#photopaint Instagram Photos & Videos

photopaint - 20k posts

Top Posts

 • ❧ Твоё представление о моём творчестве будет неполным, если я не покажу часть эскизов для тату.
Здесь это фотоманипуляции и дорисовка.
⠀
А ещё это этап роста в моём в диджитале ♡ Так что не могу не выложить.
⠀
〰️〰️〰️〰️
❧ I will show some of my tattoo designs ♡ Here it’s photo manipulations and overpaint.
 • ❧ Твоё представление о моём творчестве будет неполным, если я не покажу часть эскизов для тату.
  Здесь это фотоманипуляции и дорисовка.

  А ещё это этап роста в моём в диджитале ♡ Так что не могу не выложить.

  〰️〰️〰️〰️
  ❧ I will show some of my tattoo designs ♡ Here it’s photo manipulations and overpaint.
 • 247 2 29 June, 2019

Latest Instagram Posts

 • Staring at the skies is a reminder of our littleness
 • Staring at the skies is a reminder of our littleness
 • 13 1 15 July, 2019
 • "Damrosch Sorcerer" (Digital Photograph/Mixed Media)
 • "Damrosch Sorcerer" (Digital Photograph/Mixed Media)
 • 29 2 14 July, 2019
 • #Painting#MyPhotography#Artist#Painting#Painter#GraphicDesigner#Drawing#Gallery#Artwork#PhotoPaint#Photoart#Photographer#sketch#oilcolor#watercolor#Charcoal#acrylic#Art#Iran#MyDrawing#PainterRahelehNazari#figure#landscape#canvas# folkportraits#moodyports#nextvisualportraits#portraitfestival#creativeportrait#rangeetar#Iran#Tafresh#photographerRahelehNazari#
Photo by @rahelehnazari_heli
تیرماه ۹۸- غار نمکی

تو آواز می‌خوانی
و قطارها
چون مارهای سفر بر دوش
با گام‌های آهنی‌شان می‌دوند
و خاطرات مرموزشان را 
با سوت و دود
بر جا می‌گذارند
و کودکان بازیگوش ناراحت
با ازگیل‌های نارس بدرقه‌شان می‌کنند
بدون آن‌که بدانند
آن که دارد دور می‌شود
تکه‌ای از جان او شاید هست
یا بود
و در اولین ایستگاه مسیر
پوست خواهد انداخت تو آواز می‌خوانی
و گنجشک‌ها
بدون آن‌که دلشان بلرزد
دانه بر می‌چینند
و به جوجه‌هایشان یاد می‌دهند
که ترانه‌های شاعران را از دست ندهند
چرا که عاشقان
شاید آن قدر وقت نداشته باشند
که برای درخت و علف و آشیانه‌ها
دست تکان بدهند.

تو آواز می‌خوانی
و دل‌ها
هزار راه می‌روند
اما 
در اولین دره
آنجا که شاخاب‌های خروشان رود به‌هم می‌پیوندند
آب تنی می‌کنند.

وقتی تو خواندن را از سر می‌گیری
نفس سکوت به شماره می‌افتد
و خون در رگ حیات
زلال می‌شود
زغال‌ها 
از کوه‌ها دل می‌کنند
تا کاشانه‌ها را گرم کنند
باغ 
لبخند می‌زند از بن جان
قایق‌ها
بادبان، باز می‌کنند
تا بگذرند از موج‌ها و غرش‌ها
زنبورها
کام کندوها را
از انگبین چهل‌ گیاه شیرین می‌سازند

بخوان
آواز بخوان
 • #Painting #MyPhotography #Artist #Painting #Painter #GraphicDesigner #Drawing #Gallery #Artwork #PhotoPaint #Photoart #Photographer #sketch #oilcolor #watercolor #Charcoal #acrylic #Art #Iran #MyDrawing #PainterRahelehNazari #figure #landscape #canvas # folkportraits #moodyports #nextvisualportraits #portraitfestival #creativeportrait #rangeetar #Iran #Tafresh #photographerRahelehNazari #
  Photo by @rahelehnazari_heli
  تیرماه ۹۸- غار نمکی

  تو آواز می‌خوانی
  و قطارها
  چون مارهای سفر بر دوش
  با گام‌های آهنی‌شان می‌دوند
  و خاطرات مرموزشان را
  با سوت و دود
  بر جا می‌گذارند
  و کودکان بازیگوش ناراحت
  با ازگیل‌های نارس بدرقه‌شان می‌کنند
  بدون آن‌که بدانند
  آن که دارد دور می‌شود
  تکه‌ای از جان او شاید هست
  یا بود
  و در اولین ایستگاه مسیر
  پوست خواهد انداخت تو آواز می‌خوانی
  و گنجشک‌ها
  بدون آن‌که دلشان بلرزد
  دانه بر می‌چینند
  و به جوجه‌هایشان یاد می‌دهند
  که ترانه‌های شاعران را از دست ندهند
  چرا که عاشقان
  شاید آن قدر وقت نداشته باشند
  که برای درخت و علف و آشیانه‌ها
  دست تکان بدهند.

