#hadits Instagram Photos & Videos

hadits - 618.4k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • Seorang suami mengadukan apa yang ia rasakan kepada seorang Syekh. .
Dia berkata:
.
“Ketika aku mengagumi calon istriku seolah-olah dalam pandanganku Allah tidak menciptakan perempuan yang lebih cantik darinya di dunia ini.
Ketika aku sudah meminangnya, aku melihat banyak perempuan seperti dia. Ketika aku sudah menikahinya aku lihat banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari dirinya. Ketika sudah berlalu beberapa tahun pernikahan kami, aku melihat seluruh perempuan lebih manis dari pada istriku.”
.
Syekh berkata:
.
“Apakah engkau tahu, ada yang jauh lebih parah daripada yang engkau alami saat ini!?”
.
Laki-laki penanya: “Iya, mau.”
.
Syekh: “Sekalipun engkau mengawini seluruh perempuan yang ada di dunia ini, pasti anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan itu lebih cantik dalam pandanganmu dari pada wanita manapun.”
.
Laki-laki penanya itu tersenyum masam, lalu ia berujar: “Kenapa tuan Syekh berkata demikian?”
.
Syekh itu melanjutkan:
.
“Masalah sesungguhnya bukan terletak pada istrimu, tapi terletak pada hati rakusmu dan mata keranjangmu. Mata manusia tidak akan pernah puas, kecuali jika sudah tertutup tanah kuburan.”
.
.
TAG!
______________
Follow Yuk
Akun-akun kebaikan
👇👇👇👇
IG @doa.harian
IG @sedekah.harian
IG @abdulazisid

Ikutan Program #sedekahsetiaphari yuk
Klik > bit.ly/sedekahrutin

______________

#doaharian #sedekahharian #quran #hadits #nasehat #quote #katabijak #doa - #regrann
 • Seorang suami mengadukan apa yang ia rasakan kepada seorang Syekh. .
  Dia berkata:
  .
  “Ketika aku mengagumi calon istriku seolah-olah dalam pandanganku Allah tidak menciptakan perempuan yang lebih cantik darinya di dunia ini.
  Ketika aku sudah meminangnya, aku melihat banyak perempuan seperti dia. Ketika aku sudah menikahinya aku lihat banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari dirinya. Ketika sudah berlalu beberapa tahun pernikahan kami, aku melihat seluruh perempuan lebih manis dari pada istriku.”
  .
  Syekh berkata:
  .
  “Apakah engkau tahu, ada yang jauh lebih parah daripada yang engkau alami saat ini!?”
  .
  Laki-laki penanya: “Iya, mau.”
  .
  Syekh: “Sekalipun engkau mengawini seluruh perempuan yang ada di dunia ini, pasti anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan itu lebih cantik dalam pandanganmu dari pada wanita manapun.”
  .
  Laki-laki penanya itu tersenyum masam, lalu ia berujar: “Kenapa tuan Syekh berkata demikian?”
  .
  Syekh itu melanjutkan:
  .
  “Masalah sesungguhnya bukan terletak pada istrimu, tapi terletak pada hati rakusmu dan mata keranjangmu. Mata manusia tidak akan pernah puas, kecuali jika sudah tertutup tanah kuburan.”
  .
  .
  TAG!
  ______________
  Follow Yuk
  Akun-akun kebaikan
  👇👇👇👇
  IG @doa.harian
  IG @sedekah.harian
  IG @abdulazisid

  Ikutan Program #sedekahsetiaphari yuk
  Klik > bit.ly/sedekahrutin

  ______________

  #doaharian #sedekahharian #quran #hadits #nasehat #quote #katabijak #doa - #regrann
 • 0 0 12 minutes ago
 • Seorang suami mengadukan apa yang ia rasakan kepada seorang Syekh. .
Dia berkata:
.
“Ketika aku mengagumi calon istriku seolah-olah dalam pandanganku Allah tidak menciptakan perempuan yang lebih cantik darinya di dunia ini.
Ketika aku sudah meminangnya, aku melihat banyak perempuan seperti dia. Ketika aku sudah menikahinya aku lihat banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari dirinya. Ketika sudah berlalu beberapa tahun pernikahan kami, aku melihat seluruh perempuan lebih manis dari pada istriku.”
.
Syekh berkata:
.
“Apakah engkau tahu, ada yang jauh lebih parah daripada yang engkau alami saat ini!?”
.
Laki-laki penanya: “Iya, mau.”
.
Syekh: “Sekalipun engkau mengawini seluruh perempuan yang ada di dunia ini, pasti anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan itu lebih cantik dalam pandanganmu dari pada wanita manapun.”
.
Laki-laki penanya itu tersenyum masam, lalu ia berujar: “Kenapa tuan Syekh berkata demikian?”
.
Syekh itu melanjutkan:
.
“Masalah sesungguhnya bukan terletak pada istrimu, tapi terletak pada hati rakusmu dan mata keranjangmu. Mata manusia tidak akan pernah puas, kecuali jika sudah tertutup tanah kuburan.”
.
.
TAG!
______________
Follow Yuk
Akun-akun kebaikan
👇👇👇👇
IG @doa.harian
IG @sedekah.harian
IG @abdulazisid

