#macroflowers_kingdom Instagram Photos & Videos

macroflowers_kingdom - 334.4k posts

Top Posts

Advertisements

Advertisements

 • 231 18 24 June, 2019

Advertisements

Advertisements

Latest Instagram Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • . .🧚🧚🧚 .
.

Ù€đŸ§šđŸ§šđŸ§š
ŰŠÙ‡â€ŒÛŒ ŰŠÛŒÙ…Ű§Ù†ŰŻŰ§Ű±Ű§Ù† ŰŠÙ‡â€ŒÚŻÙ‡â€ŒŰ± ÛŒŰ§ŰŻÛŒ من ŰšÙƒÙ‡â€ŒÙ†ŰŒ Ù…Ù†ÛŒŰŽ ÛŒŰ§ŰŻÛŒ ŰŠÛŽÙˆÙ‡ ŰŻÙ‡â€ŒÙƒÙ‡â€ŒÙ… و ŰłÙˆÙŸŰ§ŰłÚŻÙˆŰČŰ§Ű±ÛŒ من ŰšÙ† و ŰłÙˆÙŸŰ§Űł Ù†Ű§ÙŸÙ‡â€ŒŰČÛŽŰ±Ùˆ ŰłÙŸÚ”Ù‡â€ŒÛŒÛŒ ŰšÙ‡â€ŒŰ±Ű§Ù…ŰšÙ‡â€ŒŰ±Ù… مه‌كه‌ن.
ÙŠŰ§ŰŻÙ‰ ŰźÙˆŰ§ ŰšÙƒ
đŸŒșÙ„ÙŽŰ§ Ű„ÙÙ„Ù‡ÙŽ Ű„ÙÙ„Ù‘ÙŽŰ§ Ű§Ù„Ù„Ù‡đŸŒș
đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡đŸŒș
đŸŒșŰ§Ù„Ù’Ű­ÙŽÙ…Ù’ŰŻÙ للهđŸŒș
đŸŒșŰ§Ù„Ù„Ù‡Ù ŰŁÙŽÙƒÙ’ŰšÙŽŰ±đŸŒș
đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù ÙˆÙŽŰšÙŰ­ÙŽÙ…Ù’ŰŻÙÙ‡ÙđŸŒș
đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙŠÙÙ…đŸŒș
đŸŒșŰ­ÙŽŰłŰšÙÙ†ÙŽŰ§ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù وَنِŰčمَ Ű§Ù„ÙˆÙŽÙƒÙÙŠÙ„ÙđŸŒș
đŸŒșŰ­ÙŽŰłÙ’ŰšÙÙŠÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù وَنِŰčمَ Ű§Ù„ÙˆÙŽÙƒÙÙŠÙ„đŸŒș
đŸŒșŰŁŰłŰȘَŰșÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙŽ ÙˆÙŽŰŁŰȘÙÙˆŰšÙ Ű„Ù„ÙŽÙŠÙ‡ÙđŸŒș
đŸŒșÙČŰłŰȘَŰșÙ’ÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ ÙˆÙŽŰŁŰȘÙÙˆŰšÙ Ű„Ù„ÙŽÙŠÙ‡ÙđŸŒș