  تو آواز می‌خوانی
  و دل‌ها
  هزار راه می‌روند
  اما
  در اولین دره
  آنجا که شاخاب‌های خروشان رود به‌هم می‌پیوندند
  آب تنی می‌کنند.

  وقتی تو خواندن را از سر می‌گیری
  نفس سکوت به شماره می‌افتد
  و خون در رگ حیات
  زلال می‌شود
  زغال‌ها
  از کوه‌ها دل می‌کنند
  تا کاشانه‌ها را گرم کنند
  باغ
  لبخند می‌زند از بن جان
  قایق‌ها
  بادبان، باز می‌کنند
  تا بگذرند از موج‌ها و غرش‌ها
  زنبورها
  کام کندوها را
  از انگبین چهل‌ گیاه شیرین می‌سازند

  بخوان
  آواز بخوان
 • 117 16 14 July, 2019
 • #Painting#MyPhotography#Artist#Painting#Painter#GraphicDesigner#Drawing#Gallery#Artwork#PhotoPaint#Photoart#Photographer#sketch#oilcolor#watercolor#Charcoal#acrylic#Art#Iran#MyDrawing#PainterRahelehNazari#figure#landscape#canvas# folkportraits#moodyports#nextvisualportraits#portraitfestival#creativeportrait#rangeetar#Iran#Tafresh#photographerRahelehNazari#
Photo by @rahelehnazari_heli

تیرماه ۹۸- آرامگاه شیخ خرقانی
یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه لیلا نشست ⚘عشق آن شب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود ⚘سجده ای زد بر لب درگاه او
پُر ز لیلا شد دل پر آه او ⚘گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟
بر صلیب عشق دارم کرده ای؟ ⚘جام لیلا را به دستم داده ای
وندر این بازی شکستم داده ای ⚘نیشتر عشقش به جانم می زنی
دردم از لیلاست آنم می زنی ⚘خسته ام زین عشق،دل خونم نکن
من که مجنونم تو مجنونم نکن ⚘مرد این بازیچه دیگر نیستم
این تو و لیلای تو... من نیستم ⚘گفت ای دیوانه لیلایت منم
در رگ پنهان و پیدایت منم ⚘سالها با جور لیلا ساختی
من کنارت بودم و نشناختی ⚘عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یکجا باختم ⚘کردمت آواره صحرا نشد
گفتم عا قل می شوی اما نشد ⚘سوختم در حسرت یک یا ربت
غیر لیلا بر نیامد از لبت ⚘روز و شب او را صدا کردی ولی
دیدم امشب با منی، گفتم بلی ⚘مطمئن بودم به من سر می زنی
در حریم خانه ام در می زنی ⚘حال این لیلا که خوارت کرده بود
درس عشقش بی قرارت کرده بود ⚘مرد راهش باش تا شاهت کنم
صد چو لیلا کشته در راهت کنمم
 • #Painting #MyPhotography #Artist #Painting #Painter #GraphicDesigner #Drawing #Gallery #Artwork #PhotoPaint #Photoart #Photographer #sketch #oilcolor #watercolor #Charcoal #acrylic #Art #Iran #MyDrawing #PainterRahelehNazari #figure #landscape #canvas # folkportraits #moodyports #nextvisualportraits #portraitfestival #creativeportrait #rangeetar #Iran #Tafresh #photographerRahelehNazari #
  Photo by @rahelehnazari_heli

  تیرماه ۹۸- آرامگاه شیخ خرقانی
  یک شبی مجنون نمازش را شکست
  بی وضو در کوچه لیلا نشست ⚘عشق آن شب مست مستش کرده بود
  فارغ از جام الستش کرده بود ⚘سجده ای زد بر لب درگاه او
  پُر ز لیلا شد دل پر آه او ⚘گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟
  بر صلیب عشق دارم کرده ای؟ ⚘جام لیلا را به دستم داده ای
  وندر این بازی شکستم داده ای ⚘نیشتر عشقش به جانم می زنی
  دردم از لیلاست آنم می زنی ⚘خسته ام زین عشق،دل خونم نکن
  من که مجنونم تو مجنونم نکن ⚘مرد این بازیچه دیگر نیستم
  این تو و لیلای تو... من نیستم ⚘گفت ای دیوانه لیلایت منم
  در رگ پنهان و پیدایت منم ⚘سالها با جور لیلا ساختی
  من کنارت بودم و نشناختی ⚘عشق لیلا در دلت انداختم
  صد قمار عشق یکجا باختم ⚘کردمت آواره صحرا نشد
  گفتم عا قل می شوی اما نشد ⚘سوختم در حسرت یک یا ربت
  غیر لیلا بر نیامد از لبت ⚘روز و شب او را صدا کردی ولی
  دیدم امشب با منی، گفتم بلی ⚘مطمئن بودم به من سر می زنی
  در حریم خانه ام در می زنی ⚘حال این لیلا که خوارت کرده بود
  درس عشقش بی قرارت کرده بود ⚘مرد راهش باش تا شاهت کنم
  صد چو لیلا کشته در راهت کنمم
 • 117 13 14 July, 2019