Ikutan Program #sedekahsetiaphari yuk
Klik > bit.ly/sedekahrutin

______________

#doaharian #sedekahharian #quran #hadits #nasehat #quote #katabijak #doa - #regrann
 • Seorang suami mengadukan apa yang ia rasakan kepada seorang Syekh. .
  Dia berkata:
  .
  “Ketika aku mengagumi calon istriku seolah-olah dalam pandanganku Allah tidak menciptakan perempuan yang lebih cantik darinya di dunia ini.
  Ketika aku sudah meminangnya, aku melihat banyak perempuan seperti dia. Ketika aku sudah menikahinya aku lihat banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari dirinya. Ketika sudah berlalu beberapa tahun pernikahan kami, aku melihat seluruh perempuan lebih manis dari pada istriku.”
  .
  Syekh berkata:
  .
  “Apakah engkau tahu, ada yang jauh lebih parah daripada yang engkau alami saat ini!?”
  .
  Laki-laki penanya: “Iya, mau.”
  .
  Syekh: “Sekalipun engkau mengawini seluruh perempuan yang ada di dunia ini, pasti anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan itu lebih cantik dalam pandanganmu dari pada wanita manapun.”
  .
  Laki-laki penanya itu tersenyum masam, lalu ia berujar: “Kenapa tuan Syekh berkata demikian?”
  .
  Syekh itu melanjutkan:
  .
  “Masalah sesungguhnya bukan terletak pada istrimu, tapi terletak pada hati rakusmu dan mata keranjangmu. Mata manusia tidak akan pernah puas, kecuali jika sudah tertutup tanah kuburan.”
  .
  .
  TAG!
  ______________
  Follow Yuk
  Akun-akun kebaikan
  👇👇👇👇
  IG @doa.harian
  IG @sedekah.harian
  IG @abdulazisid

  Ikutan Program #sedekahsetiaphari yuk
  Klik > bit.ly/sedekahrutin

  ______________

  #doaharian #sedekahharian #quran #hadits #nasehat #quote #katabijak #doa - #regrann
 • 1 0 15 minutes ago
 • MEMAHAMI ARTI GHIBAH
...
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tahukah engkau apa itu ghibah?” Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Ia berkata, “Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain.” Beliau ditanya, “Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?” Jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah mengghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya.”(HR. Muslim no. 2589). Ghibah kata Imam Nawawi adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. (Syarh Shahih Muslim, 16: 129). Dalam Al Adzkar (hal. 597), Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, “Ghibah adalah sesuatu yang amat jelek, namun tersebar dikhalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit.

Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya.

Cara ghibah bisa jadi melakui lisan, tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala atau semisal itu.” Bahkan dikatakan dalam Majma’ Al Anhar (2: 552), segala sesuatu yang ada maksud untuk mengghibah termasuk dalam ghibah dan hukumnya haram.

Hukum ghibah itu diharamkan berdasarkan kata sepakat ulama. Ghibah termasuk dosa besar. Sebagian ulama membolehkan ghibah pada non muslim seperti Yahudi dan Nashrani sebagaimana diisyaratkan dalam Subulus Salam (4: 333), sebagiannya lagi tetap melarang ghibah pada kafir dzimmi.

SUMBER : Rumaysho.com
@rumayshocom
@rumayshotv

#allah #muhammad #islam #muslim #muslimah #mukmin #alquran #hadits #sunnah #taubat #tauhid #hijrah
 • MEMAHAMI ARTI GHIBAH
  ...
  Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tahukah engkau apa itu ghibah?” Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Ia berkata, “Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain.” Beliau ditanya, “Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?” Jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah mengghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya.”(HR. Muslim no. 2589). Ghibah kata Imam Nawawi adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. (Syarh Shahih Muslim, 16: 129). Dalam Al Adzkar (hal. 597), Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, “Ghibah adalah sesuatu yang amat jelek, namun tersebar dikhalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit.

  Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya.

  Cara ghibah bisa jadi melakui lisan, tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala atau semisal itu.” Bahkan dikatakan dalam Majma’ Al Anhar (2: 552), segala sesuatu yang ada maksud untuk mengghibah termasuk dalam ghibah dan hukumnya haram.

  Hukum ghibah itu diharamkan berdasarkan kata sepakat ulama. Ghibah termasuk dosa besar. Sebagian ulama membolehkan ghibah pada non muslim seperti Yahudi dan Nashrani sebagaimana diisyaratkan dalam Subulus Salam (4: 333), sebagiannya lagi tetap melarang ghibah pada kafir dzimmi.

