#instasalad Instagram Photos & Videos

instasalad - 92.3k posts

Top Posts

 • چندی پیش سوار تاکسی شدم.
راننده تاکسی مرد محترمی بود که ۶۰سال سن داشت و بسیار شاد بود!
او با مسافران با شادی برخورد میکرد...
یکی از مسافران از او پرسید با وجود ترافیک و شغلی که خسته‌ کنندست،چطور میتواند شاد باشد؟!
جواب راننده برایم جالب بود! 
گفت من 4فرزند دارم؛2دختر و 2پسر که همه تحصیل کرده اند در حالیکه هرگز به درسشان رسیدگی نکردم!
گفت رمز موفقیتش این بوده که بشدت هوای همسرش را داشته و به او توجه و محبتِ خاص میکرده و فقط نیازهای همسرش را برآورده کرده است...
گفت همسرش را همیشه خوشحال و راضی نگه میداشت و درعوض همسرش همیشه پرانرژی بود و با تمامِ قوا به بچه‌ها و منزل و هر کار دیگری رسیدگی میکرد...
میگفت زنها تواناییهای موازی دارند 
و میتوانندچند کار را در منزل باهم مدیریت کنند!
 کافیست آنها را راضی و خوشحال و تحتِ توجه و محبتِ کافی نگه داری،تا هر کاری از آنها بربیاید...
او معتقد بود اگر باطریِ قلب همسرتان را شارژ نگه دارید میتوانید با آرامش به کارتان رسیدگی و با خوشبختی زندگی کنید؛چون همسرش از جان و دل،بقیه امور را سرپرستی خواهد کرد...
بنظرمن حق با اوست!
رمزِ موفقیت او میتواند،رمز موفقیت بسیاری از مردها باشد.
زن،
مویِ مش كرده،ابرویِ برداشته،لبانِ قرمز نيست!
زن،
لباسِ سفيدشب باشكوه عروسی،
بوي خوشِ قرمه سبزي نيست!
زن،
پوكيِ استخوان،يك زنِ پا بِماه،
حالِ تهوع،استفراغ،درد‌هاي زايمان،
مادرِ بچه‌ها نيست!
 زن،
عصايِ روز‌هاي پيري،پرستار وقتِ مريضي نیست!
زن،
قلبِ زندگیست!
وجود دارد...
روح دارد...
پا به پاي يك مرد،زور دارد...
زن هميشه،همه جا حضور دارد...
و اگر تمام اينها يادت رفت،تنها يك چيز را به خاطر داشته باش: 
كه هنوز هيچ مردي پيدا نشده،كه بخواهد در ايران جایِ يك زن باشد!
#سامان_رضایی

سالاد زیبا
ازپیج
@ashpazi.ba.hani 
#سبزی_آرایی #سالاد_فصل #سفره_آرایی #سفرهآرایی #سفره_ارایی #سالاد #سالادفصل #تزیین_سالاد #تزیین 
#tazeen #tazeenghaza #tazin_salad #salad #saladdesign #instafood #instasalad
 • چندی پیش سوار تاکسی شدم.
  راننده تاکسی مرد محترمی بود که ۶۰سال سن داشت و بسیار شاد بود!
  او با مسافران با شادی برخورد میکرد...
  یکی از مسافران از او پرسید با وجود ترافیک و شغلی که خسته‌ کنندست،چطور میتواند شاد باشد؟!
  جواب راننده برایم جالب بود!
  گفت من 4فرزند دارم؛2دختر و 2پسر که همه تحصیل کرده اند در حالیکه هرگز به درسشان رسیدگی نکردم!
  گفت رمز موفقیتش این بوده که بشدت هوای همسرش را داشته و به او توجه و محبتِ خاص میکرده و فقط نیازهای همسرش را برآورده کرده است...
  گفت همسرش را همیشه خوشحال و راضی نگه میداشت و درعوض همسرش همیشه پرانرژی بود و با تمامِ قوا به بچه‌ها و منزل و هر کار دیگری رسیدگی میکرد...
  میگفت زنها تواناییهای موازی دارند
  و میتوانندچند کار را در منزل باهم مدیریت کنند!
  کافیست آنها را راضی و خوشحال و تحتِ توجه و محبتِ کافی نگه داری،تا هر کاری از آنها بربیاید...
  او معتقد بود اگر باطریِ قلب همسرتان را شارژ نگه دارید میتوانید با آرامش به کارتان رسیدگی و با خوشبختی زندگی کنید؛چون همسرش از جان و دل،بقیه امور را سرپرستی خواهد کرد...
  بنظرمن حق با اوست!
  رمزِ موفقیت او میتواند،رمز موفقیت بسیاری از مردها باشد.
  زن،
  مویِ مش كرده،ابرویِ برداشته،لبانِ قرمز نيست!
  زن،
  لباسِ سفيدشب باشكوه عروسی،
  بوي خوشِ قرمه سبزي نيست!
  زن،
  پوكيِ استخوان،يك زنِ پا بِماه،
  حالِ تهوع،استفراغ،درد‌هاي زايمان،
  مادرِ بچه‌ها نيست!
  زن،
  عصايِ روز‌هاي پيري،پرستار وقتِ مريضي نیست!
  زن،
  قلبِ زندگیست!
  وجود دارد...
  روح دارد...
  پا به پاي يك مرد،زور دارد...
  زن هميشه،همه جا حضور دارد...
  و اگر تمام اينها يادت رفت،تنها يك چيز را به خاطر داشته باش:
  كه هنوز هيچ مردي پيدا نشده،كه بخواهد در ايران جایِ يك زن باشد!
  #سامان_رضایی

