#ins Instagram Photos & Videos

ins - 1.3m posts

Top Posts

 • 언제게용
 • 언제게용
 • 810 0 24 February, 2020
 • 화양연화
 • 화양연화
 • 558 14 25 February, 2020
 • 멘트 고민 30분째 떠오르는게 없네 ;; 근데 나 여즘 얼태기 쁠러쓰 화장 안해서 사진 옛날껄ㄹ로 우ㅕ 먹을거임
 • 멘트 고민 30분째 떠오르는게 없네 ;; 근데 나 여즘 얼태기 쁠러쓰 화장 안해서 사진 옛날껄ㄹ로 우ㅕ 먹을거임
 • 1,095 20 25 February, 2020
 • 그저 너란 사람
 • 그저 너란 사람
 • 147 10 24 February, 2020
 • 함께만 있자고
 • 함께만 있자고
 • 118 5 23 February, 2020
 • 어떤 날엔 그대가
 • 어떤 날엔 그대가
 • 742 14 25 February, 2020
 • 350 4 25 February, 2020

Latest Instagram Posts

 • 여름 언제와 ?
 • 여름 언제와 ?
 • 9 2 2 minutes ago
 • Top¡c: Toi da thấy bức anh này trên mot trang W E D._____

#zzzzzzz 
#Ins
 • Top¡c: Toi da thấy bức anh này trên mot trang W E D._____

  #zzzzzzz
  #Ins
 • 0 0 57 minutes ago
 • “Light tomorrow with today.” —Elizabeth Barrett Browning
 • “Light tomorrow with today.” —Elizabeth Barrett Browning
 • 4 1 1 hour ago
 • ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . لن نيأس لو طال الزمنُ ⠀⠀‏
‏ ‏ ‏‏ ‏‏⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀. ⠀#iNs : @c6.a ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
‏ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏
 • ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
  ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . لن نيأس لو طال الزمنُ ⠀⠀‏
  ‏ ‏ ‏‏ ‏‏⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀. ⠀ #iNs : @c6.a ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
  ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
  ‏ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏
 • 87 0 1 hour ago
 • Cute little puppy but bela
 • Cute little puppy but bela
 • 25 2 2 hours ago
 • 맨날 일,집,일,집
인태기,일태기 와서우울해 죽겠는데,
갑자기 오늘 밖에서 데이트 할까 
하는 내새끼🥰 
세상 우울한데,
데이트할까 카톡 똭! 왔을때 
아무도 내 기분 몰롸ㅏㅏㅜ0ㅜ
#내새끼가 #쵝오다 #소소한일상 
#소소한행복 #🥰
 • 맨날 일,집,일,집
  인태기,일태기 와서우울해 죽겠는데,
  갑자기 오늘 밖에서 데이트 할까
  하는 내새끼🥰
  세상 우울한데,
  데이트할까 카톡 똭! 왔을때
  아무도 내 기분 몰롸ㅏㅏㅜ0ㅜ
  #내새끼가 #쵝오다 #소소한일상
  #소소한행복 #🥰
 • 54 5 3 hours ago
 • DM디엠ㄱㄱ
 • DM디엠ㄱㄱ
 • 93 14 3 hours ago