đŸŒșŰŁŰłŰȘَŰșÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙŽđŸŒș
đŸŒșŰŁÙŽŰłÙ’ŰȘَŰșÙ’ÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡đŸŒș
đŸŒșÙ„ÙŽŰ§ Ű­ÙŽÙ€ÙˆÙ’Ù„ÙŽ ÙˆÙŽÙ„ÙŽŰ§ Ù‚ÙÙ€ÙˆÙ‘ÙŽŰ©ÙŽ Ű„ÙÙ„Ù‘ÙŽŰ§ ŰšÙÙ€Ù±Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡đŸŒș
đŸŒșÙ„ÙŽŰ§ Ű„ÙÙ„ÙŽÙ‡ÙŽ Ű„ÙÙ„ÙŽÙ‘Ű§ ŰŁÙŽÙ†Ù’ŰȘَ ŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽÙƒÙŽ Ű„ÙÙ†ÙÙ‘ÙŠ كُنْŰȘُ مِنَ Ű§Ù„ŰžÙŽÙ‘Ű§Ù„ÙÙ…ÙÙŠÙ†ÙŽđŸŒș
đŸŒșÙ„Ű§Ű­ÙŽÙˆÙ„ÙŽ ÙˆÙŽÙ„ÙŽŰ§ Ù‚ÙÙˆÙ‘Ű©ÙŽ Ű„Ù„Ù‘ÙŽŰ§ ŰšÙŰ§Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù
Ű§Ù„Űčَلِي Ű§Ù„ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙđŸŒș
đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ’Ù…Ù ÙˆÙŽŰšÙŰ­ÙŽÙ…Ù’ŰŻÙÙ‡ÙđŸŒș
đŸŒșŰŁŰłŰȘَŰșÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙŽ
Ű§Ù„Ù‘ÙŽŰ°ÙÙŠ Ű§Ù„Ű§ÙŽ Ű„Ù„ÙŽÙ‡ÙŽ Ű„Ù„Ű§Ù‘ÙŽ هُوَ Ű§Ù„Ű­ÙŽÙŠÙ‘Ù Ű§Ù„Ù‚ÙŽÙŠÙ‘ÙÙˆÙ…Ù ÙˆÙŽŰŁŰȘÙÙˆŰšÙ Ű„Ù„ÙŽÙŠÙ‡Ù
.
#KurdistanBlockade
#supportkurdistan 
#kurd #kurdi #kurdsh #kurdish #kurdstan #kurdistan #kurdt #kurdela #kurds  #peshmerga 🌾 #flowers #flower #igscflowers #instatags @insta.tags #floral_splash #petals #garden_explorers #total_flowers #macroflowers_kingdom #mta_flowers #superb_flowers #blossom #sopretty #flowerzdelight #bestflowerspics #flowerstagram
 • . .🧚🧚🧚 .
  .

