ๐’ป ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐’พ๐“‡๐“ ๐’พ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐‘”๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ ๐’พ๐“ˆ ๐“Ž๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ป๐“‡๐’พ๐‘’๐“ƒ๐’น .
  ๐’ด๐‘œ๐“Š ๐“‚๐’ถ๐“Ž ๐’ป๐‘œ๐‘œ๐“ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“Œ๐‘œ๐“‡๐“๐’น ๐’น๐‘œ๐“Œ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“…๐’ถ๐“‰๐’ฝ๐“Œ๐’ถ๐“Ž ๐‘œ๐’ป ๐“Ž๐‘’๐’ถ๐“‡๐“ˆ ๐’ถ๐“ƒ๐’น ๐‘”๐‘’๐“‰ ๐“…๐’ถ๐“‰๐“ˆ ๐‘œ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ท๐’ถ๐’ธ๐“€ ๐’ถ๐“ˆ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐“…๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ, โ„ฌ๐“Š๐“‰ ๐“Ž๐‘œ๐“Š ๐‘œ๐“ƒ๐“๐“Ž ๐“‡๐‘’๐“Œ๐’ถ๐“‡๐’น ๐“Œ๐’พ๐“๐“ ๐’ท๐‘’ ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‡๐“‰๐’ถ๐’ธ๐’ฝ๐‘’ ๐’ถ๐“ƒ๐’น ๐“‰๐‘’๐’ถ๐“‡๐“ˆ ๐’พ๐’ป ๐“Ž๐‘œ๐“Š'๐“‹๐‘’ ๐’ธ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‰๐‘’๐’น ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐’พ๐“‡๐“ โ„๐“ƒ ๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ข๐“๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ .
  .
  .
  . ~โ„›๐‘œ๐“๐“Ž , 16 ๐’ฅ๐“Š๐“๐“Ž 2006 ~
  #fujisuperia .
  .
  .
  .
  .
  . .
  .
  .
  .
  . .
  . .
  .
  . #analog #analoguevibes #analogphotography #analogfilm #analogmood #analogcamera #analogfeatures #analogpeople #analogproject #analogvisualmag #theanalogclub #filmisnotdead #filmphotography #35mm #ishootfilm #35mmphotography #fujifilm #keepfilmalive #buyfilmnotmegapixel #filmneverdie
 • 180 1 1 hour ago
 • Berlayarlah agar kamu tahu betapa indahnya berlabuh.
-
-
-
๐Ÿ“ธ canon ftb ql
๐ŸŽž pro image 100
 • Berlayarlah agar kamu tahu betapa indahnya berlabuh.
  -
  -
  -
  ๐Ÿ“ธ canon ftb ql
  ๐ŸŽž pro image 100
 • 80 5 2 hours ago
 • Ojala pudiera devolver el sol.
๐Ÿ“ทVivitar PS45P
 • Ojala pudiera devolver el sol.
  ๐Ÿ“ทVivitar PS45P
 • 22 3 3 hours ago
 • โ€ขโ€ข |25-4-2019| โ€ขโ€ข
Khi mแป™t ngฦฐแปi con gรกi thแปฑc sแปฑ trฦฐแปŸng thร nh, thแปฉ cรด แบฅy muแป‘n tรฌm kiแบฟm แปŸ ngฦฐแปi ฤ‘ร n รดng cแปงa mรฌnh cรณ lแบฝ lร  sแปฑ chรขn thร nh vร  thแบฅu hiแปƒu. Sแบฝ khรดng cรฒn lร  nhแปฏng mแป™ng mฦก vแป mแป™t chร ng hoร ng tแปญ khรดi ngรด vร  mแป™t mแป‘i tรฌnh hร o nhoรกng. Mแป™t mแป‘i tรฌnh bแปn ฤ‘แบนp nhแบฅt lร  khi ฤ‘ฦฐแปฃc gรขy dแปฑng tแปซ nhแปฏng ฤ‘iแปu giแบฃn ฤ‘ฦกn. ฤรดi khi trong tรฌnh yรชu, chแป‰ cแบงn mแป™t cรกi nแบฏm tay lร ย hแบกnh phรบc lแบฏm rแป“i!
Nhแปฏng lแปi ฤ‘ฦฐแปng mแบญt tแปฑa nhฦฐ giรณ thoแบฃng, nhแปฏng ฤ‘iแปu thiรชn vแป vแบญt chแบฅt lแบกi dแป… dร ng ฤ‘แป•i thay. Cuแป™c ฤ‘แปi nร y vแป‘n dฤฉ lร  vแบญy, mแป™t tรฌnh yรชu chรขn thร nh khรดng cแบงn ฤ‘แบฟn nhแปฏng lแปi hแปฉa hแบนn viแปƒn vรดng. Chแป‰ cแบงn bรชn nhau, nแบฏm chแบทt lแบฅy tay nhau lร  ฤ‘แปง ...
#pentaxspotmatic #pentax #proimage100 #love
 • โ€ขโ€ข |25-4-2019| โ€ขโ€ข
  Khi mแป™t ngฦฐแปi con gรกi thแปฑc sแปฑ trฦฐแปŸng thร nh, thแปฉ cรด แบฅy muแป‘n tรฌm kiแบฟm แปŸ ngฦฐแปi ฤ‘ร n รดng cแปงa mรฌnh cรณ lแบฝ lร  sแปฑ chรขn thร nh vร  thแบฅu hiแปƒu. Sแบฝ khรดng cรฒn lร  nhแปฏng mแป™ng mฦก vแป mแป™t chร ng hoร ng tแปญ khรดi ngรด vร  mแป™t mแป‘i tรฌnh hร o nhoรกng. Mแป™t mแป‘i tรฌnh bแปn ฤ‘แบนp nhแบฅt lร  khi ฤ‘ฦฐแปฃc gรขy dแปฑng tแปซ nhแปฏng ฤ‘iแปu giแบฃn ฤ‘ฦกn. ฤรดi khi trong tรฌnh yรชu, chแป‰ cแบงn mแป™t cรกi nแบฏm tay lร ย hแบกnh phรบc lแบฏm rแป“i!
  Nhแปฏng lแปi ฤ‘ฦฐแปng mแบญt tแปฑa nhฦฐ giรณ thoแบฃng, nhแปฏng ฤ‘iแปu thiรชn vแป vแบญt chแบฅt lแบกi dแป… dร ng ฤ‘แป•i thay. Cuแป™c ฤ‘แปi nร y vแป‘n dฤฉ lร  vแบญy, mแป™t tรฌnh yรชu chรขn thร nh khรดng cแบงn ฤ‘แบฟn nhแปฏng lแปi hแปฉa hแบนn viแปƒn vรดng. Chแป‰ cแบงn bรชn nhau, nแบฏm chแบทt lแบฅy tay nhau lร  ฤ‘แปง ...
  #pentaxspotmatic #pentax #proimage100 #love
 • 79 2 4 hours ago