#documentryphotography Instagram Photos & Videos

documentryphotography - 22.8k posts

Top Posts

 • 20196014 | 逃犯引渡條例(轉發)
==========
文章:蔡聖龍老師 @choi_shing_lung
----------
有感於有同學話唔識同屋企人辯論, 甚至有同學因被家長禁足而垂淚.

加上港大調查顯示, 兩高一低(高學歷高收入低年紀)是反修例主力, 而兩低一高(低學歷低收入高年紀)則是撐修例主力. 建制現在似乎收一收兵, 但佢地未必真係放棄. 而係想慢慢透過CCTVB集氣. 因此, 我們不斷在FB/IG/SNAPC/TELEG等同溫層自HIGH是沒用的, 我們要靠自己把口打贏CCTVB.

以下是同家長解釋常見的REBUTTAL, 希望幫到大家, 但請記住8個字, 說之以理, 動之以情, 論點必須配合誠懇而非高高在上的神態, 先係最高境界:

Q 修例可以送陳同佳去台灣受審: 
A 不, 修例內容講明要中央機構申請, 但林鄭自己都答唔到台灣的中央機構係邊個. 台灣亦早已表明唔會UNDER逃犯條例同香港傾引渡. 所以根本處理唔到呢件案.

Q 要伸張公義, 香港不可做逃犯天堂.
A 但修例只包7年以上罪行. 所以大劉劉鑾雄貪污都唔使送去澳門. 咁係咪真係公義、真係唔係逃犯天堂? 而且, 假若將來真係有境外兒童色情罪犯逃來香港, 但因罪行不超過7年, 其實都係罰唔到. 達唔到政府講既公義.

Q 反對者根本逢中必反
A 我地只係希望撒回. 作公眾諮詢, 慢慢傾. 既然處理唔到陳同佳, 政府做乜要咁急? 中國駐英大使都話, 中央從冇叫過香港修例.

Q 你冇犯法, 怕咩修例? 條例同我地99.9999%人都無關, 做乜要反對? 
A 反過黎講, 條例對我地99.99999%人都無好處, 點解要通過? 而且梁美芬同林健鋒上個月都賤價賣樓、本週有財團買地撻訂、今日都有新股撤回上市, 恆指呢幾日都跌左成千點. 仲俾美國藉口去搞我地. 有弊冇利, 點解要急急通過? 所以講到尾: 其實修例對邊個人有好處? 政府都答唔出.

Q 扔磚暴力, 抵俾警察打.
A 有人暴力, 可以拉個D人. 但警察清場連記者、牧師、坐在一旁的人都打, 又啱唔啱? 警方既行動已經證明權力好易俾人濫用. 所以呢次修例係有危險既.

Q 廢青收錢搞事.
A 我俾500蚊你去擋子彈, 你制唔制? 廢青連500蚊做一日麥當勞都嫌辛苦, 點解有廢青肯收500蚊去擋子彈? 唔合邏輯.

Q 政棍洗腦, 送後生仔去送死. 
A 咁林鄭同建制派又係唔係政棍? 政唔政棍, 都係觀點與角度, 林鄭同建制派明知年輕人唔中意條法例, 100萬人和平示威完都唔理. 堅持要急急通過法例, 係咪佢地先係送後生仔去死既政棍? 而且6月9同黎緊6月16都係和平遊行, 冇人叫後生仔去送死.

Q 成件事根本就係外國策畫同煽動.
A 咁驚外國煽動, 林鄭月娥老公有居英權, 兩個仔都響外國, 佢接受TVB專訪自爆兩個仔暑假唔會返黎香港, 佢係咪先係最可疑嗰個? 而好多話有外國煽動既建制派人士, 其實自己或家人都有外國護照.

大家加油. 要向CCTVB反攻. 搶長輩的民意.
==========
PHOTO: The umbrella man. Hong Kong. 2019
==========
#hilltography 
#nochinaextradition 
#反送中 #反引渡條例 
#documentryphotography 
#photo #photography 
#humanity #social #humanrights #freedom #hongkong #hongkonger
 • 20196014 | 逃犯引渡條例(轉發)
  ==========
  文章:蔡聖龍老師 @choi_shing_lung
  ----------
  有感於有同學話唔識同屋企人辯論, 甚至有同學因被家長禁足而垂淚.

  加上港大調查顯示, 兩高一低(高學歷高收入低年紀)是反修例主力, 而兩低一高(低學歷低收入高年紀)則是撐修例主力. 建制現在似乎收一收兵, 但佢地未必真係放棄. 而係想慢慢透過CCTVB集氣. 因此, 我們不斷在FB/IG/SNAPC/TELEG等同溫層自HIGH是沒用的, 我們要靠自己把口打贏CCTVB.

  以下是同家長解釋常見的REBUTTAL, 希望幫到大家, 但請記住8個字, 說之以理, 動之以情, 論點必須配合誠懇而非高高在上的神態, 先係最高境界:

  Q 修例可以送陳同佳去台灣受審:
  A 不, 修例內容講明要中央機構申請, 但林鄭自己都答唔到台灣的中央機構係邊個. 台灣亦早已表明唔會UNDER逃犯條例同香港傾引渡. 所以根本處理唔到呢件案.