  SUMBER : Rumaysho.com
  @rumayshocom
  @rumayshotv

  #allah #muhammad #islam #muslim #muslimah #mukmin #alquran #hadits #sunnah #taubat #tauhid #hijrah
 • 0 0 16 minutes ago
 • ▪Waspada Syubhat▪
.
Ada seorang Kyai berkata bahwa bunga bank itu bukan Riba. hanya karena sama-sama Ikhlas atau sama-sama Ridho.
.
Dalam setiap perseteruan antara kebenaran dan kebatilan, setan turut bermain di sana. Setan jin dan setan manusia, bekerja sama saling membisikkan kalimat indah, alibi-alibi, upaya pembenaran, untuk dijadikan senjata agar orang yang bersalah, bisa tetap bertahan dalam kesalahan dan penyimpangannya.
.
“Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (QS. al-An’am: 112)
.
Para ulama sepakat bahwa Semua utang yang menuntut adanya kelebihan adalah riba.
.
Ibnu Qudamah mengatakan, Semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan (pelunasannya) hukumnya haram tanpa ada perbedaan (sepakat ulama). (al-Mughni, 4/390).
.
Semua pengajuan kredit di bank, ada ketentuan harus membayar bunga sekian persen perbulan. Dan sangat jelas ini riba, berdasar sepakat ulama. Bunga atas pinjaman ini adalah manfaat yang didapatkan pihak bank karena memberikan dana utangan ke nasabah.
.
Judi juga saling ridha… sebelum bermain, para penjudi bersepakat, siapa yang kalah, harus menyerahkan hartanya. Tapi saling ridha tidak menyebabkan judi menjadi halal.
.
Sogok dan gratifikasi juga saling ridha… sebelum menang tender, vendor sudah mengikat perjanjian dengan oknum pejabat, akan ada bagi hasil setelah proyek selesai.
.
Tidak semua akad menjadi halal karena saling ridha. Yang dipersyaratkan saling ridha adalah jual beli atau perdagangan. Agar hasilnya halal, disyaratkan pelaku akad harus saling ridha.
.
Read more https://konsultasisyariah.com/30432-bunga-bank-bukan-riba-karena-nasabah-ikhlas.html
 • ▪Waspada Syubhat▪
  .
  Ada seorang Kyai berkata bahwa bunga bank itu bukan Riba. hanya karena sama-sama Ikhlas atau sama-sama Ridho.
  .
  Dalam setiap perseteruan antara kebenaran dan kebatilan, setan turut bermain di sana. Setan jin dan setan manusia, bekerja sama saling membisikkan kalimat indah, alibi-alibi, upaya pembenaran, untuk dijadikan senjata agar orang yang bersalah, bisa tetap bertahan dalam kesalahan dan penyimpangannya.
  .
  “Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (QS. al-An’am: 112)
  .
  Para ulama sepakat bahwa Semua utang yang menuntut adanya kelebihan adalah riba.
  .
  Ibnu Qudamah mengatakan, Semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan (pelunasannya) hukumnya haram tanpa ada perbedaan (sepakat ulama). (al-Mughni, 4/390).
  .
  Semua pengajuan kredit di bank, ada ketentuan harus membayar bunga sekian persen perbulan. Dan sangat jelas ini riba, berdasar sepakat ulama. Bunga atas pinjaman ini adalah manfaat yang didapatkan pihak bank karena memberikan dana utangan ke nasabah.
  .
  Judi juga saling ridha… sebelum bermain, para penjudi bersepakat, siapa yang kalah, harus menyerahkan hartanya. Tapi saling ridha tidak menyebabkan judi menjadi halal.
  .
  Sogok dan gratifikasi juga saling ridha… sebelum menang tender, vendor sudah mengikat perjanjian dengan oknum pejabat, akan ada bagi hasil setelah proyek selesai.
  .
  Tidak semua akad menjadi halal karena saling ridha. Yang dipersyaratkan saling ridha adalah jual beli atau perdagangan. Agar hasilnya halal, disyaratkan pelaku akad harus saling ridha.
  .
  Read more https://konsultasisyariah.com/30432-bunga-bank-bukan-riba-karena-nasabah-ikhlas.html
 • 0 1 16 minutes ago
 • Reposted from @ammarchannel 
Bayangkan..
⠀
Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.
⠀
Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,
⠀
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
“Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)
⠀
Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.
⠀
Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
⠀
الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).
⠀
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.
⠀
Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html
⠀
Follow : @ammarchannel
⠀
#islam #sunnah #alquran #quran#hadits #islamicquote #quote #love#nasihat #motivasi #islami #muslim#muslimah #moslem #ammartv #kualatungkalmengaji  #ammarchannel#indonesia #salaf #bali #jagojet#jagoangadgetindonesia #elgoza #itubestore #iparkstore
 • Reposted from @ammarchannel
  Bayangkan..

  Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.

  Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,

  وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
  “Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)

  Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.

  Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

  الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
  Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).

  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.

  Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html

  Follow : @ammarchannel

  #islam   #sunnah   #alquran   #quran #hadits   #islamicquote   #quote   #love #nasihat   #motivasi   #islami   #muslim #muslimah   #moslem   #ammartv #kualatungkalmengaji    #ammarchannel #indonesia   #salaf   #bali   #jagojet #jagoangadgetindonesia #elgoza   #itubestore   #iparkstore
 • 1 0 18 minutes ago
 • INSYA ALLAH, JANGAN LUPA MALAM INI
.
Ikutilah Kajian Rutin FIQIH
.
📚 Pembahasan :
Kitab Manhajus Salikin wa Taudhihul Fiqhi fid Diin Karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah
.
🔊 Pemateri :
Al-Ustadz Abu Abdirrahman Thoriq hafizhahullah
.
⏰ Waktu :
Setiap Hari Senin
Ba'da Maghrib-Selesai
.
🕌 Tempat :
Masjid Luqmanul Hakim Antang-Makassar 
Jl. Waduk Tunggu Pampang Antang
https://goo.gl/maps/Bz4R4FniGaE2
.
Dengarkan Live Streaming di: Fan Page Facebook Masjid Luqmanul Hakim Antang & Radio As-Sunnah Antang melalui www.radio.almakassari.com:8006
Atau melalui Aplikasi RDIO dari Android
.
"Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga".
[HR. Muslim, no. 2699]
.
(GRATIS) Terbuka untuk Umum Muslimin dan Muslimat
.
📢 Silahkan Disebar
Semoga Menjadi Pemberat Timbangan Amal Kebaikan di Akhirat Kelak
.
‎آمين اللهمّ آمين
‎جزاكم الله خيرا
‎وبارك الله فيكم
.
📞 Informasi :
081347730863 (Abu Fadhil)
.
Facebook, Instagram
@masjidluqmanulhakimantang

