#oct Instagram Photos & Videos

oct - 491.8k posts

Top Posts

 • 월욜에 쉬면 같이 쉬는 카페들이 많은데 덕분에 나도 좀 여유롭게 쉬니까 꿀이다 😌
오늘도 좋은영감 , 깊은대화로 에너지 충전했구 , 저녁은 엄마랑 엽떡먹기루 😛♥️
생각을 더 많이 하게 되는 요즘이라 머리와 눈에 책과 경험들로 새로운 것들을 더 많이 넣어주려고 하는데 이럴땐 또 어떤것들이 도움이 되는지 참고하고싶어요 💓
( 삘받을때 한꺼번에 생각해야 하는 사람 나야나 🙌🏻 )
.
.
#오씨티 #oct #천안카페 #아산카페
 • 월욜에 쉬면 같이 쉬는 카페들이 많은데 덕분에 나도 좀 여유롭게 쉬니까 꿀이다 😌
  오늘도 좋은영감 , 깊은대화로 에너지 충전했구 , 저녁은 엄마랑 엽떡먹기루 😛♥️
  생각을 더 많이 하게 되는 요즘이라 머리와 눈에 책과 경험들로 새로운 것들을 더 많이 넣어주려고 하는데 이럴땐 또 어떤것들이 도움이 되는지 참고하고싶어요 💓
  ( 삘받을때 한꺼번에 생각해야 하는 사람 나야나 🙌🏻 )
  .
  .
  #오씨티 #oct #천안카페 #아산카페
 • 894 24 11 February, 2019
 • 자켓 ㅜㅜㅜ 업데이트 했어요 ㅜㅜㅜㅜㅠ ㅜㅜ너무 예뻐 눈물이 납니다 ㅜㅜ 엉엉 
이가격에 이퀄리티 실화에오?????? 👀
진짜 이 아이보리색 자켓은 무조건 입니다 .....💛
 • 자켓 ㅜㅜㅜ 업데이트 했어요 ㅜㅜㅜㅜㅠ ㅜㅜ너무 예뻐 눈물이 납니다 ㅜㅜ 엉엉
  이가격에 이퀄리티 실화에오?????? 👀
  진짜 이 아이보리색 자켓은 무조건 입니다 .....💛
 • 625 80 5 March, 2019
 • 봄아 얼른 와 제발 
너라도 와야 내가 너무 기쁠거같아 (。•́ - •̀。) 아침에 맥북 액정 깨져서 너무 우울했는데 그래도 맛있는거 먹어서 너무 기쁘다고 .. 미경이 생일이라 행복하다고 말하는데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나보고 입은 웃고있는데 눈이 너무 슬프대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 주륵 .. 🥺
 • 봄아 얼른 와 제발
  너라도 와야 내가 너무 기쁠거같아 (。•́ - •̀。) 아침에 맥북 액정 깨져서 너무 우울했는데 그래도 맛있는거 먹어서 너무 기쁘다고 .. 미경이 생일이라 행복하다고 말하는데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나보고 입은 웃고있는데 눈이 너무 슬프대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 주륵 .. 🥺
 • 521 74 23 hours ago
 • 치즈 안에 딸기🍓🍓
 • 치즈 안에 딸기🍓🍓
 • 532 162 5 March, 2019
 • 달달한 아침되셔요 ❤️💪🏻
 • 달달한 아침되셔요 ❤️💪🏻
 • 1,063 4 10 hours ago
 • 언니덕분에 천안도 자주 갈 것 같구 ,
더더 많이 좋아질 것 같다 (༶ૢ˃̵̑◡˂̵̑༶ૢ)
와보고싶었던 오씨티도 도장깨기 😘
.
.
#오씨티 #oct #천안카페 #아산카페
 • 언니덕분에 천안도 자주 갈 것 같구 ,
  더더 많이 좋아질 것 같다 (༶ૢ˃̵̑◡˂̵̑༶ૢ)
  와보고싶었던 오씨티도 도장깨기 😘
  .
  .
  #오씨티 #oct #천안카페 #아산카페
 • 703 28 10 February, 2019

Latest Instagram Posts

 • 탱이랑 🐶
 • 탱이랑 🐶
 • 17 1 3 hours ago
 • 이제 완전한 봄이 왔네요 🌸

oct 활짝 오픈했습니다 😊
 • 이제 완전한 봄이 왔네요 🌸

  oct 활짝 오픈했습니다 😊
 • 48 4 7 hours ago
 • Đồi Sói - ngọn đồi thông reo nơi có Vườn Nhỏ, có chị Lem, anh Linh, mấy đứa Bông, Súng, Đạn, Gấu, có Mát ở phía cuối đồi
#Soi_hill #vuonnho #dalat #oct #recall
 • Đồi Sói - ngọn đồi thông reo nơi có Vườn Nhỏ, có chị Lem, anh Linh, mấy đứa Bông, Súng, Đạn, Gấu, có Mát ở phía cuối đồi
  #Soi_hill #vuonnho #dalat #oct #recall
 • 54 1 8 hours ago
 • Our Thadingyut festival✨✨
#Oct 24, 2018
 • Our Thadingyut festival✨✨
  #Oct 24, 2018
 • 1 0 17 hours ago
 • What a show you put on at a fair ground!⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
If my content provides you any value at all, please follow:⁣⁣⁣⁣⁣
🚔@bgjrcity🌃⁣⁣⁣⁣⁣
💭Credits:⁣⁣⁣ @carmaniac365 ⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
I post 3-4 pieces of content a day of supercars with the dopest scenery. Racing Cars Mobile on IGTV.⁣⁣
⁣⁣ “If it ain’t fast, it ain’t fun.” ⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
 • What a show you put on at a fair ground!⁣⁣
  ⁣⁣⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣⁣⁣
  If my content provides you any value at all, please follow:⁣⁣⁣⁣⁣
  🚔@bgjrcity🌃⁣⁣⁣⁣⁣
  💭Credits:⁣⁣⁣ @carmaniac365 ⁣⁣
  ⁣⁣⁣⁣⁣
  I post 3-4 pieces of content a day of supercars with the dopest scenery. Racing Cars Mobile on IGTV.⁣⁣
  ⁣⁣ “If it ain’t fast, it ain’t fun.” ⁣⁣⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣
 • 21 2 17 hours ago