#centuryphotograph Instagram Photos & Videos

centuryphotograph - 1.1k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • ⬇
"آدم ها و سگ ها"
گویی سگ ها هم شبیه بعضی از آدم ها هستند،
اگر کسی دوستشان نداشته باشد
می خواهند 
دراز بکشند و بمیرند
مرگ نه راهی بی برگشت است
و نه ناگاه نیست شدن
"مرگ"دوست نداشته شدن است 
درست آن زمانیکه باید دوستت بدارند!
عکس و عکس نوشت:#حمید_رضا_بازرگانی

 • "آدم ها و سگ ها"
  گویی سگ ها هم شبیه بعضی از آدم ها هستند،
  اگر کسی دوستشان نداشته باشد
  می خواهند
  دراز بکشند و بمیرند
  مرگ نه راهی بی برگشت است
  و نه ناگاه نیست شدن
  "مرگ"دوست نداشته شدن است
  درست آن زمانیکه باید دوستت بدارند!
  عکس و عکس نوشت: #حمید_رضا_بازرگانی
 • 104 6 31 August, 2019