#sociallensmag Instagram Photos & Videos

sociallensmag - 19k posts

Top Posts

 • 1,020 39 5 May, 2019
 • #کاشان ،شهر سهراب است؛ شهری پر از حس های جدید حس هایی که برای لمس کردنش باید هم ذهنتون را آماده کنید و بخت با شما یار باشه. #kashan
 • #کاشان ،شهر سهراب است؛ شهری پر از حس های جدید حس هایی که برای لمس کردنش باید هم ذهنتون را آماده کنید و بخت با شما یار باشه. #kashan
 • 600 4 14 April, 2019

Latest Instagram Posts

 • Girls’ talk, Moscow 2018, Russia
 • Girls’ talk, Moscow 2018, Russia
 • 41 1 9 hours ago
 • " این جسم , من نیستم , من در این جسم اسیر نیستم , من حیات بی حد و مرزم , من هرگز زاده نشده بودم و هرگز نمرده ام . 
آن دورها اقیانوس پهناور و آسمان با کهکشان های بیشمارش , همه تجلی هایی از بستر آگاهی اند . 
از زمان بی آغاز , من همیشه آزاد بوده‌ام . 
تولد و مرگ , فقط دریچه ای هستند که از میان آن‌ها وارد و خارج می‌شویم . 
تولد و مرگ , فقط قایم موشک بازی اند . پس بر من لبخند بزن و دست مرا بفشار و دست تکان بده . باید که فردایی و حتی پیش از آن دوباره با یکدیگر دیدار کنیم . باید که همیشه در آن سرچشمه دوباره دیدار کنیم , همیشه بر مسیرهای بیشمار حیات دوباره دیدار کنیم . "

#تیچ_نات_هان
 • " این جسم , من نیستم , من در این جسم اسیر نیستم , من حیات بی حد و مرزم , من هرگز زاده نشده بودم و هرگز نمرده ام .
  آن دورها اقیانوس پهناور و آسمان با کهکشان های بیشمارش , همه تجلی هایی از بستر آگاهی اند .
  از زمان بی آغاز , من همیشه آزاد بوده‌ام .
  تولد و مرگ , فقط دریچه ای هستند که از میان آن‌ها وارد و خارج می‌شویم .
  تولد و مرگ , فقط قایم موشک بازی اند . پس بر من لبخند بزن و دست مرا بفشار و دست تکان بده . باید که فردایی و حتی پیش از آن دوباره با یکدیگر دیدار کنیم . باید که همیشه در آن سرچشمه دوباره دیدار کنیم , همیشه بر مسیرهای بیشمار حیات دوباره دیدار کنیم . "

  #تیچ_نات_هان
 • 182 3 13 hours ago
 • Improvisation, Moscow 2018, Russia
 • Improvisation, Moscow 2018, Russia
 • 34 3 19 May, 2019
 • _________________\(◎o◎)/
🎞📷 Untitled
___________
* Without edit.
_____________________
©️shayan_Q9
-
—
——
———-
—————
——————-
————————
_____________________
 Photographer: shayan nouralahi.
⁜Iran-isfahan-2016⁜ ~~~~ ⁜ایران -اصفهان -۱۳۹۶⁜ -- camera : Nikon F100
Lens : Nikkor 50 f/1.4
Type of film : ilford pan100 135mm
Develope : shayan nouralahi
Scan : @yeganeh_isfahanphoto
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 • _________________\(◎o◎)/
  🎞📷 Untitled
  ___________
  * Without edit.
  _____________________
  ©️shayan_Q9
  -

  ——
  ———-
  —————
  ——————-
  ————————
  _____________________
  Photographer: shayan nouralahi.
  ⁜Iran-isfahan-2016⁜ ~~~~ ⁜ایران -اصفهان -۱۳۹۶⁜ -- camera : Nikon F100
  Lens : Nikkor 50 f/1.4
  Type of film : ilford pan100 135mm
  Develope : shayan nouralahi
  Scan : @yeganeh_isfahanphoto
  _______________________________________________________
  _______________________________________________________
 • 47 1 18 May, 2019
 • Evelína, oct 2018, Moscow, Russia
 • Evelína, oct 2018, Moscow, Russia
 • 54 5 18 May, 2019
 • ©Sadegh Salemi | Iran.Khorramshahr | 2018
 • ©Sadegh Salemi | Iran.Khorramshahr | 2018
 • 221 17 18 May, 2019