#ishq Instagram Photos & Videos

ishq - 881.3k posts

Top Posts

 • Tag Someone 😔😔😔
 • Tag Someone 😔😔😔
 • 982 5 2 hours ago
 • Tag Someone 😔 😔 😔
 • Tag Someone 😔 😔 😔
 • 1,734 12 22 hours ago
 • You Feel i Write🙏
follow-@arjun_writess To See More Post 💔
_______________________________
Turn On Post Notification🔔
Mention/Tag Someone💘
Keep Sharing✌
Keep Following @arjun_writess
 • You Feel i Write🙏
  follow-@arjun_writess To See More Post 💔
  _______________________________
  Turn On Post Notification🔔
  Mention/Tag Someone💘
  Keep Sharing✌
  Keep Following @arjun_writess
 • 353 11 56 minutes ago

Latest Instagram Posts

 • @ii_shahezadi_ii ♥️♥️♥️♥️♥️
ғᴏʟʟᴏᴡ 👉 @ii_shahezadi_ii
ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ
ғᴏʟʟᴏᴡ 👉 @ii_shahezadi_ii
ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ
ғᴏʟʟᴏᴡ 👉 @ii_shahezadi_ii
ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ
------------------------------------------------------------
ᴛᴜʀɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏɴ 🔊
------------------------------------------------------------
✓ ʙᴇsᴛ ᴏɴ ɪɴsᴛᴀ ᴘᴀɢᴇ 📝
✓ ʟɪᴋᴇ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ sʜᴀʀᴇ ✌️
✓ ᴛᴀɢ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs 👫
✓ ʀᴇᴘᴏsᴛ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ 🤘
✓ ᴋᴇᴇᴘ ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ 👍
------------------------------------------------------------
✓ ᴋᴇᴇᴘ sᴜᴘᴘᴏʀᴛɪɴɢ 🙌
✓ ɪғ ᴜ ʀᴇᴘᴏsᴛ ᴍᴜsᴛ ᴛᴀɢ 🤞
✓ ʟɪᴋᴇ + ᴛᴀɢ 📢
✓ ғᴏʟʟᴏᴡ + ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💬
✓ sʜᴀʀᴇ + ʀᴇᴘᴏsᴛ 💫
✓ ʙᴇsᴛ ᴘᴏsᴛ ᴏғ ɪɴsᴛᴀ 🔝
✓ ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ❣️
✓ ᴛᴀɢ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs
------------------------------------------------------------- @ii_shahezadi_ii #pyar #mohabbat #junoon #ishq #fareeb #nfak #nfk #nafrat #shayari #shayarioftheday #shayatkishayari #shayariforu #shayar

@ii_shahezadi_ii
@ii_shahezadi_ii
 • @ii_shahezadi_ii ♥️♥️♥️♥️♥️
  ғᴏʟʟᴏᴡ 👉 @ii_shahezadi_ii
  ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ
  ғᴏʟʟᴏᴡ 👉 @ii_shahezadi_ii
  ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ
  ғᴏʟʟᴏᴡ 👉 @ii_shahezadi_ii
  ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ
  ------------------------------------------------------------
  ᴛᴜʀɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏɴ 🔊
  ------------------------------------------------------------
  ✓ ʙᴇsᴛ ᴏɴ ɪɴsᴛᴀ ᴘᴀɢᴇ 📝
  ✓ ʟɪᴋᴇ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ sʜᴀʀᴇ ✌️
  ✓ ᴛᴀɢ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs 👫
  ✓ ʀᴇᴘᴏsᴛ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ 🤘
  ✓ ᴋᴇᴇᴘ ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ 👍
  ------------------------------------------------------------
  ✓ ᴋᴇᴇᴘ sᴜᴘᴘᴏʀᴛɪɴɢ 🙌
  ✓ ɪғ ᴜ ʀᴇᴘᴏsᴛ ᴍᴜsᴛ ᴛᴀɢ 🤞
  ✓ ʟɪᴋᴇ + ᴛᴀɢ 📢
  ✓ ғᴏʟʟᴏᴡ + ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💬
  ✓ sʜᴀʀᴇ + ʀᴇᴘᴏsᴛ 💫
  ✓ ʙᴇsᴛ ᴘᴏsᴛ ᴏғ ɪɴsᴛᴀ 🔝
  ✓ ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ❣️
  ✓ ᴛᴀɢ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs
  ------------------------------------------------------------- @ii_shahezadi_ii #pyar #mohabbat #junoon #ishq #fareeb #nfak #nfk #nafrat #shayari #shayarioftheday #shayatkishayari #shayariforu #shayar

  @ii_shahezadi_ii
  @ii_shahezadi_ii
 • 13 16 17 minutes ago
 • #Ishq mera tu bashak hai luv uh jaan 😘😘
 • #Ishq mera tu bashak hai luv uh jaan 😘😘
 • 6 0 23 minutes ago