  سالاد زیبا
  ازپیج
  @ashpazi.ba.hani
  #سبزی_آرایی #سالاد_فصل #سفره_آرایی #سفرهآرایی #سفره_ارایی #سالاد #سالادفصل #تزیین_سالاد #تزیین
  #tazeen #tazeenghaza #tazin_salad #salad #saladdesign #instafood #instasalad
 • 1,262 27 15 August, 2019
 • از بین آدمای زندگیتون،دل‌نازکا رو بیشتر دوسشون داشته باشید...
بیشتر هوای اونایی که دلشون قد گنجیشکه رو داشته باشید...
همونا که زود میرنجن و به روت میارن ازت رنجیدن،ولی زودم میبخشنت و یادشون میره چی شده...
همونا که زود عصبانی میشن و از کوره درمیرن و زودم آروم میشن و باز بهت لبخند میزنن...
دل‌نازکا هیچوقت آدمای ترسناکی نیستن!
هیچوقت ناامنت نمیکنن!
چون دلِ اینکه کینه ازت بگیرن و بشینن نقشه برات بکشن ندارن!
دل نازکا هیچوقت زمین نمیزننت!
قدرِ اونا که دلشون زلالِ آبه و چشماشون آینه،بدونید...
فرشته‌های پاک و مهربون زندگی‌ان کسایی که با چند دهه سن و سر و شکل آدم بزرگا،هنوز قلبِ یه بچه دوساله تو سینه‌شون میتپه...
#مانگ_میرزایی
دیزاین زیبای سالاد
از پیج
@esyemektarifi 
#سالاد_فصل #سبزی_آرایی #سفرهآرایی #سفره_آرایی #سفره_ارایی #سالاد #تزیین_سالاد #دورچین 
#salad #saladdesign #tazin_salad #tazeenghaza #instafood #instasalad #basaligheha
 • از بین آدمای زندگیتون،دل‌نازکا رو بیشتر دوسشون داشته باشید...
  بیشتر هوای اونایی که دلشون قد گنجیشکه رو داشته باشید...
  همونا که زود میرنجن و به روت میارن ازت رنجیدن،ولی زودم میبخشنت و یادشون میره چی شده...
  همونا که زود عصبانی میشن و از کوره درمیرن و زودم آروم میشن و باز بهت لبخند میزنن...
  دل‌نازکا هیچوقت آدمای ترسناکی نیستن!
  هیچوقت ناامنت نمیکنن!
  چون دلِ اینکه کینه ازت بگیرن و بشینن نقشه برات بکشن ندارن!
  دل نازکا هیچوقت زمین نمیزننت!
  قدرِ اونا که دلشون زلالِ آبه و چشماشون آینه،بدونید...
  فرشته‌های پاک و مهربون زندگی‌ان کسایی که با چند دهه سن و سر و شکل آدم بزرگا،هنوز قلبِ یه بچه دوساله تو سینه‌شون میتپه...
  #مانگ_میرزایی
  دیزاین زیبای سالاد
  از پیج
  @esyemektarifi
  #سالاد_فصل #سبزی_آرایی #سفرهآرایی #سفره_آرایی #سفره_ارایی #سالاد #تزیین_سالاد #دورچین
  #salad #saladdesign #tazin_salad #tazeenghaza #instafood #instasalad #basaligheha
 • 1,033 13 10 August, 2019
 • مرد که خوب باشد،
زن عزیزِ خانه میشود...
لباس های رنگارنگش،
