#pakistan Instagram Photos & Videos

pakistan - 9.3m posts

Top Posts

 • Keep your face to the sun ☀️ & you will never see the shadows 
@xarnishkhan
 • Keep your face to the sun ☀️ & you will never see the shadows
  @xarnishkhan
 • 1,361 17 12 hours ago
 • ?? 💔
 • ?? 💔
 • 508 13 6 hours ago
 • Here's to the fortnight of shaved beard not growing back :))
 • Here's to the fortnight of shaved beard not growing back :))
 • 168 5 4 hours ago

Latest Instagram Posts

 • Cüməniz Mübarək İn Şa Allah
 • Cüməniz Mübarək İn Şa Allah
 • 5 1 1 minute ago
 • A woman often forgotten in history for smashing the glass ceilings affronted to her in a Muslim majority country. This is Benazir Bhutto. Bhutto was born on June 21st 1953 in the Pakistani city of Karachi. Her father was the politician Zulfikar Ali Bhutto and her mother was Begum Nusrat Ispahani, of Iranian Kurdish parentage. Zulfikar was the son of Shah Nawaz Bhutto, a prominent politician who had served as Prime Minister of the Junagadh State. The Bhuttos were aristocratic, wealthy landlords from Sindh.
 • A woman often forgotten in history for smashing the glass ceilings affronted to her in a Muslim majority country. This is Benazir Bhutto. Bhutto was born on June 21st 1953 in the Pakistani city of Karachi. Her father was the politician Zulfikar Ali Bhutto and her mother was Begum Nusrat Ispahani, of Iranian Kurdish parentage. Zulfikar was the son of Shah Nawaz Bhutto, a prominent politician who had served as Prime Minister of the Junagadh State. The Bhuttos were aristocratic, wealthy landlords from Sindh.
 • 1 1 3 minutes ago
 • FLAWLESS😫 @nimratan_ • • • y’all like 5 people asked cause my story, this ain’t me I WISH I was this pretty😂
 • FLAWLESS😫 @nimratan_ • • • y’all like 5 people asked cause my story, this ain’t me I WISH I was this pretty😂
 • 5 2 4 minutes ago
 • Cüməniz Mübarək İn Şa Allah
 • Cüməniz Mübarək İn Şa Allah
 • 15 4 4 minutes ago
 • // Multiple me
 • // Multiple me
 • 1 1 7 minutes ago
 • Azərbaycan Azerbaijan
 • Azərbaycan Azerbaijan
 • 14 3 7 minutes ago
 • Ameen❤️
 • Ameen❤️
 • 54 1 8 minutes ago
 • 😍😍😍😍😁😁👍👍
 • 😍😍😍😍😁😁👍👍
 • 22 3 9 minutes ago
 • Cüməniz Mübarək İn Şa Allah
 • Cüməniz Mübarək İn Şa Allah
 • 15 1 12 minutes ago
 • 👍👍👍
 • 👍👍👍
 • 34 3 14 minutes ago
 • So obsessed with these super cute chintz ghararas & hand embroidered/gota worked kurtas for kids (Ages 2-12) 💕💯🦄☀️ Perfect for summer & especially for #Eid in #Pakistan 💃🏼Check out these lovely limited edition pieces at #ApwaCrafts an NGO that supports female artisans in impoverished areas @fz_shah in #Lahore 🙌🏽 (P.s. They have grownup versions too if you're feeling fomo) 😁
 • So obsessed with these super cute chintz ghararas & hand embroidered/gota worked kurtas for kids (Ages 2-12) 💕💯🦄☀️ Perfect for summer & especially for #Eid in #Pakistan 💃🏼Check out these lovely limited edition pieces at #ApwaCrafts an NGO that supports female artisans in impoverished areas @fz_shah in #Lahore 🙌🏽 (P.s. They have grownup versions too if you're feeling fomo) 😁
 • 0 0 15 minutes ago
 • Cümə gününün duası
.
Oxunuşu

Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.

Tərcüməsi

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
.
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
 • Cümə gününün duası
  .
  Oxunuşu

  Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.

  Tərcüməsi

  Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
  .
  ardı commetdə
  ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
 • 102 83 16 minutes ago
 • Tujhe Keise Pata Na Chala 😔🤦🏻‍♀️!!! #tkpnc #mkpnc
 • Tujhe Keise Pata Na Chala 😔🤦🏻‍♀️!!! #tkpnc #mkpnc
 • 6 1 17 minutes ago
 • Nothing to say💀
 • Nothing to say💀
 • 3 1 1 hour ago