Telegram 
telegram.me/masjidluqmanulhakimantang
.
#fiqih #sholat 
#islam #dakwah #tauhid #dakwahtauhid #aqidah #manhajsalaf #quran #hadits #salaf #salafy #sunnah #ahlussunnahwaljamaah #bidah #muslim #muslimah #hijab #hijrah #ceramah nasehat #belajar #ilmu #kajian #kajianislam #kajiansunnah #dzulqarnainms #infotaklim #makassar #masjidluqmanulhakimantang
 • INSYA ALLAH, JANGAN LUPA MALAM INI
  .
  Ikutilah Kajian Rutin FIQIH
  .
  📚 Pembahasan :
  Kitab Manhajus Salikin wa Taudhihul Fiqhi fid Diin Karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah
  .
  🔊 Pemateri :
  Al-Ustadz Abu Abdirrahman Thoriq hafizhahullah
  .
  ⏰ Waktu :
  Setiap Hari Senin
  Ba'da Maghrib-Selesai
  .
  🕌 Tempat :
  Masjid Luqmanul Hakim Antang-Makassar 
  Jl. Waduk Tunggu Pampang Antang
  https://goo.gl/maps/Bz4R4FniGaE2
  .
  Dengarkan Live Streaming di: Fan Page Facebook Masjid Luqmanul Hakim Antang & Radio As-Sunnah Antang melalui www.radio.almakassari.com:8006
  Atau melalui Aplikasi RDIO dari Android
  .
  "Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga".
  [HR. Muslim, no. 2699]
  .
  (GRATIS) Terbuka untuk Umum Muslimin dan Muslimat
  .
  📢 Silahkan Disebar
  Semoga Menjadi Pemberat Timbangan Amal Kebaikan di Akhirat Kelak
  .
  ‎آمين اللهمّ آمين
  ‎جزاكم الله خيرا
  ‎وبارك الله فيكم
  .
  📞 Informasi :
  081347730863 (Abu Fadhil)
  .
  Facebook, Instagram
  @masjidluqmanulhakimantang

  Telegram
  telegram.me/masjidluqmanulhakimantang
  .
  #fiqih #sholat  
  #islam   #dakwah   #tauhid #dakwahtauhid #aqidah   #manhajsalaf   #quran   #hadits #salaf   #salafy #sunnah #ahlussunnahwaljamaah   #bidah   #muslim   #muslimah #hijab #hijrah   #ceramah  nasehat #belajar #ilmu #kajian #kajianislam #kajiansunnah #dzulqarnainms #infotaklim #makassar #masjidluqmanulhakimantang
 • 9 0 19 minutes ago
 • Bayangkan..
⠀
Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.
⠀
Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,
⠀
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
“Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)
⠀
Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.
⠀
Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
⠀
الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).
⠀
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.
⠀
Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html
⠀
Follow : @ammarchannel
⠀
#islam #sunnah #alquran #quran#hadits #islamicquote #quote #love#nasihat #motivasi #islami #muslim#muslimah #moslem #ammartv #kualatungkalmengaji  #ammarchannel#indonesia #salaf #bali #jagojet#jagoangadgetindonesia #elgoza #itubestore #iparkstore
 • Bayangkan..

  Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.

  Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,

  وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
  “Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)

  Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.

  Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

  الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
  Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).

  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.

  Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html

  Follow : @ammarchannel

  #islam   #sunnah   #alquran   #quran #hadits   #islamicquote   #quote   #love #nasihat   #motivasi   #islami   #muslim #muslimah   #moslem   #ammartv #kualatungkalmengaji    #ammarchannel #indonesia   #salaf   #bali   #jagojet #jagoangadgetindonesia #elgoza   #itubestore   #iparkstore
 • 4 0 46 minutes ago
 • 🔖Berzina Lalu Menikah.
//
Seorang lelaki berzina dengan wanita, lalu lelaki ini menikahinya dengan akad yang syar’i. Apakah pernikahannya ini sah? Dengan catatan si lelaki tersebut berkata bahwa ia telah bertaubat kepada Allah ‘Azza Wa Jalla.
.
Jawab:
.
Dalam hal ini ada beberapa perkara,
.
Pertama: yang shahih dari pendapat para ulama, tidak diperbolehkan seorang lelaki baik-baik menikahi seorang wanita pezina. Dan tidak diperbolehkan wanita baik-baik menikahi lelaki pezina. Jika keadaannya si wanita adalah pezina dan si lelaki pezina namun sudah taubat, maka perlu di lihat keadaan si wanita. Jika si wanita tersebut juga sudah bertaubat, maka hilanglah sifat yang membuat haram pernikahannya tadi (sehingga menjadi boleh, pent). Namun jika si wanita tersebut belum bertaubat, padahal si lelaki sudah bertaubat, maka tidak diperbolehkan menikahinya.
.
Kedua: andai si wanita pezina tersebut sudah bertaubat, jika ia tidak hamil dari perzinaan yang ia lakukan, lalu mereka menikah, ini tidak mengapa. Akadnya sah. Namun jika mereka menikah sedangkan si wanita tersebut sedang hamil dari hasil perzinaan, maka yang shahih dari pendapat para ulama, akadnya tidak sah. Tidak sah melakukan akad nikah dengan wanita yang sedang hamil yang dihasilkan dari persetubuhan tanpa nikah (baca: zina). Saya katakan “tanpa nikah” di sini untuk membedakan dengan kasus rujuk, karena dalam kasus rujuk ini si wanita hamil karena persetubuhan dengan nikah yang sah. Dan untuk kasus yang ditanya tadi (jika akad dilakukan ketika hamil) maka akadnya tidak sah dan wajib mengulang akad ketika si wanita sudah melahirkan.
.
.
.
#islam #hadits #alquran #salafy #salaf #manhajsalaf #sunnah #alhaq #dakwahsunnah #aqidah #dakwahtauhid #muslim #muslimah #hukumislam #kajiantauhid #jawamiulkalim #kajiansalaf #dakwahsalaf #kajianislam #ikhwankim #islamupdate #wasiatsunnah #zina #menikah
 • 🔖Berzina Lalu Menikah.
  //
  Seorang lelaki berzina dengan wanita, lalu lelaki ini menikahinya dengan akad yang syar’i. Apakah pernikahannya ini sah? Dengan catatan si lelaki tersebut berkata bahwa ia telah bertaubat kepada Allah ‘Azza Wa Jalla.
  .
  Jawab:
  .
  Dalam hal ini ada beberapa perkara,
  .
  Pertama: yang shahih dari pendapat para ulama, tidak diperbolehkan seorang lelaki baik-baik menikahi seorang wanita pezina. Dan tidak diperbolehkan wanita baik-baik menikahi lelaki pezina. Jika keadaannya si wanita adalah pezina dan si lelaki pezina namun sudah taubat, maka perlu di lihat keadaan si wanita. Jika si wanita tersebut juga sudah bertaubat, maka hilanglah sifat yang membuat haram pernikahannya tadi (sehingga menjadi boleh, pent). Namun jika si wanita tersebut belum bertaubat, padahal si lelaki sudah bertaubat, maka tidak diperbolehkan menikahinya.
  .
  Kedua: andai si wanita pezina tersebut sudah bertaubat, jika ia tidak hamil dari perzinaan yang ia lakukan, lalu mereka menikah, ini tidak mengapa. Akadnya sah. Namun jika mereka menikah sedangkan si wanita tersebut sedang hamil dari hasil perzinaan, maka yang shahih dari pendapat para ulama, akadnya tidak sah. Tidak sah melakukan akad nikah dengan wanita yang sedang hamil yang dihasilkan dari persetubuhan tanpa nikah (baca: zina). Saya katakan “tanpa nikah” di sini untuk membedakan dengan kasus rujuk, karena dalam kasus rujuk ini si wanita hamil karena persetubuhan dengan nikah yang sah. Dan untuk kasus yang ditanya tadi (jika akad dilakukan ketika hamil) maka akadnya tidak sah dan wajib mengulang akad ketika si wanita sudah melahirkan.
  .
  .
  .
  #islam #hadits #alquran #salafy #salaf #manhajsalaf #sunnah #alhaq #dakwahsunnah #aqidah #dakwahtauhid #muslim #muslimah #hukumislam #kajiantauhid #jawamiulkalim #kajiansalaf #dakwahsalaf #kajianislam #ikhwankim #islamupdate #wasiatsunnah #zina #menikah
 • 5 0 48 minutes ago
 • #Repost @kajiansunnah.co.id
• • • • • •
Ingat, setiap jiwa tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Kalau sudah ada jaminan demikian, kenapa khawatir pada rezeki?
.
Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
.
“Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).
.
Jika cara yang ditempuh adalah cara yang halal, tentu akan berpengaruh pada ampuhnya do’a. Jika sebaliknya, yang ditempuh adalah cara yang tidak halal, lihat saja bagaimana pengaruhnya.
Namanya orang yang berutang, rata-rata adalah rakyat kecil atau mereka memang orang yang butuh. Apakah pantas orang yang butuh semacam itu disengsarakan? Rata-rata pula orang bisa stress dan bahkan bisa gantung diri hanya karena tumpukan utang pada para rentenir. Karena prinsip utang di zaman ini hanyalah untuk mencari untung. Dan itu menyengsarakan rakyat jelata sama halnya menimbun barang yang penulis singgung di atas.
.
Bahkan di tempat kami di Gunung Kidul, rata-rata yang gantung diri di atau bunuh diri itu karena masalah utang yang berat yang mesti dilunasi di rentenir. Bank saat ini tak jauh dari kerjaan para rentenir walau mungkin bunganya lebih ringan. Tetapi riba tak pandang ringan. Karena para ulama menyepakati, “Setiap utang piutang yang di dalamnya meraup keuntungan (ada manfaat yang diambil), maka itu adalah riba.
.
Kalau demikian, apakah masih mau kerja di bank? Silakan renungkan.
.
.
🌐 muslim.or.id
✍ Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal
.
.
.
#ikhwandaily #muslim #muslimah #sunnah #salaf #salafi #aswaja #hijrah #pemudahijrah #ngajiyuk #kajian #ngaji #quran #hadits #reminder #hijrahriba #bank #riba #turnbackriba #hijrahriba #kajiansunnah #dakwahsunnah
Muat komentar lainnya
 • #Repost @kajiansunnah.co.id
  • • • • • •
  Ingat, setiap jiwa tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Kalau sudah ada jaminan demikian, kenapa khawatir pada rezeki?
  .
  Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  .
  “Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).
  .
  Jika cara yang ditempuh adalah cara yang halal, tentu akan berpengaruh pada ampuhnya do’a. Jika sebaliknya, yang ditempuh adalah cara yang tidak halal, lihat saja bagaimana pengaruhnya.
  Namanya orang yang berutang, rata-rata adalah rakyat kecil atau mereka memang orang yang butuh. Apakah pantas orang yang butuh semacam itu disengsarakan? Rata-rata pula orang bisa stress dan bahkan bisa gantung diri hanya karena tumpukan utang pada para rentenir. Karena prinsip utang di zaman ini hanyalah untuk mencari untung. Dan itu menyengsarakan rakyat jelata sama halnya menimbun barang yang penulis singgung di atas.
  .
  Bahkan di tempat kami di Gunung Kidul, rata-rata yang gantung diri di atau bunuh diri itu karena masalah utang yang berat yang mesti dilunasi di rentenir. Bank saat ini tak jauh dari kerjaan para rentenir walau mungkin bunganya lebih ringan. Tetapi riba tak pandang ringan. Karena para ulama menyepakati, “Setiap utang piutang yang di dalamnya meraup keuntungan (ada manfaat yang diambil), maka itu adalah riba.
  .
  Kalau demikian, apakah masih mau kerja di bank? Silakan renungkan.
  .
  .
  🌐 muslim.or.id
  ✍ Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal
  .
  .
  .
  #ikhwandaily #muslim #muslimah #sunnah #salaf #salafi #aswaja #hijrah #pemudahijrah #ngajiyuk #kajian #ngaji #quran #hadits #reminder #hijrahriba #bank #riba #turnbackriba #hijrahriba #kajiansunnah #dakwahsunnah
  Muat komentar lainnya
 • 4 0 1 hour ago
 • Repost @ammarchannel
by @media.repost:
Bayangkan..
⠀
Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.
⠀
Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,
⠀
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
“Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)
⠀
Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.
⠀
Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
⠀
الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).
⠀
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.
⠀
Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html
⠀
Follow : @ammarchannel
⠀
#islam #sunnah #alquran #quran#hadits #islamicquote #quote #love#nasihat #motivasi #islami #muslim#muslimah #moslem #ammartv #kualatungkalmengaji  #ammarchannel#indonesia #salaf #bali #jagojet#jagoangadgetindonesia #elgoza #itubestore #iparkstore
 • Repost @ammarchannel
  by @media.repost:
  Bayangkan..

  Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.

  Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,

  وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
  “Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)

  Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.

  Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

  الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
  Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).

  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.

  Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html

  Follow : @ammarchannel

  #islam   #sunnah   #alquran   #quran #hadits   #islamicquote   #quote   #love #nasihat   #motivasi   #islami   #muslim #muslimah   #moslem   #ammartv #kualatungkalmengaji    #ammarchannel #indonesia   #salaf   #bali   #jagojet #jagoangadgetindonesia #elgoza   #itubestore   #iparkstore
 • 3 0 1 hour ago
 • Bayangkan..
⠀
Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.
⠀
Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,
⠀
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
“Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)
⠀
Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.
⠀
Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
⠀
الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).
⠀
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.
⠀
Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html
⠀
Follow : @ammarchannel
⠀
#islam #sunnah #alquran #quran#hadits #islamicquote #quote #love#nasihat #motivasi #islami #muslim#muslimah #moslem #ammartv #kualatungkalmengaji  #ammarchannel#indonesia #salaf #bali #jagojet#jagoangadgetindonesia #elgoza #itubestore #iparkstore
 • Bayangkan..

  Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah Penciptanya. Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya.

  Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik..,

  وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
  “Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba.” (QS. al-Muthaffifin: 26)

  Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Diantara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus.

  Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

  الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
  Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdhal. (HR. Turmudzi 3174 dan dishahihkan al-Albani).

  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan memotivasi umatnya untk berlomba mendapatkan firdaus. Diantaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga firdaus.

  Read more https://konsultasisyariah.com/26628-firdaus-surga-paling-tinggi.html

  Follow : @ammarchannel

  #islam   #sunnah   #alquran   #quran #hadits   #islamicquote   #quote   #love #nasihat   #motivasi   #islami   #muslim #muslimah   #moslem   #ammartv #kualatungkalmengaji    #ammarchannel #indonesia   #salaf   #bali   #jagojet #jagoangadgetindonesia #elgoza   #itubestore   #iparkstore
 • 6,575 70 1 hour ago
 • Allah Mengetahui Keadaan Hamba-Nya

Allah melanjutkan cerita Luqman,

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ “(Luqman berkata), ‘Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha Mengetahui.” (QS. Luqman: 16). Al-Qurthubi mengatakan, “Telah diceritakan bahwa putra Luqman bertanya kepada ayahnya tentang sebutir biji yang jatuh ke dasar laut, apakah Allah mengetahuinya? Maka Luqman menjawab dengan mengulangi jawaban semula dalam firman-Nya, ‘Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha Mengetahui.’” (QS. Luqman: 16). Source: https://muslimah.or.id/7642-pesan-pesan-luqman.html