موهایِ بلند و آبشارش،
گلِ سر های گل گلی اش،
و عطرِ تنش، 
خانه را زنده میکند...
مرد که مهربانِ یـار باشد، 
زن عزیز دردانه اش میشود...
حس امنیت و اعتماد درونش موج میزند...
محبتش تمام آدمهای اطرافش را احاطه میکند...
بلند و از ته دل میخندد...
با شوق وقایع را تعریف میکند...
دنبالِ بهترین ها میرود که بهترین باشد...
خانه همیشه گرم و امن باقی میماند...
مرد که "دوست" باشد،
زن همپایِ خستگی ناپذیرِ لحظه های سخت میشود...رفیقِ شش دانگِ سالهایِ طولانی...
مرد که خوب باشد،
زنش را میسازد...
اخلاقش را شکل میدهد...
مهرَش را بارور میکند...
مـردِ خوب میداند هر مهـر و عشقی که خرج میکند،دو برابرش را پس میگیرد!
هر زنی در هر سن و چهره و اصالتی،
نیاز دارد که یک مردِ مهربان رفیـقِ روزهایِ سختش باشد...
#فرگل_مشتاقى 
دیزاین زیبای سالاد😍
ازپیج
@zahra.jamshidirad 
#سالاد_فصل #سبزی_آرایی #سفرهآرایی #سفره_آرایی #سفره_ارایی #سالاد #سالادفصل #تزیین_سالاد #دیزاین #دورچین_غذا 
#tazeen #tazin_salad #tazeenghaza #salad #saladdesign #basaligheha #instafood #instasalad
 • مرد که خوب باشد،
  زن عزیزِ خانه میشود...
  لباس های رنگارنگش،
  موهایِ بلند و آبشارش،
  گلِ سر های گل گلی اش،
  و عطرِ تنش،
  خانه را زنده میکند...
  مرد که مهربانِ یـار باشد،
  زن عزیز دردانه اش میشود...
  حس امنیت و اعتماد درونش موج میزند...
  محبتش تمام آدمهای اطرافش را احاطه میکند...
  بلند و از ته دل میخندد...
  با شوق وقایع را تعریف میکند...
  دنبالِ بهترین ها میرود که بهترین باشد...
  خانه همیشه گرم و امن باقی میماند...
  مرد که "دوست" باشد،
  زن همپایِ خستگی ناپذیرِ لحظه های سخت میشود...رفیقِ شش دانگِ سالهایِ طولانی...
  مرد که خوب باشد،
  زنش را میسازد...
  اخلاقش را شکل میدهد...
  مهرَش را بارور میکند...
  مـردِ خوب میداند هر مهـر و عشقی که خرج میکند،دو برابرش را پس میگیرد!
  هر زنی در هر سن و چهره و اصالتی،
  نیاز دارد که یک مردِ مهربان رفیـقِ روزهایِ سختش باشد...
  #فرگل_مشتاقى
  دیزاین زیبای سالاد😍
  ازپیج
  @zahra.jamshidirad
  #سالاد_فصل #سبزی_آرایی #سفرهآرایی #سفره_آرایی #سفره_ارایی #سالاد #سالادفصل #تزیین_سالاد #دیزاین #دورچین_غذا
  #tazeen #tazin_salad #tazeenghaza #salad #saladdesign #basaligheha #instafood #instasalad
 • 1,571 41 11 August, 2019

