#dailyphotography Instagram Photos & Videos

dailyphotography - 137.1k posts

Top Posts

 • Here you have an awesome fall shot taken by @fwvg.photography in Molenveld, Netherlands 🇳🇱
 • Here you have an awesome fall shot taken by @fwvg.photography in Molenveld, Netherlands 🇳🇱
 • 757 13 16 October, 2019
 • 🌿
Sông có khúc, người có lúc...
Nhưng đời người được mấy lúc?
Đi được vài khúc mới phát hiện sai ngay từ khúc đầu, thì có lý do gì để đi tiếp?
Đời người sai ngay từ đầu, thì có lý do gì để sống tiếp?
Dòng đời được mấy lúc cho mình dừng lại sửa sai từ đầu?
...
Đôi khi chẳng hiểu sao cứ có cảm giác mình chẳng còn gì để mất, đứng ở chỗ cheo leo nhất không còn thấy run chân, trong đầu chỉ nghĩ rằng cùng lắm là ngã xuống và hết!
Nào nào! Bậy bạ bậy bạ... 😥
 • 🌿
  Sông có khúc, người có lúc...
  Nhưng đời người được mấy lúc?
  Đi được vài khúc mới phát hiện sai ngay từ khúc đầu, thì có lý do gì để đi tiếp?
  Đời người sai ngay từ đầu, thì có lý do gì để sống tiếp?
  Dòng đời được mấy lúc cho mình dừng lại sửa sai từ đầu?
  ...
  Đôi khi chẳng hiểu sao cứ có cảm giác mình chẳng còn gì để mất, đứng ở chỗ cheo leo nhất không còn thấy run chân, trong đầu chỉ nghĩ rằng cùng lắm là ngã xuống và hết!
  Nào nào! Bậy bạ bậy bạ... 😥
 • 459 15 22 October, 2019

Latest Instagram Posts

 • Время выставки
 • Время выставки
 • 24 1 2 hours ago
 • 🌼
 • 🌼
 • 1 1 4 hours ago
 • 📷galaxyS8
 • 📷galaxyS8
 • 6 2 5 hours ago
 • Historic Star Brewing Building located near the Mississippi River, Dubuque, IA
 • Historic Star Brewing Building located near the Mississippi River, Dubuque, IA
 • 79 1 11 hours ago
 • • sᴜʙᴀʀᴜ, ɪɴ sᴡᴇᴅᴇɴ ᴡᴇ ᴄᴀʟʟ ɪᴛ ᴀ ɢᴜʙʙɪʟ.
 • • sᴜʙᴀʀᴜ, ɪɴ sᴡᴇᴅᴇɴ ᴡᴇ ᴄᴀʟʟ ɪᴛ ᴀ ɢᴜʙʙɪʟ.
 • 48 3 14 hours ago
 • And it wasn’t even a bad hair day … travel back to 1966 when Henri Cartier-Bresson made this lovely shot at the Marché-Concours in Saignelégier 🇨🇭Maybe she is even wearing broderie from St Gall? 😍
 • And it wasn’t even a bad hair day … travel back to 1966 when Henri Cartier-Bresson made this lovely shot at the Marché-Concours in Saignelégier 🇨🇭Maybe she is even wearing broderie from St Gall? 😍
 • 17 3 14 hours ago
 • 对jirayu念做吉拉尤而不是吉拉宇的震惊 因为泰剧又会很想去曼谷和其他外府看看 在清莱无所事事 在曼谷胡吃海喝 想去海边发会儿呆
 • 对jirayu念做吉拉尤而不是吉拉宇的震惊 因为泰剧又会很想去曼谷和其他外府看看 在清莱无所事事 在曼谷胡吃海喝 想去海边发会儿呆
 • 70 2 21 October, 2019
 • 一想到两位老板终于搬店铺这次可以好好实践自己的想法未来员工我本人就觉得很欣慰:)
 • 一想到两位老板终于搬店铺这次可以好好实践自己的想法未来员工我本人就觉得很欣慰:)
 • 165 2 15 October, 2019