Follow : @kafilahhijrah

#islam #sunnah #alquran #quran #hadits #islamicquote #quote #love #nasihat #motivasi #islami #muslim #muslimah #moslem #kafh #kafilahhijrah #sragenmengaji #kpqn #gemolong #sragen #jawatengah #hijrah #gemolongmengaji
 • Allah Mengetahui Keadaan Hamba-Nya

  Allah melanjutkan cerita Luqman,

  يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ “(Luqman berkata), ‘Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha Mengetahui.” (QS. Luqman: 16). Al-Qurthubi mengatakan, “Telah diceritakan bahwa putra Luqman bertanya kepada ayahnya tentang sebutir biji yang jatuh ke dasar laut, apakah Allah mengetahuinya? Maka Luqman menjawab dengan mengulangi jawaban semula dalam firman-Nya, ‘Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha Mengetahui.’” (QS. Luqman: 16). Source: https://muslimah.or.id/7642-pesan-pesan-luqman.html

  Follow : @kafilahhijrah

  #islam #sunnah #alquran #quran #hadits #islamicquote #quote #love #nasihat #motivasi #islami #muslim #muslimah #moslem #kafh #kafilahhijrah #sragenmengaji #kpqn #gemolong #sragen #jawatengah #hijrah #gemolongmengaji
 • 8 0 1 hour ago
 • 0 2 1 hour ago
 • @Regrann from @ikhwan.daily - Terdapat hadis dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
.
“Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?” Beliau menjawab, “Hamwu (ipar) adalah maut.” (HR. Bukhari 5232 dan Muslim 2172).
.
An-Nawawi mengatakan,
.
Yang dimaksud al-Hamwu adalah kerabat suami, selain ayah dan anaknya. Karena ayah dan anaknya suami adalah mahram bagi istri. Boleh berduaan dengannya, dan tidak disebut sumber maut (kehancuran). Namun yang dimaksud dalam hadis adalah saudara suami, keponakan suami, paman suami, sepupu suami atau yang lainnya, yang bukan mahram baginya.
.
Dan kebiasaan orang menganggap biasa masalah ini. Ada orang yang berduaan dengan istri saudaranya. Inilah kebinasaan (al-Maut). Sehingga mereka lebih layak untuk dicegah agar tidak terjadi khalwah, dari pada orang lain. (Syarh Shahih Muslim, an-Nawawi, 14/154).
.
Berdasarkan keterangan an-Nawawi, berduaan dengan saudara ipar lawan jenis lebih layak dilarang, agar orang tidak menganggapnya sebagai hal biasa. Sehingga tidak ada yang curiga. Padahal itu bisa berpotensi besar untuk menggiring orang ke ranah maksiat. Karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutnya maut, agar dihindari sejauh mungkin, sebagaimana orang menghindari kematian dan kebinasaan.
.
Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa ipar BUKAN mahram.
.
Karena bukan mahram, maka semua adab harus ketika berinteraksi dengan non-mahram perlu diperhatikan. Seperti tidak boleh berduaan, harus menjaga hijab, dst.
.
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya.” (HR. Ahmad 114 dan dishahihkan Syu’aib al-Arnauth).
.
Demikian, Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)
.
.
.
.
#ikhwandaily #muslim #muslimah #sunnah #salaf #salafi #aswaja #hijrah #pemudahijrah #ngajiyuk #kajian #ngaji #quran #hadits #reminder #remaja #kajiansunnah #dakwahsunnah #jomblo #nikah #ipar -
 • @Regrann from @ikhwan.daily - Terdapat hadis dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  .
  “Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?” Beliau menjawab, “Hamwu (ipar) adalah maut.” (HR. Bukhari 5232 dan Muslim 2172).
  .
  An-Nawawi mengatakan,
  .
  Yang dimaksud al-Hamwu adalah kerabat suami, selain ayah dan anaknya. Karena ayah dan anaknya suami adalah mahram bagi istri. Boleh berduaan dengannya, dan tidak disebut sumber maut (kehancuran). Namun yang dimaksud dalam hadis adalah saudara suami, keponakan suami, paman suami, sepupu suami atau yang lainnya, yang bukan mahram baginya.
  .
  Dan kebiasaan orang menganggap biasa masalah ini. Ada orang yang berduaan dengan istri saudaranya. Inilah kebinasaan (al-Maut). Sehingga mereka lebih layak untuk dicegah agar tidak terjadi khalwah, dari pada orang lain. (Syarh Shahih Muslim, an-Nawawi, 14/154).
  .
  Berdasarkan keterangan an-Nawawi, berduaan dengan saudara ipar lawan jenis lebih layak dilarang, agar orang tidak menganggapnya sebagai hal biasa. Sehingga tidak ada yang curiga. Padahal itu bisa berpotensi besar untuk menggiring orang ke ranah maksiat. Karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutnya maut, agar dihindari sejauh mungkin, sebagaimana orang menghindari kematian dan kebinasaan.
  .
  Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa ipar BUKAN mahram.
  .
  Karena bukan mahram, maka semua adab harus ketika berinteraksi dengan non-mahram perlu diperhatikan. Seperti tidak boleh berduaan, harus menjaga hijab, dst.
  .
  Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya.” (HR. Ahmad 114 dan dishahihkan Syu’aib al-Arnauth).
  .
  Demikian, Allahu a’lam.

  Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)
  .
  .
  .
  .
  #ikhwandaily #muslim #muslimah #sunnah #salaf #salafi #aswaja #hijrah #pemudahijrah #ngajiyuk #kajian #ngaji #quran #hadits #reminder #remaja #kajiansunnah #dakwahsunnah #jomblo #nikah #ipar -
 • 0 0 1 hour ago
 • Repost From @jalanmenuju_sunnah
.
HATI-HATI DALAM BERANGGAPAN SIAL
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya (tanpa ketentuan Allah), tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Shafar.” (HR. Bukhari, no. 5757)

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia menyebutkan hadits secara marfu’ –sampai kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam-,
“Beranggapan sial adalah kesyirikan, beranggapan sial adalah kesyirikan”. Beliau menyebutnya sampai tiga kali. Kemudian Ibnu Mas’ud berkata, “Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya. Namun Allah-lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakkal.” (HR. Abu Daud, no. 3910)

Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al-Fauzan berkata, “Obat dari beranggapan sial adalah dengan seorang mukmin bertawakkal kepada Allah. Moga dengan itu tidak ada was-was lagi dalam dirinya. Sial itu akan hilang jika seseorang mau bertawakkal penuh pada Allah semata.” Ini perkataan beliau dalam I’anah Al-Mustafid, hlm. 368.

SUMBER : Rumaysho.com
@rumayshocom
@rumayshotv

#allah #muhammad #islam #muslim #muslimah #mukmin #alquran #hadits #sunnah #taubat #tauhid #hijrahfest
 • Repost From @jalanmenuju_sunnah
  .
  HATI-HATI DALAM BERANGGAPAN SIAL
  Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya (tanpa ketentuan Allah), tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Shafar.” (HR. Bukhari, no. 5757)

  Dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia menyebutkan hadits secara marfu’ –sampai kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam-,
  “Beranggapan sial adalah kesyirikan, beranggapan sial adalah kesyirikan”. Beliau menyebutnya sampai tiga kali. Kemudian Ibnu Mas’ud berkata, “Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya. Namun Allah-lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakkal.” (HR. Abu Daud, no. 3910)

  Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al-Fauzan berkata, “Obat dari beranggapan sial adalah dengan seorang mukmin bertawakkal kepada Allah. Moga dengan itu tidak ada was-was lagi dalam dirinya. Sial itu akan hilang jika seseorang mau bertawakkal penuh pada Allah semata.” Ini perkataan beliau dalam I’anah Al-Mustafid, hlm. 368.

  SUMBER : Rumaysho.com
  @rumayshocom
  @rumayshotv

  #allah #muhammad #islam #muslim #muslimah #mukmin #alquran #hadits #sunnah #taubat #tauhid #hijrahfest
 • 0 0 1 hour ago
 • Pemberian makanan kepada keluarga yang berduka inilah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. 
Pemberian makanan itu sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Bukan dalam jumlah besar sehingga menyerupai walimah. (asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/70). . 
Sebaliknya, keluarga yang ditinggalkan yang sedang dalam kesedihan, jangan sampai terbebani untuk menghidangkan makanan bagi orang lain. Bahkan, Sahabat Nabi menganggap hidangan yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan untuk perkumpulan orang pada masa-masa berkabung setelah jenazah dimakamkan tersebut termasuk niyahah (meratap).
. 
Dari Jarir bin Abdillah al-Bajaliy Radhiyallahu 'Anhu beliau berkata: Kami (para Sahabat Nabi) memandang berkumpulnya orang-orang pada keluarga mayit dan keluarga mayit membuatkan makanan untuk mereka setelah dikuburkan, adalah termasuk niyahah (meratap). (HR. Ahmad no 6611 dan Ibnu Majah no 1601)

#quran #hadits #sunnah #wahdahislamiyah #wahdahislamiyahgorontalo #wahdahpeduli #wahdahmediagroup #posterdakwah #petugasjenazah #indonesia #gorontalo
 • Pemberian makanan kepada keluarga yang berduka inilah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam.
  Pemberian makanan itu sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Bukan dalam jumlah besar sehingga menyerupai walimah. (asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (4/70). .
  Sebaliknya, keluarga yang ditinggalkan yang sedang dalam kesedihan, jangan sampai terbebani untuk menghidangkan makanan bagi orang lain. Bahkan, Sahabat Nabi menganggap hidangan yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan untuk perkumpulan orang pada masa-masa berkabung setelah jenazah dimakamkan tersebut termasuk niyahah (meratap).
  .
  Dari Jarir bin Abdillah al-Bajaliy Radhiyallahu 'Anhu beliau berkata: Kami (para Sahabat Nabi) memandang berkumpulnya orang-orang pada keluarga mayit dan keluarga mayit membuatkan makanan untuk mereka setelah dikuburkan, adalah termasuk niyahah (meratap). (HR. Ahmad no 6611 dan Ibnu Majah no 1601)

  #quran #hadits #sunnah #wahdahislamiyah #wahdahislamiyahgorontalo #wahdahpeduli #wahdahmediagroup #posterdakwah #petugasjenazah #indonesia #gorontalo
 • 14 0 2 hours ago