Latest Instagram Posts

 • -
@come.to.momma .
.
مطعم بعيد عن ضجيج المدينة ، المطعم طابقين وفيه جلسات خارجية. المنيو منوع بين سلطات وباستا واطباق وز وفطور وبيتزا وعصيرات 🤤. الاكل جيد واكثر شيء عجبنا السلطة السلطة السلطة للابد لذيذه وفريش وكل شيء فيها موزون 😋🥗👌🏽 .
اذا احد يعرف قصة المطعم او سبب التسمية ، يعلمني مره جايني فضول 🙊
 • -
  @come.to.momma .
  .
  مطعم بعيد عن ضجيج المدينة ، المطعم طابقين وفيه جلسات خارجية. المنيو منوع بين سلطات وباستا واطباق وز وفطور وبيتزا وعصيرات 🤤. الاكل جيد واكثر شيء عجبنا السلطة السلطة السلطة للابد لذيذه وفريش وكل شيء فيها موزون 😋🥗👌🏽 .
  اذا احد يعرف قصة المطعم او سبب التسمية ، يعلمني مره جايني فضول 🙊
 • 23 1 12 hours ago
 • -
 • -
 • 8 1 12 hours ago
 • -
@come.to.momma .
.
مطعم بعيد عن ضجيج المدينة ، المطعم طابقين وفيه جلسات خارجية. المنيو منوع بين سلطات وباستا واطباق وز وفطور وبيتزا وعصيرات 🤤. الاكل جيد واكثر شيء عجبنا السلطة السلطة السلطة للابد لذيذه وفريش وكل شيء فيها موزون 😋🥗👌🏽 .
اذا احد يعرف قصة المطعم او سبب التسمية ، يعلمني مره جايني فضول 🙊
 • -
  @come.to.momma .
  .
  مطعم بعيد عن ضجيج المدينة ، المطعم طابقين وفيه جلسات خارجية. المنيو منوع بين سلطات وباستا واطباق وز وفطور وبيتزا وعصيرات 🤤. الاكل جيد واكثر شيء عجبنا السلطة السلطة السلطة للابد لذيذه وفريش وكل شيء فيها موزون 😋🥗👌🏽 .
  اذا احد يعرف قصة المطعم او سبب التسمية ، يعلمني مره جايني فضول 🙊
 • 21 1 12 hours ago
 • Watermelon ,tomato , feta cheese salad.
 • Watermelon ,tomato , feta cheese salad.
 • 32 1 12 hours ago
 • Complete the sentence; “Sometimes all you want is a big plate of......”
 • Complete the sentence; “Sometimes all you want is a big plate of......”
 • 22 5 15 hours ago
 • KIRMIZI BİBERLİ KESKİN SOS

MALZEMELER:

1 büyük baş kırmızı soğan 
6 adet acı biber turşusu
4 Tane közlenmiş kırmızı biber
1 su bardağı kırmızı jalapone biber
1 su bardağı yoğurt
bir çay fincanı zeytinyağı
tuz
karabiber
maydanoz

YAPILIŞI:

Soğanı ve turşuları mutfak robotunda kıyın. Kıyılmış olan malzemenin içine yoğurt zeytinyağı tuz ve biberi ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra maydanozu da ekleyerek bir defa daha karıştırın. 
ÖNERİ:Her tür yemekle ve tek başına meze olarak tüketilebilir ya da sandviç ekmeklerinin üzerine sürülerek ikram edilebilir.
#aslıgibilezzetler #keskinsos #sos #salata #salatatarifleri #meze #mezeçeşitleri #mezetarifleri #mezeler #şef #chef #acısos #instasalad #salatagram #gramsalata
 • KIRMIZI BİBERLİ KESKİN SOS

  MALZEMELER:

  1 büyük baş kırmızı soğan
  6 adet acı biber turşusu
  4 Tane közlenmiş kırmızı biber
  1 su bardağı kırmızı jalapone biber
  1 su bardağı yoğurt
  bir çay fincanı zeytinyağı
  tuz
  karabiber
  maydanoz

  YAPILIŞI:

