#everydariran Instagram Photos & Videos

everydariran - 59 posts

Top Posts

 • شهرِ یاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سرآمد؟ شهریاران را چه شد؟ ❄❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ #zanjan#abhar#everydayazb#everydariran
 • شهرِ یاران بود و خاک مهربانان این دیار
  مهربانی کی سرآمد؟ شهریاران را چه شد؟ ❄❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ #zanjan #abhar #everydayazb #everydariran
 • 127 2 6 December, 2015

Latest Instagram Posts

 • . .
 • . .
 • 429 20 26 May, 2019
 • نیانبان یکی از قدیمیترین سازهایی است که در کشورهای  زیادی آن را به عنوان ساز اصیل می‌شناسند ولی شکل ظاهری آن مقداری با هم تفاوت دارد. در زمان‌های قدیم مردمی که از جایی به جای دیگر می‌رفتند، این ساز را نیز با خود جابه‌جا می‌کردند وبا تغییر دادن شکل ظاهری آن، آن ساز را در منطقهٔ جدید مورد استفاده قرار می‌دادند و پس از مدتی جز سازهای سنتی آن منطقه درمی‌آمد. با اینکه این ساز در کشورهای مختلف از نظرشکل و صدا تفاوت‌هایی دارد، ولی نمی‌توان گفت که مشابه یکدیگر نیستند.
#iran#everydariran #lenzonstreets #lensculture #routism #repost #instgram #life #photography #iran_street #akasimagazine
 • نیانبان یکی از قدیمیترین سازهایی است که در کشورهای  زیادی آن را به عنوان ساز اصیل می‌شناسند ولی شکل ظاهری آن مقداری با هم تفاوت دارد. در زمان‌های قدیم مردمی که از جایی به جای دیگر می‌رفتند، این ساز را نیز با خود جابه‌جا می‌کردند وبا تغییر دادن شکل ظاهری آن، آن ساز را در منطقهٔ جدید مورد استفاده قرار می‌دادند و پس از مدتی جز سازهای سنتی آن منطقه درمی‌آمد. با اینکه این ساز در کشورهای مختلف از نظرشکل و صدا تفاوت‌هایی دارد، ولی نمی‌توان گفت که مشابه یکدیگر نیستند.
  #iran #everydariran #lenzonstreets #lensculture #routism #repost #instgram #life #photography #iran_street #akasimagazine
 • 116 11 5 hours ago
 • 87 4 3 February, 2017
 • 89 5 31 January, 2017
 • 104 3 27 January, 2017
 • 86 2 17 hours ago
 • شهرِ یاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سرآمد؟ شهریاران را چه شد؟ ❄❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ #zanjan#abhar#everydayazb#everydariran
 • شهرِ یاران بود و خاک مهربانان این دیار
  مهربانی کی سرآمد؟ شهریاران را چه شد؟ ❄❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ #zanjan #abhar #everydayazb #everydariran
 • 127 2 6 December, 2015
 • # KATALE KHOR Cave, Zanjan.Iran
 • # KATALE KHOR Cave, Zanjan.Iran
 • 21 4 29 September, 2015
 • .
پاییز جان خوش آمدی
.
این بار اما به عهدت وفا کن و کمی بیشتر بمان
.
پیاده رو های شهر مدت هاست دلشان قدم زدن های دو نفره می خواهد
 • .
  پاییز جان خوش آمدی
  .
  این بار اما به عهدت وفا کن و کمی بیشتر بمان
  .
  پیاده رو های شهر مدت هاست دلشان قدم زدن های دو نفره می خواهد
 • 195 11 24 September, 2015
 • سالهای سال آمدنش را تصور می کردم 
چشمانش را ، دستانش را ، حرف هایش را 
هر روز ، هر لحظه، هر ساعت و هر دقیقه 
داستان دیدارمان را جور ِ دیگر در ذهن می ساختم 
می آمدی ، تمام وجودم تورا در آغوش می کشید 
چشمان خیسم را می بوسیدی 
لبهای تشنه ام را سیراب می کردی 
مرا در بهشت آغوشت غرق می کردی و من ... من 
راستی چرا آمدنت انقدر سرد بود ؟ 
نه آغوشی نه بوسه ای نه اشکی نه ... کاش نمی آمدی و تمام هندسه ی مغزم را از آمدنت خراب نمی کردی ... (دل نوشته- آنیک) • feeling peace • Anahita Nikdast • model: @aerohuldra
 • سالهای سال آمدنش را تصور می کردم
  چشمانش را ، دستانش را ، حرف هایش را
  هر روز ، هر لحظه، هر ساعت و هر دقیقه
  داستان دیدارمان را جور ِ دیگر در ذهن می ساختم
  می آمدی ، تمام وجودم تورا در آغوش می کشید
  چشمان خیسم را می بوسیدی
  لبهای تشنه ام را سیراب می کردی
  مرا در بهشت آغوشت غرق می کردی و من ... من
  راستی چرا آمدنت انقدر سرد بود ؟
  نه آغوشی نه بوسه ای نه اشکی نه ... کاش نمی آمدی و تمام هندسه ی مغزم را از آمدنت خراب نمی کردی ... (دل نوشته- آنیک) • feeling peace • Anahita Nikdast • model: @aerohuldra
 • 223 12 24 August, 2015
 • صاحب خانم اسمش بود داشت ب این پسر التماس میکرد ...وقتی ازش پرسیدم چی شده گفت ی کم گردو. و چندتا دستمال یزدی دارم میخام بفروشم خرجی امروزمو در بیارم. ولی این جوونای امروزی همش سرشون تو گوشیه و اصلا جواب آدمو نمیدن نمیدونم چی تو این گوشیاشونه....... والااااا چی تو این گوشیاتونه؟؟؟؟؟!!!!
 • صاحب خانم اسمش بود داشت ب این پسر التماس میکرد ...وقتی ازش پرسیدم چی شده گفت ی کم گردو. و چندتا دستمال یزدی دارم میخام بفروشم خرجی امروزمو در بیارم. ولی این جوونای امروزی همش سرشون تو گوشیه و اصلا جواب آدمو نمیدن نمیدونم چی تو این گوشیاشونه....... والااااا چی تو این گوشیاتونه؟؟؟؟؟!!!!
 • 113 8 3 February, 2015
 • 97 5 3 February, 2015
 • دو جوان در حال حرف زدن با تلفن گنجینه هنر یزد
 • دو جوان در حال حرف زدن با تلفن گنجینه هنر یزد
 • 98 12 1 February, 2015
 • 67 14 15 March, 2014
 • 61 11 31 December, 2013