  Q 要伸張公義, 香港不可做逃犯天堂.
  A 但修例只包7年以上罪行. 所以大劉劉鑾雄貪污都唔使送去澳門. 咁係咪真係公義、真係唔係逃犯天堂? 而且, 假若將來真係有境外兒童色情罪犯逃來香港, 但因罪行不超過7年, 其實都係罰唔到. 達唔到政府講既公義.

  Q 反對者根本逢中必反
  A 我地只係希望撒回. 作公眾諮詢, 慢慢傾. 既然處理唔到陳同佳, 政府做乜要咁急? 中國駐英大使都話, 中央從冇叫過香港修例.

  Q 你冇犯法, 怕咩修例? 條例同我地99.9999%人都無關, 做乜要反對?
  A 反過黎講, 條例對我地99.99999%人都無好處, 點解要通過? 而且梁美芬同林健鋒上個月都賤價賣樓、本週有財團買地撻訂、今日都有新股撤回上市, 恆指呢幾日都跌左成千點. 仲俾美國藉口去搞我地. 有弊冇利, 點解要急急通過? 所以講到尾: 其實修例對邊個人有好處? 政府都答唔出.

  Q 扔磚暴力, 抵俾警察打.
  A 有人暴力, 可以拉個D人. 但警察清場連記者、牧師、坐在一旁的人都打, 又啱唔啱? 警方既行動已經證明權力好易俾人濫用. 所以呢次修例係有危險既.

  Q 廢青收錢搞事.
  A 我俾500蚊你去擋子彈, 你制唔制? 廢青連500蚊做一日麥當勞都嫌辛苦, 點解有廢青肯收500蚊去擋子彈? 唔合邏輯.

  Q 政棍洗腦, 送後生仔去送死.
  A 咁林鄭同建制派又係唔係政棍? 政唔政棍, 都係觀點與角度, 林鄭同建制派明知年輕人唔中意條法例, 100萬人和平示威完都唔理. 堅持要急急通過法例, 係咪佢地先係送後生仔去死既政棍? 而且6月9同黎緊6月16都係和平遊行, 冇人叫後生仔去送死.

  Q 成件事根本就係外國策畫同煽動.
  A 咁驚外國煽動, 林鄭月娥老公有居英權, 兩個仔都響外國, 佢接受TVB專訪自爆兩個仔暑假唔會返黎香港, 佢係咪先係最可疑嗰個? 而好多話有外國煽動既建制派人士, 其實自己或家人都有外國護照.

  大家加油. 要向CCTVB反攻. 搶長輩的民意.
  ==========
  PHOTO: The umbrella man. Hong Kong. 2019
  ==========
  #hilltography
  #nochinaextradition
  #反送中 #反引渡條例
  #documentryphotography
  #photo #photography
  #humanity #social #humanrights #freedom #hongkong #hongkonger
 • 1,396 22 14 June, 2019

Latest Instagram Posts

 • It’s that time of year again !! Golden light and autumn weddings! ✨
 • It’s that time of year again !! Golden light and autumn weddings! ✨
 • 50 1 15 hours ago
 • 21-22 Eylül Kayseri’de, sokak fotoğrafçılığı eğitimi vereceğim. 
Hani belki katılmak isteyen olabilir. 10 kişi olacağız. Son bir kaç kişi için yerimiz var. Sonra duymadık! Demeyin. Detayları öğrenmek için, asistanım Pekcan hanım ile irtibata geçebilirsiniz. Tel: 0542 446 15 16

#workshop #kayseri #streetphotography #documentryphotography #photographytraining
 • 21-22 Eylül Kayseri’de, sokak fotoğrafçılığı eğitimi vereceğim.
  Hani belki katılmak isteyen olabilir. 10 kişi olacağız. Son bir kaç kişi için yerimiz var. Sonra duymadık! Demeyin. Detayları öğrenmek için, asistanım Pekcan hanım ile irtibata geçebilirsiniz. Tel: 0542 446 15 16

  #workshop #kayseri #streetphotography #documentryphotography #photographytraining
 • 125 8 15 September, 2019
 • You know it's going to be an awesome set of images when these are some of the first ones. I think the first image posted was the third shot I took! I am one happy photographer now, and this is one happy, beautiful family!! Last year, they had amazing weather, with a gorgeous sky too and 100% deserve it!! -Katie xoxo
.
P.S. This is the real sky last weekend. While sometimes I tone down the highlights in the sky to bring out the clouds, I never use sky overlays. Not that there is anything wrong with them. I know lots of talented photographers who use them. I just thought it was a fun fact, because it almost looks too perfect. Nature is incredible and I love her just the way she is! .
Seriously, how lovely is this family?! 😍😍😍😍😍 #kgpsession #familylove #partyof7
 • You know it's going to be an awesome set of images when these are some of the first ones. I think the first image posted was the third shot I took! I am one happy photographer now, and this is one happy, beautiful family!! Last year, they had amazing weather, with a gorgeous sky too and 100% deserve it!! -Katie xoxo
  .
  P.S. This is the real sky last weekend. While sometimes I tone down the highlights in the sky to bring out the clouds, I never use sky overlays. Not that there is anything wrong with them. I know lots of talented photographers who use them. I just thought it was a fun fact, because it almost looks too perfect. Nature is incredible and I love her just the way she is! .
  Seriously, how lovely is this family?! 😍😍😍😍😍 #kgpsession #familylove #partyof7
 • 17 3 14 September, 2019