  Soğanı ve turşuları mutfak robotunda kıyın. Kıyılmış olan malzemenin içine yoğurt zeytinyağı tuz ve biberi ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra maydanozu da ekleyerek bir defa daha karıştırın.
  ÖNERİ:Her tür yemekle ve tek başına meze olarak tüketilebilir ya da sandviç ekmeklerinin üzerine sürülerek ikram edilebilir.
  #aslıgibilezzetler #keskinsos #sos #salata #salatatarifleri #meze #mezeçeşitleri #mezetarifleri #mezeler #şef #chef #acısos #instasalad #salatagram #gramsalata
 • 22 0 16 hours ago
 • ŞEHRİYE SALATASI
MALZEMELER:
1 su bardağı şehriye
1 çay bardağı haşlanmış mısır
1 çay bardağı küp küp doğranmış kornişon turşu
2 yemek kaşığı kapari
1 tutam taze nane
1 tutam maydanoz 
1 tutam dereotu 
1 kapya biber( kırmızı)
Yarım limon, tuz,zeytinyağı,pul biber, karabiber.
İsteğe göre 1 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILILI:
Şehriyenin yarısını sıvı yağda kahve renk alana kadar çok yakmadan kavurun diğer şehriyeleri ekleyin. Üzerine bir bardak sıcak su ekleyerek pilav gibi pişirin. Suyunu çekince soğumaya bırakın. Yeşillikleri doğrayın. Kırmızı biberi doğrayın. Geniş bir kapta tüm malzemeyi karıştırın. Limon suyu, tuz ve baharatları da ekleyin iyice karıştırın servis edin. 
Not: Damak tadınıza göre ceviz, fındık veya fıstık ekleyebilirsiniz. #aslıgibilezzetler #salad #saladrecipe #salads #salatatarifleri #salata #salatatarifi #şehriyesalatası #gramsalata #instasalad #salatagram #yazsalatası #doyurucusalata #nefis #şef #chef
 • ŞEHRİYE SALATASI
  MALZEMELER:
  1 su bardağı şehriye
  1 çay bardağı haşlanmış mısır
  1 çay bardağı küp küp doğranmış kornişon turşu
  2 yemek kaşığı kapari
  1 tutam taze nane
  1 tutam maydanoz
  1 tutam dereotu
  1 kapya biber( kırmızı)
  Yarım limon, tuz,zeytinyağı,pul biber, karabiber.
  İsteğe göre 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  YAPILILI:
  Şehriyenin yarısını sıvı yağda kahve renk alana kadar çok yakmadan kavurun diğer şehriyeleri ekleyin. Üzerine bir bardak sıcak su ekleyerek pilav gibi pişirin. Suyunu çekince soğumaya bırakın. Yeşillikleri doğrayın. Kırmızı biberi doğrayın. Geniş bir kapta tüm malzemeyi karıştırın. Limon suyu, tuz ve baharatları da ekleyin iyice karıştırın servis edin.
  Not: Damak tadınıza göre ceviz, fındık veya fıstık ekleyebilirsiniz. #aslıgibilezzetler #salad #saladrecipe #salads #salatatarifleri #salata #salatatarifi #şehriyesalatası #gramsalata #instasalad #salatagram #yazsalatası #doyurucusalata #nefis #şef #chef
 • 29 0 17 hours ago
 • Citrus Shrimp And Avocado Salad

Servings 4 salads
Ingredients
1 pound mediumPan-Seared Citrus Shrimp 31/40
8 cups greens such as arugula spinach, or spring mix
Fruity or lemon-flavored extra virgin olive oil
Juice of 1/2 lemon or 1/2 orange
1 avocado sliced or diced
1 shallot minced
4 ounces toasted sliced almonds
Kosher salt and freshly ground black pepper

Instructions

Prepare the recipe for the Pan-Seared Citrus Shrimp, or gently warm the leftover shrimp. Or, if you prefer, serve the shrimp chilled.

Toss the shrimp with the salad greens in a large bowl. Lightly drizzle with olive oil, and if desired, some of the sauce remaining from the shrimp with a generous squeeze of citrus, and toss lightly to coat. Add the avocado, shallots and sliced almonds and then season with kosher salt and freshly ground black pepper and serve.

By: @foodiecrush

#foodiecrush #salad #shrimp #shrimpsalad #dinner #mealprep #healthyeats #thefeedfeed #feedfeed #bareaders #huffposttaste #thekitchn #f52grams #f52salad #instafood #instasalad
 • Citrus Shrimp And Avocado Salad

  Servings 4 salads
  Ingredients
  1 pound mediumPan-Seared Citrus Shrimp 31/40
  8 cups greens such as arugula spinach, or spring mix
  Fruity or lemon-flavored extra virgin olive oil
  Juice of 1/2 lemon or 1/2 orange
  1 avocado sliced or diced
  1 shallot minced
  4 ounces toasted sliced almonds
  Kosher salt and freshly ground black pepper

  Instructions

  Prepare the recipe for the Pan-Seared Citrus Shrimp, or gently warm the leftover shrimp. Or, if you prefer, serve the shrimp chilled.

  Toss the shrimp with the salad greens in a large bowl. Lightly drizzle with olive oil, and if desired, some of the sauce remaining from the shrimp with a generous squeeze of citrus, and toss lightly to coat. Add the avocado, shallots and sliced almonds and then season with kosher salt and freshly ground black pepper and serve.

  By: @foodiecrush

  #foodiecrush #salad #shrimp #shrimpsalad #dinner #mealprep #healthyeats #thefeedfeed #feedfeed #bareaders #huffposttaste #thekitchn #f52grams #f52salad #instafood #instasalad
 • 6 0 17 August, 2019