#friendshipismagic Instagram Photos & Videos

friendshipismagic - 500.1k posts

Latest Instagram Posts

Advertisements

Advertisements

 • @chillinwitcovch.d Some people spend their lives trying to create the perfect conditions to live, without really living. I am too, with many believe that happiness is a future event. And before we arrive, we need more money first, have a successful career, find a partner, settle down. And only then we will arrive at the destination of happiness. But when we arrive, we will realize happiness isn't there . Happiness is not found at the finish line. There isn't even a finish line. Life is not a race to be finished; it's a dance to be danced. And only if we allow ourselves to enjoy the dance , can we let happiness in. And that’s why I decided come back here to 🇻🇳 find that “dance” and allow myself to enjoy it.
________________🇻🇳______
 Một số người dành cả đời để cố gắng tạo ra những điều kiện hoàn hảo để sống, mà không thực sự sống. Tôi cũng vậy, với nhiều người tin rằng hạnh phúc là một sự kiện trong tương lai. Và trước khi chúng ta đến, chúng ta cần nhiều tiền hơn trước, có một sự nghiệp thành công, tìm một người bạn đời, ổn định. Và chỉ sau đó chúng ta sẽ đến đích của hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta đến, chúng ta sẽ nhận ra hạnh phúc không có ở đó. Hạnh phúc không tìm thấy ở vạch đích. Thậm chí không có một vạch đích. Cuộc sống không phải là một cuộc đua để kết thúc; đó là một điệu nhảy để được nhảy. Và chỉ khi chúng ta cho phép mình thưởng thức điệu nhảy, chúng ta mới có thể để hạnh phúc . Và đó là lý do tại sao tôi quyết định quay lại 🇻🇳 để tìm điệu nhảy đó và cho phép bản thân mình thưởng thức nó.
 • @chillinwitcovch.d Some people spend their lives trying to create the perfect conditions to live, without really living. I am too, with many believe that happiness is a future event. And before we arrive, we need more money first, have a successful career, find a partner, settle down. And only then we will arrive at the destination of happiness. But when we arrive, we will realize happiness isn't there . Happiness is not found at the finish line. There isn't even a finish line. Life is not a race to be finished; it's a dance to be danced. And only if we allow ourselves to enjoy the dance , can we let happiness in. And that’s why I decided come back here to 🇻🇳 find that “dance” and allow myself to enjoy it.
  ________________🇻🇳______
  Một số người dành cả đời để cố gắng tạo ra những điều kiện hoàn hảo để sống, mà không thực sự sống. Tôi cũng vậy, với nhiều người tin rằng hạnh phúc là một sự kiện trong tương lai. Và trước khi chúng ta đến, chúng ta cần nhiều tiền hơn trước, có một sự nghiệp thành công, tìm một người bạn đời, ổn định. Và chỉ sau đó chúng ta sẽ đến đích của hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta đến, chúng ta sẽ nhận ra hạnh phúc không có ở đó. Hạnh phúc không tìm thấy ở vạch đích. Thậm chí không có một vạch đích. Cuộc sống không phải là một cuộc đua để kết thúc; đó là một điệu nhảy để được nhảy. Và chỉ khi chúng ta cho phép mình thưởng thức điệu nhảy, chúng ta mới có thể để hạnh phúc . Và đó là lý do tại sao tôi quyết định quay lại 🇻🇳 để tìm điệu nhảy đó và cho phép bản thân mình thưởng thức nó.
 • 9 1 18 minutes ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • ᴍʏ ᴡᴏʀʟᴅ ɪɴ ᴀ ғʀᴀᴍᴇ😎👬
 • ᴍʏ ᴡᴏʀʟᴅ ɪɴ ᴀ ғʀᴀᴍᴇ😎👬
 • 39 1 1 hour ago

Advertisements