  Ù€đŸ§šđŸ§šđŸ§š
  ŰŠÙ‡â€ŒÛŒ ŰŠÛŒÙ…Ű§Ù†ŰŻŰ§Ű±Ű§Ù† ŰŠÙ‡â€ŒÚŻÙ‡â€ŒŰ± ÛŒŰ§ŰŻÛŒ من ŰšÙƒÙ‡â€ŒÙ†ŰŒ Ù…Ù†ÛŒŰŽ ÛŒŰ§ŰŻÛŒ ŰŠÛŽÙˆÙ‡ ŰŻÙ‡â€ŒÙƒÙ‡â€ŒÙ… و ŰłÙˆÙŸŰ§ŰłÚŻÙˆŰČŰ§Ű±ÛŒ من ŰšÙ† و ŰłÙˆÙŸŰ§Űł Ù†Ű§ÙŸÙ‡â€ŒŰČÛŽŰ±Ùˆ ŰłÙŸÚ”Ù‡â€ŒÛŒÛŒ ŰšÙ‡â€ŒŰ±Ű§Ù…ŰšÙ‡â€ŒŰ±Ù… مه‌كه‌ن.
  ÙŠŰ§ŰŻÙ‰ ŰźÙˆŰ§ ŰšÙƒ
  đŸŒșÙ„ÙŽŰ§ Ű„ÙÙ„Ù‡ÙŽ Ű„ÙÙ„Ù‘ÙŽŰ§ Ű§Ù„Ù„Ù‡đŸŒș
  đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡đŸŒș
  đŸŒșŰ§Ù„Ù’Ű­ÙŽÙ…Ù’ŰŻÙ للهđŸŒș
  đŸŒșŰ§Ù„Ù„Ù‡Ù ŰŁÙŽÙƒÙ’ŰšÙŽŰ±đŸŒș
  đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù ÙˆÙŽŰšÙŰ­ÙŽÙ…Ù’ŰŻÙÙ‡ÙđŸŒș
  đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙŠÙÙ…đŸŒș
  đŸŒșŰ­ÙŽŰłŰšÙÙ†ÙŽŰ§ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù وَنِŰčمَ Ű§Ù„ÙˆÙŽÙƒÙÙŠÙ„ÙđŸŒș
  đŸŒșŰ­ÙŽŰłÙ’ŰšÙÙŠÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù وَنِŰčمَ Ű§Ù„ÙˆÙŽÙƒÙÙŠÙ„đŸŒș
  đŸŒșŰŁŰłŰȘَŰșÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙŽ ÙˆÙŽŰŁŰȘÙÙˆŰšÙ Ű„Ù„ÙŽÙŠÙ‡ÙđŸŒș
  đŸŒșÙČŰłŰȘَŰșÙ’ÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ ÙˆÙŽŰŁŰȘÙÙˆŰšÙ Ű„Ù„ÙŽÙŠÙ‡ÙđŸŒș
  đŸŒșŰŁŰłŰȘَŰșÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙŽđŸŒș
  đŸŒșŰŁÙŽŰłÙ’ŰȘَŰșÙ’ÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡đŸŒș
  đŸŒșÙ„ÙŽŰ§ Ű­ÙŽÙ€ÙˆÙ’Ù„ÙŽ ÙˆÙŽÙ„ÙŽŰ§ Ù‚ÙÙ€ÙˆÙ‘ÙŽŰ©ÙŽ Ű„ÙÙ„Ù‘ÙŽŰ§ ŰšÙÙ€Ù±Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡đŸŒș
  đŸŒșÙ„ÙŽŰ§ Ű„ÙÙ„ÙŽÙ‡ÙŽ Ű„ÙÙ„ÙŽÙ‘Ű§ ŰŁÙŽÙ†Ù’ŰȘَ ŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽÙƒÙŽ Ű„ÙÙ†ÙÙ‘ÙŠ كُنْŰȘُ مِنَ Ű§Ù„ŰžÙŽÙ‘Ű§Ù„ÙÙ…ÙÙŠÙ†ÙŽđŸŒș
  đŸŒșÙ„Ű§Ű­ÙŽÙˆÙ„ÙŽ ÙˆÙŽÙ„ÙŽŰ§ Ù‚ÙÙˆÙ‘Ű©ÙŽ Ű„Ù„Ù‘ÙŽŰ§ ŰšÙŰ§Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù
  Ű§Ù„Űčَلِي Ű§Ù„ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙđŸŒș
  đŸŒșŰłÙŰšÙ’Ű­ÙŽŰ§Ù†ÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ’Ù…Ù ÙˆÙŽŰšÙŰ­ÙŽÙ…Ù’ŰŻÙÙ‡ÙđŸŒș
  đŸŒșŰŁŰłŰȘَŰșÙÙŰ±Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡ÙŽ Ű§Ù„Ù’ŰčÙŽŰžÙÙŠÙ…ÙŽ
  Ű§Ù„Ù‘ÙŽŰ°ÙÙŠ Ű§Ù„Ű§ÙŽ Ű„Ù„ÙŽÙ‡ÙŽ Ű„Ù„Ű§Ù‘ÙŽ هُوَ Ű§Ù„Ű­ÙŽÙŠÙ‘Ù Ű§Ù„Ù‚ÙŽÙŠÙ‘ÙÙˆÙ…Ù ÙˆÙŽŰŁŰȘÙÙˆŰšÙ Ű„Ù„ÙŽÙŠÙ‡Ù
  .
  #KurdistanBlockade
  #supportkurdistan
  #kurd #kurdi #kurdsh #kurdish #kurdstan #kurdistan #kurdt #kurdela #kurds   #peshmerga 🌾 #flowers #flower #igscflowers #instatags @insta.tags #floral_splash #petals #garden_explorers #total_flowers #macroflowers_kingdom #mta_flowers #superb_flowers #blossom #sopretty #flowerzdelight #bestflowerspics #flowerstagram
 • 42 13 22 hours ago

Advertisements