#wolf Instagram Photos & Videos

wolf - 8.1m posts

Top Posts

 • Eddy: ❤️❤️❤️
 • Eddy: ❤️❤️❤️
 • 2,585 20 20 September, 2019
 • Fry-day how you doin? 🍟
 • Fry-day how you doin? 🍟
 • 11,285 35 21 September, 2019

Latest Instagram Posts

 • Crédit et image en cliquant sur le lien ci-dessous
https://www.deviantart.com/nemoshinin/art/Character-Etoile-BACKGROUND-813722071
#photomanipulation #loup #wolf
 • Crédit et image en cliquant sur le lien ci-dessous
  https://www.deviantart.com/nemoshinin/art/Character-Etoile-BACKGROUND-813722071
  #photomanipulation #loup #wolf
 • 0 0 5 minutes ago
 • 31.جایی که گرگ ها هستند، اغلب کلاغ وجود دارند ( گاهی اوقات به عنوان " پرندگان - گرگی" شناخته می شوند ). کلاغ های سیاه اغلب از گرگ ها پیروی می کنند تا باقی مانده های شکار را بگیرند - و با شیرجه زدن ، با گرگ ها بازی می کنند و بعد با سرعت دور می شوند یا دم شان را نوک می زنند تا گرگ ها آنها را دنبال کنند.
32.اگر چه گرگ ها معمولا از انسان ها می ترسند، به زوزه انسان پاسخ می دهند.

33.زیست شناسان مشخص کرده اند گرگ ها به انسان ها واکنش نشان خواهند داد و زوزه آن ها را تقلید خواهند کرد . شب هایی است که در آن مردم می توانند در بیابان زوزه بکشند و امیدوارباشند که به زوزه ای پاسخ دهند.
34.در طول قرون وسطی، اروپایی ها از کبد گرگ به منظور تسکین درد زایمان استفاده می کردند.
35.یونانی ها اعتقاد داشتند اگر کسی گوشت بره گرگ را بخورد، خطر بزرگی برای تبدیل شدن به یک خون آشام را دارد.
36.هندی ها، گرگ ها را شکار نمی کردند ، زیرا معتقد بودند که برادران گرگ های کشته شده انتقام را خواهند گرفت. علاوه بر این ، اگر یک سلاح برای کشتن گرگ مورد استفاده قرار می گرفت، سلاح دوباره درست کار نمی کرد.
37.در سال 1500، آخرین گرگ در انگلستان کشته شد. در سال 1770، آخرین گرگ ایرلند کشته شد. در سال 1772 میلادی آخرین گرگ دانمارک کشته شد.

38.یک گله گرگ ممکن است شامل دو یا سه حیوان باشد، یا ممکن است 10 برابر بزرگ تر باشد.
39.در سال 1934، آلمان اولین کشوری شد که تحت حفاظت از گرگ ها قرار گرفت.
40.واژه ژاپنی برای گرگ به معنای " خدای بزرگ " است.
(ادامه دارد....)
.
.
.
. 😍🐺😍 #گرگ #گرگها #گرگینه #آلفا #زوزه_گرگ #عشق_گرگ #گرگ_و_میش #گرگ_نما #wolf #alfa #loba #گله #گرگ_جوان #teen_wolf #alpha
 • 31.جایی که گرگ ها هستند، اغلب کلاغ وجود دارند ( گاهی اوقات به عنوان " پرندگان - گرگی" شناخته می شوند ). کلاغ های سیاه اغلب از گرگ ها پیروی می کنند تا باقی مانده های شکار را بگیرند - و با شیرجه زدن ، با گرگ ها بازی می کنند و بعد با سرعت دور می شوند یا دم شان را نوک می زنند تا گرگ ها آنها را دنبال کنند.
  32.اگر چه گرگ ها معمولا از انسان ها می ترسند، به زوزه انسان پاسخ می دهند.

  33.زیست شناسان مشخص کرده اند گرگ ها به انسان ها واکنش نشان خواهند داد و زوزه آن ها را تقلید خواهند کرد . شب هایی است که در آن مردم می توانند در بیابان زوزه بکشند و امیدوارباشند که به زوزه ای پاسخ دهند.
  34.در طول قرون وسطی، اروپایی ها از کبد گرگ به منظور تسکین درد زایمان استفاده می کردند.
  35.یونانی ها اعتقاد داشتند اگر کسی گوشت بره گرگ را بخورد، خطر بزرگی برای تبدیل شدن به یک خون آشام را دارد.
  36.هندی ها، گرگ ها را شکار نمی کردند ، زیرا معتقد بودند که برادران گرگ های کشته شده انتقام را خواهند گرفت. علاوه بر این ، اگر یک سلاح برای کشتن گرگ مورد استفاده قرار می گرفت، سلاح دوباره درست کار نمی کرد.
  37.در سال 1500، آخرین گرگ در انگلستان کشته شد. در سال 1770، آخرین گرگ ایرلند کشته شد. در سال 1772 میلادی آخرین گرگ دانمارک کشته شد.

  38.یک گله گرگ ممکن است شامل دو یا سه حیوان باشد، یا ممکن است 10 برابر بزرگ تر باشد.
  39.در سال 1934، آلمان اولین کشوری شد که تحت حفاظت از گرگ ها قرار گرفت.
  40.واژه ژاپنی برای گرگ به معنای " خدای بزرگ " است.
  (ادامه دارد....)
  .
  .
  .
  . 😍🐺😍 #گرگ #گرگها #گرگینه #آلفا #زوزه_گرگ #عشق_گرگ #گرگ_و_میش #گرگ_نما #wolf #alfa #loba #گله #گرگ_جوان #teen_wolf #alpha
 • 5 0 9 minutes ago
 • Как я встретил осень 🤣🍂
 • Как я встретил осень 🤣🍂
 • 12 1 15 minutes ago
 • stalia 🔐
∴━━━✿━━━∴
q : do you ship stalia?
ma : obv. 🥰
∴━━━✿━━━∴
 • stalia 🔐
  ∴━━━✿━━━∴
  q : do you ship stalia?
  ma : obv. 🥰
  ∴━━━✿━━━∴
 • 12 3 20 minutes ago